Skip to content

Център за обслужване на UTA

Осигуряване на централен онлайн достъп до всички услуги на UTA

csm_header-exclusivesection_4e2c47a64a
uta-exclusive

Добре дошли в центъра за обслужване на UTA

Вашият ключ за лесно и бързо самоуправление

Центърът за услуги на UTA е централната точка за достъп до всички онлайн услуги на UTA. Тук можете лесно и бързо да уредите всички въпроси, свързани с UTA онлайн. Можете да реагирате бързо на промените в автопарка си и да поръчате  карти за гориво и услуги и кутии за пътни такси, или да ги блокирате, ако е необходимо. Определете броя и сумата на дневните транзакции или ограничете съответните карти за гориво UTA Edenred до определени държави и периоди на използване.

В допълнение, електронната фактура на UTA Ви предоставя бърза, гъвкава и екологична онлайн услуга за фактуриране, която Ви позволява ясно да извличате и управлявате всички фактури и трансакции. С търсене на станции на UTA имате достъп до планиране на маршрута, което Ви показва всички места, където се приема UTA.

Многобройни предимства в центъра за услуги на UTA

Упражнявайте контрол върху разходите си

 

Можете да преглеждате и администрирате отчетите си за продажбите и приходите по всяко време чрез центъра за обслужване на UTA. Различните инструменти за отчитане Ви помагат да контролирате разходите си. Използването на нашата UTA Plus Services се показва точно толкова ясно, колкото разходите Ви за зареждане с гориво или пътни такси.

UTA Edenred приема сериозно сигурността на Вашите данни. Следователно, ние защитаваме всички данни срещу достъп на други лица: Защита с парола, HTTPS криптиране, отразяването на данни и специалната защитна стена гарантират, че данните Ви са достъпни само за Вас. Чрез гъвкавото разпределение на права и роли, Вие решавате на кого и за кои функции във Вашата компания да предоставите онлайн достъп и какви страници са достъпни за кои служители.

Ето кои са основните предимства на центъра за услуги на UTA:

check-circle-infolist
Безплатно
 
check-circle-infolist
Гъвкава система от права и роли
 
check-circle-infolist
Достъпност 24/7
 
check-circle-infolist
Удобен и ясен преглед
 
check-circle-infolist
Без повече документи на хартия
 
check-circle-infolist
Може да се използва от всеки компютър
 
check-circle-infolist
Защита с парола
 
check-circle-infolist
Централно управление на Вашите данни
 
check-circle-infolist
На разположение на 13 езика