Услуга за паркиране на UTA Edenred

Мрежа от паркинги за тежки превозни средства в цяла Европа
csm_parking-list_533754a89c

Паркирайте в цяла Европа с услугата за паркиране от UTA

UTA Edenred Ви предоставя широка мрежа от паркинги за тежкотоварни автомобили в цяла Европа.

Нашите услуги за паркиране включват класически паркинги за тежки превозни средства (стандартни места за паркиране) и охраняеми паркинги за камиони в над 20 държави. С Вашата карта UTA или бордово устройство (БУ) можете бързо и удобно да уреждате таксите за паркиране безкасово.

По този начин нашата общоевропейска мрежа от паркинги за тежки превозни средства автомобили улеснява разплащанията Ви. И чрез нашата прозрачна счетоводна система винаги имате пълна видимост на таксите за паркинг. И още по-хубаво, вече не е необходимо да събирате и следите касовите бележки за паркиране!

 

parking-travis

Намерете, резервирайте, паркирайте – лесно и онлайн

Резервирайте Вашето място за паркиране предварително, сега!

Чрез нашия партньор TRAVIS, вече можете предварително да планирате и резервирате място за паркиране и други услуги на UTA Plus от комфорта на Вашия автомобил или офис. Разбира се, можете да използвате услугата и в даден момент.
Подобно на други услуги на UTA Edenred, услугата ще бъде показана в месечното Ви извлечение.

parkplatz_akzeptanzpartner

Възползвайте се от международната мрежа на UTA

Като приемащ партньор на UTA, ще се възползвате от репутацията на UTA и обширната мрежа от общоевропейски доставчици на мобилност.

Това ще Ви позволи да печелите клиенти на международно ниво. В сътрудничеството с UTA, ще се възползвате от търговски дейности, които ще разширят обхвата Ви.

Това ще Ви помогне да увеличите както клиентската си база, така и продажбите. Като Ваш партньор за фактуриране, UTA осигурява сигурност и яснота чрез консолидирано, последователно фактуриране.

Вашите клиенти ще се възползват и от лесна, безкасова обработка.

Свържете се с нас за повече информация относно паркирането с UTA Edenred:

Клиент на UTA ли сте?

Ако сте клиент на UTA, моля, натиснете тук: