Правни бележки

Отговорна страна:
UNION TANK Eckstein GmbH & Co. KG
Heinrich-Eckstein-Str. 1
63801 Kleinostheim/Main

Бележка за GPS устройства: Моля, въведете „ Mainparkstr.“ 2-4  като адрес на местоназначението, тъй като новото име на улицата „Heinrich-Eckstein-Str.“  1 все още не може да бъде намерено в много устройства.

Телефон +49 6027 5 09-0
Факс +49 6027 509-77177
Имейл info@uta.com
Уебсайт www.uta.com

Управител: Pierre Jalady

UNION TANK Eckstein GmbH & Co. KG е ограничено дружество със седалище в 63801 Kleinostheim, регисрирана в съда Aschaffenburg HRA 835
Лично отговорният партньор е UNION TANK Eckstein GmbH със седалище в 63801 Kleinostheim, регистрирана в съда Aschaffenburg HRB 129

Правни бележки:
Информацията, предоставена на уебсайтовете на UNION TANK Eckstein GmbH & Co KG, по-специално правните членове, непрекъснато се актуализира и допълва с голямо внимание.  Независимо от това, не може да има гаранция за точността и пълнотата на предоставените данни, тъй като не може да се изключи напълно промяна в междинния период.  Статиите отразяват мнението на съответния автор. 

Това се отнася и за всички уебсайтове на трети страни, по-специално TruckScout 24, към който се позоваваме чрез връзка.  Ние не проверяваме съдържанието на външните връзки.  Следователно UNION TANK Eckstein GmbH & Co. KG не носи отговорност за информация (чуждестранно съдържание), до която предоставяме достъп чрез външни връзки.  Това чуждестранно съдържание подлежи на отговорност на съответния доставчик.

В гореописания случай UNION TANK Eckstein GmbH & Co. KG изключва всякаква отговорност.

Съдържанието и дизайнът на уебсайтовете на UNION TANK Eckstein GmbH & Co. KG са защитени от закона за авторското право и могат да бъдат променяни или допълвани само от упълномощени лица и по преценка на UNION TANK Eckstein GmbH & Co. KG.  Възпроизвеждането на съдържащите се данни и информация изисква предварително писмено съгласие на UNION TANK Eckstein GmbH & Co. KG.

Идентификационен номер по ДДС:
DE132070459, NL800943971B01, LU11453278, FR52327460341, BE0413368468, ATU38992006, GB367340055, SE502044884001, DK20309482, Sl82398992, SK4020145866, CZ680668377, PT980323240, LT100002693816, IE6569755J, BG175643965, EE101112130, FI21832172, LV90002273940, HU30049479, HR75776059933