Skip to content

Съобщения за пресата

Latest Articles

Новото решение за пътни такси за Европейската услуга за електронно събиране на такса за изминато разстояние (ЕУЕСТ) вече е налично

UTA One® е преминала практически тест Предстои въвеждане на общоевропейско решение за пътни такси Клайностхайм – от април 2018 г....

1 2