Logo společnosti UTA - edenred

Mýto v Evropě

S mýtným se dnes setkáme všude

Mýtné je v Evropě velmi diskutované a komplexní téma. Co ale vlastně "mýtné" znamená a odkud ten termín pochází?

Toto slovo pochází z řeckého slova "telos" (daň) a podstatný význam se tedy během staletí nezměnil: mýtné značí poplatek, vybíraný za použití přepravních komunikací (dálnic, mostů, tunelů, silnic). Zatímco v minulosti šlo o jednoduché poplatky mýta přímo na místě, v současnosti za výběrem poplatků mýta existuje rostoucí trh s řadou procesů a v jádru jde o skutečný průmysl. Není tedy překvapením, že mnozí by preferovali partnera, který by jim pomohl nalézt cestu přes džungli požadavků a specifikací a/nebo by jim poskytl podporu se zpracováním poplatků.

Přehled mýtného dle zemí

V dnešní době je mýtné vybíráno skoro v každé zemi v Evropě za vozidla vážící více než je povolený součet 3,5 t. Lehká užitková vozidla (osobní vozidla, motocykly, menší přepravní vozidla, atd.) také podléhají ve většině zemí Evropy poplatkům za použití - dokonce i pokud jde pouze o zvláštní mýtné úseky jako mosty, tunely nebo příležitostné poplatky za přetížení města. Ve zkratce, mýtné je nyní vybíráno za použití dálnic nebo jiných dopravních staveb téměř všude v Evropě.

Pokud kliknete na danou zemi na mapě níže, obdržíte stručný přehled v této tabulce nebo můžete získat více informací na stránce s podrobnostmi.

Přehled: Mýtná služba Německo
Vozidla podléhající mýtnému
veškerá vozidla/kombinace vozidel v nákladní dopravě od 7,5 t
Zpoplatněné silnice
veškeré dálnice a spolkové silnice
Základ pro výpočet mýtného
Množství kilometrů + počet náprav + emisní třída
Vyrovnání zvláštních mýtných úseků prostřednictvím UTA
Tunel Herren, Křižovatka Warnow
Úhrada silničního mýtného prostřednictvím UTA
registrovaný systém: UTA One® ; palubní jednotka Toll Collect
Přímá akceptace: UTA Full Service Card (rezervace trasy)
Vyrovnání zvláštních mýtných úseků prostřednictvím UTA
UTA MultiBox® ; UTA MultiBox®Light
Výhody UTA
Následná platba s UTA s pohodlnými platebními termíny; podrobné vyúčtování dle čísla značky

Země mýta Německo
Přehled: Mýtná služba Belgie
Vozidla podléhající mýtnému
TN (těžká nákladní vozidla) > 3,5 t s přípustnou celkovou hmotností a traktory typu N1 BC
Zpoplatněné silnice
Převážně dálnice, některé silnice se zákazem zastavení a místní komunikace
Základ pro výpočet mýtného
s ohledem na počet kilometrů a závisející na emisní třídě + typu silnice či regionu + tonáži
Vyrovnání zvláštních mýtných úseků prostřednictvím UTA
TN / osobní vozy; tunel Liefkenshoek
Úhrada silničního mýtného
UTA One®
UTA MultiBox®
Satelitní palubní jednotka
Vyrovnání zvláštních mýtných úseků
UTA One®
Telepass EU
UTA MultiBox®
UTA Full Service Card
Výhody UTA
Následná platba prostřednictvím UTA s pohodlnými platebními termíny
Na zvláštních mýtných úsecích: Hromadná faktura s dokladem o DPH nebo faktura bez DPH

Mýto v Belgii
Přehled: Mýtná služba Dánsko
Vozidla podléhající mýtnému
vozidla ≥ 12 t (s výjimkou autobusů)
Zpoplatněné silnice
Dálnice a vybrané silnice se zákazem zastavení
Základ pro výpočet mýtného
Počet náprav, emisní třída a délka platnosti
Vyrovnání zvláštních mýtných úseků prostřednictvím UTA
Most Øeresund:mýtná krabička BroBizz, UTA Full Service Card, UTA One®
Most Storebaelt:mýtná krabička BroBizz, UTA Full Service Card, UTA One®
Úhrada silničního mýtného prostřednictvím UTA
Eurovignette
Výhody UTA
Hromadná faktura s dokladem o DPH nebo faktura bez DPH
Následná platba prostřednictvím UTA s pohodlnými platebními termíny

Země mýta Dánsko
Přehled: Mýtná služba Francie
Vozidla podléhající mýtnému
všechna vozidla
Zpoplatněné silnice
téměř všechny silnice
Základ pro výpočet mýtného
třída silnice + vozidla
Vyrovnání zvláštních mýtných úseků prostřednictvím UTA
Tunel Mont-Blanc, Tunel du Fréjus
Úhrada silničního mýtného prostřednictvím UTA
HGV (TN): UTA One®, Telepass EU, UTA MultiBox®, UTA MultiBox®Light
Osobní vozidlo UTA MultiBox®Liber-t
Výhody UTA
 • Žádné zdlouhavé čekání u mýtných stanic
 • Hromadná faktura s dokladem o DPH nebo faktura bez DPH
 • Následná platba prostřednictvím UTA s pohodlnými platebními termíny
 • Lákavé slevy pro vozidla přes 3,5 t za použití

 • Země mýta Francie
  Přehled: Mýtná služba Velká Británie
  Vozidla podléhající mýtnému
  vozidla ≥ 12 t (s výjimkou autobusů)
  Zpoplatněné silnice
  celistvá silniční síť
  Základ pro výpočet
  Počet náprav, hmotnost, emisní třída a platné období
  Vyúčtování a úhrada mýta prostřednictvím UTA
  HGV Levy prostřednictvím UTA Full Service Card
  Výhody
  Mýtné poplatky zahrnuty v daňově-optimalizované hromadné fakturaci UTA
  Vyšší likvidita skrze lákavé platební termíny
  Přehled: Mýtná služba Itálie
  Vozidla podléhající mýtnému
  všechna vozidla
  Zpoplatněné silnice
  Pevnina: téměř všechny dálnice
  Ostrovy: vybrané dálnice
  Základ pro výpočet mýtného
  třída silnice + vozidla
  Vyrovnání zvláštních mýtných úseků prostřednictvím UTA
  Tunel Mont-Blanc
  Tunel Fréjus
  Velký tunel svatého Bernarda
  Rezervace a úhrada mýtného prostřednictvím UTA
  HGV: UTA One®, Telepass EU, UTA One® Italy
  Osobní vozidla: UTA One® Move
  Výhody UTA
  Žádné zdlouhavé čekání u mýtných stanic
  Následná platba prostřednictvím UTA s pohodlnými platebními termíny
  Lákavé slevy pro HGV (TN) prostřednictvím UTA Consorzio 2000

  Země mýta Itálie
  Přehled: Mýtná služba Lucembursko
  Vozidla podléhající mýtnému
  vozidla ≥ 12 t (s výjimkou autobusů)
  Zpoplatněné silnice
  Dálnice a vybrané silnice se zákazem zastavení
  Základ pro výpočet mýtného
  Počet náprav, emisní třída a délka platnosti
  Úhrada silničního mýtného prostřednictvím UTA
  Eurovignette
  Výhody UTA
  Poplatky zahrnuté v daňově optimalizované hromadné faktuře UTA
  Vyšší likvidita skrze lákavé platební termíny
  Přehled: Mýtná služba Nizozemsko
  Vozidla podléhající mýtnému
  vozidla ≥ 12 t (s výjimkou autobusů)
  Zpoplatněné silnice
  Dálnice a vybrané silnice se zákazem zastavení
  Základ pro výpočet mýtného
  Počet náprav, emisní třída a délka platnosti
  Vyrovnání zvláštních mýtných úseků prostřednictvím UTA
  Tunel Western Scheldt
  Rezervace a úhrada zvláštního/silničního mýtného prostřednictvím UTA
  HGV (TN) & osobní vozidla: UTA Full Service Card
  Úhrada silničního mýtného prostřednictvím UTA
  Eurovignette
  Výhody UTA
  Hromadná faktura s dokladem o DPH nebo faktura bez DPH
  Následná platba prostřednictvím UTA s pohodlnými platebními termíny
  Přehled: Mýtná služba Norsko
  Vozidla podléhající mýtnému
  všechna motorová vozidla
  Zpoplatněné silnice
  Není přítomna žádná úplná mýtná síť, jednotlivé silnice (zvolené silnice, tunely, mosty, a trajektová spojení)
  Základ pro výpočet mýtného
  V závislosti na příslušném provozovateli mýta
  Úhrada veškerých dopravních struktur podléhajících mýtnému
  Motorová vozidla > 3,5 t: mýtná krabička BroBizz®, UTA One®
  Motorová vozidla ≤ 3,5 t: mýtná krabička BroBizz®
  Výhody UTA
  Hromadná faktura s dokladem o DPH nebo faktura bez DPH
  Následná platba prostřednictvím UTA s pohodlnými platebními termíny

  Země mýta Norsko
  Přehled: Mýtná služba Rakousko
  Vozidla podléhající mýtnému
  všechna vozidla
  Zpoplatněné silnice
  všechny dálnice a silnice se zákazem zastavení
  Základ pro výpočet mýtného
  Osobní vozidla: Kategorie čas + vozidlo
  HGV (TN): Euroklasse (emisní třída) + počet náprav + denní doba + KM
  Zvláštní/silniční mýtné prostřednictvím UTA
  Tunel Felbertauern
  Tunely A9 Gleinalm/Bosruck
  A10 tunel Tauern/tunel Katschberg
  A11 tunel Karawanks
  A13 všechny
  A16 silniční tunel Arlberg
  HGV (TN): UTA One®, Telepass EU, GO-Box
  Osobní vozidla: UTA Full Service Card
  Rezervace a úhrada mýtného prostřednictvím UTA
  HGV (TN): UTA One®, Telepass EU, GO-Box
  Osobní vozidla: UTA Full Service Card pro vinětu* (*k dispozici u vybraných partnerských čerpacích stanic)
  Výhody UTA
  Praktické platební termíny za pomoci Servisní karty UTA
  Mýtné krabičky UTA pokrývají celou silniční síť vyšší třídy
  Fakturace od jednoho poskytovatele

  Země mýta Rakousko
  Přehled: Mýtná služba pro Polsko
  Vozidla podléhající mýtnému a zpoplatněné silnice
  Neexistuje jednotná síť mýtných nebo pevně zpoplatněných tras:
  Všechna motorová vozidla podléhají mýtnému na částech dálnic A1, A2 a A4.
  Zbývající dálnice, rychlostní silnice a mimoměstské silnice jsou zpoplatněny pro těžká nákladní vozidla.
  Základ pro výpočet mýtného
  Soukromí koncesionáři: kategorie druh silnice + vozidla
  Systém e-Toll: škodliviny + kategorie vozidla
  Rezervace a úhrada mýtného prostřednictvím UTA
  Těžká nákladní vozidla > 3,5 tuny:
  V síti e-TOLL můžete použít UTA One® (v procesu následného placení) nebo Servisní kartu UTA (v procesu předběžného a následného placení). Na trase A4 Katovice - Krakov je k dispozici UTA One® a Telepass EU.
  Osobní automobily ≤ 3,5 t
  Dílčí trasy na A2 (Konin - Strykow), A4 (Bielany Wrocławskie - Sośnica): Na mýtných stanicích nebo v systému e-TOLL použijte Servisní kartu UTA. A1: Servisní karta UTA
  Výhody UTA
  Pohodlná možnost platby pomocí Servisní karty UTA.
  Konsolidovaná, položková fakturace.

