Aktuální vývoj mýtného 
v Evropě

Zavedení emisních tříd CO2 a rozšíření mýtného na vozidla s hmotností vyšší než 3,5 tuny v Německu
hero-img-desktop-AKTUELLE

Co potřebujete vědět

check-circle-infolist

Úvod: Ve většině evropských zemí již platí mýtné pro vozidla nad 3,5 tuny. Německo je výjimkou a do 1. 7. 2024 zavede mýtné pro vozidla nad 3,5 tuny (technicky přípustná maximální hmotnost nákladu (TPMLM).

check-circle-infolist

Mýtné: Tuzemská a zahraniční vozidla s hmotností nad 3,5 tuny budou v Německu od 1. 7. 2024 podléhat mýtnému. V případě tuzemských a zahraničních vozidel lze mýtné uhradit prostřednictvím palubních jednotek (OBU) nebo online rezervací. Pokud cestujete často, doporučujeme nainstalovat OBU.

check-circle-infolist

Mýtné krabičky: I když v Německu není požadavek na mýtnou krabičku / OBU, toto řešení zvyšuje bezpečnost a zjednodušuje jízdu v Německu, protože pokrývá všechny zpoplatněné silnice. 

check-circle-infolist

Výjimka z mýtného: Z mýtného jsou mimo jiné osvobozena vozidla živnostníků, kempingová vozidla a také vozidla používaná požárními a záchrannými složkami, organizacemi poskytujícími technickou pomoc, organizacemi zabývajícími se řízením katastrof, zemědělstvím a lesnictvím. Totéž platí pro vozidla používaná výhradně pro přepravu cestujících. EToll Collect | Registrace k výjimce z mýtného (toll-collect.de)

check-circle-infolist

Poplatky za mýtné: Výše mýtného závisí na různých faktorech, jako: např. podle technicky přípustné maximální hmotnosti nákladu (TPMLM), počtu náprav, třídy znečišťujících látek a emisní třídy CO2 vozidla. V zásadě se nové tarify mýtného budou počínaje 1. 7. 2024 vztahovat na vozidla s hmotností nad 3,5 tuny.
Toll Collect | Tarify mýtného od 1. července 2024 (toll-collect.de)

check-circle-infolist

Emisní třídy CO2: Od prosince 2023 vstoupilo v platnost pět nových emisních tříd CO2 coby nové tarifní prvky. Slouží k rozlišení mezi vozidly s různými emisemi CO2 a tvoří základ proporcionální sazby mýtného za emise CO2. Určete emisní třídu CO2 pro své vozidlo pomocí kalkulačky emisních tříd CO2 Toll Collect.

check-circle-infolist

Výpočet mýtného: Výší mýtného můžete vypočítat online pomocí kalkulačky mýtného Spolkového úřadu pro logistiku a mobilitu (BALM). Kalkulačku najdete na adrese www.balm.bund.de

Proč se v Německu upravují mýtné poplatky?

Mýtné pro HGV (TN) nebo užitková vozidla je poplatek za užívání silnic uživatelem na základě ujeté vzdálenosti. Byl zaveden v roce 2005 na spolkových dálnicích a v roce 2012 rozšířen na některé úseky spolkových silnic. Podle Německého spolkového zákona o mýtném na dálnicích (§ 1) podléhají mýtnému tuzemská a zahraniční motorová vozidla nebo jízdní soupravy s hmotností vyšší než 7,5 tuny. Mýtné se platí při vjezdu na spolkovou silnici a vztahuje se na spolkové silnice a dálnice a navazující čerpací stanice a odpočívadla.
Důvodem změny mýtného jsou požadavky EU v rámci směrnice o eurovinětách a „Wegekostengutachten“ Spolkového ministerstva pro digitální záležitosti a dopravu. Podle směrnice by mýtné pro HGV (TN) mělo vycházet z nákladů na dopravní infrastrukturu, včetně výstavby, provozu, údržby a rozšíření. 

Jaké faktory přispívají k ceně mýtného?

Od 1. 12. 2023 jsou ceny mýtného vypočteny na základě ujeté vzdálenosti a sazby mýtného v centech na kilometr. Výsledky sazby mýtného představují náklady na emise CO2 související s dopravou a také hlukovou zátěž a náklady na infrastrukturu.
Proporcionální sazba mýtného pro infrastrukturu a hlukovou zátěž závisí na hmotnostní třídě a počtu náprav pro vozidla o hmotnosti více než 18 tun. Dne 1. prosince 2023 se změnil základ pro přidělení hmotnostní třídy. Dříve byla rozhodujícím faktorem přípustná celková hmotnost vozidla. Toto bylo nahrazeno technicky přípustnou maximální hmotností nákladu.
V důsledku toho mohou vozidla spadat do vyšší hmotnostní třídy nebo se mohou stát předmětem mýtného, např. HGV (TN) s maximální celkovou hmotností vozidla (GVW, pole F.2).
Proporcionální sazba mýtného za znečištění ovzduší je založena na emisní třídě vozidla.

