Zabezpečenie kariet

Vaša bezpečnosť je pre nás dôležitá

csm_header-safety_8184b70e17
csm_solution-products-cardsecurity_977a6f60bc

UTA Edenred sa na ochranu svojich klientov zaviazala poskytovať bezpečné produkty, služby, procesy a systémy. Za týmto účelom UTA Edenred zavádza širokú škálu opatrení, ktoré zabezpečia, že používanie kariet bude pre vás bezpečné:

•    Zablokovanie karty 24/7 prostredníctvom online portálu
•    Vyhradený tím na zisťovanie podvodov
•    PIN kódy pre všetky karty
•    Limity karty
•    Určenie druhov produktov, ktoré možno kúpiť, a miest nákupu
•    Všestranné vyúčtovanie a vykazovanie
•    Oznámenie o transakcii UTA – s upozorneniami a informáciami o nových transakciách prostredníctvom karty UTA (s výnimkou mýta a offline transakcií) v reálnom čase

Zobrazenie transakcií prostredníctvom karty UTA v reálnom čase

Oznámenie o transakcii UTA

S lacnou službou UTA Transaction Notification môžete rýchlo zistiť, či nebola vaša palivová a servisná karta UTA zneužitá.

Táto služba vám ihneď po dokončení transakcie (s výnimkou mýta a offline transakcií) odošle dôležité informácie e-mailom alebo cez SMS.
Vďaka tomu získate úplnú kontrolu a budete môcť okamžite konať, ak zistíte niečo podozrivé.

Aktivujte si Oznámenie o transakcii UTA ešte dnes na  zákazníckom portáli UTA.

Všeobecné obchodné podmienky

Naše Všeobecné obchodné podmienky vyžadujú, aby zákazníci nahlasovali podvodné transakcie a krádeže kariet na polícii. Kópiu všeobecných obchodných podmienok nájdete tu: https://web.uta.com/agb 


Prečo by ste mali podať hlásenie na polícii?

Podvod a zneužitie karty na neoprávnené transakcie sú trestné činy. Pamätajte na to, že nemusíte byť jedinou obeťou a páchateľ sa môže podieľať na iných závažných trestných činoch. Každý prípad podvodu alebo zneužitia je nutné nahlásiť na polícii, aby bolo možné týchto podvodníkov stíhať. Polícia má oveľa väčšie právomoci na vyšetrovanie a zabezpečenie dôkazov ako UTA Edenred alebo vy ako jednotlivec.


Kedy by ste mali podať sťažnosť?

Políciu kontaktujte ihneď po zistení podvodu, pretože trestný čin môže stále pokračovať. Dôkazy, ktoré môžu byť pre políciu užitočné, napríklad videozáznamy, sa zvyčajne uchovávajú len počas obmedzeného časového obdobia. Obdobie uchovávania sa môže líšiť v závislosti od zákonných požiadaviek krajiny, v ktorej bol trestný čin spáchaný.


Kde môžete podvod nahlásiť na polícii?

Ak pôsobíte vo viacerých krajinách, mali by ste zvážiť nahlásenie incidentu na polícii v krajine, v ktorej k nemu došlo, aj vo svojej krajine. V prípade cezhraničného podvodu obidva policajné útvary pravdepodobne budú musieť spolupracovať na vyšetrovaní a stíhaní.


Ako vám UTA Edenred bude pomáhať?

UTA Edenred vám pomôže tak, že bude kontaktovať dodávateľov a požiada ich o uloženie akéhokoľvek dostupného videomateriálu na policajné vyšetrovanie. Vzhľadom na zákon o ochrane údajov, spoločnosť UTA Edenred nemá povolené prijímať tieto nahrávky priamo. Možno ich odovzdať len súdnym orgánom. V prípade potreby sa však tím pre prevenciu podvodov UTA Edenred spojí s políciou, aby pomohla pri vyšetrovaní a poskytla ďalšie informácie. Tieto záznamy môžu slúžiť ako dôkazy alebo sa môžu použiť na identifikáciu iných potenciálnych obetí.


Ktoré informácie sú užitočné pre políciu?

Každé vyšetrovanie je odlišné, mali by ste však byť pripravení poskytnúť tieto informácie:

 

•    Údaje svojej spoločnosti vrátane adresy a čísla DPH

•    Opis incidentu, napr. číslo karty/BIN, miesto činu, dátum a čas, sumu

•    Zvyčajné miesto uschovania karty a PIN kódu

•    Či kartu ešte stále máte

•    Či už karta bola zablokovaná a ak áno, kedy

•    Prípadné limity výdavkov nastavené na karte

•    Informácie o vodičoch alebo iných zamestnancoch, ktorí mohli mať prístup ku karte a PIN kódu

•    Podrobnosti vozidiel, s ktorými sa karta používa

•    GPS údaje týchto vozidiel

•    Čo robili vodiči tesne pred tým, než došlo k zneužitiu, napr. tankovali, parkovali alebo odpočívali

Čo robiť v prípade straty alebo krádeže

UTA Edenred poskytne okamžitú pomoc

solution-products-cardsecurity-lostpocket

Kartu môžete kedykoľvek zablokovať – stačí nás kontaktovať:

•    Servisné centrum – https://www.uta.com/servicecenter
•    E-mail – {$Contact e-mail - card blocking}
•    Telefón – 00800 88 226 226 alebo +49 6027 509 666