Informatie over gegevensbescherming overeenkomstig artikel 13 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU

Voor ons, UNION TANK Eckstein GmbH & Co. KG, is een veilige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Daarom zorgen wij samen met onze functionaris voor de gegevensbescherming voor de naleving van de gegevensbeschermingsvoorschriften, in het bijzonder de toepasselijke Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Duitse wet op de gegevensbescherming (Bundesdatenschutzgesetz, BDSG). Hieronder informeren wij u over de doeleinden waarvoor uw gegevens verzameld en verwerkt worden en hoe u uw rechten kunt uitoefenen. U kunt de verklaring inzake gegevensbescherming te allen tijde bekijken via de link "Gegevensbescherming" onderaan elke pagina.
Persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (artikel 4, lid 1 van de AVG) zijn alle gegevens aan de hand waarvan u persoonlijk identificeerbaar bent, zoals naam, adres, e-mailadressen, gebruikersgedrag.

Onze IT-systemen zijn door technische en organisatorische maatregelen beschermd tegen toegang, wijziging of verspreiding van uw gegevens door onbevoegden, alsmede tegen verlies en vernietiging.

I. Naam en contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijk

De verwerkingsverantwoordelijke conform artikel 4, lid 7 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is

UNION TANK Eckstein GmbH & Co. KG
Heinrich-Eckstein-Straße 1
63801 Kleinostheim
Duitsland
Tel: +49 6027 – 509-0
E-Mail: info@uta.com
Website: www.uta.com

Vertegenwoordigers van de verantwoordelijkheid:
Pierre Jalady

II. Contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming

Als u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, neem dan contact op met onze functionaris voor de gegevensbescherming:

UNION TANK Eckstein GmbH & Co. KG
Datenschutzbeauftragter
Heinrich-Eckstein-Straße 1
63801 Kleinostheim
Duitsland

of

stuur een e-mail naar datenschutz@uta.com resp. dataprivacy@uta.com

Opmerking:

Als u per e-mail of via een contactformulier contact met ons opneemt, dan worden de gegevens die u ons verstrekt (uw e-mailadres, indien van toepassing uw naam en telefoonnummer) door ons opgeslagen om uw vragen te beantwoorden. Wij wissen de gegevens die in dit kader benodigd zijn nadat de opslag niet langer nodig is, of beperken de verwerking indien er wettelijke bewaarverplichtingen bestaan.

III. Algemene informatie over gegevensverwerking

U kunt zeker zijn van de volgende zaken: Bij UNION TANK Eckstein GmbH & Co. KG slaan we uw gegevens uitsluitend op voor het beantwoorden van uw vragen, voor de uitvoering en verwerking van de met ons gesloten overeenkomsten (inclusief betalingsverwerking en, indien van toepassing, kredietwaardigheidsbeoordeling) en voor onze eigen reclamedoeleinden. De verwerking vindt plaats op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU en de Duitse wet op de gegevensbescherming (Bundesdatenschutzgesetz).

Als u een vraag stelt, een offerte van ons aanvraagt of een contractuele relatie met ons aangaat, dan verwerken wij uw persoonsgegevens.

 

Voor zover wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van toestemming, dient artikel 6, lid 1, onder a) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU als rechtsgrondslag.

Bij de verwerking van persoonsgegevens voor de uitvoering van een contractuele relatie met u, verwerken wij uw persoonsgegevens op basis van artikel 6, lid 1, onder b) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU. Dit geldt ook voor verwerkingen die nodig zijn voor de uitvoering van precontractuele maatregelen.

Voor zover de verwerking van uw persoonsgegevens noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan ons bedrijf is onderworpen, dient artikel 6, lid 1, onder c) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU als rechtsgrondslag.

Als de verwerking noodzakelijk is om een gerechtvaardigd belang van ons bedrijf of van een derde te waarborgen en als uw belangen, grondrechten en de fundamentele vrijheden niet zwaarder wegen, dan is artikel 6, lid 1, onder f) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU de rechtsgrondslag voor verwerking.

 

UNION TANK Eckstein GmbH & Co. KG blokkeert resp. verwijdert uw persoonsgegevens zodra het doel van de verwerking niet langer van toepassing is. Bovendien mogen gegevens worden opgeslagen indien dit door Europese of nationale wetgevers wordt voorgeschreven in EU-verordeningen, wetten of andere regelingen waaraan wij als verwerkingsverantwoordelijke onderworpen zijn. Uw persoonsgegevens worden ook geblokkeerd of gewist als een door de genoemde normen voorgeschreven bewaartermijn afloopt, tenzij er behoefte is aan verdere opslag van de gegevens voor het sluiten of uitvoeren van een overeenkomst.

IV. Verwerking van persoonsgegevens via onze websites

U kunt gebruik maken van onze website zonder uw persoonsgegevens openbaar te maken. Als u onze website bezoekt, dan worden gegevens voor veiligheidsdoeleinden opgeslagen, zoals de naam van uw internetprovider, de website van waaruit u ons bezoekt, de pagina's die u op onze website bezoekt en uw IP-adres. Deze gegevens zouden u mogelijk kunnen identificeren, maar worden niet voor dit doel gebruikt. De gegevens kunnen worden geëvalueerd voor statistische doeleinden, maar de individuele gebruiker blijft anoniem. Als gegevens worden doorgegeven aan externe dienstverleners, dan hebben we technische en organisatorische maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat de gegevensbeschermingsvoorschriften worden nageleefd.

De verwerking van de gegevens en de tijdelijke opslag is nodig om de website op uw computer weer te kunnen geven. Hiervoor blijven de gegevens opgeslagen voor de duur van de sessie.

DHet doel van de verwerking is gebaseerd op een gerechtvaardigd belang overeenkomstig artikel 6, lid 1, eerste zin, onder f) van de AVG.

 

Cookies

 

Nieuwsbrieven, e-mails en andere elektronische berichten die reclame-informatie bevatten (hierna "nieuwsbrieven") sturen wij alleen met toestemming van de ontvangers (double-opt-in-procedure) of met een wettelijke toestemming.

De nieuwsbrieven worden verstuurd via "Inxmail", een platform voor de verzending van nieuwsbrieven van Inxmail GmbH, Wentzingerstr. 17, 79106 Freiburg, Duitsland.
In het kader van de nieuwsbrief wordt gebruik gemaakt van een zogenaamde nieuwsbrieftracking (ook wel web beacons of trackingpixels genoemd). Het pixelbestand wordt bij het openen van de nieuwsbrief bij de Inxmail-server opgehaald en registreert naast bepaalde technische gegevens van de ontvanger (bijv. informatie over browser, e-mailprogramma en systeem) ook het IP-adres en het tijdstip van opvragen. Voor de statistische gegevensverzameling wordt ook bepaald of nieuwsbrieven worden geopend en welke links worden aangeklikt. Deze informatie wordt anoniem verzameld; klikgedrag wordt niet toegewezen aan een specifieke nieuwsbriefontvanger. De evaluaties dienen veel meer om de leesgewoonten te herkennen en de inhoud hierop af te stemmen of om verschillende inhoud te sturen al naar gelang de interesses.

De ontvanger heeft het recht en de mogelijkheid om zich te allen tijde uit te schrijven van de verzendingslijst van de nieuwsbrief. Daarnaast kunt u zich afmelden voor de nieuwsbrief door te klikken op de afmeldlink in de nieuwsbrief zelf.

