UTA лого на компанията

Добре дошли в портала за клиенти на UTA

 Вашият ключ за лесно и бързо самоуправление

 Порталът за клиенти на UTA е Вашата централна точка за достъп до всички онлайн услуги на UTA.  Тук можете лесно и бързо да уредите всички въпроси, свързани с UTA онлайн. Можете да реагирате бързо на промените във Вашия автопарк, да поръчате карти за гориво и устройства за плащане на пътни такси или да ди деактивирате, ако е необходимо.  Задайте ограничения за броя и сумата на ежедневните трансакции на Вашите UTA карти или ограничете използването им до конкретни държави и времеви интервали.

 Освен това, с нашата електронна фактура UTA, Вие се възползвате от бърза, гъвкава и екологична онлайн услуга за фактуриране.  Можете да получите достъп и да управлявате всичките си сметки и трансакции чрез изчерпателен преглед.  С търсенето на станции на UTA имате достъп до идеалния инструмент за планиране на маршрут, който Ви показва информация за всички места, където се приема UTA.

Многобройните предимства на нашия портал за клиенти

Упражнявайте контрол върху разходите си

В портала за клиенти на UTA можете да преглеждате и управлявате отчетите си за продажби и приходи по всяко време.  Различните инструменти за отчитане Ви помагат да контролирате разходите си. Използването на нашата UTA Plus Services се показва точно толкова ясно, колкото разходите Ви за зареждане с гориво или пътни такси.

UTA приема сериозно сигурността на Вашите данни.  Следователно, ние защитаваме всички данни срещу достъп на други лица: Защита с парола, HTTPS криптиране, отразяването на данни и специалната защитна стена гарантират, че данните Ви са достъпни само за Вас.  Чрез гъвкавото разпределение на права и роли, Вие решавате на кого и за кои функции във Вашата компания да предоставите онлайн достъп и какви страници са достъпни за кои служители.

Предимствата в ексклузивната зона на UTA с един поглед:

 

  • Безплатно

  • Централно управление на Вашите данни

  • Удобен и ясен предлед

  • Достъпност 24/7

  • Защита с парола

  • Може да се използва от всеки компютър

  • Гъвкава система от права и роли

  • На разположение на 13 езика

  • Без повече документи на хартия