UTA лого на компанията

Паркирайте в цяла Европа с услугата за паркиране от UTA

UTA предлага обширна мрежа от паркинги за тежки превозни средства

Общ преглед: Паркинг услуги в Австрия
Брой стандартни паркинги за камиони
5 паркоместа за камиони
Брой на местата за безопасно паркиране
0 паркоместа за камиони
Общ преглед: Паркинг услуги в Белгия
Брой стандартни паркинги за камиони
1 паркомясто за камион
Брой на местата за безопасно паркиране
3 паркоместа за камиони
Общ преглед: Паркинг услуги в Чехия
Брой стандартни паркинги за камиони
6 паркоместа за камиони
Брой на местата за безопасно паркиране
2 паркоместа за камиони
Общ преглед: Паркинг услуги в Дания
Брой стандартни паркинги за камиони
0 паркоместа за камиони
Брой на местата за безопасно паркиране
2 паркоместа за камиони
Общ преглед: Паркинг услуги в Испания
Брой стандартни паркинги за камиони
4 паркоместа за камиони
Брой на местата за безопасно паркиране
8 паркоместа за камиони
Общ преглед: Паркинг услуги във Франция
Брой стандартни паркинги за камиони
4 паркоместа за камиони
Брой на местата за безопасно паркиране
24 паркоместа за камиони
Общ преглед: Паркинг услуги във Великобритания
Брой стандартни паркинги за камиони
43 паркоместа за камиони
Брой на местата за безопасно паркиране
90 паркоместа за камиони
Общ преглед: Паркинг услуги в Германия
Брой стандартни паркинги за камиони
134 паркоместа за камиони
Брой на местата за безопасно паркиране
20 паркоместа за камиони
Общ преглед: Паркинг услуги в Унгария
Брой стандартни паркинги за камиони
2 паркоместа за камиони
Брой на местата за безопасно паркиране
2 паркоместа за камиони
Общ преглед: Паркинг услуги в Италия
Брой стандартни паркинги за камиони
0 паркоместа за камиони
Брой на местата за безопасно паркиране
2 паркоместа за камиони
Общ преглед: Паркинг услуги в Норвегия
Брой стандартни паркинги за камиони
3 паркоместа за камиони
Брой на местата за безопасно паркиране
0 паркоместа за камиони
Общ преглед: Паркинг услуги в Полша
Брой стандартни паркинги за камиони
473 паркоместа за камиони
Брой на местата за безопасно паркиране
0 паркоместа за камиони
Общ преглед: Паркинг услуги в Словакия
Брой стандартни паркинги за камиони
1 паркомясто за камион
Брой на местата за безопасно паркиране
2 паркоместа за камиони
Общ преглед: Паркинг услуги в Швеция
Брой стандартни паркинги за камиони
5 паркоместа за камиони
Брой на местата за безопасно паркиране
1 паркомясто за камион
Общ преглед: Паркинг услуги в Литва
Брой стандартни паркинги за камиони
2 паркоместа за камиони
Брой на местата за безопасно паркиране
2 паркоместа за камиони
Общ преглед: Паркинг услуги в Латвия
Брой стандартни паркинги за камиони
10 паркоместа за камиони
Брой на местата за безопасно паркиране
5 паркоместа за камиони
Общ преглед: Паркинг услуги в Румъния
Брой стандартни паркинги за камиони
0 паркоместа за камиони
Брой на местата за безопасно паркиране
1 паркомясто за камион
Overview: Parking service in Netherlands
Брой стандартни паркинги за камиони
0 паркоместа за камиони
Брой на местата за безопасно паркиране
9 паркоместа за камиони

Нашата услуга за паркиране включва стандартни паркинги за тежки превозни средства и охраняеми паркинги за камиони в над 18 държави. С Вашата карта UTA  или бордово устройство (БУ) можете бързо и удобно да уреждате таксите за паркиране безкасово.

Нашата общоевропейска мрежа от места за паркинг за тежки превозни средства улеснява Вашето разплащане. И чрез нашата прозрачна счетоводна система винаги имате пълна видимост на таксите за паркинг. С нашата паркинг услуга, събирането и проследяването на касови бележки за паркиране остава в миналото!

 

Охраняеми паркинги за камиони – Наблюдавани паркинги за камиони

Защитете своя персонал и товар, като използвате охраняеми паркинги

Броят на кражбите на товари и нападения над водачи на тежки превозни средства се увеличава бързо в Европа. Това причинява милиарди загуби всяка година. Достъпът до охраняеми паркинги за камиони е голямо предимство. Дори ако един товарен превозвач е застрахован при спешни случаи, няма гаранция, че застрахователят ще поеме всички разходи. За да се избегне това, на първо място би било добре да помолите шофьрите си да използват охраняеми паркинги за тежки превозни средства.  Това ще Ви помогне да гарантирате безопасен транспорт на Вашия товар и безопасност на Вашите шофьори. 

За да защити шофьорите по време на задължителните им периоди на почивка по автомагистралите, UTA работи с оператори  за безопасно паркиране в цяла Европа.  Тези партньори имат на място следните мерки за безопасност:

  • Видео наблюдение

  •  Осветени зони на паркиране

  • Проверки на вход и на изход

  • Бариери и портали

  • Регистрация на номера на автомобила

  • Заграждение (включително електрически огради, бодлива тел)

  • Охранители

Подробна информация за паркингите за тежки превозни средства в Европа, които приемат карти UTA и бордови устройства (OBU), можете да намерите тук:

 

Станете приемащ партньор за услуги за паркиране още днес!

Възползвайте се от международната мрежа на UTA

Като приемащ партньор на UTA, ще се възползвате от репутацията на UTA и обширната мрежа от общоевропейски доставчици на мобилност.

Това ще повиши привличането на клиенти до международно ниво.  В сътрудничеството с UTA, ще се възползвате от търговски дейности, които ще разширят обхвата Ви.

Това ще Ви помогне да увеличите както клиентската си база, така и продажбите.  Като Ваш партньор за фактуриране, UTA осигурява сигурност и яснота чрез консолидирано, последователно фактуриране.

Вашите клиенти ще се възползват и от лесна, безкасова обработка.

Свържете се с нас за повече информация относно паркирането с UTA:

Клиент на UTA ли сте?

Ако сте клиент на UTA, моля, натиснете тук: