Skip to content

Právne oznamy

Zodpovedná strana:
UNION TANK Eckstein GmbH & Co. KG
Heinrich-Eckstein-Str. 1
63801 Kleinostheim nad Mohanom

Poznámka pre GPS zariadenia: Ako cieľovú adresu zadajte „Mainparkstr. 2-4“, pretože nový názov ulice „Heinrich-Eckstein-Str. 1" stále nie je možné nájsť na mnohých zariadeniach.

Telefón +49 6027 5 09-0
Fax +49 6027 509-77177
e-mail info@uta.com
Webstránka  www.uta.com

Manažér: Felix Wittpoth

UNION TANK Eckstein GmbH & Co. KG je spoločnosť s ručením obmedzeným so sídlom v Kleinostheim 63801, registrová na súde v Aschaffenburg HRA 835
Osobne zodpovedným partnerom je UNION TANK Eckstein GmbH so sídlom v Kleinostheim 63801, registrová na súde v Aschaffenburg HRB 129

Právne oznamy:
Informácie sprístupnené na webových stránkach UNION TANK Eckstein GmbH & Co KG, najmä právne články, sú priebežne aktualizované a s veľkou pozornosťou dopĺňané. Napriek tomu nemôžeme zaručiť správnosť a úplnosť poskytnutých údajov, pretože nemožno úplne vylúčiť prechodnú zmenu. Články vyjadrujú stanovisko príslušného autora.

To platí aj pre všetky webové stránky tretích strán, najmä TruckScout24, na ktoré odkazujeme prostredníctvom odkazu. Obsah externých odkazov nekontrolujeme, preto UNION TANK Eckstein GmbH & Co. KG nezodpovedá za informácie (cudzí obsah), ku ktorým poskytujeme prístup prostredníctvom externých odkazov. Za tento cudzí obsah ručí samotný poskytovateľ.

Vo vyššie uvedenom prípade spoločnosť UNION TANK Eckstein GmbH & Co. KG vylučuje akúkoľvek zodpovednosť.

Obsah a dizajn webových stránok UNION TANK Eckstein GmbH & Co. KG sú chránené autorským zákonom a môžu byť zmenené alebo doplnené výlučne oprávnenými osobami a podľa uváženia UNION TANK Eckstein GmbH & Co. KG. Reprodukcia obsiahnutých údajov a informácií vyžaduje predchádzajúci písomný súhlas spoločnosti UNION TANK Eckstein GmbH & Co. KG.

IČ DPH:
DE132070459, NL800943971B01, LU11453278, FR52327460341, BE0413368468, ATU38992006, GB367340055, SE502044884001, DK20309482, Sl82398992, SK4020145866, CZ680668377, PT980323240, LT100002693816, IE6569755J, BG175643965, EE101112130, FI21832172, LV90002273940, HU30049479, HR75776059933