UTA лого на компанията

Безгранична мобилност в Швеция

Швеция е една от страните-членки, които в момента събират такса само за тежкотоварни превозни средства ≥ 12 т, чрез евровинетка (с изключение на автобусите). Люксембург, Дания и Нидерландия също събират пътни такси за тежки превозни средства по този начин.

Тъй като винетката е електронна, няма досадното ѝ залепване и физическо ѝ отстраняване  към/от предното стъкло.  Освен това, след еднократна регистрация в онлайн портала, можете да шофирате и в други държави членки в рамките на валидния период.

Ако на пръв поглед събирането на пътни такси е съсредоточено върху тежкотоварни превозни средства, има и извънредни такси за останалите превозни средства, които трябва да бъдат отчетени: Трансгранични пътни структури като моста Йоресунд или моста Свинсунд (SE-NO) подлежат на таксуване за почти всички превозни средства. Таксите за тези мостове не се покриват от евровинетката и поради това се считат за специални секции за плащане на такси за превозни средства ≥ 12 т, обект на таксата. 

Освен това има и такси за задръствания в града, например в Гьотеборг и Стокхолм. Те обаче са основно като инструмент за контрол на потока от трафик към вътрешността на градове.  Шведските градски такси за задръстване следват някои правила – както за базата за изчисление, така и за вида на събиране или плащане.

В обобщение, шофьорите, които пътуват до или през Швеция, трябва да разберат точна информация за това къде се заплаща пътната такса за превозното им средство и как могат да изпълнят това задължение, независимо от превозното средство, което управляват. UTA е на разположение, за да осигури подкрепа и необходимия опит. Пътни такси в Швеция: С UTA нямате проблеми!

Системата за пъни такси в Швеция

Как се събира пътната такса в Швеция?

Електронно и с отворена система

Правото за използване на пътни такси се запазва в централна база данни на пътния оператора, след като регистрационният номер е вписан в базата данни.

Критерии за изчисляване на пътната такса:

Брой на оси, емисионен клас и период на валидност

За допълнителна информация вижте нашия общ преглед на електронната евровинетка:

Проверки

Дали някоя Евровинетка е записана в системата за конкретно превозно средство се проверява от мобилни камери и мобилни инспектори. В случай на нарушения се издава наказателно постановление. При проверки обикновено са налага глоба и се изисква на място за чуждестранни тежки превозни средства.

 

Пътни конструкции

Пътната такса се събира отделно за пътни конструкции, например за мостове:

Електронно и с отворена система

Затворена система за пътни такси: определени входове и изходи с каси за таксуване.

Критерии за изчисляване на пътната такса:

Базата за събиране и начините на плащане зависят от всеки  оператор на пътни такси.

Информираност за пътните такси в Швеция с UTA 

Решения за пътните такси за Вашето пътуване в Швеция

Пътна такса за тежки превозни средства ≥ 12 т
Евровинетка
Мост Øresund
(за всички превозни средства, обект на пътни такси)
BroBizz® BoxUTA Full Service Card
UTA One®
Мостът Свинесунд
(за всички превозни средства, обект на пътни такси)
BroBizz® Box
UTA One®

Вашите предимства с UTA в Швеция

Безпроблемно отчитане на пътни такси с UTA

С UTA се възползвате от многобройни предисмства в Швеция:

  • Удобни трансакции с последващо плащане, с атрактивен срок за плащане при използване на BroBizz® Box и атрактивни отстъпки

  • Атрактивен срок за плащане при представяне на карта за цялостно обслужване на UTA

  • Подробно и ясно фактуриране на таксите

  • Издаване на консолидирана фактура с ДДС 

  • Онлайн управление на Вашите медии (отнася се за електронната евровинетка и карта UTA) и формуляри и информационни документи в портала за клиенти на UTA

  • Информация и съдействие от нашите експерти по пътни такси през работно време

Предимства с отстъпките на UTA

Атрактивни условия в Швеция

Клиентите на UTA се възползват от атрактивни отстъпки за пресичне на моста Свинесунд и моста Йоресунд с  BroBizz® Box в сравнение с плащането в брой.

Можете да получите повече информация тук:

В момента работим по още изгодни условия за Вас, от които ще се възползвате съвсем скоро! Обадете ни се за допълнителни подробности.

Услуга за паркиране с UTA

Използване на безопасно паркиране в Швеция

В много европейски държави работим с партньори, които предоставят безопасно паркиране с наблюдение. Можете да имате достъп до тях, като представите Вашата UTA Full Service карта. Таксите ще бъдат включени във Вашата фактура.

Обадете ни се директно във връзка с услугата за паркинг от UTA в Швеция.

Данъчна услуга в Швеция

Използвайте данъчните си предимства!

Фирмите могат да си възстановят начислената ДДС от пътните такси в Швеция. За разлика от пътните такси за тежки превозни средства, таксите за мостове се облагат с ДДС. Актуалната ДДС ставка е 25% и подлежи на възстановяване. Ако вашите водачи са плащали за паркинг е възможно също да имате право на възстановяване на данъка.

 Чрез пълномощно, нашият доставчик на услуги може да организира възстановяване на суми за облагаеми артикули от Ваше име и по този начин да Ви спести административни усилия и потенциални езикови предизвикателства, като работи с шведските власти.  Не е нужно да правите нищо освен да очаквате с нетърпение кредитната си бележка!

 

Портал за клиенти на UTA

Преглед на цялата информация

В портала за клиенти на UTA можете да намерите и изтеглите подробна информация и документи, свързани с отделни устройства за приемане на пътни такси. Освен това, можете да преглеждате фактурите си по всяко време.

Управлявайте своите устройства с UTA, когато Ви е удобно, независимо от нашето работно време!