  Země mýta Polsko
  Přehled: Mýtná služba Portugalsko
  Vozidla podléhající mýtnému
  všechna vozidla
  Silnice podléhající mýtu
  téměř všechny silnice
  Vyrovnání zvláštních mýtných úseků prostřednictvím UTA
  Ponte 25 de Abril (Lisabon - Almada) a Ponte Vasco da Gama (Lisabon - Montijo)
  Základ pro výpočet mýtného
  Kategorie silnice + vozidla
  Vyúčtování a úhrada mýta prostřednictvím UTA
  HGV (TN): UTA One®, Telepass EU, UTA MultiBox®, UTA MultiBox®Light
  Výhody
  Následná platba prostřednictvím UTA s pohodlnými platebními termíny
  Žádné zdlouhavé čekání u mýtných stanic
  Jezděte s jistotou po všech silnicích se zabudovanou palubní jednotkou

  Země mýta Portugalsko
  Přehled: Mýtná služba Rumunsko
  Vozidla podléhající mýtnému
  všechna motorová vozidla (s výjimkou motocyklů)
  Zpoplatněné silnice
  Všechny dálnice a státní silnice
  Základ pro výpočet mýtného
  systém e-viněty (kategorie platného období  + vozidla)
  Rezervace a úhrada mýtného prostřednictvím UTA
  UTA Full Service Card* (*pokud je zakoupena u vybraného prodejce)
  Výhody UTA
  Snadné platební termíny za pomoci Servisní karty UTA
  Rozdělení položek do běžné, daňově optimalizované hromadné faktury
  Konzultace v rámci pracovní doby UTA
  Přehled: Mýtná služba Švédsko
  Vozidla podléhající mýtnému
  vozidla ≥ 12 t (s výjimkou autobusů)
  Zpoplatněné silnice
  Dálnice a vybrané silnice se zákazem zastavení
  Základ pro výpočet mýtného
  Počet náprav, emisní třída a délka platnosti
  Vyrovnání zvláštních mýtných úseků prostřednictvím UTA
  Most Øeresund: (pro osobní vozidla všech tonáží), mýtná krabička BroBizz, UTA Full Service Card, UTA One®
  Most Svinesund: (pro osobní vozidla všech tonáží), mýtná krabička BroBizz, UTA One®
  Úhrada silničního mýtného prostřednictvím UTA
  Euroviněta prostřednictvím UTA Full Service Card.
  Výhody UTA
  Hromadná faktura s dokladem o DPH nebo faktura bez DPH
  Následná platba prostřednictvím UTA s pohodlnými platebními termíny

  Země mýta Švédsko
  Přehled: Mýtná služba Švýcarsko & Lichtenštejnsko
  Vozidla podléhající mýtnému
  všechna vozidla
  Zpoplatněné silnice
  Viněta pro osobní vozidla ≤ 3,5 t
  Poplatek za těžká vozidla (LSVA nebo PSVA) pro osobní vozidla > 3,5 t
  Dálnice a všechny státní silnice
  Základ pro výpočet mýtného
  časově závislé
  LSVA: celková hmotnost, emisní třída, ujeté kilometry
  PSVA: celková hmotnost tažného vozidla nebo vlečného nákladu v závislosti na čase
  Vyrovnání zvláštních mýtných úseků prostřednictvím UTA
  Velký tunel svatého Bernarda
  Rezervace a úhrada u zvláštních mýtných úseků
  Těžká nákladní vozidla UTA Full Service Card, UTA One®
  Rezervace a úhrada mýtného prostřednictvím UTA
  HGV (TN, těžké nákladní vozidlo)
  LSVA: UTA Full Service Card, UTA One®
  PSVA - -

  Osobní automobil viněta, UTA Full Service Card
  Výhody UTA
  V případě hotovostní platby za LSVA s použitím UTA Full Service Card je poplatek v hodnotě 10 CHF prominut
  Přehled: Mýtná služba Slovensko
  Vozidla podléhající mýtnému
  všechna dvoustopá motorová vozidla
  Zpoplatněné silnice
  Dálnice a silnice se zákazem zastavení kategorie 1, zvolte úseky silnic kategorie 2 a 3
  Základ pro výpočet mýtného
  Osobní vozidla: časově související
  HGV (TN): ujeté kilometry, počet náprav, tonáž a třída znečištění
  Rezervace a úhrada mýtného prostřednictvím UTA
  HGV (TN) > 3,5 t: mýtné HGV (TN)
  Osobní vozidla ≤ 3,5 t: e-viněta* (*pokud je zakoupena u prodejců nebo distribučních terminálů)
  Výhody UTA
  Praktické platební termíny za pomoci Servisní karty UTA
  Fakturace od jednoho poskytovatele

