Mobilita bez hranic po celém Norsku

Skandinávská země Norsko vybírá mýtné, vždy když je nutné přímo refinancovat nákladné  dopravní stavby. Mýto se poté vybírá tak dlouho, dokud se náklady na stavbu neumoří. V  povinnosti platit mýtné v Norsku se nedělají žádné rozdíly: každý, kdo chce mít přístup k odpovídající infrastruktuře, musí přispět mýtným. To je důvod, proč kromě tunelů a mostů často podléhají mýtu jednotlivé segmenty veřejné silniční sítě,  nikoli však celé kategorie silnic.

Co je však přesně specifikováno a povinné: vozidla ≥3,5 t používaná pro komerční účely musí být vybavena palubní jednotkou. Pro jiná vozidla to povinné není, ale použití mýtné krabičky jim nabízí také významné výhody: úspora času díky rychlému průchodu mýtnými stanicemi, sloučená fakturace a slevy ve výchozím nastavení téměř všude. Řidiči soukromě vlastněných vozidel ≥ 3,5 t také ocení, že s palubní jednotkou OBU budou platit poplatek nižší kategorie 1.

Kromě používání OBU (palubní jednotky), které Norsko silně zvýhodňuje a propaguje, je také možné, že vás zaznamenají kamery instalované u mýtných stanic a následně si od vás platbu vyžádá londýnská firma Euro Parking Collection plc (EPC). Tato společnost byla konkrétně pověřena Norským královstvím, aby nabídla používání norského systému vyúčtování mýtného vozidlům registrovaným v zahraničí. Norsko upouští téměř úplně od mýtných stanic s osobní obsluhou, a proto vyžaduje téměř univerzální elektronické vyúčtování mýtného. Jen velmi vzácně se setkáte s možností fyzické úhrady.

Níže vám UTA poskytuje přehled všech informací, které potřebujete o mýtném v Norsku vědět. Máte-li otázky, kdykoli se na nás můžete obrátit!

Mýtný systém v Norsku

Jak se komplexní mýtné vybírá?

AutoPass

Otevřený elektronický systém výběru mýtného s možností vypořádání prostřednictvím palubní jednotky nebo registrace poznávací značky pomocí videa pro vozidla návštěvníků s následnou platbou přes EPC

Kontroly

Kontroly provádí veřejnoprávní orgány, tj. policie, celníci a norská správa silnic.

Vozidla ≥ 3,5 t používaná ke komerčním účelům musí být vybavena palubní jednotkou (OBU). To mimo jiné souvisí s tím, zda a jaký náklad je přepravován, zda bylo namontováno logo nebo komu bylo vozidlo zaregistrováno. V případě jakýchkoli pochybností doporučuje provozovatel AutoPass použít mýtnou krabičku, abyste se vyhnuli vysokým pokutám. Řidiči motorových vozidel, kteří jsou považováni za komerční řidiče a kteří nemají nainstalovanou povinnou palubní jednotku, zaplatí pokutu 8000 korun (přibližně 820 eur). V případě opakovaného přestupku se pokuta zdvojnásobí.

Prostředky úhrady mýta UTA v Norsku

Řešení mýtného při cestě autem přes Norsko

Pro všechna motorová vozidla se službou EasyGo
Mýtná jednotka BroBizz®

EasyGo se skládá ze skupiny společností, které provozují mýtné stanice a silniční, mostní a trajektové služby, které podléhají poplatkům. Umožňují uživatelům mýtné krabičky BroBizz®, aby k vyrovnání mýtného a poplatků použili zařízení, která mají ve vozidle. Podrobné informace o této službě naleznete na profilové stránce výkonného boxu:

Vaše výhody s UTA v Norsku

Hladké transakce při placení mýta s UTA

 S UTA si můžete v Norsku užít četných výhod v oblasti úhrady mýta:

  • Jednoduché následné platební transakce s atraktivními platebními podmínkami pomocí mýtné krabičky BroBizz®

  • Atraktivní slevová zvýhodnění s mýtnou krabičkou BroBizz®

  • Podrobná a jednoduchá fakturace mýtného

  • Souhrnná faktura s dokladem o DPH nebo faktura bez DPH

  • Exkluzivní prostor UTA: online řízení prostředků pro platbu mýta a formuláře nebo informační dokumenty

  • Telefonické konzultace a zákaznická podpora poskytovaná odborníky na mýtné v pracovní době

Daňové služby UTA v Norsku

Poskytneme vám informace o všech daňových zvýhodněních

Podnikatelům může být vrácena daň z přidané hodnoty vybraná na norských poplatcích. Platit mohou různé sazby. Měli byste proto zkontrolovat veškeré daně na faktuře. UTA vám ráda vrácení peněz zorganizuje a ušetří vám tak spoustu potíží s korespondencí a jazykovou bariérou. Vše za vás obstaráme a vy se můžete na závěr těšit na daňový dobropis!

Zjistěte o daňové službě UTA více:

Explore the UTA tax service

Slevové výhody s UTA v Norsku

Atraktivní podmínky v Norsku

Zákazníci UTA mohou těžit z celé řady atraktivních slev, když používáte mýtnou krabičku BroBizz®! Vedle povinných slev můžete využívat naši službu, abyste se registrovali pro dodatečné slevy z poplatků, které mohou dosáhnout až 50 %.

Neváhejte nás kontaktovat! Poskytneme vám všechny důležité informace a informační dokumenty.

Exkluzivní prostor UTA

Všechny informace ve stručném přehledu!

V exkluzivním prostoru UTA poskytujeme podrobné informace a dokumenty o jednotlivých médiích pro mýtné, které si můžete stáhnout. Navíc zde kdykoli uvidíte i své faktury.

Spravujte svá mýtná média UTA nezávisle na otevírací době!