Skip to content

Aktualny rozwój opłat drogowych 
w Europie

Wprowadzenie klas emisji CO2 i rozszerzenie opłat drogowych na pojazdy ważące więcej niż 3,5 ton w Niemczech
hero-img-desktop-AKTUELLE

Opłaty drogowe zostaną rozszerzone i wprowadzone zostaną klasy emisji CO2: W 2024 r. obowiązywać będzie dodatkowa opłata za emisję CO2, a pojazdy powyżej 3,5 ton będą podlegać opłatom drogowym w Niemczech

Jesienią 2023 r. niemiecki Bundestag przyjął ustawę wdrażającą wymóg unijnej dyrektywy w sprawie kosztów infrastruktury. Oznacza to, że:

check-circle-infolist
Od 01 grudnia 2023 r., opłata drogowa dla pojazdów ciężarowych w Niemczech zostanie uzupełniona o dopłatę za CO₂ w wysokości 200 euro za tonę CO₂. W zależności od klasy emisji CO₂ pojazdu mogą obowiązywać dodatkowe opłaty. Ta sama zmiana wchodzi w życie w Austrii od 01 stycznia 2024 r. 01, 2024.
check-circle-infolist
Od 1 lipca 2024 r. zgodnie z  projektem ustawy rządu federalnego (Referentenentwurfs der Bundesregierung) obowiązkiem uiszczania opłat drogowych w systemie Toll Collect mają zostać objęte pojazdy o masie większej niż 3,5 tony. Do tej pory opłata dotyczyła tylko pojazdów powyżej 7,5 tony. Małe, lokalne firmy prawdopodobnie zostaną zwolnione z opłaty.
check-circle-infolist
Do końca roku 2025 r. zeroemisyjne pojazdy ciężarowe mają być zwolnione z opłaty infrastrukturalnej, po tym terminie będzie obowiązywała je opłata w wysokości 25% części opłaty drogowej, przeznaczonej na pokrycie kosztów infrastruktury.


Dokładna struktura, możliwe zwolnienia, zakres obowiązywania opłaty drogowej i sposób jej naliczania są nadal przedmiotem ustaleń legislacyjnych. Jako jeden z wiodących dostawców usług poboru opłat drogowych w Europie uważnie obserwujemy rozwój wydarzeń związanych ze zmianami i rozszerzeniem zakresu opłat drogowych. W razie potrzeby chętnie udzielimy dodatkowych informacji.

Dlaczego opłaty drogowe są zmieniane w Niemczech?

Opłata drogowa dla pojazdów ciężarowych lub pojazdów użytkowych jest opłatą za korzystanie z dróg, ustalaną na podstawie przebytej odległości. Została ona wprowadzona w 2005 r. na autostradach federalnych i rozszerzona w 2012 r. na niektóre odcinki dróg. Zgodnie z niemiecką, federalną ustawą o opłatach drogowych (§ 1), wszystkie krajowe oraz zagraniczne pojazdy silnikowe lub zespoły pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 7,5 tony podlegają opłatom drogowym. Opłaty są pobierane przy wjeździe na federalną drogę krajową oraz dotyczą dróg federalnych, autostrad federalnych oraz połączonych z nimi stacji benzynowych i miejscami odpoczynku.

Powodem zmian opłat drogowych są wymogi UE w ramach Dyrektywy o eurowinietach  oraz  Wegekostengutachten Federalnego Ministerstwa Cyfryzacji i Transportu. Według raportu, opłaty za przejazd pojazdów ciężarowych powinny opierać się na kosztach infrastruktury drogowej, w tym budowy, eksploatacji, utrzymania oraz rozbudowy.

 

Jakie czynniki wpływają na wysokość opłaty?


Kwota opłaty drogowej składa się z opłat związanych z kosztami infrastruktury, hałasem i zanieczyszczeniem powietrza – w zależności od klasy emisji CO2, klasy wagowej (powyżej 18 ton dopuszczalnej masy całkowitej) oraz liczby osi. 

Aktualne stawki opłat drogowych (stan na 1 stycznia 2023) można znaleźć na stronie Federalnego Biura Logistyki iMobilności  lub na w Toll Collect.

Od 1 grudnia 2023 r. wprowadzone zostanie zróżnicowanie opłaty drogowej dla samochodów ciężarowych pod względem emisji CO2 oraz dopłata za emisję CO2 w wysokości 200 euro za tonę CO2. Bezemisyjne pojazdy ciężarowe będą zwolnione z opłat drogowych do końca 2025 r. po czym 25% stawki opłaty drogowej będzie pobierane na koszty infrastruktury..

 

Czym jest dopłata za CO2?


Od 01 grudnia 2023 w Niemczech do opłat drogowych zostanie dodana opłata za CO2. 1 stycznia 2024r., Austria także wprowadzi dopłatę za CO2, a inne kraje UE mogą pójść w jej ślady.
Każdy pojazd ma określoną wysokość emisji CO2 i jest początkowo klasyfikowany do jednej z pięciu klas CO2 na sześć lat od daty pierwszej rejestracji (w oparciu o różne parametry). Następnie odbywa się ponowna klasyfikacja CO2 w celu sprawdzenia, czy obecna klasa CO2 pojazdu nadal się zgadza.

