logo, UTA Edenred, powrót do strony głównej

Rozwiązania w zakresie opłat drogowych UTA Edenred w całej Europie - teraz także w Bułgarii!

W Bułgarii opłaty drogowe są pobierane na wszystkich autostradach i drogach pierwszej klasy. Mają zastosowanie do wszystkich pojazdów z wyjątkiem motocykli, przy czym opłaty są rozliczane na podstawie kategorii pojazdu: pojazdy ≤ 3,5 t podlegają opłatom w ramach systemu winietowego. Dla pojazdów > 3,5 t masy całkowitej istnieje możliwość wcześniejszej rezerwacji określonej trasy lub skorzystania z urządzenia pokładowego (OBU) do automatycznego rozliczania opłat.

Dzięki Karcie Full Service UTA można korzystać z szerokiej gamy opcji rozliczania opłat drogowych - teraz również podczas przejazdu przez Bułgarię! Nasi eksperci od opłat drogowych z przyjemnością odpowiedzą na pytania.

Oto przegląd aktualnych dróg płatnych w Bułgarii:

System opłat drogowych w Bułgarii

Jak działa pobór opłat

Samochody podlegające opłacie w Bułgarii są rejestrowane za pośrednictwem elektronicznego systemu monitorowania Krajowej Administracji Opłat. Opłata drogowa jest obliczana na podstawie liczby przejechanych kilometrów, liczby osi, tonażu i klasy emisji spalin.

Do 3,5 t: e-winieta

Pojazdy ≤ 3,5 t masy całkowitej podlegają wymaganiom dotyczącym winiety (różne obszary ważności)

Ponad 3,5 t: Route Pass

Rezerwacja określonej trasy z maks. 4 postojami.

Ponad 3,5 t: urządzenie pokładowe OBU

Aby otrzymać urządzenie pokładowe OBU, należy podpisać umowę z bułgarskim dostawcą tych urządzeń. Można zapłacić z góry lub z dołu. Więcej informacji i adresy zamówień można znaleźć na stronie: https://www.bgtoll.bg/de/uber-uns/register

Ważne informacje dotyczące Route Pass

Niezarejestrowani użytkownicy mogą zarezerwować Route Pass z wyprzedzeniem do 24 godzin. Użytkownicy, którzy zarejestrują się przez e-mail, mogą to zrobić z siedmiodniowym wyprzedzeniem. Należy pamiętać, że po aktywacji przepustki określona trasa musi zostać pokonana w ciągu 24 godzin. Odchylenia od trasy są niedozwolone.

Kontrole

Oprócz rejestracji elektronicznej, Krajowa Administracja ds. Opłat Drogowych używa stacjonarnych i mobilnych kamer monitorujących do monitorowania opłat na drogach. Jednak w czasie jazdy należy również oczekiwać fizycznych kontroli funkcjonariuszy Krajowej Administracji ds. Opłat Drogowych.

Mandaty muszą być zapłacone w ciągu 14 dni przelewem bankowym lub w lokalnym terminalu przy użyciu karty kredytowej lub paliwowej.

Zobacz stawki dla różnych kategorii pojazdów:

Rozwiązanie w zakresie opłat drogowych dla Bułgarii

Jak rozliczyć opłaty drogowe

Opłacenia winiety i rezerwacji trasy za pomocą Route Pass można wygodnie dokonać online pod www.web.bgtoll.bg lub za pomocą aplikacji BGTOLL. Rezerwacji można dokonać również ręcznie za pośrednictwem strony internetowej, w terminalach samoobsługowych lub w punktach sprzedaży. Ponieważ rezerwacja jest elektroniczna, nie trzeba mieć przy sobie papierowego dowodu zakupu. E-winiety można nabyć jako karnety roczne, 3-miesięczne, miesięczne, tygodniowe, weekendowe lub dzienne.

Regulowanie opłat drogowych jest łatwe i wygodne dzięki Karcie Full Service UTA: można jej używać do zakupu e-winiet i rezerwacji przejazdów.

Ciężarówki i pojazdy ≥ 3,5 t Pojazdy < 3.5 t
Karta UTA Karta UTA

Usługa opłat drogowych UTA Edenred dla Bułgarii

Po prostu jeździ się lepiej - korzyści z UTA Edenred

  • Akceptacja karty UTA w Bułgarii dla wszystkich kategorii pojazdów

  • Różne opcje rozliczania opłat drogowych za pomocą Karty Full Service UTA

  • Elastyczna mobilna rezerwacja za pośrednictwem aplikacji lub strony internetowej UTA

  • Kompetentne porady ekspertów od opłat drogowych UTA

  • Rozliczanie dalszych europejskich opłat drogowych za pośrednictwem UTA

  • Wygodne warunki płatności i przejrzyste fakturowanie

Można polegać na UTA, jeśli chodzi o sprawne rozliczanie opłat drogowych: Zarezerwuj teraz!