Услуга за митническо освобождаване

Минимално време за изчакване и експедитивно обработване с UTA Edenred
csm_border-list_cb8a86d4d6
mobility-services-border-handling-truckdriver-smile

Бързо и лесно митническо освобождаване на границите

Нашите сервизни партньори могат да Ви помогнат да изчистите митническите задължения бързо и лесно, което Ви позволява да се върнете на пътя по границата много бързо. Нашата услуга за гранично освобождаване на тежки превозни средства служи като неутрален партньор за обработка при митническите процедури на важни гранични пунктове. Повече от {[# 40]} митнически офиси в десет държави са на Ваше разположение за комуникация със съответните митници от името на Вашата компания. Митническият офис може да Ви помогне, например, ако не разполагате с подходящи познания за закона за външната търговия или най-актуалната информация за обработката при износа. Това означава, че не се нуждаете от специфичното „ноу-хау“ за износ на стоки. Сведеното до минимум време за изчакване и бързата обработка на граничните пунктове правят пътуванията Ви по-ефективни, а работният Ви ден по-продуктивен.

 Услугата за митническо освобождаване от UTA се предлага в следните държави:
mobility-services-border-handling-zoll-douane
check-circle-infolist
Германия
check-circle-infolist
Хърватска
check-circle-infolist
Австрия
check-circle-infolist
Швейцария
check-circle-infolist
Германия
check-circle-infolist
Хърватска
check-circle-infolist
Австрия
check-circle-infolist
Швейцария
grenzabfertigung_akzeptanzpartner

Станете приемащ партньор на услугата за митническо освобождаване сега!

Възползвайте се от международната мрежа на UTA

Като приемащ партньор на UTA, ще се възползвате от репутацията на UTA и обширната мрежа от общоевропейски доставчици на мобилност.

Това ще Ви позволи да печелите клиенти на международно ниво. В сътрудничеството с UTA, ще се възползвате от търговски дейности, които ще разширят обхвата Ви.

Това ще Ви помогне да увеличите както клиентската си база, така и продажбите. Като Ваш партньор в областта на фактурирането, UTA Edenred осигурява сигурност и яснота чрез консолидирано и последователно фактуриране.

Вашите клиенти ще се възползват и от лесна, безкасова обработка.

Митническото обслужване с UTA Edenred е лесно; получете съвет сега:

Клиент на UTA ли сте?

Ако сте клиент на UTA, моля, натиснете тук: