UTA лого на компанията

Шофирайте в Словакия с UTA

В Словакия – подобно на Чехия – моторните превозни средства с общо комбинирано тегло от > 3,5 т подлежат на таксуване по всички магистрали и скоростни пътища, както и пътища от категория 1. Въпреки това, участъци от пътища от категория 2 и 3 (съответстващи на държавни и федерални пътища в Германия) подлежат на таксуване. Пътните такси се начисляват въз основа на изминатите километри и броя на осите, тонажа и класа на емисиите.

Превозните средства ≤ 3,5 т подлежат на таксуване с винетка на повечето участъци от магистрали D1-4 и на някои участъци на високоскоростните пътища R1, 2, 4 и 6. Безплатните участъци са обозначени.

Теглещите превозни средства и ремаркетата трябва да имат електронна винетка, ако общото им тегло възлиза на > 3,5 т – дори самото теглещо превозно средство да не надвишава този праг.

Като водач на превозно средство, подлежащо на таксуване в Словакия, можете да получите различни услуги, свързани с бордовото устройство на SkyToll или да резервирате винетки в няколко пункта за продажба.

Събиране на пътни такси в Словакия

Как се събират пътните такси

Отворена система:

Пътните такси се събират чрез отворена система, състояща се от портали за таксуване, GPS-GNS технология и хибридно бордово устройство, което комуникира с помощта на микровълни и сателитна технология. Устройството за пътни такси е задължително за превозни средства с разрешено общо тегло > 3,5. Контролите се извършват въз основа на технологията DSRC.

Система за винетки:

Предварително платена пътна такса, базирана на времето, се прилага за превозни средства ≤ 3, 5 т. Таксата за винетката се основава на валидния период.

Решения за пътни такси на UTA за Словакия

Как да обработваме пътни такси

Тежки превозни средства с общо допустимо тегло > 3,5 тЛеки автомобили или превозни средства с общо допустимо тегло ≤ 3,5 т
Бордово устройство SkyTollЕлектронна винетка
Процедури за предплащане и последващо плащанекарта на UTA за цялостно обслужване*

*Отнася се за покупки в словашки пунктове за продажба или бензиностанции. Свържете се с нас за повече информация.
Разберете повече за бордовото устройство SkyToll за Словакия:

Услуга за пътни такси на UTA в Словакия

Шофирайте лесно и ефективно през Словакия

Обработвайте таксите за словашката пътна мрежа чрез UTA по интегриран и лесен начин. Поръчайте Вашето бордово устройсвто SkyToll от UTA, то ще Ви бъде изпратено директно или можете да го вземете от пункт за разпространение. Процесът на последващо плащане е задължителен за този метод на покупка. Действителните такси за използване ще бъдат фактурирани по-късно. Освен това, процесът на предплащане е достъпен, ако представите Вашата UTA Full Service карта. По този начин можете да получите бордово устройство директно на място и да заредите кредит в устройството за пътни такси, който след това да се използва за плащане на възникналите пътни такси.

 

Данъчна услуга в Словакия

Използвайте данъчни предимства в Словакия

Business owners get a refund on VAT collected on Slovakian tolls. В момента ДДС ставката е 20%. Моля, обърнете внимание, че сумите на ДДС са показани само на фактури от оператора на пътни такси.  Нашият доставчик на услуги може да организира възстановяване на разходите за Вас чрез пълномощно, като по този начин Ви спестява бюрократични усилия и потенциални езикови предизвикателства.  Не е нужно да правите нищо и можете просто да очаквате да получите кредитен запис!

 

Портал за клиенти на UTA

Подробна информация за Вашите фактури

В портала за клиенти на UTA, можете да преглеждате фактурите си по всяко време и да управлявате своите решения за заплащане на пътна такса с UTA.  По този начин, винаги можете да останете на върха на автопарка си, независимо от работното ни време!