Skip to content

Услуга за възстановяване на данък върху продажбите и акциз

Намалете Вашата данъчна тежест

header-refundservice

Удобно възстановяване на данъци

Възползвайте се от разнообразни услуги по възстановяване на данъци в Европа

tax-refund-service-eurorolls-1

Данъчно регистрирани компании, които плащат данък върху добавената стойност (ДДС) и акцизи в други европейски държави, могат да се възползват от възстановяването на данъци.

Можете да заявите възстановяване на ДДС и акцизи от Ваше име от съответните фискални органи. Чрез пълномощно, нашият доставчик на услуги може да кандидатства за възстановяване на суми от Ваше име.

Осигурете си по-добра ликвидност – свържете се с нас по всяко време!

Услугата по възстановяване на данъци чрез нашия партньор включва:

  • Искания за възстановяване на ДДС и акцизи от съответните фискални органи
  • Подаване на заявки до съответните данъчни органи
  • Проследяване на възстановяванията в законоустановените срокове
  • Обжалване в случай на частично, или отказ за възстановяване

Искате ли да получите повече информация за нашата услуга за възстановяване на данъци?

Нека Ви посъветваме.