Na początku wszystkie pojazdy są klasyfikowane w najgorszej klasie CO2 – klasie 1. Pojazdy z datą rejestracji 1 lipca 2019 r. lub późniejszą mogą zostać zarejestrowane w lepszej klasie CO2 (jeśli ma to zastosowanie i jest zgodne z odpowiednią dokumentacją).
Aby uzyskać lepszą klasyfikację, należy przedłożyć dodatkowe dokumenty (COC/CIF) do wglądu. Więcej informacji można znaleźć tutaj.. 

Im lepsza klasa emisji CO2 pojazdu, tym tańsza taryfa. Na przykład pojazdy bezemisyjne są klasyfikowane w najlepszej klasie CO2, klasie 0. Jednak większość współczesnych pojazdów będzie zaliczana do klasy 1 emisji CO2.​​​​​​​

 

Jaka jest klasa CO2 Twojego pojazdu?


Zaoszczędź na opłatach drogowych, ulepszając swoją klasę CO2! 

Klasę CO2 pojazdu można określić za pomocą oficjalnego kalkulatora BALM.

UTA Edenred z przyjemnością ułatwi rejestrację w klasy emisji CO2. Przekażemy Ci szczegóły dotyczące rejestracji za pośrednictwem Strefy Klienta UTA. 
Należy pamiętać, że nawet jeśli pojazd ma obecnie 1 klasę emisji CO2, może się to zmienić w przypadku nowego pojazdu. Dane będą wymagane przy każdej rejestracji.

 

Jak można zarejestrować lepszą klasę CO2?

 

Jeśli pojazd ma klasę emisji CO2 lepszą niż klasa 1, musi zostać zarejestrowany. Może odbywać się to na różne sposoby w zależności od używanego urządzenia pokładowego OBU.

W przypadku korzystania z urządzenia pokładowego Toll Collect do rozliczania niemieckich opłat drogowych, dane pojazdu i dokumenty (COC/CIF) muszą zostać przesłane do Portalu Toll Collect. W przypadku korzystania z urządzeń UTA One®, UTA One® next lub Telepass EU (AUT), dane pojazdu i dokumenty weryfikacyjne muszą zostać przesłane do Strefy Klienta UTA tak szybko, jak to możliwe. W przypadku korzystania z austriackiego GO-Box lub usługi Toll2GO dane pojazdu oraz dokumenty weryfikacyjne muszą zostać przesłane do Portal GO Toll.

Jak wysoka jest dodatkowa opłata za emisję CO2?

Poniższe tabele pochodzą z "Projektu trzeciej ustawy zmieniającej przepisy dotyczące opłat drogowych" i nie zostały jeszcze przyjęte. 

Dopłaty od 1 grudnia 2023 w €:

 

Klasa emisji dwutlenku węgla 7,5 do < 12 t 12 do 18 t > 18 t do 3 osi > 18 t z 4 osiami > 18 t z 5 i więcej osiami
1 EURO I i niższe 0,080 0,104 0,158 0,158 0,162
EURO II
EURO II
0,080 0,104 0,138 0,138 0,162
EURO IV
EURO V
Klasa EEV 1
0,080 0,100 0,134 0,134 0,160
EURO VI 0,080 0,100 0,124 0,134 0,158
2 0,076 0,096 0,118 0,128 0,150
3 0,072 0,090 0,111 0,120 0,142
4 0,040 0,050 0,063 0,068 0,079
5 0 0 0 0 0


Dopłaty od 01 lipca 2024:​​​​​​​​​​​​​​

Klasa emisji dwutlenku węgla > 3.5 t do < 7.5 t 7,5 do < 12 t 12 do 18 t > 18 t do 3 osi > 18 t z 4 osiami > 18 t z 5 i więcej osiami
1 EURO I i niższe 0,080 0,080 0,104 0,158 0,158 0,162
EURO II
EURO II
0,080 0,080 0,104 0,138 0,138 0,162
EURO IV
EURO V
Klasa EEV 1
0,080 0,080 0,100 0,134 0,134 0,160
EURO VI 0,074 0,080 0,100 0,124 0,134 0,158
2 0,070 0,076 0,096 0,118 0,128 0,150
3 0,067 0,072 0,090 0,111 0,120 0,142
4 0,037 0,040 0,050 0,063 0,068 0,079
5 0 0 0 0 0 0

Kogo dotyczy rozszerzenie opłat drogowych pojazdów o wadze większej niż 3,5 ton?

Od lipca 2024 pojazdy użytkowe o masie całkowitej przekraczającej 3,5 ton będą podlegać opłatom drogowym w Niemczech, jeśli są przeznaczone lub wykorzystywane do komercyjnego transportu towarów. Opłata drogowa dla pojazdów ciężarowych wpłynie następnie na pojazdy użytkowe o masie przekraczającej 3,5 ton, które korzystają z autostrad oraz dróg płatnych.

