Система за пътни такси в Белгия

Шофирайте в Бегия с UTA Edenred

csm_header-toll-per-country-belgium-tollstation_37ec0d8698

Шофирайте в Бегия с UTA Edenred

Като държава с много транзитен трафик, Белгия разполага с добре развита пътна инфраструктура. На 1 април 2016 г., в трите региона Валония, Фландрия и Брюксел започна да работи системата за пътни такси Viapass, която е система за пътни такси за магистрали, автостради и локални пътища за тежки превозни средства над 3,5 тона общо допустимо тегло. Тази нова електронна система заменя евровинетката в Белгия. Задължителната пътна такса вече включва и съчленени камиони от клас N1/BC от началото на 2018 г.

В допълнение към общонационалната пътна такса се събира и такса за ползване за тунела Liefkenshoek. Операторът на тунела решава кой подлежи на таксуване и кои фактори определят размера на таксата.

toll-per-country-belgium-tunnelantwerp

Системата за пътни такси в Белгия

Как се събира общонационалната пътна такса

Системата за пътни такси Viapass е електронна система с технология GNSS (глобална навигационна сателитна система). Пътните такси се изчисляват чрез локализиране на бордовото устройство и съгласуване на тази информация с приложимия модел на таксите. Някои от факторите, които оказват влияние на таксата, са брутното тегло и класът на емисиите на съответното превозно средство. Таксите са различни и в различните региони на Белгия.

Следва преглед на таксите в различните региони на Белгия:

За проверка се използват три различни системи за контрол:

check-circle-infolist
Стационарна

Напр. по таксуваните мостове
check-circle-infolist
Гъвкаво
Напр. чрез крайпътни съоръжения
check-circle-infolist
Мобилна
Чрез автомобили за контрол

Имайте предвид
В Белгия се налагат големи глоби при неплащане на пътни такси. Винаги се уверявайте, че бордовото устройство във Вашите тежки превозни средства работи безупречно и непременно използвайте правилно аксесоарите за Вашето бордово устройство!

Като клиент на UTA можете да получите подробна информация от клиентския център на UTA как да избегнете глоби.

UTA решения за пътни такси в Белгия

Изборът е Ваш!

тежки превозни средства > 3,5 т или превозни средства от клас N1 BC
UTA One® next
UTA MultiBox®
Бордово устройство Satellic
Тунел Liefkenshoek
UTA One® next
Telepass ЕU
UTA MultiBox®
UTA MultiBox®light
Карта UTA

За повече информация относно решенията за пътни такси, посетете съответните подробни страници на бордовите устройства!

 

Получаване на бордово устройство Satellic на място

За краткосрочни пътувания през Белгия

Освен да получите бордово устройство от UTA, Вие можете да получите устройство без предупреждение и от оператора на пътни такси Satellic директно от търговски обект (терминал) в Белгия. За тази цел са осигурени специални автомати, които ви дават възможност да купите и да върнете устройството.

Просто депозирайте своята UTA Full Service Card в момента на покупката и получете квитанциите си за пътни такси с удобен срок за плащане на таксата. Можете прегледате записите детайлите за единичните пътувания в портала на Satellic (RUP).

Ще се радваме да Ви предоставим по-подробна информация за всички възможности! Просто се свържете с нас!

toll-per-country-belgium-viapass-obu

Пътни такси с UTA Edenred в Белгия

Предимства от UTA Edenred с един поглед

check-circle-infolist
Последващо отчитане с атрактивен срок за плащане
check-circle-infolist
Тунел Liefkenshoek: Декларация за данък върху добавената стойност, ако е необходима нетна фактура без ДДС
check-circle-infolist
При закупуване на бордово устройство Satellic на място: съдействие при управлението на сметката в онлайн портала на оператора на пътни такси (RUP)
check-circle-infolist
Информация и съдействие от нашите експерти по пътни такси през работно време
check-circle-infolist
Подробно и ясно фактуриране на таксите
check-circle-infolist
Онлайн администриране на Вашето устройство в портала за клиенти на UTA
check-circle-infolist
Формуляр и информационни документи за изтегляне в портал за клиенти на UTA

Данъчни услуги в Белгия

Възстановяване на начислен ДДС

Като собственик на предприятие, можете да възстановите ДДС, начислен върху белгийските пътни такси. За разлика от Брюксел и Фландрия, пътните такси във Валония подлежат на възстановяване на ДДС. В момента данъкът е 21%. Освен пътните такси, ДДС за таксите за паркинг в Белгия също се възстановяват.

Чрез пълномощно, нашият доставчик на услуги може да организира възстановяване на ДДС от Ваше име. Те ще управляват кореспонденцията със съответните органи, така че не е нужно да се притеснявате от езикови бариери. Просто да очаквайте кредитно си известие!

toll-per-country-tax-service

Паркинг услуги на UTA в Белгия

Удобно паркиране с UTA Edenred

Възползвайте се и от постоянно разрастващата се мрежа за приемане на камиони на UTA Edenred! Работим с множество оператори на паркинги за камиони в Белгия, които събират такси за паркиране чрез картата UTA.
 
Таксите за паркиране обикновено се възстановяват. Проверете таксите си за паркиране за евентуално възстановяване на данъка добавена стойност! Ще се радваме да отговорим на всички Ваши въпроси.

toll-per-country-parking-service