Skip to content

Prehľad

Neobmedzené služby na cestách s UTA Edenred

csm_header-countryoverview_de8aa169e4

Využite na cestách komplexné služby UTA Edenred

Kliknutím na mapu vyberiete ďalšie informácie o ponúkaných službách v príslušných krajinách.

Andora

Čerpacie stanice UTA: viac ako 15 staníc
Čerpačky s AdBlue: viac ako 2 stanice
Plus Services: 4 stanice

 

Bosnia-Hercegovina

Čerpacie stanice UTA: viac ako 135 staníc
Čerpačky s AdBlue: viac ako 25 staníc
Čerpačky s LPG: viac ako 40 staníc
Čerpačky so zemným plynom: 1 stanica
Plus Services: 9 staníc
Cesty podliehajúce mýtu: Nie

 

Bulharsko

Čerpacie stanice UTA: viac ako 625 staníc
Čerpačky s AdBlue: viac ako 170 staníc
Čerpačky s bionaftou: 4 stanice
Čerpačky s LPG: viac ako 235 staníc
Čerpačky so zemným plynom: 14 staníc
Plus Services: viac ako 560 staníc
Mýtny systém: Závisí na čase (diaľničná známka)
Cesty podliehajúce mýtu: Celá cestná sieť, most cez Dunaj Rousse-Giurgiu
Vozidlá podliehajúce mýtu Všetky

 

Nemecko

Čerpacie stanice UTA: viac ako 13 560 staníc
Čerpačky s bionaftou: viac ako 175 staníc
Čerpačky s AdBlue: viac ako 4 945 staníc
Čerpačky s LPG: viac ako 3 590 staníc
Čerpačky so zemným plynom: viac ako 700 staníc
Čerpačky so skvapalneným zemným plynom (LNG: viac ako 165 staníc
Plus Services: viac ako 6 410 staníc
Mýtny systém: Duálny mýtny systém bez mýtnic
Cesty podliehajúce mýtu: Všetky diaľnice a pozemné komunikácie
Vozidlá podliehajúce mýtu Od 7,5 t

 

Francúzsko

Čerpacie stanice UTA: viac ako 4 925 staníc
Čerpačky s bionaftou: viac ako 20 staníc
Čerpačky s AdBlue: viac ako 1 425 staníc
Čerpačky s LPG: viac ako 800 staníc
Čerpačky so zemným plynom: viac ako 85 staníc
Čerpačky so skvapalneným zemným plynom (LNG: viac ako 60 staníc
Plus Services: viac ako 1 105 staníc
Mýtny systém: Závisí od jazdného výkonu (mýtnice)
Cesty podliehajúce mýtu: Všetky diaľnice, dva tunely a tri mosty
Vozidlá podliehajúce mýtu ​​​​​​​všetky motorové vozidlá

 

Grécko

Čerpacie stanice UTA: viac ako 965 staníc
Čerpačky s bionaftou: viac ako 50 staníc
Čerpačky s AdBlue: viac ako 195 staníc
Čerpačky s LPG: viac ako 60 staníc
Plus Services: viac ako 45 staníc
Mýtny systém: Závisí od jazdného výkonu (mýtnice)
Cesty podliehajúce mýtu: Zopár diaľníc a národných ciest, diaľnica Attiki Odos, most Rio-Antirrio
Vozidlá podliehajúce mýtu ​​​​​​​všetky motorové vozidlá

 

Veľká Británia

Čerpacie stanice UTA: viac ako 5 030 staníc
Čerpačky s AdBlue: viac ako 1 650 staníc
Čerpačky s LPG: viac ako 75 staníc
Čerpačky s bionaftou: 1 stanica
Plus Services: viac ako 2 170 staníc
Mýtny systém: Závisí od jazdného výkonu (mýtnice), závisí na čase (mestské mýto)
Cesty podliehajúce mýtu: Viac ako 20 tunelov, mostov a malých súkromných ciest; mýto pre diaľnice M6 (závisí od jazdného výkonu);
Mestské centrum Londýna a Durham (závisí na čase)
Vozidlá podliehajúce mýtu ​​​​​​​všetky motorové vozidlá
Cesty podliehajúce mýtu: Takmer všetky diaľnice a tunely
Vozidlá podliehajúce mýtu ​​​​​​​všetky motorové vozidlá