 

Door uw persoonsgegevens in een onlineformulier op de websites van UNION TANK Eckstein GmbH & Co. KG (UTA) in te vullen, stemt u ermee in dat UTA en MercedesService Card GmbH & Co. KG Kleinostheim uw bedrijf ook via e-mail en fax informatie over dienstverlening onderweg en over interessante producten en diensten van UTA en MercedesService Card mag verstrekken. U stemt ermee in dat UTA de ter beschikking gestelde gegevens voor dit doel mag gebruiken en aan MercedesService Card doorgeeft. Als uw bedrijf via de contactpersoon niet op deze manier of niet via alle middelen wil worden, dan kunt u de betreffende contactgegevensvelden uiteraard leeg laten. Deze toestemming kan later ook te allen tijde ingetrokken worden zonder kosten voor het doorsturen van de intrekking die verder gaan dan de basistarieven van uw provider. Tegen het gebruik van de gegevens voor bovengenoemde doeleinden kan te allen tijde bezwaar worden gemaakt.
Met uw toestemming bevestigt u dat de genoemde contactpersoon verantwoordelijk is voor de informatie en vragen met betrekking tot de UTA en MercedesService Card en dat hij/zij op de hoogte is van het feit dat zijn/haar contactgegevens alsmede van bovengenoemde toestemming.
Het is niet verplicht om alle gegevens te verstrekken. UTA en MercedesService Card kunnen de informatie echter alleen op de door uw bedrijf gewenste manier verzenden als u ons de bijbehorende contactgegevens verstrekt.

De rechtsgrondslag voor de verwerking van gegevens op basis van toestemming is artikel 6, lid 1, onder a) van Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU.

 

We gebruiken verschillende tools op onze website om het surfgedrag op onze websites te analyseren.

Gebruik van Google Analytics

Wij maken gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde "cookies". Dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst om te helpen bij de analyse van de manier waarop gebruikers de website gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website, zoals

 • browsertype/-versie;
 • het gebruikte besturingssysteem;
 • Referrer-URL (die zuvor besuchte Seite),
 • hostnaam van de computer van waaruit de website geopend wordt (IP-adres);
 • tijdstip van het serververzoek,

worden gewoonlijk overgebracht naar een server van Google in de VS en aldaar opgeslagen. Het IP-adres dat uw browser in het kader van Google Analytics doorgeeft, wordt niet met andere gegevens van Google samengevoegd. We hebben ook de code "anonymizeIP" toegevoegd aan Google Analytics op deze website. Dit garandeert dat uw IP-adres wordt afgeschermd, zodat alle gegevens anoniem worden verzameld. Slechts in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en aldaar verkort.

Google heeft zich onderworpen aan het EU-VS privacyschild. Https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

In opdracht van de exploitant van deze website gebruikt Google deze informatie om uw gebruik van de website te evalueren, rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en de website-exploitant verdere met het gebruik van de website en het internet verbonden diensten aan te bieden.

De wettelijke basis voor de gegevensverwerking is uw toestemming, die u ons in de cookiebanner heeft gegeven in overeenstemming met art. 6 lid 1 sub a) van de AVG. U kunt uw toestemming in de toekomst te allen tijde intrekken. U kan ons steeds een e-mail sturen: datenschutz@uta.com.

Om Google Analytics beter te integreren en te beheren op onze site, gebruiken we de Google TAG Manager. Volgens Google worden hiervoor geen cookies gebruikt en worden er geen persoonlijke gegevens verzameld.

We gebruiken Google Analytics verder om gegevens van dubbelklikcookies en AdWords te evalueren voor statistische doeleinden. Als u dit niet wilt, dan kunt u dit uitschakelen via de Advertentie-instellingen (https://www.google.com/settings/ads/onweb/?hl=nl).

Meer informatie over gegevensbescherming in verband met Google Analytics vindt u in het Helpcentrum van Google Analytics (https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl).

De gegevens worden voor statistische doeleinden 26 maanden bewaard.

Gebruik van Google Maps

Op deze website maken we gebruik van het aanbod van Google Maps. Dit stelt ons in staat om interactieve kaarten direct op de website te tonen en maakt het mogelijk om de kaartfunctie gemakkelijk te gebruiken.

Door het bezoeken van de website ontvangt Google de informatie die u op de betreffende subpagina van onze website heeft opgeroepen. Daarnaast worden er nog andere gegevens aan Google doorgegeven, zoals uw IP-adres, datum en tijdstip van de aanvraag, de website waar de aanvraag vandaan komt, de browser, evenals het besturingssysteem en de gebruikersomgeving. Dit gebeurt ongeacht of Google een gebruikersaccount beschikbaar stelt waarmee u bent ingelogd, of dat er geen gebruikersaccount bestaat. Als u bent ingelogd op Google, wordt uw informatie direct gekoppeld aan uw account. Als u de koppeling met uw profiel op Google niet wenst, moet u uitloggen voordat u de knop activeert. Google slaat uw gegevens op als gebruikersprofielen en gebruikt deze voor de doeleinden van reclame, marktonderzoek en/of ten behoeve van de vormgeving van haar website. Een dergelijke evaluatie wordt met name uitgevoerd (ook voor gebruikers die niet zijn ingelogd) om doelgerichte reclame te maken en om andere gebruikers van het sociale netwerk te informeren over uw activiteiten op onze website. U heeft het recht om bezwaar te maken tegen het aanmaken van deze gebruikersprofielen, waarbij u contact moet opnemen met Google om dit recht uit te oefenen.

Meer informatie over het doel en de omvang van de gegevensverzameling en -verwerking door de aanbieder van de plug-in is te vinden in het privacybeleid van de aanbieder. Daar vindt u ook meer informatie over uw desbetreffende rechten en de mogelijkheden om uw privacy te beschermen: https://policies.google.com/privacy?hl=nl. Google verwerkt ook uw persoonlijke gegevens in de VS en heeft zich onderworpen aan het EU-US privacyschild, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

De wettelijke basis voor de overdracht is uw toestemming in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder a), van de AVG.

U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken. Stuur een e-mail naar datenschutz@uta.com.

Google AdWords

Onze website maakt gebruik van Google conversietracking. Als u onze website bereikt via een advertentie geplaatst door Google, dan plaatst Google Adwords een cookie op uw computer. Het cookie voor conversietracking wordt ingesteld als een gebruiker klikt op een advertentie die wordt geleverd door Google. Deze cookies vervallen na 30 dagen en worden niet gebruikt voor persoonlijke identificatie. Als de gebruiker bepaalde pagina's van onze website bezoekt en het cookie is nog niet verlopen, dan kunnen wij en Google zien dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar deze pagina is doorgestuurd. Elke Google AdWords-klant ontvangt een andere cookie. Cookies zijn dan ook niet te traceren via de websites van AdWords-klanten. Het via de conversiecookie verzamelde informatie, wordt gebruikt om conversiestatistieken te genereren voor AdWords-klanten die voor conversietracking hebben gekozen. Klanten zien het totaal aantal gebruikers dat op hun advertentie heeft geklikt en is omgeleid naar een pagina met een tag voor conversietracking. Zij ontvangen echter geen informatie waarmee gebruikers persoonlijk kunnen worden geïdentificeerd.

Als u niet wenst deel te nemen aan de tracking, dan kunt u weigeren dat het hiervoor benodigde cookie ingesteld wordt - bijvoorbeeld via browserinstellingen die de automatische instelling van cookies over het algemeen uitschakelen. Ook kunt u uw browser zodanig instellen dat cookies van het domein "googleleadservices.com” geblokkeerd worden.

Houd er rekening mee dat u de opt-outcookies niet dient te verwijderen zolang u niet wilt dat meetgegevens geregistreerd worden. Als u al uw cookies in uw browser hebt verwijderd, dan dient u het betreffende opt-outcookie opnieuw in te stellen.

Hotjar

Op onze website maken wij gebruik van Hotjar. Hotjar is een dienst die het gedrag en de feedback van gebruikers op websites analyseert met behulp van een combinatie van analyse- en feedbacktools. Door middel van Hotjar krijgen aanbieders van op Hotjar gebaseerde websites een "algemeen beeld" van hoe de eindgebruikerervaring en de prestaties van de op Hotjar gebaseerde website verbeterd kunnen worden.

