Skip to content

Teemaksualased hetkearengud 
Euroopas

CO2 heiteklasside kasutuselevõtt ja teemaksu laiendamine Saksamaal sõidukitele, mis kaaluvad üle 3,5 tonni
hero-img-desktop-AKTUELLE

Teemaksu suurendatakse ja kasutusele võetakse CO2 heiteklassid: 2024. aastast rakendub täiendav CO2 lisatasu ja üle 3,5 tonni kaaluvate sõidukite eest tuleb Saksamaal tasuda teemaksu

Sügisel 2023 võttis Saksamaa Liidupäev vastu seaduse, millega rakendatakse EL-i taristukulude direktiivi nõuet. See tähendab järgmist:

check-circle-infolist
Alates 01. detsembrist 2023 lisandub Saksamaal raskeveokite teemaksule 200 eurot CO₂ tonni kohta. Olenevalt sõiduki CO₂-heitgaasiklassist võivad rakenduda täiendavad tasud. Sama muudatus jõustub Austrias 01. jaanuaril 2024.
check-circle-infolist
1. juulil 2024, vastavalt  Föderaalvalitsuse eelnõule laiendatakse teemaksu kehtivus sõidukitele, mis kaaluvad üle 3,5 tonni. Seni on teemaks kehtinud üksnes üle 7,5 tonni kaaluvaile sõidukitele. Käsitööärid peaksid olema sellest vabastatud.
check-circle-infolist
Heitmevabad raskeveokid on teemaksust vabastatud kuni 2025 a. lõpuni, pärast mida kogutakse 25% teemaksumäärast taristukulude katteks.


Täpne kujundus, võimalikud erandid, kellele teemaksu kohaldatakse ja kuidas arveldamine toimub, on alles väljatöötamisel. Euroopa ühe suurima teemaksu arveldusteenuse pakkujana kuid jälgime teie jaoks teemaksu suurendamise arenguid. Anname hea meelega nõu ja tuge.

Miks Saksamaal kohandatakse teemakse?

Raskeveokite või tarbesõidukite teemaks on vahemaapõhine teekasutustasu. See võeti föderaalseil kiirteedel kasutusele aastal 2005 ja laiendati teatud föderaalteede lõikudele aastal 2012. Vastavalt Saksamaa föderaalsele magistraalteemaksu seadusele​​​​​​​​ (§ 1) kehtib teemaksukohustus kõigile kodu- ja välismaistele mootorsõidukitele või autorongidele, mille lubatud täismass on üle 7,5 tonni. Teemaksu alus tekib föderaalsele magistraalteele sisenemisel ja see kehtib föderaalteedel, föderaalseil kiirteedel ning nendega ühendatud bensiinijaamades ja puhkealadel.

Kohandamise põhjuseks on ELi nõuded Eurovinjeti direktiivi  ja föderaalse digitaalasjade ja transpordiministeeriumi  Wegekostengutachten raames. Aruande kohaselt peaksid raskeveokite teemaksud põhinema liikluse taristu hinnal, sealhulgas ehitus, käitus, hooldus ja laiendus.

 

Millest teemaks koosneb?


Teemaks koosneb taristukulude, müra- ja õhusaastega seotud tasudest – olenevalt sõiduki CO2 heitgaasiklassist, kaaluklassist (üle 18) tonni lubatud täismass) ja telgede arvust. 

Praegused teemaksumäärad (2023. a 1. jaanuari seisuga) leiate Föderaalse logistikabüroo  ja mobiilsuse  võrgulehelt või Toll Collecti käest.

1. detsembril 2023, võetakse kasutusele raskeveokite teemaksu ja CO2 eristus ja CO2 lisatasu 200 eurot CO2 tonni kohta. Heitmevabad raskeveokid vabastatakse teemaksust kuni 2025 a. lõpuni, pärast mida kogutakse 25% teemaksumäärast taristukulude katteks.

 

Mis on CO2 lisatasu?


Alates 1. detsembrist 2023 kehtestatakse Saksamaal CO2 lisatasu, mis lisatakse olemasolevale teemaksule. 1. jaanuaril 2024 kehtestab Austria sarnase CO2 lisatasu ning sellele võivad järgneda ka teised ELi riigid.
Igal sõidukil on konkreetne CO2-heite väärtus ja see liigitatakse kuueks aastaks ühte viiest CO2-heite klassist vastavalt erinevail parameetreil põhinevast algsest registreerimiskuupäevast. Siis toimub CO2 ümberklassifitseerimine, et kontrollida, kas sõiduki praegune CO2 heitgaasiklass vastab nõuetele.

Alguses on kõik sõidukid liigitatud halvimasse CO2 heitgaasiklassi 1. 1. juulil 2019 või hiljem registreeritud sõidukeid saab tõendavate dokumentide abil registreerida paremasse CO2 heitgaasiklassi.
Parema liigitamise tagamiseks tuleb ülevaatamiseks esitada täiendavad dokumendid (COC/CIF).​​​​​​​ Lisateavet leiate siit. 

Mida parem on sõiduki CO2 heitgaasiklass, seda odavam on toll. Näiteks on nullheitega sõidukid liigitatud parimasse CO2 klassi 0. Enamik tänapäevasõidukeid rühmitatakse aga CO2 klassi 1.

 

Mis on teie sõiduki CO2 klass?


Säästke nüüd teemaksudelt oma CO2 klassi parandades! 

Saate määrata oma sõiduki CO2 klassi ametliku BALM-arvuti abil.

UTA Edenred hõlbustab hea meelega teie CO2 heitgaasiklassi registreerimist. UTA kliendikeskkonna kaudu varustame teid registreerumise üksikasjadega. 
Palun pidage meeles, et isegi kui teie sõidukil on täna CO2 heitgaasiklass 1, võib see uue sõiduki puhul muutuda. Igal teie registgreerimiskorral taotletakse andmeid.

 

Kuidas saab registreerida parema CO2 klassi?

 

Kui sõiduki CO2 heitgaasiklass on parem kui klass 1, tuleb see registreerida. Seda saab teha erinevail viisidel, sõltuvalt kasutatavast OBU-st.

Kui kasutada Saksamaa teemaksude tasumiseks Toll Collect OBU-d, tuleb sõiduki andmed ja dokumendid (COC/CIF) üles laadida Toll Collecti portaali.​​​​​​​​ UTA One®, UTA One® nexti või Telepass EU (AUT) kasutamisel tuleb sõiduki andmed ja tõendavad dokumendid UTA kliendikeskkonda võimalikult kiiresti üles laadida. Austria GO-Boxi või Toll2GO teenuse kasutamisel tuleb sõiduki andmed ja tõendavad dokumendid üles laadida GO teemaksuportaali.

Keda mõjutab teemaks üle 3,5 tonni kaaluvatele sõidukitele?

Alates juulist 2024 maksustatakse Saksamaal üle 3,5 tonnise täismassiga tarbesõidukid, kui need on ette nähtud või neid kasutatakse kaubaveoks maanteel. Raskeveokite teemaks mõjutab siis tarbesõidukeid, mis kaaluvad üle 3,5 tonni ja kasutavad kiirteid ja teemaksuga teid.

 

Kuidas hakatakse Saksamaal uusi teemakse koguma?

 

Saksamaal kogutakse teemakse üldjuhul elektrooniliselt teemaksuseadme kaudu – tuntud ka kui pardaseade (on-board unit e. OBU). Sõidukisse paigaldatud OBU saadab teemaksu andmed teemaksu kogumise agentuurile (Saksamaal Toll Collect), kes arvutab teemaksu ja esitab arve​​​​​. 

UTA Edenredi näol saate kogenud partneri, kes vabastab teid teemaksu menetlemisega kaasnevast halduskoormusest alates teabe jagamisest ja registreerimisest Euroopa teemaksuoperaatorite juures kuni OBU-de paigaldamise ja teemaksude arveldamiseni. 

Näiteks saate meie pardaseadme UTA One® nextiga teekasutustasusid lihtsalt ja tõhusalt hallata. Saate läbipaistvuse tasude osas ja näete oma juhtide poolt valitud teekondi.  

 

Kas ma saan oma teemaksust vaba sõiduki registreerida?


Teemaksust vabade sõidukite ettevõtted ja omanikud saavad need  Toll Collectis  vabatahtlikult registreerida. Registreerimine hoiab ära tarbetud kontrollid, ümbersuunamised ja ärakuulamised. See säästab vaeva ja aega. Registreerimine kehtib kaks aastat, seejärel saab pikendada. Registreeringud, mida ei ole aegumiskuupäevaks uuendatud, aeguvad iseeneslikult.

Milliseid teemaksu töötlemise eeliseid pakub UTA ​​Edenred?

Enamikes Euroopa riikides teemaksustatakse täna kiirteil ja muil taristuliikidel üle 3,5 tonni kaaluvad sõidukeid. Ka sõiduautodele ja väikekaubikutele kehtivad mõnes riigis teemaksud sildade või tunnelite kasutamisel või kesklinna aladele sisenemisel. Teile sobiv teemaksulahendus UTA Edenredilt oleneb teie sihtriigist, sõidukiklassist ja autopargi suurusest.

Näiteks meie UTA One® next OBU võimaldab teil reisida sujuvalt üle Euroopa piiride alljärgnevaid eeliseid nautides. 

check-circle-infolist
Kaitse paigaldusvigadest tingitud trahvide eest tänu seadme standardsele kinnispaigaldusele
check-circle-infolist
Suur läbipaistvus tänu autopargihaldurite jälgimisele jooksvalt
check-circle-infolist
Mugav OBU juhtimine nutitelefoni rakenduse kaudu
check-circle-infolist
Ühilduvus uusimate mobiilside standarditega
check-circle-infolist
Ja palju muud …

Võime teid aidata oma kõikehõlmava teeninduse, ekspertteadmiste, eritingimuste ja suure jõudlusega tootevaliku abil!

uta-one-next-lkw