Przegląd

UTA Edenred to usługi bez granic na drogach

csm_header-countryoverview_de8aa169e4

Korzystaj z kompleksowych usług UTA Edenred w trasie

Kliknij na mapę, aby uzyskać więcej informacji o usługach oferowanych w danym kraju.

Andora

Stacje paliwowe UTA: ponad 15 stacje
Stacje z dystrybutorami AdBlue: ponad 2 stacje
Plus Services: 4 stacja

 

Bośnia i Hercegowina

Stacje paliwowe UTA: ponad 135 stacje
Stacje z dystrybutorami AdBlue: ponad 25 stacji
Stacje z dystrybutorami LPG: ponad 40 stacje
Stacje z dystrybutorami gazu naturalnego: 1 stacja
Plus Services: 9 stacja
Drogi podlegające opłacie drogowej: Brak

 

Bułgaria

Stacje paliwowe UTA: ponad 625 stacje
Stacje z dystrybutorami AdBlue: ponad 170 stacje
Stacje z dystrybutorami biodiesla: 4 stacja
Stacje z dystrybutorami LPG: ponad 235 stacje
Stacje z dystrybutorami gazu naturalnego: 14 stacje
Plus Services: ponad 560 stacje
System poboru opłat: Na podstawie czasu (winieta)
Drogi podlegające opłacie drogowej: Cala sieć dróg, Most Przyjaźni na Dunaju
Pojazdy podlegające opłacie drogowej Wszystkie

 

Niemcy

Stacje paliwowe UTA: ponad 13.560 stacje
Stacje z dystrybutorami biodiesla: ponad 175 stacje
Stacje z dystrybutorami AdBlue: ponad 4.945 stacje
Stacje z dystrybutorami LPG: ponad 3.590 stacje
Stacje z dystrybutorami gazu naturalnego: ponad 700 stacje
Stacje z dystrybutorami skroplonego gazu ziemnego (LNG: ponad 165 stacje
Plus Services: ponad 6.410 stacje
System poboru opłat: Podwójny system opłat drogowych bez punktów poboru opłat
Drogi podlegające opłacie drogowej: Wszystkie autostrady i drogi federalne
Pojazdy podlegające opłacie drogowej Od 7,5 t

 

Francja

Stacje paliwowe UTA: ponad 4.925 stacje
Stacje z dystrybutorami biodiesla: ponad 20 stacje
Stacje z dystrybutorami AdBlue: ponad 1.425 stacje
Stacje z dystrybutorami LPG: ponad 800 stacje
Stacje z dystrybutorami gazu naturalnego: ponad 85 stacje
Stacje z dystrybutorami skroplonego gazu ziemnego (LNG: ponad 60 stacje
Plus Services: ponad 1105 stacje
System poboru opłat: W zależności od wydajności jazdy (punkty poboru opłat)
Drogi podlegające opłacie drogowej: Wszystkie autostrady, dwa tunele i trzy mosty
Pojazdy podlegające opłacie drogowej Wszystkie pojazdy silnikowe

 

Grecja

Stacje paliwowe UTA: ponad 965 stacje
Stacje z dystrybutorami biodiesla: ponad 50 stacje
Stacje z dystrybutorami AdBlue: ponad 195 stacje
Stacje z dystrybutorami LPG: ponad 60 stacje
Plus Services: ponad 45 stacje
System poboru opłat: W zależności od wydajności jazdy (punkty poboru opłat)
Drogi podlegające opłacie drogowej: Kilka autostrad i dróg krajowych, autostrada Attiki Odos, most Rio-Antirrio
Pojazdy podlegające opłacie drogowej Wszystkie pojazdy silnikowe

 

