Skip to content

Aktuální vývoj mýtného 
v Evropě

Zavedení emisních tříd CO2 a rozšíření mýtného na vozidla s hmotností vyšší než 3,5 tuny v Německu
hero-img-desktop-AKTUELLE

Mýtné bude rozšířeno a budou zavedeny třídy emisí CO2: Od roku 2024 bude platit dodatečný příplatek za emise CO2 a vozidla nad 3,5 tuny budou v Německu zpoplatněna mýtným

Na podzim 2023 schválil německý Spolkový sněm zákon, kterým se implementuje požadavek směrnice EU o nákladech na infrastrukturu. To znamená:

check-circle-infolist
Od 1. prosince 2023 bude mýtné pro těžká nákladní vozidla v Německu doplněno o příplatek za emise CO₂ ve výši 200 eur za tunu CO₂. ​​​​​​​V závislosti na emisní třídě CO₂ vozidla mohou být účtovány další náklady. Stejná změna vstupuje v Rakousku v platnost od 1. ledna 2024.
check-circle-infolist
Od 1. července 2024 se podle návrhu spolkové vlády mýtné rozšíří na vozidla s hmotností nad 3,5 t. Dosud se mýtné vztahovalo pouze na vozidla nad 7,5 t. Řemeslné podniky by měly být od mýtného osvobozeny.
check-circle-infolist
Nákladní vozidla bez emisí jsou osvobozena od mýtného do konce roku 2025, poté se bude vybírat 25 % mýtného na náklady na infrastrukturu.


Přesná podoba, případné výjimky, kdo bude mýtné platit a jak bude probíhat vyúčtování, se stále řeší. Jako jeden z největších poskytovatelů služeb účtování mýtného v Evropě však pro vás sledujeme vývoj rozšíření mýtného. Rádi vám poskytneme poradenství a podporu.

Proč se v Německu upravují mýtné poplatky?

Mýtné pro těžká nákladní vozidla nebo užitková vozidla je poplatek za užívání silnic na základě ujeté vzdálenosti. Byl zaveden v roce 2005 na spolkových dálnicích a v roce 2012 rozšířen na některé úseky spolkových silnic. Podle Německého spolkového zákona o mýtném na dálnicích (§ 1) podléhají mýtnému všechna tuzemská a zahraniční motorová vozidla nebo jízdní soupravy s celkovou přípustnou hmotností vyšší než 7,5 tuny. Mýtné se platí při vjezdu na spolkovou silnici a vztahuje se na spolkové silnice, spolkové dálnice a navazující čerpací stanice a odpočívadla.

Důvodem úpravy jsou požadavky EU v rámci směrnice Eurovignette a Wegekostengutachten Spolkového ministerstva pro digitální záležitosti a dopravu. Podle zprávy by mýtné pro těžká nákladní vozidla mělo vycházet z nákladů na dopravní infrastrukturu, včetně výstavby, provozu, údržby a rozšíření.

 

Z jakých faktorů se skládá mýtné?


Mýtné se skládá z poplatků souvisejících s náklady na infrastrukturu, hlukem a znečištěním ovzduší - v závislosti na emisní třídě CO2 vozidla, hmotnostní třídě (nad 18 tun přípustné celkové hmotnosti) a počtu náprav. 

Aktuální sazby mýtného (k 1. lednu 2023) najdete na internetových stránkách Spolkového úřadu pro logistiku amobilitu nebo na Toll Collect.

Od 1. prosince 2023 bude zavedena diferenciace mýtného pro těžká nákladní vozidla na CO2 a příplatek za CO2 ve výši 200 eur za tunu CO2. Nákladní vozidla bez emisí budou osvobozena od mýtného do konce roku 2025, poté se bude vybírat 25 % mýtného na náklady na infrastrukturu.

 

Co je příplatek za CO2?


Od 1. prosince 2023 se k mýtnému v Německu bude připočítávat příplatek za CO2. 1. ledna 2024 zavede podobný příplatek za emise CO2 Rakousko a další země EU ho mohou následovat.
Každé vozidlo má určitou hodnotu emisí CO2 a k příslušnému datu první registrace je na základě různých parametrů zpočátku zařazeno do jedné z pěti emisních tříd CO2 na dobu šesti let. Poté se provede reklasifikace CO2, aby se ověřilo, zda je aktuální emisní třída CO2 vozidla v souladu.

Na začátku jsou všechna vozidla zařazena do nejhorší emisní třídy CO2, třídy 1. Vozidla registrovaná 1. července 2019 nebo později, mohou být na základě podpůrné dokumentace registrována do lepší emisní třídy CO2.
Pro lepší klasifikaci je třeba předložit k posouzení další dokumenty (COC/CIF). Další informace jsou uvedeny zde. 

Čím lepší je emisní třída CO2 vozidla, tím levnější je tarif. Například vozidla s nulovými emisemi jsou zařazena do nejlepší CO2 třídy 0. Většina dnešních vozidel však bude zařazena do CO2 třídy 1.

 

Jaká je CO2 třída vašeho vozidla?


Vylepšením třídy CO2 ušetříte na mýtném! 

CO2 třídu svého vozidla můžete určit pomocí oficiální kalkulačky BALM.

Společnost UTA Edenred vám ráda usnadní registraci třídy emisí CO2. Podrobnosti o registraci vám poskytneme prostřednictvím exkluzivního prostoru UTA.​​​​ 
Mějte na paměti, že i když má vaše vozidlo dnes emisní třídu CO2 1, u nového vozidla se to může změnit. Při každé registraci budou vyžadovány údaje.

 

Jak lze zaregistrovat lepší třídu CO2?

 

Pokud má vozidlo lepší emisní třídu CO2 než třídu 1, musí být registrováno. To lze provést různými způsoby v závislosti na použité palubní jednotce.

Pokud k úhradě německého mýtného používáte palubní jednotku Toll Collect, je třeba údaje o vozidle a doklady (COC/CIF) nahrát na portál Toll Collect. Pokud používáte UTA One®, UTA One® next nebo Telepass EU (AUT), je třeba údaje o vozidle a doklady o ověření co nejdříve nahrát do exkluzivního prostoru UTA. Při používání rakouského GO-Boxu nebo služby Toll2GO musí být údaje o vozidle a doklady o ověření nahrány na portál GO Toll.

Jak vysoký je dodatečný příplatek za CO2?

Následující tabulky jsou převzaty z „Návrhu třetího zákona, kterým se mění předpisy o mýtném“ a dosud nebyly přijaty. 

Příplatky od 1. prosince 2023 v eurech:

 

Emisní třída oxidu uhličitého 7,5 až < 12 tun 12 až 18 tun > 18 tun až se 3 nápravami​​​​​​​​​​​​​​ > 18 tun se 4 nápravami​​​​​​​​​​​​​​ > 18 tun s 5 a více nápravami​​​​​​​​​​​​​​
1 EURO I a horší 0,080 0,104 0,158 0,158 0,162
EURO II
EURO II
0,080 0,104 0,138 0,138 0,162
EURO IV
EURO V
EEV třída 1
0,080 0,100 0,134 0,134 0,160
EURO VI 0,080 0,100 0,124 0,134 0,158
2 0,076 0,096 0,118 0,128 0,150
3 0,072 0,090 0,111 0,120 0,142
4 0,040 0,050 0,063 0,068 0,079
5 0 0 0 0 0


Příplatky od 1. července 2024:​​​​​​​​​​​​​​

Emisní třída oxidu uhličitého > 3,5 tun až < 7,5 tun 7,5 až < 12 tun 12 až 18 tun > 18 tun s až 3 nápravami > 18 tun se 4 nápravami > 18 tun s 5 a více nápravami
1 EURO I a horší 0,080 0,080 0,104 0,158 0,158 0,162
EURO II
EURO II
0,080 0,080 0,104 0,138 0,138 0,162
EURO IV
EURO V
EEV třída 1
0,080 0,080 0,100 0,134 0,134 0,160
EURO VI 0,074 0,080 0,100 0,124 0,134 0,158
2 0,070 0,076 0,096 0,118 0,128 0,150
3 0,067 0,072 0,090 0,111 0,120 0,142
4 0,037 0,040 0,050 0,063 0,068 0,079
5 0 0 0 0 0 0

Koho se týká rozšíření mýtného o více než 3,5 tuny?

Od července 2024 budou v Německu zpoplatněna užitková vozidla s celkovou hmotností vyšší než 3.5 tun, pokud jsou určena nebo používána pro komerční silniční nákladní dopravu. Mýtné pro nákladní vozidla se pak bude týkat užitkových vozidel s hmotností vyšší než 3,5 tuny, která používají dálnice a zpoplatněné silnice.

 

Jak se bude v Německu nové mýtné vybírat?

 

V Německu se mýtné zpravidla vybírá elektronicky prostřednictvím mýtné krabičky – známé také jako palubní jednotka (OBU). Palubní jednotka instalovaná ve vozidle odesílá údaje o mýtném mýtné agentuře (v Německu Toll Collect), která mýtné vypočítá a vyúčtuje. 

Se společností UTA Edenred máte na své straně zkušeného partnera, který vás zbaví administrativní zátěže spojené se zpracováním mýtného, od poskytování informací a registrace u evropských provozovatelů mýtného systému až po instalaci palubních jednotek a vyúčtování mýtného. 

Například s naší palubní jednotkou UTA One® next můžete snadno a efektivně spravovat mýtné. Získáte přehled o poplatcích a uvidíte trasy, po kterých jezdí vaši řidiči.  

 

Existují výjimky z mýtného?

 

Rozšíření mýtného se nyní týká také společností s užitkovými vozidly o hmotnosti vyšší než 3,5 tuny. Za určitých podmínek je však možné být od mýtného osvobozen. To může ušetřit spoustu peněz. Vozidla na alternativní paliva tak budou i nadále osvobozena od mýtného. Zde je několik příkladů:

Vozidla na elektrický pohon: Podle nové legislativy jsou tato vozidla osvobozena od mýtného na neomezenou dobu. Mezi elektricky poháněná vozidla patří podle § 2 č. 1 zákona o elektromobilitě čistě bateriová elektrická vozidla, hybridní vozidla s možností externího nabíjení a vozidla s palivovými články. Vozidla E-HGV rovněž nepodléhají mýtnému. Vozidla E-HGV rovněž nepodléhají mýtnému.

Vozidla používající (převážně) zemní plyn:  Tato vozidla jsou osvobozena od mýtného až do konce roku 2023. V rámci nového systému mýtného budou zpoplatněna i vozidla na zemní plyn, která budou muset hradit část nákladů na snížení hluku a infrastrukturu.

Která vozidla jsou v současnosti od mýtného osvobozena, si můžete přečíst zde. 

Výjimka pro řemeslnická vozidla: Podle směrnic EU mohou jednotlivé členské státy rozhodnout o tzv. výjimce pro řemeslníky. V Německu koaliční výbor rozhodl, že výjimka pro řemeslníky by měla pokračovat v průběhu 2024. To znamená, že vozidla s hmotností nad 3,5 tuny zůstávají rovněž bez mýtného.

 

 

Mohu zaregistrovat své vozidlo bez mýtného?


Firmy a majitelé vozidel, která nejsou zpoplatněna, je mohou dobrovolně zaregistrovat u Toll Collect.  Registrace zabraňuje zbytečným kontrolám, odklonům a slyšením. To šetří námahu a čas. Registrace je platná dva roky, poté může být prodloužena. Registrace, které nebyly obnoveny do data vypršení platnosti, automaticky vyprší.

Jaké výhody zpracování mýtného společnost UTA Edenred nabízí?

Ve většině evropských zemí se dnes na dálnicích a dalších druzích infrastruktury vybírá mýtné od vozidel s hmotností vyšší než 3,5 tuny. V některých zemích jsou osobní automobily a malé dodávky zpoplatněny také při jízdě po mostech a tunelech nebo při vjezdu do center měst. V závislosti na cílové zemi, třídě vozidla a velikosti flotily má pro vás společnost UTA Edenred to správné mýtné řešení.

Například naše palubní jednotka UTA One® next vám umožní bezproblémově cestovat přes evropské hranice a využívat výhod, jako jsou: 

check-circle-infolist
Ochrana před pokutami způsobenými chybami při instalaci díky standardní pevné instalaci zařízení
check-circle-infolist
Vysoká transparentnost prostřednictvím sledování v reálném čase pro správce flotily
check-circle-infolist
Pohodlné ovládání palubní jednotky prostřednictvím aplikace pro chytré telefony
check-circle-infolist
Kompatibilita s nejnovějšími mobilními rádiovými standardy
check-circle-infolist
A mnohem více …

Můžete těžit z našich komplexních služeb, odborných znalostí, speciálních podmínek a vysoce výkonného sortimentu!

uta-one-next-lkw