Zie "About Hotjar" voor meer informatie over Hotjar. Hotjar ondersteunt ons om u een betere gebruikerservaring en service te bieden, helpt ons technische problemen te diagnosticeren en analyseert gebruikerstrends. Aan de hand van de diensten van Hotjar kan vooral de functionaliteit van de Hotjar-website worden verbeterd. De website wordt daardoor voor u gebruikersvriendelijker, waardevoller en gemakkelijker te bedienen.

Als u een op Hotjar gebaseerde website bezoekt, dan kunt u te allen tijde voorkomen dat Hotjar uw gegevens verzamelt door naar onze opt-outpagina te gaan en te klikken op ‘"Hotjar uitschakelen" of door in uw browser "Do Not Track (DNT)" te activeren.

 

Onze website maakt gebruikt van de “LinkedIn Insight Tag” van LinkedIn Ireland Unlimited. Deze tag plaatst een cookie in uw webbrowser, die de verzameling van de volgende data mogelijk maakt: uw IP-adres, apparaat- en browsereigenschappen en paginaweergaven. De verzamelde data wordt binnen zeven dagen versleuteld en geanonimiseerd. De geanonimiseerde data zal worden verwijderd binnen 90 dagen. LinkedIn deelt deze gegevens niet met UTA, maar verschaft geanonimiseerde statistische rapportages over websitebezoek en de effectiviteit van advertenties. UTA kan deze data gebruiken voor gerichte advertenties buiten haar website zonder u daarbij te identificeren als websitebezoeker. UTA baseert deze verwerking van persoonsgegevens op artikel 6.1 onder a AVG. Voor meer informatie over gegevensbescherming bij LinkedIn, kunt u het privacybeleid raadplegen (link).  

Onze website maakt gebruik van de “Facebook en Instagram Pixel” van Meta Platforms Ireland. Met deze Pixel kan Meta websitebezoekers volgen om advertenties te kunnen tonen. Wij gebruiken de pixel om Facebook en/of Instagram-advertenties te plaatsen bij die bezoekers die onze website hebben bezocht of bepaalde persoonskenmerken hebben (bijvoorbeeld bepaalde voorkeuren of interesses) die worden doorgezonden naar Meta (zogenoemde “Custom Audiences”. Met het gebruik van de pixel, willen wij ervoor zorgen dat onze advertenties op Facebook en Instagram overeen komen met de interesses van onze websitebezoekers en om te voorkomen dat u daarvan geen hinder van ondervindt. Dit geeft ons de gelegenheid om de effectiviteit van Facebook- en Instagram-advertenties te kunnen monitoren voor statistische en marketing-gerelateerde doeleinden door te kunnen kijken of gebruikers worden doorgezonden naar onze website nadat zij op een Facebook of Instagram-advertentie hebben geklikt.

Deze gegevensverwerking van Meta zal plaatsvinden in het kader van haar Privacybeleid. U kunt algemene informatie vinden over Meta-producten in het Gegevensbeleid (link). Specifieke informatie over het gebruik en werking van de Pixel is te raadplegen via de specifieke pixel-pagina in het beleid (link). 

UTA is zich ervan bewust dat deze gegevensverwerking (gedeeltelijk) buiten de EER zal plaatsvinden en heeft overeenkomstig artikel 46 AVG maatregelen genomen om de verwerking rechtmatig en afdoende beveiligd te laten plaatsvinden. In die situaties waarin Meta verwerker in de zin van de AVG is, heeft UTA een verwerkersovereenkomst gesloten waarin Meta verplicht is om de persoonsgegevens te beveiligen en deze niet met derden te delen. Als UTA en Meta bij een verwerking van persoonsgegevens gezamenlijk verwerkingsverantwoordelijk zijn, is daarop het Addendum Verwerkingsverantwoordelijke van toepassing (link). UTA baseert deze verwerking van persoonsgegevens op artikel 6.1 onder a AVG.

 

U kunt openbare opmerkingen achterlaten bij ons blog. Hierin publiceren we verschillende artikelen over onderwerpen die te maken hebben met tankstations. Uw opmerking wordt met uw gebruikersnaam gepubliceerd. Wij raden u aan een pseudoniem te gebruiken in plaats van uw eigen naam. Gebruikersnaam en e-mailadres zijn vereist, verdere informatie is vrijwillig. Als u een opmerking achterlaat, slaan we ook uw IP-adres op. De opslag is noodzakelijk om ons te kunnen verdedigen tegen aansprakelijkheidsclaims in geval van mogelijke publicatie van illegale inhoud. Wij hebben uw e-mailadres nodig om contact met u op te nemen als een derde bezwaar maakt tegen uw opmerking omdat hij/zij van mening is dat dit onwettig is. Dit adres wordt niet gepubliceerd.

De rechtsgrondslag is artikel 6, lid 1, eerste zin, onder b) en f) van de AVG. De opmerkingen worden vóór publicatie niet gecontroleerd. Wij behouden ons het recht voor om opmerkingen te verwijderen als derden hiertegen bezwaar maken.

De opmerkingen worden opgeslagen op basis van uw toestemming (artikel 6, lid 1, onder a) van de AVG). U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken. U hoeft ons hiertoe alleen maar een informele e-mail te sturen. De rechtmatigheid van de reeds uitgevoerde gegevensverwerkingsprocessen blijft door de intrekking onaangetast.

Wij slaan de opmerking en de bijbehorende gegevens op onze website op tot de inhoud waarop de opmerkingen betrekking hebben volledig is geschrapt of als de opmerkingen om wettelijke redenen (bijv. beledigende opmerkingen) geschrapt dienen te worden.

 

In het kader van UTA Exclusief stellen wij u via onze website diensten en/of prestaties ter beschikking waarvoor u zich dient te registreren en een persoonlijk gebruikersaccount dient aan te maken. In het kader van de registratie en het aanmaken van een gebruikersaccount verzamelen wij de volgende gegevens:

 • Gebruikersnaam
 • Wachtwoord
 • Zakelijk e-mailadres van de gebruiker
 • Bedrijf, adres, land
 • Telefoon- en faxnummer (te verstrekken op vrijwillige basis)

De gebruiker registreert zich met het oog op toegangsbeperking, toegangscontrole en duidelijke identificatie. De registratie wordt ook gebruikt om klantspecifieke inhoud en informatie te leveren.

Als u ons portaal gebruikt, dan slaan wij de vereiste gegevens op totdat u uw toegang definitief verwijdert. U kunt alle informatie in het beschermde klantengedeelte beheren en wijzigen. Wij verwerken de gegevens op basis van artikel 6, lid 1, eerste zin, onder f) van de AVG.

Als gebruiker heeft u te allen tijde de mogelijkheid om de registratie te annuleren.

V. UTA Stationsfinder app voor mobiele telefoons

U hebt besloten om de UTA Stationsfinder app te gebruiken. In verband met uw gebruik van deze toepassing (app), hebt u verklaring inzake gegevensbescherming van Apple Inc. aanvaard (http://www.apple.com/legal/privacy/nl-ww/). Daarnaast informeren wij u over toegangsrechten voor bepaalde diensten van de app die actief zijn op uw mobiele apparaat.

 

Geopositie

Uw geopositie wordt bepaald binnen de app in verband met de zoekfunctie, om u de UTA-stations te kunnen tonen. Dit gebeurt alleen als de app actief is op de voorgrond. Zodra de app niet wordt gebruikt, en zich dus op de achtergrond bevindt, bepalen we geen geopositie. Als u de functie "Automatisch melden" hebt geactiveerd, dan blijft iOS de geopositie bepalen.

 

Routezoekfunctie

Deze functie verzendt informatie via de Apple API. Het beginpunt en de bestemming van de route worden verwerkt. Aan de hand van de bepaalde route zoekt de app mogelijke tankstations (of POI's) langs de route.