Wielka Brytania

Stacje paliwowe UTA: ponad 5030 stacje
Stacje z dystrybutorami AdBlue: ponad 1650 stacje
Stacje z dystrybutorami LPG: ponad 75 stacje
Stacje z dystrybutorami biodiesla: 1 stacja
Plus Services: ponad 2170 stacje
System poboru opłat: W zależności od wydajności jazdy (punkty poboru opłat); na podstawie czasu (opłata miejska)
Drogi podlegające opłacie drogowej: Ponad 20 tuneli, mostów i mniejszych dróg prywatnych; opłata drogowa za autostradę M6 (zależnie od wydajności jazdy);
Centrum Londynu oraz Durham (na podstawie czasu)
Pojazdy podlegające opłacie drogowej Wszystkie pojazdy silnikowe
Drogi podlegające opłacie drogowej: Prawie wszystkie autostrady i tunele
Pojazdy podlegające opłacie drogowej Wszystkie pojazdy silnikowe

 

Włochy

Stacje paliwowe UTA: ponad 9.865 stacje
Stacje z dystrybutorami biodiesla: ponad 720 stacje
Stacje z dystrybutorami AdBlue: ponad 3.520 stacje
Stacje z dystrybutorami LPG: ponad 1.620 stacje
Stacje z dystrybutorami gazu naturalnego: ponad 765 stacje
Stacje z dystrybutorami skroplonego gazu ziemnego (LNG: ponad 115 stacje
Plus Services: ponad 775 stacje
System poboru opłat: W zależności od wydajności jazdy (punkty poboru opłat)
Drogi podlegające opłacie drogowej: Część sieci autostrad (VIAcard/Telepass) i cztery tunele graniczne (Mont Blanc / Frejus)
Pojazdy podlegające opłacie drogowej Wszystkie pojazdy silnikowe

 

Irlandia

Stacje paliwowe UTA: ponad 365 stacje
Stacje z dystrybutorami AdBlue: ponad 40 stacje
Plus Services: ponad 40 stacje
System poboru opłat: W zależności od wydajności jazdy (punkty poboru opłat)
Drogi podlegające opłacie drogowej: Most East, cztery odcinki autostrad, tunel Dublin Port Tunnel
Pojazdy podlegające opłacie drogowej Wszystkie pojazdy silnikowe

 

Chorwacja

Stacje paliwowe UTA: ponad 425 stacje
Stacje z dystrybutorami AdBlue: ponad 260 stacje
Stacje z dystrybutorami LPG: ponad 200 stacje
Stacje z dystrybutorami biodiesla: ponad 9 stacje
Plus Services: ponad 40 stacje
System poboru opłat: W zależności od wydajności jazdy (punkty poboru opłat)
Drogi podlegające opłacie drogowej: Duża część sieci autostrad, most Krk
Pojazdy podlegające opłacie drogowej: Wszystkie pojazdy silnikowe

 

Czarnogóra

Stacje paliwowe UTA: 11 stacje
Stacje z dystrybutorami AdBlue: 10 stacje
Stacje z dystrybutorami LPG: 10 stacje
Plus Services: 3 stacja

 

Portugalia

Stacje paliwowe UTA: ponad 115 stacje
Stacje z dystrybutorami AdBlue: ponad 15 stacje
Stacje z dystrybutorami LPG: 2 stacja
Plus Services: ponad 345 stacje
System poboru opłat: W zależności od trasy (punkty poboru opłat)
Drogi podlegające opłacie drogowej: Prawie wszystkie autostrady, dwa mosty w Lizbonie
Pojazdy podlegające opłacie drogowej Wszystkie

 

Rumunia

Stacje paliwowe UTA: ponad 1.120 stacje
Stacje z dystrybutorami AdBlue: ponad 475 stacje
Stacje z dystrybutorami LPG: ponad 150 stacje
Stacje z dystrybutorami biodiesla: ponad 55 stacje
Plus Services: ponad 55 stacje
System poboru opłat: Na podstawie czasu (winiety); na podstawie liczby przejechanych kilometrów (punkty poboru opłat)
Drogi podlegające opłacie drogowej: Prawie wszystkie autostrady i tunele
Pojazdy podlegające opłacie drogowej Wszystkie pojazdy silnikowe

