Skip to content

Общ преглед

Безгранични услуги на пътя с UTA Edenred

csm_header-countryoverview_de8aa169e4

Възползвайте се от цялостните услуги на UTA Edenred по време на път

Моля, кликнете на картата за допълнитена информация относно услугите, предлагани в съответната държава.

Андора

Бензиностанции на UTA: над 15 станции
Бензиностанции с AdBlue: над 2 станции
Plus Services: 4 станции

 

Босна и Херцаговина

Бензиностанции на UTA: над 135 станции
Бензиностанции с AdBlue: над 25 станции
Бензиностанции с LPG: над 40 станции
Бензиностанции за природен газ: Автогаз 1
Plus Services: 9 станции
Пътища с пътни такси: Не

 

България

Бензиностанции на UTA: над 625 станции
Бензиностанции с AdBlue: над 170 станции
Бензиностанции за биодизел: 4 станции
Бензиностанции с LPG: над 235 станции
Бензиностанции за природен газ: 14 станции
Plus Services: над 560 станции
Система за пътни такси: Зависещи от време (винетка)
Пътища с пътни такси: Цялата пътна мрежа, Дунав мост Русе-Гюргево
Превозни средства обект на пътни такси Всички

 

Германия

Бензиностанции на UTA: над 13.560 станции
Бензиностанции за биодизел: над 175 станции
Бензиностанции с AdBlue: над 4.945 станции
Бензиностанции с LPG: над 3.590 станции
Бензиностанции за природен газ: над 700 станции
Бензиностанции за втечнен природен газ (LNG: над 165 станции
Plus Services: над 6.410 станции
Система за пътни такси: Двойна система за пътни такси без будки за плащане на пътни такси
Пътища с пътни такси: Всички автомагистрали и федерални пътища
Превозни средства обект на пътни такси От 7,5 т

 

Франция

Бензиностанции на UTA: над 4.925 станции
Бензиностанции за биодизел: над 20 станции
Бензиностанции с AdBlue: над 1.425 станции
Бензиностанции с LPG: над 800 станции
Бензиностанции за природен газ: над 85 станции
Бензиностанции за втечнен природен газ (LNG: над 60 станции
Plus Services: над 1105 станции
Система за пътни такси: Зависи от изминатия участък (пътни такси за изминат участък)
Пътища с пътни такси: Всички автомагистрали, два тунела и три моста
Превозни средства обект на пътни такси Всички моторни превозни средства

 

Гърция

Бензиностанции на UTA: над 965 станции
Бензиностанции за биодизел: над 50 станции
Бензиностанции с AdBlue: над 195 станции
Бензиностанции с LPG: над 60 станции
Plus Services: над 45 станции
Система за пътни такси: Зависи от изминатия участък (пътни такси за изминат участък)
Пътища с пътни такси: Няколко магистрали и национални пътища, Attiki Odos, Мост Rio-Antirrio
Превозни средства обект на пътни такси Всички моторни превозни средства

 

Великобритания

Бензиностанции на UTA: над 5030 станции
Бензиностанции с AdBlue: над 1650 станции
Бензиностанции с LPG: над 75 станции
Бензиностанции за биодизел: Автогаз 1
Plus Services: над 2170 станции
Система за пътни такси: Зависи от изминатия участък (пътни такси); в зависимост от времето (градски пътни такси)
Пътища с пътни такси: Над 20 тунели, мостове и малки частни пътища; М6 магистрална пътна такса (в зависимост от шофирането);
Център на Лондон Сити и Дурхам (в зависимост от времето)
Превозни средства обект на пътни такси Всички моторни превозни средства
Пътища с пътни такси: В близост до магистрали и тунели
Превозни средства обект на пътни такси Всички моторни превозни средства

 

Италия

Бензиностанции на UTA: над 9.865 станции
Бензиностанции за биодизел: над 720 станции
Бензиностанции с AdBlue: над 3.520 станции
Бензиностанции с LPG: над 1.620 станции
Бензиностанции за природен газ: над 765 станции
Бензиностанции за втечнен природен газ (LNG: над 115 станции
Plus Services: над 775 станции
Система за пътни такси: Зависи от изминатия участък (пътни такси за изминат участък)
Пътища с пътни такси: Части от магистрали (VIAcard/Telepass) и четири гранични тунела (Монблан/Фрежу)
Превозни средства обект на пътни такси Всички моторни превозни средства

 

Ирландия

Бензиностанции на UTA: над 365 станции
Бензиностанции с AdBlue: над 40 станции
Plus Services: над 40 станции
Система за пътни такси: Зависи от изминатия участък (пътни такси за изминат участък)
Пътища с пътни такси: Мост East Link, четири участъка от магистралауа, Тунел Dublin Port
Превозни средства обект на пътни такси Всички моторни превозни средства

 

Хърватска

Бензиностанции на UTA: над 425 станции
Бензиностанции с AdBlue: над 260 станции
Бензиностанции с LPG: над 200 станции
Бензиностанции за биодизел: над 9 станции
Plus Services: над 40 станции
Система за пътни такси: Зависи от изминатия участък (пътни такси за изминат участък)
Пътища с пътни такси: Голяма част от магистралната мрежа, Krk Bridge
Превозни средства обект на пътни такси: Всички моторни превозни средства

 

Черна гора

Бензиностанции на UTA: 11 станции
Бензиностанции с AdBlue: 10 станции
Бензиностанции с LPG: 10 станции
Plus Services: 3 станции

 

Португалия

Бензиностанции на UTA: над 115 станции
Бензиностанции с AdBlue: над 15 станции
Бензиностанции с LPG: 2 станции
Plus Services: над 345 станции
Система за пътни такси: В зависмост от маршрута (пътни такси)
Пътища с пътни такси: Почти всички автомагистрали, два моста в Лисабон
Превозни средства обект на пътни такси Всички

 

Румъния

Бензиностанции на UTA: над 1.120 станции
Бензиностанции с AdBlue: над 475 станции
Бензиностанции с LPG: над 150 станции
Бензиностанции за биодизел: над 55 станции
Plus Services: над 55 станции
Система за пътни такси: Зависи от времето (евровинетка); зависи от пробега (пътни такси)
Пътища с пътни такси: В близост до магистрали и тунели
Превозни средства обект на пътни такси Всички моторни превозни средства

 

Сърбия

Бензиностанции на UTA: над 235 станции
Бензиностанции с AdBlue: над 135 станции
Бензиностанции с LPG: над 90 станции
Бензиностанции за природен газ: 2 станции
Plus Services: над 20 станции
Система за пътни такси: Зависими от пробега (пътни такси); зависими от пробега (пътен данък)
Пътища с пътни такси: Цялата пътна мрежа, всички автомагистрали
Превозни средства обект на пътни такси Цялата пътна мрежа: Чужди превозни средства за превоз на стоки през 3,5 т;
Магистрали: Всички моторни превозни средства

 

Словакия

Бензиностанции на UTA: над 650 станции
Бензиностанции с AdBlue: над 210 станции
Бензиностанции с LPG: над 140 станции
Бензиностанции за биодизел: над 20 станции
Бензиностанции за природен газ: 2 станции
Plus Services: над 645 станции
Система за пътни такси: Зависещи от време (винетка)
Пътища с пътни такси: Всички автомагистрали, първокласни пътища и безплатни пътища
Превозни средства обект на пътни такси: Всички превозни средства (магистрали); превозни средства над 3,5 т (магистрали и безплатни пътища)

 

Испания

Бензиностанции на UTA: над 5.040 станции
Бензиностанции за биодизел: над 95 станции
Бензиностанции с AdBlue: над 3.830 станции
Бензиностанции с LPG: над 420 станции
Бензиностанции за природен газ: над 85 станции
Бензиностанции за втечнен природен газ (LNG: над 65 станции
Plus Services: над 835 станции
Система за пътни такси: Зависи от изминатия участък (пътни такси за изминат участък)
Пътища с пътни такси: В близост до магистрали и тунели
Превозни средства обект на пътни такси Всички моторни превозни средства

 

Унгария

Бензиностанции на UTA: над 865 станции
Бензиностанции с AdBlue: над 300 станции
Бензиностанции с LPG: над 165 станции
Бензиностанции за биодизел: 7 станции
Бензиностанции за природен газ: 3 станции
Бензиностанции за втечнен природен газ (LNG: 2 станции
Plus Services: над 105 станции
Система за пътни такси: Зависещи от време (винетка)
Пътища с пътни такси: Магистрали M0, M1, M2 и M3 и някои от главните пътища
Превозни средства обект на пътни такси: Всички превозни средства (автомагистрали); всички превозни средства над 12 т с изключение на автобуси (федерални пътища)

 

Белгия

Кратък преглед на UTA за Италия
Бензиностанции на UTA: над 1.390 станции
Бензиностанции с AdBlue: над 405 станции
Бензиностанции с LPG: над 250 станции
Бензиностанции за биодизел: над 20 станции
Бензиностанции за природен газ: над 45 станции
Бензиностанции за втечнен природен газ (LNG: над 20 станции
Plus Services: над 390 станции
Система за пътни такси: Зависи от времето (евровинетка); зависи от пробега (пътни такси)
Пътища с пътни такси: Всички магистрали и повечето национални пътища (евровинетка); Тунел Liefkenshoek (кабина за пътни такси)
Превозни средства обект на пътни такси: Тежки превозни средства от 12 т ( автомагистрали и национални пътища); всички превозни средства (тунели)

