Služba vracení peněz UTA

Využijte naše zkušenosti na téma vrácení daňových přeplatků v Evropě

Služba vrácení peněz UTA se zaměřuje na zdanitelné obchody a je právně uplatnitelná u daně z přidané hodnoty (DPH) a spotřební daně. S mnoha lety zkušeností a celkové odbornosti našeho poskytovatele služeb Nikosax bude vaše DPH a spotřební daň nejen určena, ale bude požadováno vrácení zpět od příslušného daňového úřadu vaším jménem.

Se službou vracení peněz UTA podporovanou Nikosax jste nalezli kompetentního a zkušeného partnera, který vám pomůže snížit daňové zatížení. Spojte se s námi kdykoliv potřebujete!

Naše služba vracení přeplatků pro vás zahrnuje:

  • Určení DPH a uplatnění refundace spotřební daně 

  • Podání žádosti u příslušného daňového úřadu

  • Sledování vrácení peněz v zákonných lhůtách

  • Podání odvolání v případě snížení nebo zamítnuté žádosti o vrácení peněz.

Další informace o DPH a služby vrácení spotřební daně viz následující stránky:

Vrácení spotřební daně
Vrácení spotřební daně: Služba poskytovaná společností UTA
Registrace k DPH