Logo firmy UTA-an edenred

Wygodne zwroty podatku

Skorzystaj z naszej oferty usług zwrotu podatku w Europie

Firmy podlegające opodatkowaniu, które płacą podatek od wartości dodanej (VAT) oraz podatek akcyzowy w innych krajach europejskich, mogą ubiegać się o zwroty tych podatków.

Możemy złożyć w Twoim imieniu wniosek o zwrot podatku VAT i akcyzy do odpowiednich organów podatkowych. Udzialając nam pełnomocnictwa, nasz usługodawca może ubiegać się o zwrot zapłaconego podatku w Twoim imieniu.

Zapewnij sobie lepszą płynność finansową - Skontaktuj się z nami, a my Ci w tym pomożemy!

  Usługa zwrotu podatku oferowana przez naszego usługodawcę obejmuje:

  • Określenie roszczeń o zwrot podatku VAT i akcyzy
    
  • Składanie wniosków do odpowiednich organów podatkowych
    
  • Monitorowanie procesu zwrotu w terminach ustawowych
    
  • Składanie odwołań w przypadku zmniejszenia należnego zwrotu lub odrzucenia wniosku o zwrot kosztów

  Więcej informacji na temat usługi zwrotu podatku VAT i akcyzy można znaleźć na następujących stronach:

  Zwrot podatku VAT
  Zwrot podatku VAT: usługa oferowana przez UTA
  Zwrot podatku akcyzowego
  Zwrot podatku akcyzowego: usługa oferowana przez UTA
  Rejestracja jako płatnik podatku VAT