 

Push-service

Als u de push-functie hebt geactiveerd, dan wordt via een zogenaamde "push-token" actuele informatie binnen de "Nieuwsrubriek” ter beschikking gesteld.

 

Apparaatherkenning

Deze functie controleert welk toestel u precies gebruikt om de inhoud correct op uw smartphone weer te geven. Er wordt geen IMEI- of UDID-nummer gevraagd.

 

Statistische evaluaties

Statistische gegevens (bijv. gebruiksfrequentie, downloadgegevens, aantal nieuwe gebruikers) worden overgedragen aan de dienst "Flurry". Het Privacybeleid van deze dienst vindt u hier: https://developer.yahoo.com/flurry/legal-privacy/tos.html

 

U hebt besloten om de UTA Stationsfinder app te gebruiken. In verband met uw gebruik van deze toepassing (app), hebt u verklaring inzake gegevensbescherming van Google Inc. (https://policies.google.com/privacy?hl=nl ) aanvaard. Daarnaast informeren wij u over toegangsrechten voor bepaalde diensten van de app die actief zijn op uw mobiele apparaat.

Bij het gebruik van de app heeft u de keuze tussen de online of offline versie. Bij gebruik van de offline variant worden geen gebruiksgegevens overgedragen.

Om de online-versie technisch te kunnen realiseren, geven wij hieronder een overzicht van de verschillende toegangsautorisaties met betrekking tot uw mobiele apparaat.

 • android.permission.INTERNET

In verband met de toegangsautorisaties worden bij het oproepen van de gegevens door een backend ("eJump") de volgende verzoeken uitgevoerd:

Systeemtaal: Taal van de gebruiker (nodig om onder "Meer" de teksten van de "Nieuwsrubriek" en "Servicenummers" te tonen.

Apparaatherkenning: Dit maakt het mogelijk om inhoud op apparaatspecifieke basis te leveren. Er wordt geen IMEI- of UDID-nummer gevraagd.

 

Routezoekfunctie

Deze functie verzendt informatie via de Google API. Daarbij worden gegevens over het beginpunt en de bestemming verwerkt. Zo kunnen routes berekend worden.

 • android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE

Deze toegangsautorisatie slaat gegevens en afbeeldingen tijdelijk op het apparaat op, zoals "Favorieten", beeldelementen zoals pictogrammen of afbeeldingen onder "Nieuws".

 • android.permission.ACCESS_FINE_LOCATION
 • android.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION

Het zoeken naar stations in de buurt wordt lokaal op het apparaat uitgevoerd. Er worden hierbij geen geocoördinaten overgedragen.

 

Statistische evaluaties

Statistische gegevens (bijv. gebruiksfrequentie, downloadgegevens, aantal nieuwe gebruikers) worden overgedragen aan de dienst "Flurry". Het Privacybeleid van deze dienst vindt u hier: https://developer.yahoo.com/flurry/legal-privacy/tos.html

VI. Verwerking van persoonsgegevens voor het uitvoeren van een overeenkomst in een klantenrelatie

a. voor de uitvoering van een contractuele verplichtingen (artikel 6, lid 1, onder b) van de AVG)

Bij het aanvragen van een klantenrelatie met UNION TANK Eckstein GmbH & Co. KG verwerken wij de door u verstrekte informatie voor het sluiten van het contract en voor de beoordeling van het economische risico dat wij dienen te dragen.

Gegevensverwerking in het kader van een zakelijke relatie

Als er een contract wordt gesloten, dan verwerken wij uw gegevens om de contractuele relatie uit te voeren. De persoonsgegevens die hiertoe verwerkt worden, omvatten de stamgegevens (bijv. bedrijfsnaam, adres), de gegevens van een centrale contactpersoon, alsook alle gegevens die wij van u nodig hebben voor de facturering (bijv. btw-nummer, bankgegevens) in het kader van de contractuele relatie. Hieronder vallen ook verwerkingsprocessen die plaatsvinden in verband met het verzenden van acceptatiemiddelen.

Het sluiten resp. uitvoeren van de contractuele relatie is niet mogelijk zonder de verwerking van uw persoonsgegevens.

Gebruik van gegevens bij betalingsverzuim

In geval van betalingsverzuim kunnen wij vorderingen overdragen aan een derde partij. Hierbij worden alle noodzakelijke gegevens in de vereiste mate aan de betreffende derde partij (bijv. het incassobureau) doorgegeven voor het afhandelen van de incassoprocedure.

 

b. Producten & diensten bestellen (artikel 6, lid 1, onder b) van de AVG)

Bij het bestellen en gebruiken van producten/diensten in de onderstaande categorieën kan het nodig zijn om naast de bovengenoemde gegevens nog andere persoonsgegevens te verwerken. Deze bestaan in wezen uit

Acceptatiemiddelen (servicekaarten, tolboxen)

Voertuiggerelateerde gegevens (bijv. eigenaar of lessor van het voertuig, voertuigkenteken), gegevens van de bestuurder (afwijkend verzendadres of naam bij het vervaardigen van de servicekaart).

Digitale services (UTA Exclusief voor klanten, e-Invoicing, elektronische uitvoer van gegevens)

Elektronische contactgegevens (e-mailadres) voor informatie over een nieuwe factuur of voor het toesturen van factuurdetails of in het kader van het aanmaken van nieuwe gebruikers van UTA Exclusief of als er gebruik wordt gemaakt van de feedbackfunctie in de UTA Stationsfinder app. Binnen de app verwerken we ook uw locatiegegevens om u het dichtstbijzijnde acceptatiepunt te tonen.

(Tol)registratieproces

Klantenstamgegevens voor validatiedoeleinden (bijv. bedrijfsstamgegevens), verwerking van alle door de acceptatiesysteemexploitant gevraagde gegevens (variëren per acceptatiesysteem).

In het kader van het registratieproces voor het gebruik van geselecteerde tolacceptatiesystemen of wanneer UNION TANK Eckstein GmbH & Co. KG servicekaarten van derden afgeeft, verwerken wij zonder uitzondering de persoonsgegevens die de acceptatiepartner/systeemexploitant verlangt. Om de informatie die u ons tijdens het registratieproces verstrekt te legitimeren, kan het nodig zijn de relevante documenten (bijvoorbeeld het kentekenbewijs) aan acceptatiepartners/systeemexploitanten te verstrekken.

Om u bij eventuele vragen of in handhavingszaken door de tolacceptatiesysteemexploitant of door nationale handhavingsinstanties volledig te kunnen ondersteunen, slaan wij alle door u in het kader van het registratieproces verstrekte gegevens ook intern op.

Beheer van tegoed

Bij het toekennen van een tegoed (bijv. op een Mercedes ServiceCard) delen wij alle relevante informatie over het gebruik van dit tegoed met het bedrijf dat het tegoed heeft verstrekt (bijv. Daimler AG). Dit is om u te informeren over aanbiedingen binnen de geldigheidsperiode van het tegoed.

Elke verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van de hiervoor genoemde verwerkingsprocessen voor precontractuele of contractuele doeleinden is gebaseerd op artikel 6, lid 1, onder b) van de AVG.

 

c. Wegens een gerechtvaardigd belang van UNION TANK Eckstein GmbH & Co. KG (artikel 6, lid 1, onder f) van de AVG)

Wij verwerken uw gegevens ook na de daadwerkelijke uitvoering van het contract om de gerechtvaardigde belangen van ons en derden te beschermen. Deze verwerkingen worden uitgevoerd op grond van artikel 6, lid 1, onder f) van de AVG. Deze verwerkingen zijn:

Beoordeling van het door ons te dragen economische risico (bepaling van de kredietwaardigheid)

Voor de laatste stap in het aangaan van een nieuwe zakelijke relatie en ter bewaking van een bestaande klantenrelatie - met name in het geval van betalingsverzuim - maken we gebruik van de steun van kredietagentschappen. Zij beoordelen het risico op wanbetaling op basis van de beschikbare informatie, waaronder uw persoonsgegevens. Het resultaat wordt bij ons persoonlijk beoordeeld en op basis van mogelijke gevolgen voor de zakelijke relatie geëvalueerd door een medewerker van UNION TANK Eckstein GmbH & Co. KG.

