UTA лого на компанията

През Унгария с UTA!

Като любима дестинация за почивка и транзитно преминаване, Унгария разполага с добре развита пътна мрежа.

В тази държава има две системи за пътни такси, в които всички превозни средства подлежат на облагане при използването на магистрали и главни пътища (които в Унгария се определят по подобен, но по различен начин в сравнение с Германия).

При винетната система всички превозни средства ≤ 3,5 т и автобусите изпълняват задълженията си по таксуване, чрез регистриране в системата на оператора на пътни такси – затова няма физическа винетка, а само електронна.

  За тежкотоварни превозни средства, с допустимо общо тегло > 3,5 т, пътната такса се събира в електронна система за пътни такси, базирана на пропътувано разстояние HU-GO. Има възможност или за резервиране на таксата чрез маршрутен билет, или използвайки удобно бордово устройство.

  UTA Ви информира за Вашите варианти и предимства в унгарската пътна мрежа!

  Унгарската система за пътни такси

  Как се събират пътните такси

  Унгарските пътни такси за тежкотоварни превозни средства се събират чрез електронната система за пътни такси въз основа изминато разстояние HU-GO. Пътната такса се събира по всички бързоскоростни и главни пътища. Унгарската система за пътни такси е система за свободно движение без каси за таксуване, които да подразделят пътищата. Маршрутен билет се резервира чрез процедура по предплащане, поради което не се разрешават отклонения от предварително резервирания маршрут. С помощта на бордово устройство обаче можете да бъдете гъвкави дори и в последната минута! Можете да го закупите и удобно да предплащате сметката си чрез UTA и така Вие ще получите фактурата с Вашите пътни такси с отложено плащане.

  Проверки се извършват чрез стационарни въздушни конструкции и мобилни контролни автомобили. Моля, направете така, че цялата информация за вашето превозно средство винаги да е актуална и вярна, тъй като Унгария бързо налага големи глоби за неправилно резервирано или неразрешено използване на маршрута!

  Система за плащане на пътни такси в Унгария

  HU-GO:

  Електронно събиране на пътна такса в отворена система за свободно движение. Събраната пътна такса се основава на вида на пътя, категорията на превозното средство и класа на емисии. Необходимо е използване на бордово устройство или резервирането на маршрутен билет (онлайн или на място в търговски обекти из цялата страна).

  Винетна система:

  Усъвършенствано електронно плащане на пътни такси. Размерът на пътната такса зависи от периода на валидност и категорията на превозното средство. Възможно е ограничено използване на пътната мрежа, за която се изисква винетка, чрез „годишна регионална“ винетка.

  Решения за пътни такси на UTA за Унгария

  Изборът е Ваш!

  Тежки превозни средства с общо допустимо тегло > 3,5 тЛеки автомобили или превозни средства с общо допустимо тегло ≤ 3,5 т
  Бордово устройство HU-GO
  (Процедура за предплащане)*
  Електронна винетка
  Маршрутен билет**
  UTA Full Service Card

  * Предлага се в избрани бензиностанции, които приемат UTA.
  ** Резервиране при партньори на UTA. Моля, свържете се с нас за допълнителна информация!
  Посетете също нашите подробни страници за допълнителни решения за пътни такси в европейската пътна мрежа. Останете мобилни из Европа с UTA!

  UTA фактури от Унгария

  Прозрачни и удобни

  Независимо дали ще заредите кредит Във вашето бордово устройство HU-GO или ще пожелаете да използвате възможността за резервиране на маршрут, просто представете своята UTA Full Service Card и след това ще получите данъчна фактура от UTA, с начислен ДДС, за данъчни цели, с удобно отложено плащане.
  Когато резервирате маршрутния билет, можете да изберете дали да го направите в Унгария от един от нашите партньорски офиси или от избрани партньорски бензиностанции. С UTA като Ваш партньор за фактуриране, можете да сте сигурни, че издадената фактура е не само максимално прозрачна, но е гарантирано изготвена по начин, който може да се използва за данъчни цели.
  Ние сме на разположение за задълбочена консултация, във връзка с процедурите около покупката на бордовото устройство или резервирането на маршрутния билет и електронната винетка. Ще се радваме да подготвим допълнителен информационен материал за вас!

  Пътни такси с UTA в Унгария

  Вашите преимущества с UTA с един поглед

  • Силно партньорско присъствие под формата на бензиностанции и търговски обекти на границата и във вътрешността на Унгария!

  • UTA Full Service Card се представя за заплащане на пътни такси за тежкотоварен трафик на стоки и за превозни средства ≤ 3,5 т!

  • Формуляри и информационен материал за изтегляне от портала за клиенти на UTA!

  • Консултации по телефона и подкрепа за клиенти от нашите експерти по пътни такси през работно време!

  Данъчни услуги в Унгария

  Използвайте данъчните възможности

  Фирмите могат да възстановят ДДС, начислен върху унгарските пътни такси и винетки, чрез данъчните услуги на UTA. Актуалната ДДС ставка е 27%.

   Чрез пълномощно, нашият доставчик на услуги ще се погрижи за процеса и ще Ви помогне да получите бързо възстановяване на сумата.  Те ще си кореспондират със съответните органи, спестявайки Ви административни усилия и потенциални езикови предизвикателства.  Можете просто да очаквате кредитна бележка!