Emisní třídy CO2 uvedené 1. prosince 2023 jsou založeny na emisích CO2 vozidla. Vozidla jsou klasifikována do jedné z pěti emisních tříd CO2. Určení emisní třídy CO2 vozidla je odpovědností zákazníka podléhajícího mýtnému. Všichni registrovaní zákazníci podléhající mýtnému jsou zpočátku klasifikováni systémem Toll Collect jako emisní třída CO2 1. Levnější třídu si můžete vyžádat na portálu Toll Collect pro vozidla zaregistrovaná 1. července 2019 nebo později.

Kolik v současné době stojí mýtné v Německu a kolik bude stát od 1. července 2024?

Aktuální tarify mýtného (k 1. 12. 2023) naleznete na webových stránkách Toll Collect.

Toll Collect | Tarify mýtného od 1. července 2024 (toll-collect.de)

Jak se mýtné v Německu vybírá?

V Německu se mýtné běžně vybírá elektronicky prostřednictvím mýtné krabičky - známé také jako palubní jednotka (OBU). OBU odešle informace o mýtném na místo výběru mýtného. V Německu mýtné vypočítá a faktury za mýtné vystavuje systém Toll Collect.
Se společností UTA Edenred máte na své straně zkušeného partnera, který vás zbaví zátěže spojené se zpracováním mýtného v Evropě, od poskytování informací a registrace u provozovatelů mýtného systému až po instalaci palubních jednotek a úhradu mýtného.
Například s naší palubní jednotkou UTA One® next můžete rychle a efektivně spravovat mýtné. Získáte přehled o poplatcích a uvidíte trasy, po kterých jezdí vaši řidiči.

Na koho se rozšíření mýtného v Německu vztahuje?

Od července 2024 budou v Německu mýtnému podléhat rovněž tuzemská a zahraniční užitková vozidla o hmotnosti vyšší než 3,5 tuny. Mýtné HGV (TN) pak ovlivní komerční přepravce, kteří používají dálnice a zpoplatněné silnice. Jízdní soupravy podléhají mýtnému pouze v případě, že je technicky přípustná maximální hmotnost nákladu (F.1) tažného vozidla vyšší než 3,5 tuny. Pro živnostníky a podobné podniky existuje výjimka.

Výběr mýtného | Registrace k osvobození od mýtného (toll-collect.de)

Bude vozidlo s TPMLM o hmotnosti vyšší než 3,5 tuny podléhat od 1. července 2024 mýtnému, pokud použiji přívěs?

Jízdní soupravy podléhají mýtnému pouze v případě, že tažné vozidlo (motorové vozidlo) má technicky přípustnou maximální hmotnost nákladu (F.1) vyšší než 3,5 tuny.

Výběr mýtného | Registrace k osvobození od mýtného (toll-collect.de)

Která vozidla jsou od mýtného osvobozena?

Rozšíření mýtného pro rok 2024 se týká také společností s vozidly o hmotností nad 3,5 tuny. Za určitých podmínek mohou být některá vozidla od mýtného osvobozena.

Elektromobily mají výrazně nižší emise CO2 než běžná vozidla se spalovacím motorem. Jsou proto, i po nedávných změnách zákona, od mýtného osvobozeny. V souladu s § 2 č. 1 Zákona o elektromobilitě se jedná o čistě elektrická vozidla, hybridní vozidla a vozidla na vodíkové palivové články. To platí i pro elektrické HGV (TN) nad 7,5 tuny. Ty jsou od mýtného také osvobozeny.

Do 31. prosince 2025 jsou od mýtného osvobozena vozidla s nulovými emisemi, jako jsou elektrická vozidla nebo vozidla na vodíkové palivové články. V souladu s tím tato vozidla podléhají proporcionálnímu snížení mýtného o 75 procent u nákladů na infrastrukturu a také proporcionálnímu mýtnému u nákladů na extrémní znečištění ovzduší a hlukovou zátěž. Vozidla s nulovými emisemi a TPMLM až do 4,25 tun jsou od mýtného trvale osvobozena.

Podléhají mýtnému kempingová vozidla?

Podle Federálního úřadu pro logistiku a mobilitu (BALM) jsou obytné vozy o hmotnosti nad 3,5 tuny od mýtného obecně osvobozeny, pokud mají trvalé „obytné prostory“, jako je obývací prostor, toaleta, sprcha, postele a kuchyňské vybavení. Takové obytné vozy však mohou být používány pouze pro přepravu cestujících. Totéž platí pro skříňové HGV (TN), které byly přestavěny na obytné vozy. Vzhledem k tomu, že kempingové vozy jsou obvykle rozpoznatelná zvenčí, zůstávají od mýtného osvobozena bez nutnosti jakékoli administrativy.