Er vindt geen volledig geautomatiseerde beoordeling plaats.

Reclame voor eigen producten en diensten

Als wij geen specifieke contactpersoon voor reclamedoeleinden hebben gekregen, dan gebruiken wij de door de centrale contactpersoon verstrekte gegevens en informeren wij u in het kader van de contractuele relatie over producten en diensten van UNION TANK Eckstein GmbH & Co. KG en onze gelieerde ondernemingen.

U kunt de doorgifte te allen tijde met werking voor de toekomst herroepen.

Verdere verwerking van uw gegevens ter bescherming van onze gerechtvaardigde belangen kan zijn:

Maatregelen voor de bedrijfsvoering en de verdere ontwikkeling van eigen producten en diensten

Interne monitoring om de bestaande zakelijke relatie te controleren.

Preventie

Om strafbare feiten te voorkomen, monitoren wij het gebruiksgedrag en het gebruik van uw acceptatiemiddelen.

Controle en optimalisatie van procedures voor behoeftenanalyse en directe klantbenadering; incl. interne klantsegmentatie

 

d. Op basis van toestemmingen (artikel 6, lid 1, onder a) van de AVG)

Als u ons toestemming hebt gegeven om uw persoonsgegevens voor bepaalde doeleinden te verwerken (zie details hieronder), dan vormt dit de rechtsgrondslag voor deze verwerking op basis van uw toestemming. Deze verleende toestemming kan te allen tijde ingetrokken worden. Dit geldt ook voor het intrekken van toestemmingen die mogelijk vóór de geldigheid van de AVG, dus vóór 25 mei 2018, aan ons zijn verleend. Houd er rekening mee dat deze intrekking geldt voor de toekomst. De verwerkingen die vóór de intrekking hebben plaatsgevonden, worden hierdoor niet beïnvloed.

Aanmelding voor nieuwsbrieven voor reclamedoeleinden

Nieuwsbrieven worden alleen op basis van afzonderlijke toestemming aan u verzonden.

(Persoonlijke) garanties

In het geval van persoonlijke garanties van derden (derde garantstellers) verwerkt UNION TANK Eckstein GmbH & Co. KG alle noodzakelijke persoonsgegevens en informatie over de economische en financiële situatie van deze derde partij.

 

e. Om te voldoen aan een wettelijke verplichtingen volgens artikel 6, lid 1, onder c) van de AVG

In het kader van financiële processen en om te voldoen aan de wettelijke archiveringsvereisten.

 

Binnen het bedrijf wordt toegang verleend aan alle afdelingen die toegang tot uw gegevens nodig hebben om onze contractuele en wettelijke verplichtingen na te komen.

Contractuele dienstverleners en hulppersonen kunnen ook in contact komen met uw gegevens. Deze partners zijn contractueel gebonden aan de naleving van de instructies op het gebied van gegevensbescherming in het kader van de gegevensverwerking en ondersteunen UNION TANK Eckstein GmbH & Co. KG bij de uitvoering van de zakelijke relatie met u.

We maken gebruik van gegevensverwerkers voor de volgende diensten: Ondersteunen/onderhouden/ontwikkelen van EDP-/IT-toepassingen, callcenterdiensten, gegevensvernietiging en -verwijdering, verzenden van reclamemateriaal, websitehosting, websiteontwerp, lettershopservices, beveiliging van gebouwen, adresvalidatie, controleren van rijbewijzen, procesondersteuning (24/7), online autorisaties, pechhulp.

In speciale configuraties verwerken wij uw persoonsgegevens samen met samenwerkingspartners. Hierbij verwerkt elke partij uw gegevens uitsluitend voor een specifiek doel en binnen het kader van gedeelde verantwoordelijkheid. Deze contractconstructie bestaat binnen het kader van:

 • Verkoopspartnerschappen/ samenwerkingsmodellen
  In modellen waarbij de betrokken samenwerkingspartners een onafhankelijke contractuele relatie met u hebben, kunnen wij binnen de samenwerking gegevens uitwisselen. De respectievelijke verwerking van uw gegevens, inclusief de verdere verwerking van eerder uitgewisselde gegevens door elke samenwerkingspartner, is gebaseerd op de directe contractuele relatie met u. Een andere verplichting tot informatieverstrekking over de gegevensverwerking door de samenwerkingspartner is niet van toepassing, omdat wij ervan uit kunnen gaan dat de samenwerkingspartner u in het kader van de onafhankelijke contractuele relatie met deze samenwerkingspartner al volledig heeft geïnformeerd over de verwerking van uw gegevens. Er bestaat geen bevoegdheid om instructies te geven aan de betreffende samenwerkingspartner.
 • Activiteiten met interne groepsmaatschappijen of gelieerde ondernemingen
 • Factureringsdiensten

Externe dienstverleners

In het kader van het nakomen van contractuele verplichtingen maken wij in sommige gevallen gebruik van externe dienstverleners. We maken gebruik van externe dienstverleners voor de volgende diensten: Kredietwaardigheidsinformatie, tolregistratie, logistieke diensten, restitutieservices, incassoprocedures, afwikkeling van servicebetalingen via een onkostenvergoedingenprocedure

In alle hierboven genoemde gevallen zorgen wij ervoor dat derden alleen toegang hebben tot de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van individuele taken.

Verdere ontvangers

Daarnaast kunnen wij uw gegevens doorgeven aan andere ontvangers, zoals overheden voor het voldoen aan wettelijke kennisgevingsplichten, zoals socialeverzekeringsmaatschappijen, belastingautoriteiten of wetshandhavingsinstanties.

Uiterst belangrijk: UNION TANK Eckstein GmbH & Co. KG verkoopt uw gegevens in geen geval aan derden.

Doorgifte van gegevens naar een derde land

Als we uw gegevens laten verwerken door een dienstverlener buiten het EU/EER-gebied, dan worden deze alleen verwerkt als de Europese Commissie heeft bevestigd dat het derde land een passend niveau van gegevensbescherming biedt, of als er andere passende garanties voor gegevensbescherming zijn.

 

Uw gegevens worden gewist zodra deze niet langer nodig zijn voor de verwerking in het kader van de bovengenoemde doeleinden. Uw gegevens kunnen onder andere worden opgeslagen voor de periode waarbinnen vorderingen tegen ons bedrijf kunnen worden ingesteld (wettelijke verjaringstermijn - 3 jaar). Bovendien slaan wij uw gegevens op als wij daartoe wettelijk verplicht zijn. Deze verplichtingen zijn onder andere afgeleid uit het Duitse handelswetboek (Handelsgesetzbuch) en de Duitse belastingwetgeving (Abgabenordnung).

VII. Verwerking van persoonsgegevens voor het uitvoeren van een overeenkomst in een leveranciersrelatie

a. voor de uitvoering van een contractuele verplichtingen (artikel 6, lid 1, onder b) van de AVG)

Gegevensverwerking in het kader van een zakelijke relatie

In het kader van het sluiten van een leveringsovereenkomst of tijdens precontractuele onderhandelingen met UNION TANK Eckstein GmbH & Co. KG verwerken wij uw gegevens om de zakelijke relatie tot stand te brengen en uit te voeren. De persoonsgegevens die hiertoe verwerkt worden, omvatten de stamgegevens (bijv. bedrijfsnaam, adres, gegevens voor de geolocalisatie), gegevens van contactpersonen (e-mailadres, telefoonnummer/mobiele telefoonnummer), alsook alle gegevens die wij van u nodig hebben voor de facturering (bijv. btw-nummer, bankgegevens) in het kader van de contractuele relatie.

