Skip to content

UTA Edenred Move for Good

Програма за устойчивост за предприятия за мобилност

header-sustainability

UTA Edenred - Опростяване на устойчивата мобилност

contents-sustainability-leaf

Светът е достигнал критична точка, в която мобилността на стоките и услугите е по-важна от всякога за икономическия просперитет, а транспортната индустрия се превърна в един от най-големите източници на глобални емисии на CO2.

Обществената чувствителност към околната среда и опасностите, свързани с изменението на климата, е изключително висока. По този начин транспортните и логистичните компании, както и операторите на търговски автопаркове, изпитват натиск да действат и да се ориентират към устойчива мобилност в бъдеще.

Програмата Move for Good, стартирана от Edenred, е насочена към това предизвикателство. С персонализирани решения, услуги и екологични инициативи, UTA Edenred помага на своите клиенти да навлязат в новата ера на устойчивата мобилност и алтернативните горива, да покрият по-строгите стандарти за емисиите на своите превозни средства, да развият по-екологична индустриална екосистема и да защитят световните общности.

UTA Edenred Move for Good

Нашата програма Move for Good предлага безпроблемен достъп до инфраструктурата на градовете и селата, от която европейските транспортни и логистични компании и оператори на автопаркове зависят всеки ден, за да останат мобилни и икономически успешни - концепция за устойчива мобилност.

Чрез използването на екологични решения и услуги, които дават възможност за устойчива мобилност и подобряват ефективността на шофиране, нашите клиенти могат по-добре да спазват екологичните разпоредби. Освен това компаниите, които преминават към изцяло електрически или хибридни автопаркове, се подпомагат с предложения, които им помагат да постигнат това по-бързо и по-лесно.

Move for Good се базира на четири опорни точки:

utaedenredmoveforgood
check-circle-infolist
Компенсиране –​​​​​​​ Компенсирайте емисиите на CO2 чрез сертифицирани проекти.
check-circle-infolist
Намаляване – Намалявайте работните емисии чрез широк набор от мерки.
check-circle-infolist
Информираност –​​​​​​​ Популяризирайте значението на компенсирането на емисиите и възприемането на устойчивостта в отрасъла.​​​​​​​
check-circle-infolist
Възстановяване – Преминете отвъд неутрализирането на въздействието на CO2 към подпомагане на възстановяването чрез практични проекти.

Move for Good повежда клиентите по пътя към устойчиво спазване на екологичните изисквания, като същевременно следи за рентабилността.

Решения, услуги и инициативи

Това е, което UTA Edenred Move for Good може да предложи

Мулти-енергийна поддръжка - просто гъвкава

Екологосъобразна мобилност: В съответствие с прехода на индустрията към устойчива мобилност и алтернативни горива, UTA Edenred дава възможност на своите клиенти да се снабдяват с биодизел, втечнен природен газ и сгъстен природен газ наред с конвенционалните горива. Освен това клиентите могат да извършват трансакции за зареждане на електрически и хибридни превозни средства от автопарка.

fluessigerdgas-station
contents-train

Услугата за комбиниран трафик на на UTA - Просто практично

Устойчиви алтернативи: С натоварването на тежкотоварен автомобил на влак и транспортирането му по железница чрез партньор на UTA Edenred клиентите могат да се възползват от редица предимства: например, по-ниски емисии на CO2 и разходи за гориво, тъй като превозното средство не се движи в пътното движение; спазване на законоустановените периоди за почивка и ограниченията за шофиране през нощта, неделя и празници; спестяване на разходи от липсата на пътни такси и почивка за водачите при дълги пътувания.