UTA лого на компанията

Безгранична мобилност в Швеция

Швеция е една от страните-членки, които в момента събират такса само за тежкотоварни превозни средства ≥ 12 т, чрез евровинетка (с изключение на автобусите). Люксембург, Дания и Нидерландия също събират пътни такси за тежки превозни средства по този начин.

Тъй като винетката е електронна, няма досадното ѝ залепване и физическо ѝ отстраняване  към/от предното стъкло.  Освен това, след еднократна регистрация в онлайн портала, можете да шофирате и в други държави членки в рамките на валидния период.

Ако на пръв поглед събирането на пътни такси е съсредоточено върху тежкотоварни превозни средства, има и извънредни такси за останалите превозни средства, които трябва да бъдат отчетени: Трансгранични пътни структури като моста Йоресунд или моста Свинсунд (SE-NO) подлежат на таксуване за почти всички превозни средства. Таксите за тези мостове не се покриват от евровинетката и поради това се считат за специални секции за плащане на такси за превозни средства ≥ 12 т, обект на таксата. 

Освен това има и такси за задръствания в града, например в Гьотеборг и Стокхолм. Те обаче са основно като инструмент за контрол на потока от трафик към вътрешността на градове.  Шведските градски такси за задръстване следват някои правила – както за базата за изчисление, така и за вида на събиране или плащане.

В обобщение, шофьорите, които пътуват до или през Швеция, трябва да разберат точна информация за това къде се заплаща пътната такса за превозното им средство и как могат да изпълнят това задължение, независимо от превозното средство, което управляват. UTA е на разположение, за да осигури подкрепа и необходимия опит. Пътни такси в Швеция: С UTA нямате проблеми!

Системата за пъни такси в Швеция

Как се събира пътната такса в Швеция?

Електронно и с отворена система

Правото за използване на пътни такси се запазва в централна база данни на пътния оператора, след като регистрационният номер е вписан в базата данни.

Критерии за изчисляване на пътната такса:

Брой на оси, емисионен клас и период на валидност

За допълнителна информация вижте нашия общ преглед на електронната евровинетка:

Проверки

Дали някоя Евровинетка е записана в системата за конкретно превозно средство се проверява от мобилни камери и мобилни инспектори. В случай на нарушения се издава наказателно постановление. При проверки обикновено са налага глоба и се изисква на място за чуждестранни тежки превозни средства.

 

Пътни конструкции

Пътната такса се събира отделно за пътни конструкции, например за мостове:

Електронно и с отворена система

Затворена система за пътни такси: определени входове и изходи с каси за таксуване.

Критерии за изчисляване на пътната такса:

Базата за събиране и начините на плащане зависят от всеки  оператор на пътни такси.

Информираност за пътните такси в Швеция с UTA 

Решения за пътните такси за Вашето пътуване в Швеция

Пътна такса за тежки превозни средства ≥ 12 т
Евровинетка
Мост Øresund
(за всички превозни средства, обект на пътни такси)
BroBizz® Box UTA Full Service Card
UTA One®
Мостът Свинесунд
(за всички превозни средства, обект на пътни такси)
BroBizz® Box
UTA One®

Вашите предимства с UTA в Швеция

Безпроблемно отчитане на пътни такси с UTA

С UTA се възползвате от многобройни предисмства в Швеция:

  • Удобни трансакции с последващо плащане, с атрактивен срок за плащане при използване на BroBizz® Box и атрактивни отстъпки

  • Атрактивен срок за плащане при представяне на карта за цялостно обслужване на UTA

  • Подробно и ясно фактуриране на таксите

  • Издаване на консолидирана фактура с ДДС 

  • Онлайн управление на Вашите медии (отнася се за електронната евровинетка и карта UTA) и формуляри и информационни документи в портала за клиенти на UTA

  • Информация и съдействие от нашите експерти по пътни такси през работно време

Предимства с отстъпките на UTA

Атрактивни условия в Швеция

Клиентите на UTA се възползват от атрактивни отстъпки за пресичне на моста Свинесунд и моста Йоресунд с  BroBizz® Box в сравнение с плащането в брой.

Можете да получите повече информация тук:

В момента работим по още изгодни условия за Вас, от които ще се възползвате съвсем скоро! Обадете ни се за допълнителни подробности.

Услуга за паркиране с UTA

Използвайте охраняеми паркинги за камиони в Швеция

В много европейски държави работим с партньори, които предоставят безопасно паркиране с наблюдение. Можете да имате достъп до тях, като представите Вашата UTA Full Service карта. Таксите ще бъдат включени във Вашата фактура.

Обадете ни се директно във връзка с услугата за паркинг от UTA в Швеция.

Данъчна услуга в Швеция

Използвайте данъчните си предимства!

Собствениците на предприятия могат да си възстановят събраната сума за ДДС върху пътните такси в Швеция. За разлика от пътните такси за тежки превозни средства, таксите за мостове се облагат с ДДС. Актуалната ДДС ставка е 25% и подлежи на възстановяване. Ако шофьорите Ви са платили за паркинги за камиони, това също може да бъде основание за възстановяване на данъци.

 Чрез пълномощно, нашият доставчик на услуги може да организира възстановяване на суми за облагаеми артикули от Ваше име и по този начин да Ви спести административни усилия и потенциални езикови предизвикателства, като работи с шведските власти.  Не е нужно да правите нищо освен да очаквате с нетърпение кредитната си бележка!

 

Портал за клиенти на UTA

Преглед на цялата информация

В портала за клиенти на UTA можете да намерите и изтеглите подробна информация и документи, свързани с отделни устройства за приемане на пътни такси. Освен това, можете да преглеждате фактурите си по всяко време.

Управлявайте своите устройства с UTA, когато Ви е удобно, независимо от нашето работно време!