Лого, UTA Edenred, назад към началната страница

UTA Edenred - Опростяване на устойчивата мобилност

Светът е достигнал критична точка, в която мобилността на стоките и услугите е по-важна от всякога за икономическия просперитет, а транспортната индустрия се превърна в един от най-големите източници на глобални емисии на CO2.

Обществената чувствителност към околната среда и опасностите, свързани с изменението на климата, е изключително висока. По този начин транспортните и логистичните компании, както и операторите на търговски автопаркове, изпитват натиск да действат и да се ориентират към устойчива мобилност в бъдеще.

Програмата Move for Good, стартирана от Edenred, е насочена към това предизвикателство. С персонализирани решения, услуги и екологични инициативи, UTA Edenred помага на своите клиенти да навлязат в новата ера на устойчивата мобилност и алтернативните горива, да покрият по-строгите стандарти за емисиите на своите превозни средства, да развият по-екологична индустриална екосистема и да защитят световните общности.

UTA Edenred Move for Good

Нашата програма Move for Good предлага безпроблемен достъп до инфраструктурата на градовете и селата, от която европейските транспортни и логистични компании и оператори на автопаркове зависят всеки ден, за да останат мобилни и икономически успешни - концепция за устойчива мобилност.

Чрез използването на екологични решения и услуги, които дават възможност за устойчива мобилност и подобряват ефективността на шофиране, нашите клиенти могат по-добре да спазват екологичните разпоредби. Освен това компаниите, които преминават към изцяло електрически или хибридни автопаркове, се подпомагат с предложения, които им помагат да постигнат това по-бързо и по-лесно.

Move for Good се базира на четири опорни точки:

  • Компенсиране –​​​​​​​ Компенсирайте емисиите на CO2 чрез сертифицирани проекти.

  • Намаляване – Намалявайте работните емисии чрез широк набор от мерки.

  • Информираност –​​​​​​​ Популяризирайте значението на компенсирането на емисиите и възприемането на устойчивостта в отрасъла.​​​​​​​

  • Възстановяване – Преминете отвъд неутрализирането на въздействието на CO2 към подпомагане на възстановяването чрез практични проекти.

Move for Good повежда клиентите по пътя към устойчиво спазване на екологичните изисквания, като същевременно следи за рентабилността.

Решения, услуги и инициативи

Това е, което UTA Edenred Move for Good може да предложи

UTA Carbon Offset- опростяване на компенсацията за емисии на CO2

Устойчива мобилност за бъдещето: С новата програма на UTA Edenred за компенсиране на емисиите на CO2 клиентите от транспортния и логистичния сектор могат незабавно да намалят емисиите на CO2 на своя автопарк. С помощта на UTA Card, емисиите на CO2 на автомобилния парк се регистрират за всеки литър закупено гориво, изчисляват се месечно и се компенсират чрез инвестиране в сертифицирани проекти за опазване на климата до 100 процента. Програмата е съобразена с международните въглеродни стандарти и регистрации и се одитира ежегодно от международно призната одиторска фирма.

Мулти-енергийна поддръжка - просто гъвкава

Екологосъобразна мобилност:В съответствие с прехода на индустрията към устойчива мобилност и алтернативни горива, UTA Edenred дава възможност на своите клиенти да се снабдяват с биодизел, втечнен природен газ и сгъстен природен газ наред с конвенционалните горива. Освен това клиентите могат да извършват трансакции за зареждане на електрически и хибридни превозни средства от автопарка.

Услугата за комбиниран трафик на на UTA - Просто практично

Устойчиви алтернативи: С натоварването на тежкотоварен автомобил на влак и транспортирането му по железница чрез партньор на UTA Edenred клиентите могат да се възползват от редица предимства: например, по-ниски емисии на CO2 и разходи за гориво, тъй като превозното средство не се движи в пътното движение; спазване на законоустановените периоди за почивка и ограниченията за шофиране през нощта, неделя и празници; спестяване на разходи от липсата на пътни такси и почивка за водачите при дълги пътувания.