 

Дания

Бензиностанции на UTA: над 850 станции
Бензиностанции с AdBlue: над 90 станции
Бензиностанции за биодизел: 6 станции
Бензиностанции за природен газ: 2 станции
Plus Services: над 180 станции
Система за пътни такси: Зависи от времето (евровинетка); зависи от пробега (пътни такси)
Пътища с пътни такси: Всички автомагистрали и първокласни пътища (ев��овинетка):
Мост Strorebælt и връзка Ǿresund (станция за пътни такси)
Превозни средства обект на пътни такси: Тежки превозни средства от 12 т (магистрали и първокласни пътища);
Всички превозни средства (мост Strorebælt и връзка Ǿresund

 

Естония

Бензиностанции на UTA: над 295 станции
Бензиностанции за биодизел: Автогаз 1
Бензиностанции с AdBlue: над 90 станции
Бензиностанции с LPG: над 40 станции
Бензиностанции за природен газ: 7 станции
Бензиностанции за втечнен природен газ (LNG: 2 станции
Plus Services: над 35 станции

 

Финландия

Бензиностанции на UTA: над 1.085 станции
Бензиностанции с AdBlue: над 410 станции
Бензиностанции за природен газ: над 40 станции
Бензиностанции за втечнен природен газ (LNG: над 15 станции
Бензиностанции за биодизел: над 35 станции
Plus Services: над 85 станции
Пътища с пътни такси: Не

 

Латвия

Бензиностанции на UTA: над 330 станции
Бензиностанции с AdBlue: над 150 станции
Бензиностанции с LPG: над 55 станции
Бензиностанции за природен газ: 10 станции
Plus Services: над 40 станции
Система за пътни такси: Зависи от времето (подобно на градската пътна такса)
Пътища с пътни такси: Град Юрмала
Превозни средства обект на пътни такси: Всички моторни превозни средства

 

Лихтенщайн

Бензиностанции на UTA: Автогаз 1
Plus Services: 2 станции
Пътища с пътни такси: Всички автомагистрали

 

Литва

Бензиностанции на UTA: над 520 станции
Бензиностанции с AdBlue: над 335 станции
Бензиностанции с LPG: над 315 станции
Бензиностанции за биодизел: 3 стан��ии
Бензиностанции за природен газ: Автогаз 1
Plus Services: над 70 станции
Система за пътни такси: Зависи от времето (подобно на винетката)
Пътища с пътни такси: Цялата пътна мрежа с по-висок ранг
Превозни средства обект на пътни такси: Всички товарни превозни средства и автобуси с повече от 8 места

 

Люксембург

Бензиностанции на UTA: над 200 станции
Бензиностанции за биодизел: Автогаз 1
Бензиностанции с AdBlue: над 110 станции
Бензиностанции с LPG: над 15 станции
Бензиностанции за природен газ: 6 станции
Plus Services: над 30 станции
Система за пътни такси: В зависимост от времето (евровинетка)
Пътища с пътни такси: Магистрали и високо-скоростни пътища
Превозни средства обект на пътни такси: Всички превозни средства за търговски товарни превози и автобуси/пътнически с повече от 8 места

 

Молдова

Бензиностанции на UTA: 14 станции
Бензиностанции с AdBlue: Автогаз 1
Бензиностанции с LPG: 6 станции
Plus Services: 2 станции

 

Нидерландия

Бензиностанции на UTA: над 2.210 станции
Бензиностанции с AdBlue: над 620 станции
Бензиностанции с LPG: над 1.065 станции
Бензиностанции за биодизел: над 25 станции
Бензиностанции за природен газ: над 60 станции
Бензиностанции за втечнен природен газ (LNG: над 30 станции
Plus Services: над 670 станции
Система за пътни такси: Зависи от времето (евровинетка); зависи от пробега (пътни такси)
Пътища с пътни такси: Цялата пътна мрежа с по-висок ранг (евровинетка)
Тунели Westerschelde и Kil, моста Nieuwerbrug (пътни такси)
Превозни средства обект на пътни такси: Тежки превозни средства от 12 т (цялата пътна мрежа); всички превозни средства (тунели и мостове)

 

Норвегия

Бензиностанции на UTA: над 995 станции
Бензиностанции с AdBlue: над 105 станции
Бензиностанции за биодизел: над 10 станции
Бензиностанции за природен газ: над 15 станции
Бензиностанции за втечнен природен газ (LNG: 2 станции
Plus Services: над 335 станции
Система за пътни такси: Пробег
Пътища с пътни такси: 42 пътища или зони; многобройни градски зони, мостове и тунели;
отделни пътни участъци
Превозни средства обект на пътни такси: Всички моторни превозни средства

 

Австрия

Бензиностанции на UTA: над 2.170 станции
Бензиностанции с AdBlue: над 940 станции
Бензиностанции с LPG: над 25 станции
Бензиностанции за природен газ: над 125 станции
Бензиностанции за биодизел: над 40 станции
Бензиностанции за втечнен природен газ (LNG: 6 станции
Plus Services: над 860 станции
Система за пътни такси: Микровълнова система, зависима от пробега (GO-Box); в зависимост от времето (винетка)
Пътища с пътни такси: Всички магистрали и високо-скоростни пътища
Превозни средства обект на пътни такси: Всички моторни превозни средства

 

Полша

Бензиностанции на UTA: над 5.020 станции
Бензиностанции с AdBlue: над 1.420 станции
Бензиностанции с LPG: над 3.600 станции
Бензиностанции за биодизел: над 125 станции
Бензиностанции за природен газ: 2 станции
Бензиностанции за втечнен природен газ (LNG: 4 станции
Plus Services: над 1.410 станции
Система за пътни такси: 1) Държавна система e-TOLL: Събиране на пътни такси с помощта на бордово устройство с GNSS, напр. UTA One
2) Маршрути на частни концесионери (част от магистрали) A1, A2, A4)
Пътища с пътни такси: Избрани държавни и частни магистрали, национални пътища и автомагистрали
Превозни средства обект на пътни такси: Всички превозни средства над 3,5 т

 

Швейцария

Бензиностанции на UTA: над 1.315 станции
Бензиностанции с AdBlue: над 100 станции
Бензиностанции с LPG: 14 станции
Бензиностанции за биодизел: 3 станции
Бензиностанции за природен газ: над 20 станции
Бензиностанции за втечнен природен газ (LNG: Автогаз 1
Plus Services: над 290 станции
Система за пътни такси: LSVA (такса за тежки превозни средства въз основа на изминатите километри)
Пътища с пътни такси: Всички автомагистрали, цялата пътна мрежа и два гранични тунела
Превозни средства обект на пътни такси: Всички превозни средства до 3,5 т (автомагистрали)
Всички превозни средства над 3,5 т (цялата пътна мрежа)
Всички превозни средства (гранични тунели)

 

Швеция

Бензиностанции на UTA: над 1.190 станции
Бензиностанции с AdBlue: над 75 станции
Бензиностанции с LPG: 4 станции
Бензиностанции за биодизел: над 15 станции
Бензиностанции за природен газ: над 25 станции
Бензиностанции за втечнен природен газ (LNG: над 25 станции
Plus Services: над 215 станции
Система за пътни такси: Зависи от времето (евровинетка); зависи от пробега (пътни такси)
Пътища с пътни такси: Всички автомагистрали и някои първокласни пътища (евровинетка):
Връзка Ǿresund
Превозни средства обект на пътни такси: Тежки превозни средства от 12 т (магистрали и първокласни пътища);
Всички превозни средства (връзка Ǿresund)

 

Словения

Бензиностанции на UTA: над 470 станции
Бензиностанции за биодизел: 8 станции
Бензиностанции с AdBlue: над 310 станции
Бензиностанции с LPG: над 70 станции
Plus Services: над 210 станции
Система за пътни такси: Зависи от изминатия участък (пътни такси за изминат участък)
Пътища с пътни такси: Голяма част от автомагистралите
Превозни средства обект на пътни такси: Всички моторни превозни средства

 

Република Чехия

Бензиностанции на UTA: над 1.380 станции
Бензиностанции с AdBlue: над 610 станции
Бензиностанции с LPG: над 135 станции
Бензиностанции за биодизел: над 100 станции
Бензиностанции за природен газ: над 40 станции
Plus Services: над 665 станции
Система за пътни такси: В зависимост от разстоянието (бордово устройство MYTO CZ); в зависимост от времето (винетка)
Пътища с пътни такси: Всички автомагистрали и избрани федерални пътища
Превозни средства обект на пътни такси: Всички превозни средства (без мотоциклети)

 

Украйна

Бензиностанции на UTA: над 85 станции
Бензиностанции с AdBlue: над 35 станции
Бензиностанции с LPG: 19 станции
Plus Services 4 станции