Jaké předpisy platí pro vozidla na zemní plyn?

Vozidla na zemní plyn podléhají mýtnému od 1. 1. 2024. Vozidla nad 3,5 tuny budou mýtnému podléhat od 1. 7. 2024.

Existuje výjimka pro vozidla živnostníků?

V souladu se směrnicí EU mohou jednotlivé členské státy pro živnostníky uplatňovat výjimky. To platí i pro Německo.
Význam: Na vozidla živnostníků o hmotnosti od 3,5 do 7,5 tuny se mýtné nevztahuje.

Na vozidla nad 7,5 tuny se však žádná výjimka nevztahuje: mýtné se od roku 2024 výrazně zvýšilo stejně jako u jiných vozidel.

Zákon neposkytuje obecnou výjimku z mýtného pro živnostníky, spíše výjimku z mýtného související s cestováním. Cesty, které nesplňují požadavky, podléhají mýtnému.
Seznam profesí, které splňují požadavky na výjimku pro živnostníky, naleznete na webových stránkách Federálního úřadu pro logistiku a mobilitu.

Výjimka pro živnostníky platí také pro zahraniční živnostenské podniky.
Během kontrol mýtného musí být předložen doklad o tom, že cesta splňuje požadavky výjimky pro živnostníky. Příklady důkazů zahrnují živnostenský/obchodní průkaz, (kopie) registrace podniku, dodací listy nebo objednávky zákazníků. Důkaz musí být předložen v němčině nebo přeložený do němčiny.

Na vozidla nad 7,5 tuny se však žádná výjimka nevztahuje: mýtné se od roku 2024 výrazně zvýšilo stejně jako u jiných vozidel.

Více informací o výjimce pro živnostníky naleznete na webových stránkách Toll Collect.

Mohu zaregistrovat své vozidlo bez mýtného?

Firmy a majitelé vozidel, která nejsou zpoplatněna, je mohou dobrovolně zaregistrovat u Toll Collect. Registrace zabraňuje zbytečným kontrolám, odklonům a slyšením. To šetří čas i námahu. Registrace je platná dva roky, poté může být prodloužena. Registrace, které nebyly obnoveny do data vypršení platnosti, automaticky vyprší.

Které řešení mýtného UTA Edenred je pro mé vozidlo to pravé?

UTA Edenred nabízí řešení mýtného pro každý typ vozidla. Umožní vám efektivně cestovat v Německu a/nebo bezproblémově přes evropské hranice.
Pokud cestujete primárně v Německu, nabízíme spolehlivou fakturační službu pro výběr mýtného prostřednictvím služby Toll Collect OBU.
Pokud pravidelně cestujete do jiných evropských zemí, pak je pro vás tím pravým řešením OBU UTA One® next! Zahrnuje 18 mýtných kontextů v 16 zemích. Mýtné se elektronicky zaznamenává prostřednictvím jediného zařízení.
Všechny transakce můžete sledovat na svém zákaznickém účtu.
U všech řešení můžete využívat výhod jasné fakturace s rozpisem položek, pohodlného zpracování prostřednictvím UTA Edenred a partnera pro mobilitu, který je po vašem boku, kdykoli a kdekoli potřebujete.

Jaké výhody zpracování mýtného společnost UTA Edenred nabízí?

Ve většině evropských zemí se dnes na dálnicích a dalších druzích infrastruktury vybírá mýtné od vozidel s hmotností vyšší než 3,5 tuny. V některých zemích jsou osobní automobily a malé dodávky zpoplatněny také při jízdě po mostech a tunelech nebo při vjezdu do center měst. V závislosti na cílové zemi, třídě vozidla a velikosti flotily má pro vás společnost UTA Edenred to správné mýtné řešení.

Například naše palubní jednotka UTA One® next vám umožní bezproblémově cestovat přes evropské hranice a využívat výhod, jako jsou: 

check-circle-infolist
Ochrana před pokutami způsobenými chybami při instalaci díky standardní pevné instalaci zařízení
check-circle-infolist
Vysoká transparentnost prostřednictvím sledování v reálném čase pro správce flotily
check-circle-infolist
Pohodlné ovládání palubní jednotky prostřednictvím aplikace pro chytré telefony
check-circle-infolist
Kompatibilita s nejnovějšími mobilními rádiovými standardy
check-circle-infolist
A mnohem více …

Můžete těžit z našich komplexních služeb, odborných znalostí, speciálních podmínek a vysoce výkonného sortimentu!

uta-one-next-lkw