 

Taliansko

Čerpacie stanice UTA: viac ako 9 865 staníc
Čerpačky s bionaftou: viac ako 720 staníc
Čerpačky s AdBlue: viac ako 3 520 staníc
Čerpačky s LPG: viac ako 1 620 staníc
Čerpačky so zemným plynom: viac ako 765 staníc
Čerpačky so skvapalneným zemným plynom (LNG: viac ako 115 staníc
Plus Services: viac ako 775 staníc
Mýtny systém: Závisí od jazdného výkonu (mýtnice)
Cesty podliehajúce mýtu: Časť diaľníc (VIAcard/Telepass) a štyri hraničné prechody (Mont Blanc / Frejus)
Vozidlá podliehajúce mýtu ​​​​​​​všetky motorové vozidlá

 

Írsko

Čerpacie stanice UTA: viac ako 365 staníc
Čerpačky s AdBlue: viac ako 40 staníc
Plus Services: viac ako 40 staníc
Mýtny systém: Závisí od jazdného výkonu (mýtnice)
Cesty podliehajúce mýtu: Most East Link, štyri diaľničné úseky, tunel Dublin Port Tunnel
Vozidlá podliehajúce mýtu ​​​​​​​všetky motorové vozidlá

 

Chorvátsko

Čerpacie stanice UTA: viac ako 425 staníc
Čerpačky s AdBlue: viac ako 260 staníc
Čerpačky s LPG: viac ako 200 staníc
Čerpačky s bionaftou: viac ako 9 staníc
Plus Services: viac ako 40 staníc
Mýtny systém: Závisí od jazdného výkonu (mýtnice)
Cesty podliehajúce mýtu: Veľká časť diaľničnej siete, Most Krk
Vozidlá podliehajúce mýtu: ​​​​​​​všetky motorové vozidlá

 

Čierna Hora

Čerpacie stanice UTA: 11 staníc
Čerpačky s AdBlue: 10 staníc
Čerpačky s LPG: 10 staníc
Plus Services: 3 stanice

 

Portugalsko

Čerpacie stanice UTA: viac ako 115 staníc
Čerpačky s AdBlue: viac ako 15 staníc
Čerpačky s LPG: 2 stanice
Plus Services: viac ako 345 staníc
Mýtny systém: Závisí od cesty (mýtnica)
Cesty podliehajúce mýtu: Takmer všetky diaľnice, dva mosty v Lisabone
Vozidlá podliehajúce mýtu Všetky

 

Rumunsko

Čerpacie stanice UTA: viac ako 1 120 staníc
Čerpačky s AdBlue: viac ako 475 staníc
Čerpačky s LPG: viac ako 150 staníc
Čerpačky s bionaftou: viac ako 55 staníc
Plus Services: viac ako 55 staníc
Mýtny systém: V závislosti od času (diaľničná známka), v závislosti od najazdených kilometrov (mýtnice)
Cesty podliehajúce mýtu: Takmer všetky diaľnice a tunely
Vozidlá podliehajúce mýtu ​​​​​​​všetky motorové vozidlá

 

Srbsko

Čerpacie stanice UTA: viac ako 235 staníc
Čerpačky s AdBlue: viac ako 135 staníc
Čerpačky s LPG: viac ako 90 staníc
Čerpačky so zemným plynom: 2 stanice
Plus Services: viac ako 20 staníc
Mýtny systém: V závislosti na najazdených kilometroch (mýtnice); v závislosti na najazdených kilometroch (cestná daň)
Cesty podliehajúce mýtu: Celá cestná sieť, všetky diaľnice
Vozidlá podliehajúce mýtu Kompletná cestná sieť: Celá cestná sieť: zahraničné vozidlá na prepravu tovaru nad 3,5 t;
Diaľnice: ​​​​​​​všetky motorové vozidlá

 

