UTA лого на компанията

През Белгия с UTA!

Като държава с много транзитен трафик, Белгия разполага с добре развита пътна инфраструктура. На 1 април 2016, в трите региона Валония, Фландрия и Брюксел започна да работи системата за пътни такси Viapass, която е система за пътни такси за магистрали, автостради и локални пътища за тежки превозни средства над 3,5 тона общо допустимо тегло. Тази нова електронна система заменя евровинетката в Белгия. Задължителната пътна такса вече включва и съчленени камиони от клас N1/BC от началото на 2018.

В допълнение към общонационалната пътна такса се събира и такса за ползване за тунела Liefkenshoek. Операторът на тунела решава кой подлежи на таксуване и кои фактори определят размера на таксата.

Системата за пътни такси в Белгия

Как се събира общонационалната пътна такса

Системата за пътни такси Viapass е електронна система с технология GNSS (глобална навигационна сателитна система). Пътните такси се изчисляват чрез локализиране на бордовото устройство и съгласуване на тази информация с приложимия модел на таксите. Някои от факторите, които оказват влияние на таксата, са брутното тегло и класът на емисиите на съответното превозно средство. Таксите са различни и в различните региони на Белгия.

Следва преглед на таксите в различните региони на Белгия:

 


За проверка се използват три различни системи за контрол:

Стационарна

Напр. по таксуваните мостове

Подвижна

Напр. чрез крайпътни съоръжения

Мобилна

Чрез автомобили за контрол

Моля, имайте предвид:
В Белгия се налагат големи глоби при неплащане на пътни такси. Винаги се уверявайте, че бордовото устройство във Вашите тежки превозни средства работи безупречно и непременно използвайте правилно аксесоарите за Вашето бордово устройство!

Като клиент на UTA можете да получите подробна информация от клиентския център на UTA как да избегнете глоби.

UTA решения за пътни такси в Белгия

Изборът е Ваш!

тежки превозни средства > 3,5 т или превозни средства от клас N1 BCили други превозни средства ≤ 3,5 т
UTA One®--
UTA MultiBox®
Бордово устройство Satellic
Тунел Liefkenshoek
UTA One®
Telepass ЕU
UTA MultiBox®
UTA MultiBox®light
UTA Full Service Card

За повече информация относно решенията за пътни такси, посетете съответните подробни страници на бордовите устройства!

Получаване на бордово устройство Satellic на място

За краткосрочни пътувания през Белгия

Освен да получите бордово устройство от UTA, Вие можете да получите устройство без предупреждение и от оператора на пътни такси Satellic директно от търговски обект (терминал) в Белгия. За тази цел са осигурени специални автомати, които ви дават възможност да купите и да върнете устройството.

Просто депозирайте своята UTA Full Service Card в момента на покупката и получете квитанциите си за пътни такси с удобен срок за плащане на таксата. Можете прегледате записите детайлите за единичните пътувания в портала на Satellic (RUP).

Ще се радваме да Ви предоставим по-подробна информация за всички възможности! Просто се свържете с нас!

Пътни такси с UTA в Белгия

Предимства от UTA с един поглед

  • Последващо отчитане с атрактивен срок за плащане

  • Подробно и ясно фактуриране на таксите

  • Тунел Liefkenshoek: начислява се ДДС, по желание ДДСсе възстановява

  • Онлайн администриране на Вашето устройство в портала за клиенти на UTA

  • При закупуване на бордово устройство Satellic на място: съдействие при управлението на сметката в онлайн портала на оператора на пътни такси (RUP)

  • Формуляри и информационни документи за изтегляне от портала за клиенти на UTA

  • Информация и съдействие от нашите експерти по пътни такси през работно време

Данъчни услуги в Белгия

Възстановяване на начислен ДДС

As an business owner, you can reclaim the VAT levied on Belgian tolls. За разлика от Брюксел и Фландрия, пътните такси във Валония подлежат на възстановяване на ДДС. В момента данъкът е 21%. Освен пътните такси, ДДС за таксите за паркинг в Белгия също се възстановяват.

 Чрез пълномощно, нашият доставчик на услуги може да организира възстановяване на ДДС от Ваше име.  Те ще управляват кореспонденцията със съответните органи, така че не е нужно да се притеснявате от езикови бариери. Просто да очаквайте кредитно си известие!

 

Паркинг услуги на UTA в Белгия

Удобно паркиране с UTA

Also take advantage of UTA's constantly growing acceptance network for truck parks! We are working with numerous truck park operators in Belgium who charge parking fees via the UTA card.
 
Таксите за паркиране обикновено се възстановяват. Check your parking fees for a possible reimbursement of the Value Added Tax! We're happy to answer any questions you have.