Logo UTA Edenred, späť na domovskú stránku

Mýto v Luxembursku

Cestujte cez Luxembursko bez problémmov!

Luxemburské veľkovojvodstvo je jedným zo štátov, ktoré prostredníctvom elektronického systému Eurovignette vyberá mýto za ťažkú nákladnú dopravu ≥ 12 t. Zadovážením si tejto diaľničnej známky môžete cestovať po diaľniciach a vybraných rýchlostných cestách v rámci členských štátov, kde platí elektronická diaľničná známka Eurovignette.

Poplatok za elektronickú diaľničnú známku závisí od počtu náprav, triedy znečistenia NKD a požadovanej doby platnosti.

UTA Edenred vám poskytne informácie, ktoré je potrebné brať do úvahy ohľadom mýta v Luxembursku. V prípade otázok nás kedykoľvek kontaktujte!

Mýtny systém v Luxembursku

Ako sa vyberá mýto?

Otvorený elektronický systém:

Oprávnenie na používanie spoplatnených ciest získate, keď si zadovážite Eurovignette.

Základom mýtnej povinnosti v Luxembursku a kritériami pre výpočet výšky mýta sú: počet náprav, emisná trieda a doba platnosti.

Ďalšie informácie nájdete v našom prehľade o elektronickej diaľničnej známke Eurovignette:

Kontroly

To, či je alebo nie je Eurovignette uložená v systéme pre konkrétne vozidlo, kontrolujú mobilné kamery a mobilní inšpektori. V prípade porušenia sa vymeriava správna pokuta. V prípade kontroly sa zvyčajne pokuta pre NKD ukladá a požaduje priamo na mieste.

 

Mýtne médiá UTA v Luxembursku

Mýtne riešenia pre vašu jazdu cez Luxembursko

Mýto pre nákladné vozidlá ≥ 12 t
Eurovignette

Výhody UTA Edenred v Luxembursku

Bezproblémové mýtne transakcie s UTA Edenred

S UTA Edenred máte pri spracovaní mýta v Luxembursku množstvo výhod:

  • Eurovignette si môžete zarezervovať pohodlne a priamo cez zákaznícky portál UTA alebo cez portál prevádzkovateľa mýta, v takom prípade môžete zadať UTA ako splnomocneného partnera.

  • Zákaznícky portál UTA: Online správa vašich mýtnych médií (platí pre elektronickú Eurovignette a UTA karty), tlačív a informačných dokumentov

  • Informácie a pomoc od našich odborníkov na mýto počas pracovných hodín

  • Podrobná a prehľadná fakturácia mýtnych poplatkov

  • Hromadné faktúry

Daňová služba UTA v Luxembursku

Poskytneme vám informácie o možných daňových výhodách

Keďže elektronická diaľničná známka Eurovignette je správnym poplatkom, nepodlieha DPH. V dôsledku toho nie je možné žiadať vrátenie peňazí.

 

Zákaznícky portál UTA

Informácie v skratke

Cez zákaznícky portál UTA si nájdete a stiahnete detailné informácie a dokumenty súvisiace s jednotlivými mýtnymi akceptačnými médiami. Okrem toho si svoje faktúry môžete kedykoľvek zobraziť.

Spravujte mýtne médiá UTA vo svojom voľnom čase, nezávisle od našej prevádzkovej doby!