Het sluiten resp. uitvoeren van de contractuele relatie is niet mogelijk zonder de verwerking van uw persoonsgegevens.

Om de kwaliteit van gegevens te waarborgen

Gebruik van het door u opgegeven e-mailadres van de contactpersonen om een passende kwaliteit van gegevens te waarborgen.

Elke verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van de hiervoor genoemde verwerkingsprocessen voor precontractuele of contractuele doeleinden is gebaseerd op artikel 6, lid 1, onder b) van de AVG.

 

b. Wegens een gerechtvaardigd belang van UNION TANK Eckstein GmbH & Co. KG (artikel 6, lid 1, onder f) van de AVG)

Wij verwerken uw gegevens ook na de daadwerkelijke uitvoering van het contract om de gerechtvaardigde belangen van ons en derden te beschermen. Deze verwerkingen worden uitgevoerd op grond van artikel 6, lid 1, onder f) van de AVG. Deze verwerkingen zijn:

De transparante presentatie van voordelen en verkooppunten aan klanten van UNION TANK Eckstein GmbH & Co. KG
Klantfacturen (verbruiksoverzichten) resp. digitale uitvoer van gegevens

De publicatie van gegevens in elektronische en analoge overzichten van acceptatiepunten
Stationsfinder, UTA App, overzicht van benzinestations.

Ter informatie van klanten, zakenpartners, dienstverleners van UNION TANK Eckstein GmbH & Co. KG.
Overzicht van acceptatiepartners/acceptatiepunten resp. UTA-acceptaties.

Maatregelen voor de bedrijfsvoering en de verdere ontwikkeling van de zakelijke relatie
Bewaken en controleren van de relatie met de acceptatiepartner

 

c. Om te voldoen aan een wettelijke verplichtingen volgens artikel 6, lid 1, onder c) van de AVG

Daarnaast kunnen wij uw gegevens doorgeven aan andere ontvangers, zoals overheden voor het voldoen aan wettelijke kennisgevingsplichten, zoals socialeverzekeringsmaatschappijen, belastingautoriteiten of wetshandhavingsinstanties.

 

Binnen het bedrijf wordt toegang verleend aan alle afdelingen die toegang tot uw gegevens nodig hebben om onze contractuele en wettelijke verplichtingen na te komen.

Contractuele dienstverleners en hulppersonen kunnen ook in contact komen met uw gegevens. Deze partners zijn contractueel gebonden aan de naleving van de instructies op het gebied van gegevensbescherming in het kader van de gegevensverwerking en ondersteunen UNION TANK Eckstein GmbH & Co. KG bij de uitvoering van de zakelijke relatie met u.

We maken gebruik van gegevensverwerkers voor de volgende diensten: Ondersteunen/onderhouden/ontwikkelen van EDP-/IT-toepassingen, gegevensvernietiging en -verwijdering, websitehosting, websiteontwerp, beveiliging van gebouwen, bordenleveranciers.

In speciale configuraties verwerken wij uw persoonsgegevens samen met samenwerkingspartners. Hierbij verwerkt elke partij uw gegevens uitsluitend voor een specifiek doel en binnen het kader van gedeelde verantwoordelijkheid. Deze contractconstructie bestaat binnen het kader van:

 • Verkoopspartnerschappen
 • Activiteiten met interne groepsmaatschappijen of gelieerde ondernemingen
 • Factureringsdiensten

Externe dienstverleners
In het kader van het initiëren en nakomen van contractuele verplichtingen maken wij in sommige gevallen gebruik van externe dienstverleners.
In alle hierboven genoemde gevallen zorgen wij ervoor dat derden alleen toegang hebben tot de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van individuele taken.

Verdere ontvangers
Klanten ontvangen uw locatiegegevens als informatie over het mogelijke gebruik van acceptatiemiddelen.

Uiterst belangrijk: UNION TANK Eckstein GmbH & Co. KG verkoopt uw gegevens in geen geval aan derden.

Doorgifte van gegevens naar een derde land
Als we uw gegevens laten verwerken door een dienstverlener buiten het EU/EER-gebied, dan worden deze alleen verwerkt als de Europese Commissie heeft bevestigd dat het derde land een passend niveau van gegevensbescherming biedt, of als er andere passende garanties voor gegevensbescherming zijn.

 

Uw gegevens worden gewist zodra deze niet langer nodig zijn voor de verwerking in het kader van de bovengenoemde doeleinden. Uw gegevens kunnen onder andere worden opgeslagen voor de periode waarbinnen vorderingen tegen ons bedrijf kunnen worden ingesteld (wettelijke verjaringstermijn - 3 jaar). Bovendien slaan wij uw gegevens op als wij daartoe wettelijk verplicht zijn. Deze verplichtingen zijn onder andere afgeleid uit het Duitse handelswetboek (Handelsgesetzbuch) en de Duitse belastingwetgeving (Abgabenordnung).

VIII. Verwerking van persoonsgegevens in het kader van sollicitatieprocedures

In het kader van sollicitatie- en beslissingsprocessen bij het aangaan van een arbeidsovereenkomst verwerken wij uw persoonsgegevens voor het betreffende doel.

Er vindt geen geautomatiseerde besluitvorming plaats.

 

Deze verwerking wordt uitgevoerd op grond van artikel 6, lid 1, onder b) van de AVG.

 

Uw persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt door interne afdelingen (personeel, leidinggevende, management). Doorgifte aan derden vindt niet plaats, met uitzondering van dienstverleners die de verwerking in opdracht van ons uitvoeren.Het is niet de bedoeling de persoonsgegevens door te geven aan een derde land of een internationale organisatie.

 

De gegevens worden 6 maanden na afronding van de sollicitatieprocedure verwijderd. Als er een arbeidsovereenkomst wordt gesloten of als er belang is bij een verlenging van de termijn, dan informeren wij u afzonderlijk over het gebruik van de gegevens in de arbeidsverhouding of we vragen uw toestemming voor een verlenging van de termijn.

IX. Verklaringen inzake gegevensbescherming voor het programma "Passion for customers"

Samen met ons moederbedrijf Edenred S.A. voert UNION TANK Eckstein GmbH & Co. KG een programma uit om de klanttevredenheid over de producten en diensten van UTA te bepalen en om verbeterpunten te identificeren. Hiervoor gebruikt UTA een oplossing om enquêtes te beheren, enquêteresultaten te analyseren en feedback van klanten te classificeren (Medallia-programma).

Met deze verklaringen inzake gegevensbescherming informeert UNION TANK Eckstein GmbH & Co. KG (UTA, wij) als verantwoordelijke in de zin van artikel 13, lid 7 van de AVG u over de verwerking van uw persoonsgegevens en over uw rechten.

In principe verwerkt UTA persoonsgegevens met inachtneming van de EU Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de Duitse federale wet gegevensbescherming (Bundesdatenschutzgrundgesetz, BDSG) en sectorspecifieke voorschriften met inzake gegevensbescherming (bijzondere wetten).

 

In het kader van het Medallia-programma verwerkt UTA niet alleen bedrijfsgegevens, maar ook gegevens van een aangewezen contactpersoon. Al deze gegevens zijn gebaseerd op informatie die u ons heeft verstrekt in het kader van ons proces voor nieuwe klanten. De volgende gegevens worden verwerkt:

 • een contactpersoon (voornaam en achternaam, geslacht, evt. persoonlijk zakelijk e-mailadres)
 • van het bedrijf (bedrijfsnaam, hoofdkantoor van het bedrijf (stad, land), centrale communicatiegegevens (e-mailadres, telefoonnummer)), taal
 • van de digitale bezoeker (IP-adres, apparaatinformatie, browserinformatie, enz.)

