logo, UTA Edenred, powrót do strony głównej

Od samochodów osobowych i lekkich pojazdów dostawczych po samochody ciężarowe – wszystkie emitują gazy cieplarniane. UTA Carbon Offset, część programu Move For Good od UTA Edenred, zapewnia łatwy sposób na zmniejszenie emisji CO2​​​​​​​ Twojej floty, kilometr po kilometrze. Korzystając z UTA Card, emisja 2​​​​​​​ generowana przez Twoją flotę jest rejestrowana na każdy litr zakupionego paliwa, obliczana co miesiąc i kompensowana poprzez inwestowanie w certyfikowane projekty ochrony klimatu do 100 procent. Projekty zlokalizowane są na terenie Unii Europejskiej i poza nią.

Twój udział w UTA Carbon Offset pojawi się na Twojej comiesięcznej fakturze UTA. Otrzymasz roczne zaświadczenie o emisji, jako dowód na to, że Twoja flota w minionym roku zredukowała emisję CO2. Dodatkowo otrzymasz zestaw narzędzi marketingowych do promowania swojego pozytywnego wpływu na środowisko.

Ułatwiamy Ci zrobienie czegoś dobrego dla środowiska z każdym pojazdem w Twojej flocie i z każdym przejechanym kilometrem.

 

Korzyści dla środowiska i społeczeństwa

Otrzymasz dostęp do portalu online, na którym zobaczysz miesięczną emisję CO2 swojej floty i odpowiadające jej inwestycje w projekty offsetowe. Możesz tam również znaleźć listę aktualnych projektów.

Portal zawiera również Twój roczny certyfikat redukcji emisji CO2 oraz zestaw narzędzi marketingowych, który zawiera Przewodnik zrównoważonego rozwoju dla Twojej floty, logo dla Twojej strony internetowej, szablon informacji prasowej oraz wiele innych.
 
UTA Carbon Offset spełnia międzynarodowe standardy i regulacje dotyczące emisji dwutlenku węgla i jest corocznie audytowany przez międzynarodowo uznaną firmę audytorską. Program jest zarządzany poprzez partnerstwo z PDI Technologies, globalnym dostawcą usług w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Jak działa UTA Carbon Offset?

  • Emisja CO2 Twoich pojazdów jest obliczana co miesiąc na podstawie ilości paliwa zakupionego za pomocą UTA Card.

  • Z pulpitu nawigacyjnego w swoim portalu internetowym możesz zobaczyć swoje miesięczne kompensacje CO2 oraz listę swoich projektów kompensacyjnych.

  • UTA Carbon Offset poprawia bilans CO2 Twojej floty i kompensuje go za pomocą certyfikowanych projektów do 100 procenta emisji CO2 Twoich pojazdów.

  • Opłata za korzystanie z programu pojawi się na Twojej miesięcznej fakturze UTW Edenred.

Projekty ochrony klimatu, które wspierasz

Dzięki programowi UTA Carbon Offset, kompensujesz emisję CO2 swojej floty poprzez certyfikowane projekty, przyczyniając się w ten sposób do bardziej ekologicznej przyszłości.

Intermodalny projekt transportu J.B Hunt – efektywność transportu

Transport kolejowy generuje tylko jedną trzecią emisji generowanych przez transport ciężarowy. Ten amerykański projekt zmniejsza emisję CO2 poprzez zwiększenie udziału intermodalnego transportu towarowego zamiast długodystansowego transportu samochodami ciężarowymi. Ponadto program premii za jazdę na biegu jałowym nagradza finansowo kierowców i kierowników za ograniczenie czasu pracy na biegu jałowym.

 

Jari/Para REDD+ Project – zalesianie

Projekt ten wspiera wioski w brazylijskim stanie Para na granicy z Amapą i chroni lasy przed nowymi osadnikami oraz przed wylesianiem. Region ten odgrywa ważną rolę jako korytarz ekologiczny łączący kilka rezerwatów przyrody. Jego bogata bioróżnorodność obejmuje gatunki roślin, które mają duże znaczenie ekologiczne oraz społeczne jako źródło dochodów i żywności. Chroniąc las, projekt pomaga zachować zróżnicowaną faunę oraz zasoby wodne.

 

Projekt Rossenray – Wykorzystanie metanu z kopalni węgla

Metan odprowadzany z kopalni węgla Rossenray koło Kamp-Lintfort w Niemczech jest wykorzystywany do wytwarzania energii w elektrociepłowni o mocy elektrycznej 1,358 MW. Energia elektryczna jest wprowadzana do publicznej sieci energetycznej, zastępując energię elektryczną produkowaną w sposób konwencjonalny. Wytworzone w tym samym czasie ciepło jest wykorzystywane w kopalni, ale nie jest uwzględniane w obliczeniach kompensacyjnych.

 

Projekt wiatrowy Cerro de Hula – energia odnawialna

Celem projektu wiatrowego Cerro de Hula w Hondurasie jest dostarczenie niedrogiej energii elektrycznej z odnawialnego, czystego i taniego źródła energii: wiatru. Jest to pierwsza farma wiatrowa podłączona do krajowej sieci energetycznej Hondurasu. W projekcie wykorzystano turbiny wiatrowe 51 GAMESA G87 - 2MW 60 o mocy 102 MW. Przewiduje się, że produkcja energii elektrycznej netto wprowadzanej do sieci krajowej wyniesie około 345 970 MWh rocznie.

 

Ulepszone piece na węgiel drzewny – Wydajność paliwowa

Celem tego projektu jest zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych w Mali poprzez zastosowanie wydajnych pieców kuchennych. Ulepszony piec na węgiel drzewny (piec SEWA) zmniejsza zużycie paliwa dzięki ceramicznej okładzinie, która zwiększa efektywność spalania i zatrzymuje ciepło. Oprócz redukcji emisji CO2, projekt zapewnia mniej szkodliwego dymu podczas gotowania oraz zmniejszenie wylesień, co chroni bioróżnorodność. Zmniejszone wydatki na paliwo zwiększają dochody gospodarstw domowych przeznaczane na inne podstawowe potrzeby.

 

Projekty dotyczące odzyskiwania metanu – separacja metanu

Gospodarstwa rolne od setek lat charakteryzują krajobraz i sposób życia w holenderskich prowincjach Limburgia i Brabancja Północna. Do dziś w regionie przeważają tereny wiejskie, z niewielkim udziałem przemysłu ciężkiego. Ważną rolę odgrywa przemysł rolny i hodowla świń. Jednak wysoka koncentracja zwierząt gospodarskich doprowadziła do osiągnięcia granicy absorpcji azotu przez lokalne gleby. Część obornika nie może być już wykorzystana. W tym momencie pojawia się projekt: Nadmiar obornika jest zbierany oraz fermentowany. Powstały metan jest przetwarzany na biogaz i wykorzystywany do produkcji energii elektrycznej.

 

Masz pytania? Znajdź odpowiedzi tutaj.

Kompensacja CO2 umożliwia przedsiębiorstwom zrównoważenie emisji gazów cieplarnianych poprzez finansowanie projektów związanych z energią odnawialną, ochroną lasów oraz składowiskami odpadów.

Wszyscy generujemy CO2 (zwane również emisją CO2) w naszym codziennym życiu, z czego część jest nieunikniona. Aby zmniejszyć jego oddziaływanie, program Carbon Offset UTW opiera się na trzech filarach:

1. Obliczeniu emisji CO2

2. Redukcji emisji

3. Rekompensacji za nieuniknione emisje CO2 poprzez projekty ochrony klimatu

Certyfikaty CO2 to instrumenty, które mogą być przekazywane między firmami niezależnie od przesłanek geograficznych. Są one wydawane przez rządy oraz certyfikowane instytucje i mają na celu ochronę środowiska poprzez redukcję gazów cieplarnianych. UTA Edenred rozumie jak ważne jest motywowanie kierowców i menedżerów floty do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych przez ich pojazdy.

Program UTA Carbon Offset inwestuje w projekty, których wpływ na środowisko jest mierzony i gwarantowany przez PDI Technologies. Program Carbon Offset UTW i PDI Technologies gwarantują, że wszystkie projekty spełniają następujące warunki:

Trwałe:  uniknięcie emisji CO2 w perspektywie długoterminowej

Wymierzalne: Wspierane projekty dostosowują się do uznanych standardów międzynarodowych

Zweryfikowane: Strona trzecia okresowo sprawdza projekty

Jednorazowe: Certyfikaty CO2 mogą być sprzedane tylko raz.

Czy masz pytania dotyczące rekompensacji UTA Carbon Offset?

Chętnie pomożemy.

Jesteś klientem UTA?

Jeśli jesteś klientem UTA, kliknij tutaj:

UNION TANK Eckstein GmbH & Co. KG przetwarza Twoje dane osobowe zgodnie z przepisami o ochronie danych i wyłącznie do celów przetworzenia wniosku. Bardziej szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych i Twoich prawach jako podmiotu danych znajddują się w naszej polityce dotyczącej ochrony danych.