Logo společnosti UTA - edenred

Upozornění: Dne 01. 10. 2021 bude polský systém viaTOLL pro nákladní vozidla nad 3.5 tun a autobusy na úsecích dálnic, rychlostních silnic a státních silnic (veřejně provozovaných úseků) nahrazen novým satelitním mýtným systémem e-TOLL. Mýtné boxy viaBox tedy již od 01. 10. 2021 nebude možné používat. Uživatelé budou muset vyměnit své jednotky za kompatibilní systém. Společnost UTA pracuje na vhodných možnostech a brzy bude zákazníky kontaktovat. 

Napříč Polskem s UTA!

Jestliže plánujete průjezd Polskem nebo pokud vaše cesta zde končí, musíte se před zahájením cesty informovat o místních podmínkách, protože povinné mýtné pro uživatele silnic a silniční sítě není jednotné. Lze konstatovat, že používání části dálnic A1, A2 a A4 v současnosti podléhá povinnému mýtu u všech motorových vozidel.

Kromě státem provozované společnosti Szef KAS (Szefem Krajowej Administracji Skarbowej) existují v Polsku další tři soukromí provozovatelé mýtného, kteří vybírají poplatky na různých dálnicích nebo jejich částečných úsecích.

UTA vás bude níže podrobně informovat, zda vy, jako řidič osobního vozidla nebo > 3,5 t vozidla na konkrétní trase, musíte platit povinné mýto, a poskytneme vám praktické informace.

Polský mýtný systém

Jak je vybíráno mýtné

  • Otevřený systém: S mýtnými portály, technologie DSRC v síti viaTOLL -> Palubní jednotky viaAUTO nebo viaBOX.

  • Uzavřený systém: se vstupem a výstupem, manuální vyúčtování mýta nebo samostatné trasy pro vozidla s palubní jednotkou.

  • Liší se podle cesty nebo vybírajícího subjektu.

  • Povinné: palubní jednotka je povinná pro těžká nákladní vozidla v systému viaTOLL.

Řešení mýtného  pro Polsko

Přijímané prostředky UTA pro mýtné v Polsku

Vozidla > 3,5 tunyVozidla ≤ 3,5 t
nebo lehké užitkové vozy
Silniční síť v systému viaToll
(GITD)
viaBOX
(předplacené & následně placené procesy)
viaAUTO
(předplacené & následně placené procesy)
nebo UTA Full Service Card
Soukromí koncesionáři
A1 (Rusocin - Czerniewice), A2 (Świecko - Nowy Tomyśl - Konin) , A4 (Katowice - Kraków)
UTA Full Service Card
navíc pro A4:
UTA One®
Telepass EU
--

Mýto v Polsku

UTA přináší klidnější jízdu po Polsku

Freight drivers > 3.5 t are well taken care of by UTA: In addition to obtaining the required viaBox within the viaTOLL system, we will also provide you with the rights of use on certain highways sections operated by concessionaires - for this, just present your UTA Full Service Card at the toll booth!

A pokud je Polsko průjezdní zemí na vaší cestě nebo pokud na své cestě projíždíte více zeměmi, můžete snadno používat vaši UTA One® nebo Telepass EU, pokud ji máte. Působivý servisní balík těchto dvou řešení EETS dále obsahuje vyúčtování mýtného na A4 mezi Katowicemi and Krakowem.

Tuto službu placení mýta UTA mohou využívat i řidiči osobních aut nebo vozidel  ≤ 3,5 t: Stačí ukázat UTA Full Service Card v mýtné stanici a identifikovat se jako zákazník UTA! Takto získáte přístup na zpoplatněnou silniční síť, zatímco mýto se pohodlně integruje do vaší faktury UTA.  
Řidiči, kteří často jezdí na trase A2 (Konin - Strykow) anebo A4 (Bielany Wrocławskie - Sośnica) mají možnost účtovat mýto za tuto trasu elektronicky v aplikaci viaAuto. Stačí ukázat UTA Full Service Card na prodejních místech a vybrat si, zda preferujete placení předem nebo následně.  
 
UTA je vaším silným a kompetentním partnerem - bez ohledu na typ mýtného poplatku, který si zvolíte!

Vracení daně v Polsku

Vaše daňové výhody v Polsku

V Polsku je již mýtné, vybrané prostřednictvím GITD, považováno za oficiální poplatek, a proto se na tento něj nevztahují žádné další daně.

Na druhou stranu na soukromých úsecích dálnic A 1, A 2 a A 4 se vybírají daně z poplatků za užívání, které si majitelé podniků mohou nechat vrátit. Aktuální daňová sazba v Polsku je 23 %.

Prostřednictvím plné moci může náš poskytovatel služeb vyplnit žádost vaším jménem a vyřídit veškerou související korespondenci. Ušetříte si tak administrativní námahu a starosti s jazykovou bariérou!

Získejte více informací o vašich daňových výhodách.

Zákaznický portál UTA

Vše ve zkratce:

V zákaznickém portálu UTA poskytujeme podrobné informace a dokumenty o jednotlivých řešeních mýtného, které si můžete stáhnout. Navíc si kdykoliv můžete prohlédnout vaši přehledně sestavenou fakturu. Pohodlně spravujte svou kartu UTA i mimo úřední hodiny!