 

Serbia

Stacje paliwowe UTA: ponad 235 stacje
Stacje z dystrybutorami AdBlue: ponad 135 stacje
Stacje z dystrybutorami LPG: ponad 90 stacje
Stacje z dystrybutorami gazu naturalnego: 2 stacja
Plus Services: ponad 20 stacje
System poboru opłat: Na podstawie liczby przejechanych kilometrów (punkty poboru opłat); na podstawie liczby przejechanych kilometrów (podatek drogowy)
Drogi podlegające opłacie drogowej: Cała sieć dróg, wszystkie autostrady
Pojazdy podlegające opłacie drogowej Cała sieć dróg: pojazdy zagraniczne w transporcie towarów o masie powyżej 3,5 t;
Autostrady: Wszystkie pojazdy silnikowe

 

Słowacja

Stacje paliwowe UTA: ponad 650 stacje
Stacje z dystrybutorami AdBlue: ponad 210 stacje
Stacje z dystrybutorami LPG: ponad 140 stacje
Stacje z dystrybutorami biodiesla: ponad 20 stacje
Stacje z dystrybutorami gazu naturalnego: 2 stacja
Plus Services: ponad 645 stacje
System poboru opłat: Na podstawie czasu (winieta)
Drogi podlegające opłacie drogowej: Wszystkie autostrady, drogi szybkiego ruchu i drogi klasy pierwszej
Pojazdy podlegające opłacie drogowej: Wszystkie pojazdy (autostrady); pojazdy o masie powyżej 3,5 t (autostrady i drogi klasy pierwszej)

 

Hiszpania

Stacje paliwowe UTA: ponad 5.040 stacje
Stacje z dystrybutorami biodiesla: ponad 95 stacje
Stacje z dystrybutorami AdBlue: ponad 3.830 stacje
Stacje z dystrybutorami LPG: ponad 420 stacje
Stacje z dystrybutorami gazu naturalnego: ponad 85 stacje
Stacje z dystrybutorami skroplonego gazu ziemnego (LNG: ponad 65 stacje
Plus Services: ponad 835 stacje
System poboru opłat: W zależności od wydajności jazdy (punkty poboru opłat)
Drogi podlegające opłacie drogowej: Prawie wszystkie autostrady i tunele
Pojazdy podlegające opłacie drogowej Wszystkie pojazdy silnikowe

 

Węgry

Stacje paliwowe UTA: ponad 865 stacje
Stacje z dystrybutorami AdBlue: ponad 300 stacje
Stacje z dystrybutorami LPG: ponad 165 stacje
Stacje z dystrybutorami biodiesla: 7 stacja
Stacje z dystrybutorami gazu naturalnego: 3 stacja
Stacje z dystrybutorami skroplonego gazu ziemnego (LNG: 2 stacja
Plus Services: ponad 105 stacje
System poboru opłat: Na podstawie czasu (winieta)
Drogi podlegające opłacie drogowej: Autostrady M0, M1, M2 i M3 oraz kilka dróg głównych
Pojazdy podlegające opłacie drogowej: Wszystkie pojazdy (dotyczy autostrad); wszystkie pojazdy powyżej 12 t (dotyczy dróg federalnych)

 

Belgia

Stacje paliwowe UTA: ponad 1.390 stacje
Stacje z dystrybutorami AdBlue: ponad 405 stacje
Stacje z dystrybutorami LPG: ponad 250 stacje
Stacje z dystrybutorami biodiesla: ponad 20 stacje
Stacje z dystrybutorami gazu naturalnego: ponad 45 stacje
Stacje z dystrybutorami skroplonego gazu ziemnego (LNG: ponad 20 stacje
Plus Services: ponad 390 stacje
System poboru opłat: Na podstawie czasu (Eurowinieta); na podstawie liczby przejechanych kilometrów (punkty poboru opłat)
Drogi podlegające opłacie drogowej: Wszystkie autostrady i większość dróg krajowych (Eurowinieta); tunel Liefkenshoek (punkt poboru opłat)
Pojazdy podlegające opłacie drogowej: Pojazdy ciężarowe od 12 t (dotyczy autostrad i dróg krajowych); wszystkie pojazdy (dotyczy tuneli)