  Země mýta Slovensko
  Přehled: Mýtná služba Slovinsko
  Vozidla podléhající mýtnému
  všechna vozidla
  Zpoplatněné silnice
  všechny dálnice a silnice se zákazem zastavení
  Základ pro výpočet mýtného
  Osobní vozidla ≤ 3,5 t: systém vinět, kategorie času + vozidla
  HGV (TN) > 3,5 t: DarsGo, ujeté kilometry + kategorie vozidla nebo třída mýtného
  Rezervace a úhrada mýtného prostřednictvím UTA
  UTA Full Service Card
  DarsGo OBU
  Vyrovnání zvláštních mýtných úseků prostřednictvím UTA
  Osobní vozidla ≤ 3,5 t: Tunel Karawanks, UTA Full Service Card
  HGV (TN) > 3,5 t: Tunel Karawanks, DarsGo OBU (palubní jednotka)
  Výhody UTA
  Snadné platební termíny s použitím Servisní karty UTA u předplacených procesů stejně tak jako u zálohy pro vyrovnání následné platby
  Konzultace v rámci pracovní doby UTA

  Země mýta Slovinsko
  Přehled: Mýtná služba Španělsko
  Vozidla podléhající mýtnému
  všechna vozidla
  Zpoplatněné silnice
  téměř všechny silnice
  Vyrovnání zvláštních mýtných úseků prostřednictvím UTA
  -
  Základ pro výpočet
  Kategorie silnice + vozidla
  Vyúčtování a úhrada mýta prostřednictvím UTA
  HGV:
 • UTA One®
 • Telepass EU
 • UTA MultiBox®
 • UTA MultiBox®Light
 • Výhody
 • Žádné zdlouhavé čekání u mýtných stanic
 • Následné vyúčtování s UTA s pohodlnými platebními termíny
 • Atraktivní slevy pro HGV používající palubní jednotku
 • Přehled: Mýtná služba Česká republika
  Vozidla podléhající mýtnému
  všechna vozidla s alespoň čtyřmi koly
  Zpoplatněné silnice
  dálnice, silnice se zákazem zastavení nebo veškeré silnice kategorie 1
  Základ pro výpočet mýtného
  Osobní vozidla časové úseky
  HGV ujeté kilometry, typ vozidla, emisní třída, počet náprav, kategorie silnice a čas
  Úhrada silničního mýtného prostřednictvím UTA
  HGV > 3,5 t mýtné pro těžká vozidla, palubní jednotka MYTO CZ
  Osobní vozidla ≤ 3,5 t Viněta, UTA Full Service Card* (*Žádná smluvní povinnost přijmout UTA Full Service Card na prodejních místech! Kontaktujte nás prosím.)
  Výhody UTA
 • Praktické platební termíny za pomoci Servisní karty UTA
 • Fakturace od jednoho poskytovatele
 • Přehled: Mýtná služba Maďarsko
  Vozidla podléhající mýtnému
  všechna vozidla
  Zpoplatněné silnice
  silnice se zákazem zastavení (dálnice) a hlavní silnice
  Základ pro výpočet mýtného
  Osobní vozidla ≤ 3,5 t e-viněta, čas + kategorie vozidla
  HGV > 3,5 t HU-GO, typ silnice, kategorie vozidla a emisní třída
  Úhrada silničního mýtného prostřednictvím UTA
  Osobní vozidla ≤ 3,5 t UTA Full Service Card* (pokud byla zakoupena na stanovených partnerských čerpacích stanicích)
  Těžká nákladní vozidla > 3,5t UTA One®, palubní jednotka HU-GO, UTA Full Service Card** (** při rezervaci ticketů na trasu na prodejních místech našich mýtných partnerů v blízkosti hranic a nákupu ticketů na trasu/palubních jednotek pomocí procesu platby předem na definovaných partnerských čerpacích stanicích)
  Výhody UTA
  • UTA One®: Bez ztráty času čekáním u mýtných stanic a fakturace po platbě prostřednictvím UTA s výhodným platebním termínem
  • Používání UTA Service Card: Používejte UTA pro atraktivní platební podmínky při nákupu e-viněty a rezervaci ticketu na trasu. Palubní jednotku si můžete pořídit také pomocí procesu platby předem.
  Přehled: Mýtná služba Bulharsko
  Vozidla podléhající mýtnému
  Všechna vozidla (kromě motocyklů)
  Zpoplatněné silnice
  Dálnice a silnice první třídy
  Základ pro výpočet mýtného
  Státní mýtný systém - rezervace viněty a trasy pro vozidla nad 3,5 t: Na základě trasy + emisní třídy + počtu náprav až do 3,5 t: elektronická viněta (časově omezené)
  Úhrada silničního mýtného prostřednictvím UTA
  Rezervace trasy a nákupy viněty lze provést pomocí UTA Full Service Card na: Online rezervace na https://web.bgtoll.bg/ Aplikace „BGTOLL“
  Palubní jednotky (OBU) nejsou v současné době možné se smluvními partnery UTA
  Výhody UTA
  Faktura od jednoho poskytovatele

