Skip to content

Zabezpečení karty

Záleží nám na vaší bezpečnosti

csm_header-safety_8184b70e17
csm_solution-products-cardsecurity_977a6f60bc

Společnost UTA Edenred je odhodlaná dodávat bezpečné produkty, služby, procesy a systémy, aby chránila své zákazníky. Za tímto účelem společnost UTA Edenred zavádí celou řadu opatření, aby zajistila, že budete při používání svých karet v bezpečí:

•    Blokování karty 24 hodin denně 7 dnů v týdnu prostřednictvím portálu
•    Tým specializovaný na odhalování podvodů
•    Kódy PIN pro všechny karty
•    Karetní limity
•    Kontrola nad tím, kde a jaké typy produktů lze zakoupit
•    Komplexní účetnictví a výkaznictví
•    Upozornění na transakce UTA -- s výstrahami v reálném čase a informacemi o nových transakcích s kartou UTA (kromě transakcí souvisejících s mýtným nebo offline transakcí)

Zobrazte trasakce s kartou UTA v reálném čase

Upozornění na transakce UTA

Pomocí levné služby UTA Transaction Notification (upozornění na transakce) můžete rychle zjistit, zda byla vaše palivová a servisní karta UTA zneužita.

Služba vám posílá relevantní informace e-mailem nebo textovou zprávou okamžitě po dokončení transakce((kromě transakcí souvisejících s mýtným nebo offline transakcí).
Tak máte kontrolu a můžete okamžitě zasáhnout, když uvidíte cokoli podezřelého.

Aktivujte si oznámení o transakcích UTA ještě dnes na zákaznickém portálu UTA.

Všeobecné obchodní podmínky

Naše obchodní podmínky vyžadují po zákaznících, aby nahlásili podvodné transakce či ukradené palivové karty policii. Znění našich obchodních podmínek naleznete zde:https://web.uta.com/agb 


Proč musíte sepsat zprávu s policií?

Podvod a zneužití karty pro neautorizované transakce jsou trestnými činy. Mějte prosím na paměti, že nemusíte být jedinou obětí a že narušitel může být spojen s jinou, závažnou kriminalitou. Abychom tyto podvodníky mohli stíhat, musíte jakýkoliv případ podvodu či zneužití nahlásit policii. A to obzvláště proto, že policie má mnohem větší pravomoce vyšetřovat a zajišťovat důkazy než společnost UTA Edenred nebo vy jako jedinec.


Kdy podat stížnost?

Kontaktujte policii neprodleně po tom, co podvod objevíte, protože zločin může nadále probíhat. Důkaz, který může být pro policii užitečný, jako videonahrávky, se obvykle uchovává jen po omezenou dobu. Doba uchování dat se může lišit, a to v závislosti na legálních požadavcích země, kde byl zločin spáchán.


Kde můžete nahlásit podvod policii?

Pokud působíte mezinárodně, měli byste zvážit nahlášení inciddentu jak policii v zemi, kde k incidentu došlo, tak ve vaší domovské zemi. V případě mezinárodního podvodu budou muset obě policejní jednotky spolupracovat v průběhu vyšetřování a trestního stíhání.


Jak vás UTA edenred podpoří?

UTA Edenred vás podpoří tím, že kontaktuje dodavatele a požádá je o uložení jakéhokoli dostupného video materiálu k policejnímu vyšetřování. Vzhledem k zákonům na ochranu osobních údajů nesmí společnost UTA Edenred tyto nahrávky přijímat přímo. Mohou být předány pouze soudním úřadům. V případě potřeby však bude tým společnosti UTA Edenred pro prevenci podvodů spolupracovat s policií, aby pomohl při vyšetřování a poskytl další informace. Tyto záznamy mohou sloužit jako důkaz nebo být použity k identifikaci dalších potenciálních obětí.


Jaké informace jsou pro policii užitečné?

Každé vyšetřování je jiné, ale měli byste být připraveni poskytnout následující informace:

 

•    Podrobné údaje o vaší společnosti včetně adresy a DIČ

•    Popis incidentu, např. číslo karty / BIN, místo činu, datum a čas, částka

•    Kde obvykle svou kartu a PIN uchováváte

•    Zda stále kartu máte

•    Jestli byla již karta zablokována a pokud ano, kdy

•    Jakékoli nastavené limity na kartě

•    Informace o řidičích či dalších zaměstnancích, kteří měli přístup k vaší kartě a PINu

•    Podrobnosti o vozech, na která je karta používána

•    Údaje GPS pro tato vozidla

•    kde byli vaši řidiči předtím, než došlo k zneužití, např. prováděli tankování, parkovali či odpočívali

Co dělat v případě ztráty nebo krádeže

UTA Edenred poskytne okamžitou pomoc

solution-products-cardsecurity-lostpocket

Svoji kartu můžete zablokovat kdykoliv - jednoduše nás kontaktujte:

•    Servisní středisko – https://www.uta.com/servicecenter
•    E-mail – cards@uta.com
•    Telefon – 00800 88 226 226 nebo +49 6027 509 666