 

Dania

Stacje paliwowe UTA: ponad 850 stacje
Stacje z dystrybutorami AdBlue: ponad 90 stacje
Stacje z dystrybutorami biodiesla: 6 stacja
Stacje z dystrybutorami gazu naturalnego: 2 stacja
Plus Services: ponad 180 stacje
System poboru opłat: Na podstawie czasu (Eurowinieta); na podstawie liczby przejechanych kilometrów (punkty poboru opłat)
Drogi podlegające opłacie drogowej: Wszystkie autostrady i drogi szybkiego ruchu (Eurowinieta);
Most Storebaelt i połączenie Ǿresund (punkt poboru opłat)
Pojazdy podlegające opłacie drogowej: Pojazdy ciężarowe od 12 t (autostrady i drogi szybkiego ruchu);
Wszystkie pojazdy (most Storebælt i połączenie Ǿresund)

 

Estonia

Stacje paliwowe UTA: ponad 295 stacje
Stacje z dystrybutorami biodiesla: 1 stacja
Stacje z dystrybutorami AdBlue: ponad 90 stacje
Stacje z dystrybutorami LPG: ponad 40 stacje
Stacje z dystrybutorami gazu naturalnego: 7 stacja
Stacje z dystrybutorami skroplonego gazu ziemnego (LNG: 2 stacja
Plus Services: ponad 35 stacje

 

Finlandia

Stacje paliwowe UTA: ponad 1.085 stacje
Stacje z dystrybutorami AdBlue: ponad 410 stacje
Stacje z dystrybutorami gazu naturalnego: ponad 40 stacje
Stacje z dystrybutorami skroplonego gazu ziemnego (LNG: ponad 15 stacje
Stacje z dystrybutorami biodiesla: ponad 35 stacje
Plus Services: ponad 85 stacje
Drogi podlegające opłacie drogowej: Brak

 

Łotwa

Stacje paliwowe UTA: ponad 330 stacje
Stacje z dystrybutorami AdBlue: ponad 150 stacje
Stacje z dystrybutorami LPG: ponad 55 stacje
Stacje z dystrybutorami gazu naturalnego: 10 stacje
Plus Services: ponad 40 stacje
System poboru opłat: Na podstawie czasu (system podobny do opłat miejskich)
Drogi podlegające opłacie drogowej: W mieście Jurmała
Pojazdy podlegające opłacie drogowej: Wszystkie pojazdy silnikowe

 

Liechtenstein

Stacje paliwowe UTA: 1 stacja
Plus Services: 2 stacja
Drogi podlegające opłacie drogowej: Wszystkie autostrady

 

Litwa

Stacje paliwowe UTA: ponad 520 stacje
Stacje z dystrybutorami AdBlue: ponad 335 stacje
Stacje z dystrybutorami LPG: ponad 315 stacje
Stacje z dystrybutorami biodiesla: 3 stacja
Stacje z dystrybutorami gazu naturalnego: 1 stacja
Plus Services: ponad 70 stacje
System poboru opłat: Na podstawie czasu (system podobny do winiet)
Drogi podlegające opłacie drogowej: Cała sieć dróg wyższej rangi
Pojazdy podlegające opłacie drogowej: Wszystkie pojazdy ciężarowe oraz wszystkie autobusy powyżej 8 miejsc

 

Luksemburg

Stacje paliwowe UTA: ponad 200 stacje
Stacje z dystrybutorami biodiesla: 1 stacja
Stacje z dystrybutorami AdBlue: ponad 110 stacje
Stacje z dystrybutorami LPG: ponad 15 stacje
Stacje z dystrybutorami gazu naturalnego: 6 stacja
Plus Services: ponad 30 stacje
System poboru opłat: Na podstawie czasu (Eurowinieta)
Drogi podlegające opłacie drogowej: Autostrady i drogi szybkiego ruchu
Pojazdy podlegające opłacie drogowej: Wszystkie pojazdy w transporcie towarów oraz autobusy/autokary powyżej 8 miejsc

 

Mołdawia

Stacje paliwowe UTA: 14 stacje
Stacje z dystrybutorami AdBlue: 1 stacja
Stacje z dystrybutorami LPG: 6 stacja
Plus Services: 2 stacja

 

Holandia

Stacje paliwowe UTA: ponad 2.210 stacje
Stacje z dystrybutorami AdBlue: ponad 620 stacje
Stacje z dystrybutorami LPG: ponad 1.065 stacje
Stacje z dystrybutorami biodiesla: ponad 25 stacji
Stacje z dystrybutorami gazu naturalnego: ponad 60 stacje
Stacje z dystrybutorami skroplonego gazu ziemnego (LNG: ponad 30 stacje
Plus Services: ponad 670 stacje
System poboru opłat: Na podstawie czasu (Eurowinieta); na podstawie liczby przejechanych kilometrów (punkty poboru opłat)
Drogi podlegające opłacie drogowej: Cała sieć dróg wyższej rangi (Eurowinieta)
Tunele Westerschelde i Kil Tunnels, most Nieuwerbrug (punkt poboru opłat)
Pojazdy podlegające opłacie drogowej: Pojazdy ciężarowe od 12 t (cała sieć dróg); wszystkie pojazdy (tunele i mosty)

 

Norwegia

Stacje paliwowe UTA: ponad 995 stacje
Stacje z dystrybutorami AdBlue: ponad 105 stacje
Stacje z dystrybutorami biodiesla: ponad 10 stacje
Stacje z dystrybutorami gazu naturalnego: ponad 15 stacje
Stacje z dystrybutorami skroplonego gazu ziemnego (LNG: 2 stacja
Plus Services: ponad 335 stacje
System poboru opłat: Na podstawie liczby przejechanych kilometrów
Drogi podlegające opłacie drogowej: 42 trasy lub obszary; wiele obszarów miejskich, mostów i tuneli;
Poszczególne odcinki tras
Pojazdy podlegające opłacie drogowej: Wszystkie pojazdy silnikowe

 

Austria

Stacje paliwowe UTA: ponad 2.170 stacje
Stacje z dystrybutorami AdBlue: ponad 940 stacje
Stacje z dystrybutorami LPG: ponad 25 stacji
Stacje z dystrybutorami gazu naturalnego: ponad 125 stacje
Stacje z dystrybutorami biodiesla: ponad 40 stacje
Stacje z dystrybutorami skroplonego gazu ziemnego (LNG: 6 stacja
Plus Services: ponad 860 stacje
System poboru opłat: Na podstawie liczby przejechanych kilometrów poprzez system mikrofalowy (GO-Box); na podstawie czasu (winieta)
Drogi podlegające opłacie drogowej: Wszystkie autostrady i drogi szybkiego ruchu
Pojazdy podlegające opłacie drogowej: Wszystkie pojazdy silnikowe

 

Polska

Stacje paliwowe UTA: ponad 5.020 stacje
Stacje z dystrybutorami AdBlue: ponad 1.420 stacje
Stacje z dystrybutorami LPG: ponad 3.600 stacje
Stacje z dystrybutorami biodiesla: ponad 125 stacje
Stacje z dystrybutorami gazu naturalnego: 2 stacja
Stacje z dystrybutorami skroplonego gazu ziemnego (LNG: 4 stacja
Plus Services: ponad 1.410 stacje
System poboru opłat: 1). Państwowy, elektroniczny system pobierania opłat drogowych: Pobieranie opłat drogowych za pomocą sprzętu z technologią GNSS np. UTA One
2) Trasy z prywatnymi koncesjonariuszami (część autostrad A1, A2, A4)
Drogi podlegające opłacie drogowej: Wybrane autostrady państwowe i prywatne, drogi krajowe i autostrady
Pojazdy podlegające opłacie drogowej: Wszystkie pojazdy ponad 3.5 t