 

Jak będą pobierane nowe opłaty drogowe w Niemczech?

 

W Niemczech opłaty drogowe są zazwyczaj pobierane elektronicznie za pośrednictwem urządzeń do poboru opłat – zwanych również jako urządzenie pokładowe (OBU). Zainstalowane w pojeździe urządzenie OBU wysyła dane dotyczące opłat drogowych do agencji poboru opłat (Toll Collect w Niemczech), która oblicza i nalicza opłaty drogowe. 

Z UTA Edenred masz u boku doświadczonego partnera, który odciąża Cię od administracyjnego przetwarzania opłat drogowych, od dostarczania informacji oraz rejestracji u europejskich operatorów opłat drogowych oraz instalacji urządzeń pokładowych i rozliczania opłat drogowych. 

Dzięki naszemu UTA One® next można łatwo i wydajnie zarządzać opłatami drogowymi. Uzyskasz przejrzystość opłat i będziesz mógł przeglądać trasy pokonywane przez kierowców.  

 

Czy istnieją zwolnienia z opłat za przejazd?

 

Rozszerzenie opłat drogowych będzie teraz dotyczyć również firm posiadających pojazdy użytkowe o masie przekraczającej 3,5 ton. Jednak pod pewnymi warunkami możliwe jest zwolnienie z opłat drogowych. Może to zaoszczędzić wiele pieniędzy. W związku z tym pojazdy napędzane paliwami alternatywnymi będą nadal zwolnione z opłat drogowych. Oto kilka przykładów:

Pojazdy z napędem elektrycznym: Zgodnie z nowymi przepisami takie pojazdy są zwolnione z opłat drogowych na czas nieokreślony. Pojazdy z napędem elektrycznym obejmują, zgodnie z § 2 Nr 1  Ustawy o elektromobilności , pojazdy z napędem elektrycznym wyłącznie akumulatorowym, pojazdy hybrydowe ładowane zewnętrznie oraz pojazdy z ogniwami paliwowymi. Elektryczne pojazdy ciężarowe także nie podlegają opłatom drogowym. Elektryczne pojazdy ciężarowe także nie podlegają opłatom drogowym.

Pojazdy (głównie) napędzane gazem ziemnym:   Są one zwolnione z opłat drogowych do końca 2023 r. W ramach nowego systemu opłat drogowych te pojazdy również będą podlegać opłatom drogowym i będą musiały pokryć część kosztów infrastruktury oraz redukcji hałasu.

O tym, które pojazdy są obecnie zwolnione z opłat drogowych, można przeczytać  tutaj. .

Wyjątek dla pojazdów w małych, lokalnych firmach:  Zgodnie z  dyrektywami UE , poszczególne państwa członkowskie mogą decydować o tak zwanym wyjątku rzemieślniczym. Komisja koalicyjna w Niemczech zdecydowała, że wyjątek dla tego typu pojazdów powinien być kontynuowany przez 2024 r. Oznacza to, że pojazdy o masie przekraczającej 3,5 ton również pozostają wolne od opłat.

 

 

Czy mogę zarejestrować pojazd niepodlegający opłacie?


Firmy i właściciele pojazdów niepodlegających opłacie drogowej mogą je dobrowolnie zarejestrować w  Toll Collect . Rejestracja zapobiega niepotrzebnym kontrolom. Pozwala to zaoszczędzić czas. Rejestracja jest ważna przez dwa lata, a następnie może zostać przedłużona. Rejestracje, które nie zostały odnowione przed datą wygaśnięcia, automatycznie wygasną.

Jakie korzyści związane z przetwarzaniem opłat drogowych oferuje UTA Edenred?

W większości krajów europejskich opłaty za przejazd autostradami i innymi rodzajami infrastruktury pobierane są od pojazdów ważących więcej niż 3,5 tony. Samochody osobowe i małe samochody dostawcze również podlegają opłatom drogowym w niektórych krajach, gdy korzystają z mostów, tuneli lub wjeżdżają do stref w centrum miasta. W zależności od kraju docelowego, klasy pojazdu oraz wielkości floty, UTA Edenred oferuje odpowiednie rozwiązanie w zakresie opłat drogowych.

Na przykład, nasze urządzenie OBU UTA One® next umożliwia płynne podróżowanie po drogach w Europie. Poznaj najważniesze korzyści: 

check-circle-infolist
Ochrona przed karami spowodowanymi błędami instalacyjnymi, dzięki standardowej stałej instalacji urządzenia
check-circle-infolist
Stały monitoring floty
check-circle-infolist
Wygodne sterowanie urządzeniem OBU za pomocą aplikacji na smartfona
check-circle-infolist
Kompatybilność z najnowszymi mobilnymi standardami radiowymi
check-circle-infolist
I wiele więcej …

Możesz skorzystać z naszej kompleksowej obsługi, eksperckiej wiedzy, specjalnych warunków i gamy wysokowydajnych produktów!

uta-one-next-lkw