In het kader van uw feedback kan UTA ook persoonsgegevens verwerken om de specifieke behoeften en tevredenheid van de klant te bepalen en om trends en mogelijkheden voor verbetering met betrekking tot de aangeboden producten en diensten te identificeren. 
Daarnaast verzamelt UTA in het kader van het Medallia-programma informatie over mogelijke problemen (technisch, operationeel) bij het gebruik of de toepassing van UTA-producten en -diensten.

Voor de interne verwerking verwerkt UTA de feedback van de klant voor de volgende doeleinden: 

 • Definitie van standaard klantprofielen, 
 • Identificeren van trends door middel van segmentatie, filtering en profielvergelijkingen,
 • Personalisering van klantinteracties,
 • Ondersteuning en identificatie van mogelijke uitbreidingen van de bedrijfstak.

Alle hierboven beschreven verwerkingsactiviteiten zijn gebaseerd op een gerechtvaardigd belang van UTA en vinden plaats in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder f) van de AVG. 

 

Binnen het bedrijf zijn uw persoonsgegevens toegankelijk voor alle afdelingen die deze toegang nodig hebben om hun taken uit te voeren. 
Contractuele dienstverleners en hulppersonen komen ook in contact met uw gegevens. Deze partners zijn in het kader van een overeenkomst gebonden aan de inachtneming van de instructies op het gebied van gegevensbescherming in het kader van de gegevensverwerking en ondersteunen UTA bij de uitvoering van deze taak. 
In het Medallia-programma ondersteunt:

 • Medallia, een aanbieder van SaaS-oplossingen die naast het technische platform ook onderhoud en technische ondersteuning biedt,
 • Edenred S.A. om een goed verloop van het Medallia-programma te waarborgen. Hierbij heeft Edenred S.A. als moederbedrijf in principe toegang tot alle persoonsgegevens die in het kader van het Medallia-programma worden verwerkt. Edenred zal uw persoonsgegevens uitsluitend voor het bovengenoemde doel verwerken.

 

Derden hebben in het kader van het Medallia-programma geen toegang tot uw persoonsgegevens.

Uiterst belangrijk: UTA zal uw persoonsgegevens in geen geval aan derden verkopen.

 

Wij garanderen dat uw persoonsgegevens in het kader van het Medallia-programma worden verwerkt op servers in het EU/EER-gebied (Frankfurt am Main, Duitsland of Amsterdam, Nederland), zonder enige uitzondering. 

De verzamelde persoonsgegevens worden uitsluitend buiten de Europese Unie verwerkt indien de Europese Commissie een besluit heeft genomen waarbij het beschermingsniveau passend wordt verklaard of indien er passende en redelijke waarborgen zijn ingebouwd om de veiligheid en de bescherming van uw persoonsgegevens te waarborgen.

 

Uw persoonsgegevens worden verwerkt en opgeslagen voor een periode van 3 jaar. Na deze periode worden de persoonsgegevens aan de hand van een automatische routine gewist.

X. Rechten van de betrokkene/Aanvraagformulier

Indien wij persoonsgegevens van u verwerken, bent u betrokkene in de zin van de AVG. U hebt dan ten opzichte ons, de verwerkingsverantwoordelijke, de volgende rechten in de zin van de AVG:

 

U kunt ons, de verwerkingsverantwoordelijke, vragen om te bevestigen of uw persoonsgegevens door ons worden verwerkt.

Als er sprake is van een dergelijke verwerking, dan kunt u de volgende informatie bij ons opvragen:

 • de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt;
 • de categorieën van de persoonsgegevens die verwerkt worden;
 • de ontvangers of categorieën van ontvangers bij wie de persoonsgegevens over u bekend zijn of nog bekend worden gemaakt;
 • de geplande duur van de opslag van uw persoonsgegevens of, indien specifieke informatie hierover niet mogelijk is, de criteria ter bepaling van de bewaartermijn;
 • het bestaan van een recht op rectificatie of wissing van uw persoonsgegevens, een recht op beperking van de verwerking door ons of een recht om bezwaar te maken tegen een dergelijke verwerking;
 • het bestaan van een recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit;
 • alle beschikbare informatie over de bron van de gegevens indien de persoonsgegevens niet rechtstreeks bij u zijn verzameld;

U hebt het recht om informatie op te vragen over de vraag of uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan een derde land of een internationale organisatie. In dit verband kunt u verzoeken om in verband met de doorgifte op de hoogte te worden gesteld van de passende waarborgen op grond van artikel 46 van de AVG.

 

U hebt ten opzichte van de verwerkingsverantwoordelijke het recht op rectificatie en/op vervollediging, als de over u verwerkte persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn.

 

Onder de volgende voorwaarden kunt u verzoeken om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken:

 • als u de juistheid van uw persoonsgegevens betwist gedurende een periode die ons in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te controleren;
 • als de verwerking onrechtmatig is en u de wissing van de persoonsgegevens afwijst en in plaats daarvan om beperking van het gebruik van de persoonsgegevens verzoekt;
 • als wij uw persoonsgegevens niet langer nodig hebben voor de doeleinden van de verwerking, maar wel voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van rechtsvorderingen, of
 • als u overeenkomstig artikel 21, lid 1, van de AVG bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking en het nog niet duidelijk is of onze gerechtvaardigde gronden zwaarder wegen dan uw gronden.

Wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens is beperkt, dan worden deze, met uitzondering van de opslag ervan, slechts verwerkt met toestemming van de betrokkene of voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering of ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke persoon of rechtspersoon of om gewichtige redenen van algemeen belang voor de Unie of voor een lidstaat.

Als de beperking van de verwerking conform de bovenstaande voorwaarden is beperkt, dan wordt u door ons op de hoogte gesteld alvorens de beperking wordt opgeheven.

 

a. Verplichting tot gegevenswissing

U kunt ons vragen om uw persoonsgegevens onmiddellijk te wissen. Wij zijn verplicht om deze gegevens onmiddellijk te wissen als een van de volgende redenen van toepassing is:

 • uw persoonsgegevens zijn niet langer noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor deze verzameld of anderszins verwerkt zijn.
 • u trekt uw toestemming waarop de verwerking is gebaseerd in overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a) of artikel 9, lid 2, onder a) van de AVG en er is geen andere rechtsgrondslag voor de verwerking.
 • u maakt bezwaar tegen de verwerking overeenkomstig artikel 21, lid 1 van de AVG en er zijn geen prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking, of u maakt bezwaar tegen de verwerking overeenkomstig artikel 21, lid 2 van de AVG.
 • uw persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt.
 • het wissen van uw persoonsgegevens is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting krachtens het Unierecht of het lidstatelijke recht waaronder de verwerkingsverantwoordelijke valt.
 • uw persoonsgegevens zijn verzameld in verband met diensten van de informatiemaatschappij die zijn verleend overeenkomstig artikel 8, lid 1 van de AVG.

b. Informatie aan derden

Als wij de persoonsgegevens openbaar hebben gemaakt en overeenkomstig lid 1 verplicht is de persoonsgegevens te wissen, dan nemen wij, rekening houdend met de beschikbare technologie en de uitvoeringskosten, redelijke maatregelen, waaronder technische maatregelen, om verwerkingsverantwoordelijken die de persoonsgegevens verwerken, ervan op de hoogte te stellen dat u als betrokkene de verwerkingsverantwoordelijken hebt verzocht om iedere koppeling naar, of kopie of reproductie van die persoonsgegevens te wissen.

c. Uitzonderingen

Het recht op gegevenswissing bestaat niet voor zover de verwerking noodzakelijk is

 • om het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie uit te oefenen;
 • voor het nakomen van een in een het Unierecht of het lidstatelijke recht neergelegde wettelijke verwerkingsverplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust, of voor het vervullen van een taak van algemeen belang of het uitoefenen van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is verleend;
 • om redenen van algemeen belang op het gebied van volksgezondheid overeenkomstig artikel 9, lid 2, onder h) en i) en artikel 9, lid 3 van de AVG;
 • met het oog op archivering in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden overeenkomstig artikel 89, lid 1 van de AVG, voor zover het in onder a) bedoelde recht de verwezenlijking van de doeleinden van die verwerking onmogelijk dreigt te maken of ernstig in het gedrang dreigt te brengen;
 • voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

 

Als u uw recht op rectificatie, gegevenswissing of beperking van de verwerking tegen ons hebt uitgeoefend, dan zijn wij verplicht alle ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt, van deze rectificatie of gegevenswissing of beperking van de verwerking op de hoogte te stellen, tenzij dit onmogelijk blijkt of onevenredig veel inspanning vergt.