 

Szwajcaria

Stacje paliwowe UTA: ponad 1.315 stacje
Stacje z dystrybutorami AdBlue: ponad 100 stacje
Stacje z dystrybutorami LPG: 14 stacje
Stacje z dystrybutorami biodiesla: 3 stacja
Stacje z dystrybutorami gazu naturalnego: ponad 20 stacje
Stacje z dystrybutorami skroplonego gazu ziemnego (LNG: 1 stacja
Plus Services: ponad 290 stacje
System poboru opłat: LSVA (opłata od pojazdów ciężkich w zależności od mocy)
Drogi podlegające opłacie drogowej: Wszystkie autostrady, cała sieć dróg i dwa tunele graniczne
Pojazdy podlegające opłacie drogowej: Wszystkie pojazdy do 3,51 t (dotyczy autostrad)
Wszystkie pojazdy powyżej 3,5 t (dotyczy całej sieci dróg)
Wszystkie pojazdy (dotyczy tuneli granicznych)

 

Szwecja

Stacje paliwowe UTA: ponad 1.190 stacje
Stacje z dystrybutorami AdBlue: ponad 75 stacje
Stacje z dystrybutorami LPG: 4 stacja
Stacje z dystrybutorami biodiesla: ponad 15 stacje
Stacje z dystrybutorami gazu naturalnego: ponad 25 stacji
Stacje z dystrybutorami skroplonego gazu ziemnego (LNG: ponad 25 stacji
Plus Services: ponad 215 stacje
System poboru opłat: Na podstawie czasu (Eurowinieta); na podstawie liczby przejechanych kilometrów (punkty poboru opłat)
Drogi podlegające opłacie drogowej: Wszystkie autostrady i niektóre drogi szybkiego ruchu (Eurowinieta);
Połączenie Ǿresund
Pojazdy podlegające opłacie drogowej: Pojazdy ciężarowe od 12 t (autostrady i drogi szybkiego ruchu);
Wszystkie pojazdy (połączenie Ǿresund)

 

Słowenia

Stacje paliwowe UTA: ponad 470 stacje
Stacje z dystrybutorami biodiesla: 8 stacja
Stacje z dystrybutorami AdBlue: ponad 310 stacje
Stacje z dystrybutorami LPG: ponad 70 stacje
Plus Services: ponad 210 stacje
System poboru opłat: W zależności od wydajności jazdy (punkty poboru opłat)
Drogi podlegające opłacie drogowej: Duża część systemu autostrad
Pojazdy podlegające opłacie drogowej: Wszystkie pojazdy silnikowe

 

Republika Czeska

Stacje paliwowe UTA: ponad 1.380 stacje
Stacje z dystrybutorami AdBlue: ponad 610 stacje
Stacje z dystrybutorami LPG: ponad 135 stacje
Stacje z dystrybutorami biodiesla: ponad 100 stacje
Stacje z dystrybutorami gazu naturalnego: ponad 40 stacje
Plus Services: ponad 665 stacje
System poboru opłat: Na podstawie przebytej odległości (MYTO CZ OBU); na podstawie czasu (winieta)
Drogi podlegające opłacie drogowej: Wszystkie autostrady i wybrane drogi federalne
Pojazdy podlegające opłacie drogowej: Wszystkie pojazdy z wyjątkiem motocykli

 

Ukraina

Stacje paliwowe UTA: ponad 85 stacje
Stacje z dystrybutorami AdBlue: ponad 35 stacje
Stacje z dystrybutorami LPG: 19 stacje
Plus Services 4 stacja