Back to Blog

Spoločnosť UTA Edenred začlenila všetky čerpacie stanice Repsol v Španielsku do svojej akceptačnej siete

Zákazníci spoločnosti UTA Edenred teraz môžu dopĺňať pohonné hmoty na viac než 3300 staniciach spoločnosti Repsol v Španielsku, a na viac než 5000 čerpacíc

jan 25, 2024

  • Zákazníci spoločnosti UTA Edenred teraz môžu dopĺňať pohonné hmoty na viac než 3300 staniciach spoločnosti Repsol v Španielsku, a na viac než 5000 čerpacích staniciach v rámci celej krajiny
  • Pridaním spoločnosti Repsol do zoznamu partnerov sa počet čerpacích staníc v akceptačnej sieti spoločnosti UTA v Európe zvýšil na viac než 62 000

Kleinostheim, Nemecko – spoločnosť UTA Edenred, vedúci poskytovateľ služieb mobility v Európe a člen spoločnosti Edenred, rozšírila partnerské vzťahy so spoločnosťou Repsol, vedúcou španielskou multienergetickou spoločnosťou, a do svojej akceptačnej siete začlenila všetky servisné stanice spoločnosti Repsol v Španielsku. Vďaka tomuto spojeniu získajú zákazníci spoločnosti UTA Edenred prístup k produktom a službám spoločnosti Repsol na viac než 3300 staniciach v celej krajine.

Spolupráca spoločností UTA Edenred a Repsol sa začala v roku 2020 začlenením 90 akceptačných bodov. Vďaka najnovšej dohode ponúka spoločnosť UTA Edenred svojim zákazníkom prístup k viac než 5000 čerpacím staniciam s rôznymi značkami, produktmi a službami v Španielsku, a k viac než 62 000 staniciam v rámci Európy.

Pomocou karty UTA Card získajú zákazníci spoločnosti UTA Edenred na staniciach Repsol prístup ku konvenčným, alternatívnym palivám (CNG a LNG), ako aj k produktu AdBlue. Môžu využiť aj prístup k doplnkovým službám, ako napríklad zabezpečenému parkovaniu a umývaniu vozidiel.

Lukas Schneider, riaditeľ pre oblasť partnerstiev v spoločnosti UTA Edenred, uvádza: „Naša trvalo sa rozrastajúca partnerská sieť je stredobodom záujmu ponuky našich služieb. Rozšírenie akceptácie karty UTA Card na celú sieť Repsol v Španielsku je pre spoločnosť UTA Edenred zásadným medzníkom, a prináša vyššiu hodnotou pre našich španielskych aj medzinárodných zákazníkov.“

Alfonso Díaz, generálny riaditeľ spoločnosti UTA Edenred v Španielsku a Portugalsku, dodáva: „Prostredníctvom zmluvy so spoločnosťou Repsol významne rozširujeme našu ponuku v oblasti mobility v Španielsku. Naši zákazníci budú môcť využiť každú servisnú stanicu spoločnosti Repsol v krajine a spoločnosť Repsol sa stane jedným z našich najväčších dodávateľov v Európe.“

Carlos Suárez, riaditeľ B2B pre oblasť mobility v spoločnosti Repsol, uvádza: „Naša zmluva so spoločnosťou UTA Edenred, ktorá je jedným z najväčších poskytovateľov služieb mobility v Európe, posilňuje našu zodpovednosť voči národným a medzinárodným spoločnostiam, ktoré pôsobia v sektore cestnej prepravy v Španielsku. Títo zákazníci môžu využívať jedinečné multienergetické ponuky a značkové produkty špičkovej kvality na viac než 3300 staniciach spoločnosti Repsol.“

pr_uta_repsol_network_spain_sk_05.09.2023.pdfrepsol_visual.jpg