  Mýtné služby UTA v Bulharsku
  Přehled: Mýtná služba Chorvatsko
  Vozidla podléhající mýtnému​​​​​​​
  všechna vozidla
  Zpoplatněné silnice
  všechny silnice pro motorová vozidla, vybrané tunely a mosty
  Základ pro výpočet mýtného
  Nad 3,5 t a pod 3,5 t: ENC OBU použitá silnice + kategorie vozu
  Rezervace a úhrada mýtného prostřednictvím UTA
  UTA Full Service Card * (* pouze při použití palubní jednotky ENC OBU při následném placení (postpay) na silnicích HAC / u koncesionářů ARZ)
  Výhody s UTA
  • Snadné platební termíny za pomoci Servisní karty UTA
  • Při použití ENC OBU provozovatel mýtného poskytuje atraktivní slevy v závislosti na kategorii vozidla.

  Výpočet mýtného

  Jednotlivé principy závisející na sběrném tělese

  Výše mýtného závisí na několika faktorech jako je tonáž, emisní třída vozidla, počet náprav nebo ujeté kilometry. Důležitý může být také faktor času nebo hmotnosti vozidla. Platí následující: Čím příměji a rychleji si přejete cestovat skrze silniční síť, obvykle přes dálnice, tím vyšší poplatky můžete na konci očekávat. Navíc, v některých zemích ovlivní výpočet také kategorie nebo třída vozidla. Jsou zde ale také pevně nastavené poplatky za používání zpoplatněných silnic, které neobsahují různé aspekty. V tomto kontextu se často zmiňuje „plošná sazba mýtného“ nebo „plošná sazba pro dálnice“.

  Každopádně, mýtné je počítáno v každé zemi, výběrčí proces znamená určité administrativní výdaje a čas, společně s dodatečnými výdaji pro uživatele: Formuláře se žádostí musí být správně vyplněny za všech okolností, musí být předloženy doklady k vozu a dodatečná ověření - často společně s korespondencí v cizím jazyce, která je s tím spojena. To je pro mnohé skutečná výzva!

  Vaše služby mýtného v Evropě

  Zvládněte své trasy s UTA

  S UTA máte s sebou zkušeného a silného partnera, který vás bude podporovat - od všeobecného získávání informací, přes registraci u provozovatelů mýta, až po rezevaci známek nebo instalaci inovativních palubních jednotek pro placení mýtného ve vašem voze - a který za vás vyřídí velkou část těchto činností. Jednáme mezi vámi a provozovateli mýtného a/nebo autoritami příslušných zemí. Hovoříme jejich i vaším jazykem a poskytneme vám srozumitelné informace. Benefit z maximální čitelnosti služeb, komplexního know-how, zvláštních podmínek a mohutného rozsahu produktů!

  Tímto způsobem můžeme formovat vaše každodenní aktivity na evropských komunikacích co nejpohodlněji a nejefektivněji.