Logo UTA Edenred, späť na domovskú stránku

Jazdite cez Slovinsko pohodlne s UTA Edenred

V Slovinsku vozidlá vo všeobecnosti podliehajú mýtu prostredníctvom rôznych systémov: Zatiaľ čo za motorové vozidlá ≤ 3,5 t platíte mýto cez elektronickú diaľničnú známku, na všetkých slovinských diaľniciach a rýchlostných cestách za všetky motorové vozidlá > 3,5 t musíte platiť mýto pomocou elektronického systému DarsGo. Na cestovanie je preto potrebná palubná jednotka.

Elektronické mýto vyberané cez DarsGo je založené na prejdenej vzdialenosti, ako aj na počte náprav, tonáži a emisnej triede. Na druhej strane, tarifa elektronickej diaľničnej známky e-vignette je založená na type vozidla a vybranom časovom období.

Od 01. 09. 2020, došlo v systéme DarsGo k určitým zmenám: Prvá trieda mýta (R3, vozidlá a prívesy > 3,5 t s dvomi alebo tromi nápravami) bola stanovená na základe počtu náprav. Vozidlá s dvoma nápravami platia približne o 10 % nižšie mýto. Palubná jednotka musí byť príslušne nastavená.

Vozidlá s alternatívnymi pohonmi, ktoré spĺňajú emisné požiadavky EURO VI, profitujú z ďalších úspor. Vozidlá s alternatívnym pohonom sú vozidlá s plynovým alebo elektrickým, nie však s hybridným pohonom.

Slovinský mýtny systém

Ako sa vyberá mýto

Otvorený systém:

Mýto sa vyberá pomocou mýtnych brán, technológie GPS-GNS a hybridnej palubnej jednotky, ktorá komunikuje pomocou mikrovĺn a satelitnej technológie. Kontroly sa vykonávajú pomocou technológie DSRC. DarsGo OBU je povinná v systéme elektronického mýta pre vozidlá s celkovou hmotnosťou > 3,5 t.

Uzavretý systém v tuneli Karawanks:

Paušálny a na základe trasy odstupňovaný poplatok sa pre tunel Karawanks účtuje podľa kategórií vozidiel. Mýto sa platí manuálne prostredníctvom palivovej karty UTA Full Service Card alebo kreditnou kartou. Vodiči nákladnej dopravy, ktorí sú už vybavení OBU DarsGo, ju môžu použiť na uhradenie poplatku za tunel.

Systém cez elektronickú diaľničnú známku:

Časovo podmienené predplatené mýto sa vzťahuje na vozidlá ≤ 3,5 t. Výška poplatku za elektronickú diaľničnú známku závisí od platného obdobia a triedy vozidla.

Mýtne riešenia UTA Edenred pre Slovinsko

Možnosti hradenia mýta

NKD alebo vozidlá s povolenou celkovou hmotnosťou > 3,5 t Osobné autá alebo vozidlá s povolenou celkovou hmotnosťou ≤ 3,5 t
DarsGo OBU E-vignette (diaľničná známka)
Procesy platby vopred a spätnej platby Karta UTA Full Service Card*
Tunel Karawanks
DarsGo OBU Karta UTA Full Service Card

*Vzťahuje sa na nákup E-vignette (diaľničná známka) na distribučných miestach alebo čerpacích staniciach. Ohľadom detailov sa obráťte na nás.

Viac informácií o mýtnych riešeniach pre Slovinsko nájdete na našej podstránke:

Tunel Karawanks do a zo Slovinska

Cezhraničný tunel podlieha povinnému mýtu na základe príslušných systémov

Upozorňujeme, že pri jazde cez tunel Karawanks je možné mýtne poplatky uhradiť pomocou DarsGo OBU, ale ak opustíte bránu alebo vstúpite do rakúskeho mýtneho systému, musíte použiť buď mýtne riešenie EETS s aktivačným okruhom „Rakúsko“ (GO-Maut) alebo riešenie národného mýta GO-Box. Skontrolujte svoje osobné požiadavky a zistite viac o UTA One® alebo Telepass EU.

Pri pokračovaní na rakúske diaľnice alebo rýchlostné cesty je pre vodičov osobných áut diaľničná známka povinná.

 

Mýtna služba UTA Edenred v Slovinsku

Výhody UTA Edenred

Poskytneme vám mýtne médium, ktoré najlepšie vyhovuje vašim potrebám a/alebo je v súlade s podmienkami prevádzkovateľa mýta. Získajte praktickú výhodu likvidity prostredníctvom UTA Edenred s atraktívnou platobnou lehotou, či už pomocou OBU zakúpenej u nás alebo predložením UTA Full Service Card. Pri kúpe OBU DarsGo vám poskytneme výhodné možnosti spätnej platby a platby vopred.

Navyše vystavujeme presné hromadné faktúry s otvoreným zverejnením slovinskej DPH.

Okrem toho môžete kedykoľvek pristupovať k svojim faktúram na zákazníckom portáli UTA a spravovať svoje mýtne riešenia pre Slovinsko. Radi vám poskytneme poradenstvo pri vašich cestách do a po celom Slovinsku.

Vrátenie daní na Slovinsku

Využívajte daňové výhody!

V Slovinsku sa z mýtnych poplatkov a diaľničných známok vyberá DPH vo výške 22 %. Náš poskytovateľ služieb môže vo vašom mene požiadať o vrátenie DPH prostredníctvom splnomocnenia. Stačí nás kontaktovať. Radi vám pomôžeme. Náš poskytovateľ služieb sa postará o podanie vašej žiadosti a korešpondenciu s príslušnými úradmi.

Zákaznícky portál UTA

Potrebné informácie hneď a prehľadne

Na zákazníckom portáli UTA si môžete stiahnuť podrobné informácie a dokumenty o rôznych mýtnych riešeniach. Okrem toho si môžete prezerať svoje účty a udržiavať prehľad o svojom vozom parku. Spravujte mýtne médiá UTA vo svojom voľnom čase, nezávisle od našej prevádzkovej doby!