Logo UTA Edenred, zpět na domovskou stránku

Projíždějte Slovinskem pohodlně s UTA Edenred

Na Slovinsku jsou vozidla obecně zpoplatněna různými systémy: Zatímco motorová vozidla ≤ 3,5 t platí na všech slovinských dálnicích a rychlostních silnicích mýtné prostřednictvím systému elektronických vinět, všechna motorová vozidla > 3,5 t musí platit mýtné prostřednictvím elektronického systému DarsGo. Pro cestování je proto nutná palubní jednotka.​​​​​​​

Mýtné vybírané prostřednictvím DarsGo je založeno na ujeté vzdálenosti, počtu náprav, tonáži a emisní třídě. Tarif za e-vinětu naopak závisí na typu vozidla a zvoleném časovém období.

Od 01. 09. 2020 došlo ke změnám v systému DarsGo: První třída mýtného (R3, vozidla a přívěsy > 3,5 tun se dvěma a třemi osami) byla stanovena podle počtu náprav. Vozidla se dvěma osami platí přibližně o 10 % nižší mýtné. Palubní jednotka musí být podle toho nastavena.

Vozidla s alternativním pohonem, která splňují emisní požadavky EURO VI, využívají dalších úspor. Alternativně poháněná vozidla jsou vozidla s plynovým nebo elektrickým pohonem, ale ne vozidla s hybridním pohonem.

Slovinský mýtný systém

Jak je vybíráno mýtné

Otevřený systém:

Mýtné se vybírá pomocí mýtných portálů, technologie GPS-GNS a hybridní palubní jednotky, která komunikuje pomocí mikrovln a satelitní podpory. Kontroly se provádějí s využitím technologie DSRC. Palubní jednotla DarsGo je v elektronickém mýtném systému povinná pro vozidla s celkovou hmotností> 3,5 t.

Uzavřený systém v tunelu Karawanks Tunnel:

Za tunel Karawanks se účtuje jednorázový poplatek za přístup s odstupňovaným přístupem založeném na trase a kategoriích vozidel. Mýtné je placeno manuálně prostřednictvím UTA Full Service Card v hotovosti nebo kreditní kartou. Řidiči nákladních vozidel vybavených palubní jednotkou DarsGo ji mohou použít k úhradě poplatku za tunel.

Systém elektronických vinět:

Časově omezený mýtný poplatek platí pro vozidla ≤ 3,5 tun. Výše poplatku za e-vinětu se odvíjí od doby platnosti a třídy vozidla.

Mýtné řešení UTA Edenred pro Slovinsko

Možnosti pro vyrovnání mýtného

HGV (TN, těžká nákladní vozidla) a vozidla s přípustnou celkovou hmotností > 3,5 tun Osobní vozidla nebo vozidla s přípustnou celkovou hmotností ≤ 3,5 tun
DarsGo OBU E-viněta
Předplacené a následně placené procesy UTA Card*
Tunel Karawanks
DarsGo OBU Karta UTA

*Vztahuje se na nákup e-viněty na distribučních místech nebo čerpacích stanicích. Chcete-li více informací, kontaktujte nás.

Více informací o řešeních mýta ve Slovinsku naleznete na naší podstránce:

Tunel Karawanks do a ze Slovinska

V přeshraničním tunelu se vybírá mýtné na základě odpovídajícího systému

Uvědomte si, že při jízdě tunelem Karawanks lze mýtné uhradit pomocí palubní jednotky DarsGo, ale pokud opustíte rampu nebo vstoupíte do rakouského mýtného systému, musíte použít buď mýtné řešení EETS s aktivačním okruhem „Rakousko“ ( GO-Maut ) nebo národní řešení mýtného GO-Box. Zkontrolujte své osobní požadavky a zjistěte více o UTA One® nebo Telepass EU.

U řidičů osobních automobilů je při pokračování na rakouské dálnice nebo rychlostní komunikace povinná viněta.

 

Mýtná služba UTA Edenred ve Slovinsku

Výhody UTA Edenred

Poskytneme vám mýtné médium, které nejlépe vyhovuje vašim potřebám a/nebo odpovídá specifikacím provozovatele mýtného. Získejte praktickou výhodu likvidity prostřednictvím společnosti UTA Edenred s atraktivním termínem platby, ať už pomocí palubní jednotky zakoupené u nás, nebo předložením karty UTA Full Service Card. Při nákupu palubní jednotky DarsGo vám poskytneme výhodné možnosti odložené platby a platby předem.

Navíc vydáváme kvalifikované hromadné faktury s jasně uvedenou slovinskou DPH.

Navíc máte přístup ke svým účtům kdykoli v zákaznickém portálu UTA a můžete spravovat svá mýtná řešení pro Slovinsko. Rádi vám poskytneme rady o vašich cestách do a po celém Slovinsku.

Vrácení daně na Slovinsku

Využijte daňových zvýhodnění!

Na Slovinsku se z mýtných poplatků a vinět vybírá DPH ve výši 22 %. Náš poskytovatel služeb může požádat o vrácení DPH vaším jménem na základě plné moci. Jednoduše se na nás obraťte. Rádi vám pomůžeme. Náš poskytovatel služeb se postará o podání vaší žádosti a o korespondenci s příslušnými úřady.

Zákaznický portál UTA

Přehled potřebných informací

V zákaznickém portálu UTA si můžete stáhnout podrobné informace a dokumenty o různých řešeních mýtného. Kromě toho si můžete prohlédnout své účty a udržovat přehled nad svou flotilou. Spravujte mýtná média UTA kdy se vám to hodí, nezávisle na naší provozní době!