U hebt het recht om over deze ontvangers geïnformeerd te worden.

 

U hebt recht om de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen. Bovendien hebt u het recht om deze gegevens ongehinderd door ons aan een andere verwerkingsverantwoordelijke door te laten geven, op voorwaarde dat

 • de verwerking is gebaseerd op toestemming overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a) van de AVG of artikel 9, lid 2, onder a) van de AVG of op een contract overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder b) van de AVG, en
 • de verwerking via geautomatiseerde procedés wordt verricht.

Bij de uitoefening van dit recht hebt u ook het recht om te verzoeken dat uw persoonsgegevens rechtstreeks door ons worden doorgegeven aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, voor zover dit technisch mogelijk is. Dit mag geen afbreuk doen aan de vrijheden en rechten van andere personen.

Het recht op gegevensoverdraagbaarheid geldt niet voor de verwerking van persoonsgegevens die noodzakelijk is voor het vervullen van een taak van algemeen belang of het uitoefenen van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is verleend.

 

U hebt te allen tijde het recht om met zijn specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van u betreffende persoonsgegevens op grond van artikel 6, lid 1, onder e) of f) van de AVG; dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepalingen.

Wij staken de verwerking van uw persoonsgegevens tenzij wij dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking aanvoeren die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden als betrokkene of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

Wanneer persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing worden verwerkt, dan hebt u te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor dergelijke marketing; dit geldt ook voor profilering die betrekking heeft op direct marketing.

Als u bezwaar maakt tegen verwerking ten behoeve van direct marketing, dan worden uw persoonsgegevens niet meer voor deze doeleinden verwerkt.

In het kader van het gebruik van diensten van de informatiemaatschappij, en niettegenstaande Richtlijn 2002/58/EG, hebt u de mogelijkheid om uw recht op bezwaar uit te oefenen via geautomatiseerde procedés waarbij wordt gebruikgemaakt van technische specificaties.

 

U hebt het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken. Het intrekken van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan, onverlet.

 

U hebt het recht om niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking, waaronder profilering, gebaseerd besluit waaraan voor u rechtsgevolgen zijn verbonden of dat u anderszins in aanmerkelijke mate treft. Dit geldt niet indien het besluit

 • noodzakelijk is voor de totstandkoming of de uitvoering van een overeenkomst tussen u en de verwerkingsverantwoordelijke;
 • is toegestaan bij een Unierechtelijke of lidstaatrechtelijke bepaling die op de verwerkingsverantwoordelijke van toepassing is en die ook voorziet in passende maatregelen ter bescherming van de rechten en vrijheden en gerechtvaardigde belangen van u als betrokkene; of
 • berust op uw uitdrukkelijke toestemming.

Deze besluiten mogen niet gebaseerd worden op de in artikel 9, lid 1 van de AVG bedoelde bijzondere categorieën van persoonsgegevens, tenzij artikel 9, lid 2, punt a) of g) van de AVG van toepassing is en er passende maatregelen ter bescherming van de gerechtvaardigde belangen van u als betrokkene zijn getroffen.

Met betrekking tot de hierboven genoemde gevallen treffen wij passende maatregelen ter bescherming van de rechten en vrijheden en gerechtvaardigde belangen van u als betrokkene, waaronder ten minste het recht op menselijke tussenkomst van de verwerkingsverantwoordelijke, het recht om zijn standpunt kenbaar te maken en het recht om het besluit aan te vechten.

 

Gebruik dit formulier om uw rechten te doen gelden of om contact met ons op te nemen in verband met gegevensbescherming.

 

Onverminderd andere mogelijkheden van administratief beroep of een voorziening in rechte, hebt u als betrokkene het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat waar u gewoonlijk verblijft, u uw werkplek hebt of waar de beweerde inbreuk is begaan, indien u van mening bent dat de verwerking van u betreffende persoonsgegevens inbreuk maakt op deze verordening.

De toezichthoudende autoriteit waarbij de klacht is ingediend, stelt de klager in kennis van de voortgang en het resultaat van de klacht, alsmede van de mogelijke voorziening in rechte overeenkomstig artikel 78 van de AVG.

Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht (BayLDA)
Promenade 27
91522 Ansbach
Duitsland
Telefon: +49 (0) 981 53 1300
mailto:poststelle@lda.bayern.de

Stand: Mei 2018

Cookie-Liste

 

Unbedingt erforderliche Cookies

Diese Cookies sind zur Funktion der Website erforderlich und können in Ihren Systemen nicht deaktiviert werden. In der Regel werden diese Cookies nur als Reaktion auf von Ihnen getätigte Aktionen gesetzt, die einer Dienstanforderung entsprechen, wie etwa dem Festlegen Ihrer Datenschutzeinstellungen, dem Anmelden oder dem Ausfüllen von Formularen. Sie können Ihren Browser so einstellen, dass diese Cookies blockiert oder Sie über diese Cookies benachrichtigt werden. Einige Bereiche der Website funktionieren dann aber nicht. Diese Cookies speichern keine personenbezogenen Daten.

 

Cookie-Untergruppe Cookies Verwendete Cookies
uta.com _dc_gtm_UA-xxxxxxxx Erstanbieter
web.uta.com OptanonAlertBoxClosed , cookietest , OptanonConsent , fe_typo_user Erstanbieter
cdn.cookielaw.org OptanonConsent, OptanonAlertBoxClosed Drittanbieter

 

 

Cookie-Untergruppe Cookies Verwendete Cookies
uta.com _hjFirstSeen _gclxxxx _hjTLDTest _hjAbsoluteSessionInProgress _hjSession_xxxxxx _hjSessionUser_xxxxxx _uetvid _hjid Erstanbieter
web.uta.com _ga _hjIncludedInPageviewSample _hjIncludedInSessionSample _pctx _gat_UA- _gid _pprv _pcid Erstanbieter
consent.cookiebot.com CookieConsent Drittanbieter

 

 

Cookie-Untergruppe Cookies Verwendete Cookies
web.uta.com mp__utmz mp__utmc mp__utma mp__utmb Erstanbieter
uta.com weird_get_top_level_domain Erstanbieter
www.clarity.ms CLID Drittanbieter

 

 

Cookie-Untergruppe Cookies Verwendete Cookies
web.uta.com _gat_UA-XXXXXX-X ln_or Erstanbieter
uta.com _uetsid _fbp Erstanbieter
c.bing.com SRM_B Drittanbieter
google.com CONSENT Drittanbieter
linkedin.com lidc, AnalyticsSyncHistory, li_sugr Drittanbieter
bing.com MUID Drittanbieter

 

 

Cookie-Untergruppe Cookies Verwendete Cookies
linkedin.com bcookie, UserMatchHistory Drittanbieter
www.facebook.com   Drittanbieter
www.linkedin.com bscookie Drittanbieter