Slovensko

Čerpacie stanice UTA: viac ako 650 staníc
Čerpačky s AdBlue: viac ako 210 staníc
Čerpačky s LPG: viac ako 140 staníc
Čerpačky s bionaftou: viac ako 20 staníc
Čerpačky so zemným plynom: 2 stanice
Plus Services: viac ako 645 staníc
Mýtny systém: Závisí na čase (diaľničná známka)
Cesty podliehajúce mýtu: Všetky diaľnice
Vozidlá podliehajúce mýtu: Všetky vozidlá (diaľnice); vozidlá nad 3,5 t (diaľnice)

 

Španielsko

Čerpacie stanice UTA: viac ako 5 040 staníc
Čerpačky s bionaftou: viac ako 95 staníc
Čerpačky s AdBlue: viac ako 3 830 staníc
Čerpačky s LPG: viac ako 420 staníc
Čerpačky so zemným plynom: viac ako 85 staníc
Čerpačky so skvapalneným zemným plynom (LNG: viac ako 65 staníc
Plus Services: viac ako 835 staníc
Mýtny systém: Závisí od jazdného výkonu (mýtnice)
Cesty podliehajúce mýtu: Takmer všetky diaľnice a tunely
Vozidlá podliehajúce mýtu ​​​​​​​všetky motorové vozidlá

 

Maďarsko

Čerpacie stanice UTA: viac ako 865 staníc
Čerpačky s AdBlue: viac ako 300 staníc
Čerpačky s LPG: viac ako 165 staníc
Čerpačky s bionaftou: 7 staníc
Čerpačky so zemným plynom: 3 stanice
Čerpačky so skvapalneným zemným plynom (LNG: 2 stanice
Plus Services: viac ako 105 staníc
Mýtny systém: Závisí na čase (diaľničná známka)
Cesty podliehajúce mýtu: Diaľnice M0, M1, M2 a M3 plus viacero hlavných ciest
Vozidlá podliehajúce mýtu: Všetky vozidlá (diaľnice); všetky vozidlá nad 12 t okrem autobusov (pozemné komunikácie)

 

Belgicko

Stručný prehľad UTA v Taliansku
Čerpacie stanice UTA: viac ako 1 390 staníc
Čerpačky s AdBlue: viac ako 405 staníc
Čerpačky s LPG: viac ako 250 staníc
Čerpačky s bionaftou: viac ako 20 staníc
Čerpačky so zemným plynom: viac ako 45 staníc
Čerpačky so skvapalneným zemným plynom (LNG: viac ako 20 staníc
Plus Services: viac ako 390 staníc
Mýtny systém: Časovo obmedzený (diaľničná známka); v závislosti od najazdených kilometrov (mýtnice)
Cesty podliehajúce mýtu: Všetky diaľnice a väčšina štátnych ciest (diaľničná známka); tunel Liefkenshoek (mýtnica)
Vozidlá podliehajúce mýtu: NKD nad 12 t (diaľnice a štátne cesty); všetky vozidlá (tunely)

 

Dánsko

Čerpacie stanice UTA: viac ako 850 staníc
Čerpačky s AdBlue: viac ako 90 staníc
Čerpačky s bionaftou: 6 staníc
Čerpačky so zemným plynom: 2 stanice
Plus Services: viac ako 180 staníc
Mýtny systém: Časovo obmedzený (diaľničná známka); v závislosti od najazdených kilometrov (mýtnice)
Cesty podliehajúce mýtu: Všetky diaľnice (diaľničná známka Eurovignette);
Most Strorebælt a spojenie Ǿresund (mýtna stanica)
Vozidlá podliehajúce mýtu: NKD od 12 t (diaľnice);
Všetky vozidlá (most Strorebælt a spojenie Ǿresund)

 

Estónsko

Čerpacie stanice UTA: viac ako 295 staníc
Čerpačky s bionaftou: 1 stanica
Čerpačky s AdBlue: viac ako 90 staníc
Čerpačky s LPG: viac ako 40 staníc
Čerpačky so zemným plynom: 7 staníc
Čerpačky so skvapalneným zemným plynom (LNG: 2 stanice
Plus Services: viac ako 35 staníc

 

Fínsko

Čerpacie stanice UTA: viac ako 1 085 staníc
Čerpačky s AdBlue: viac ako 410 staníc
Čerpačky so zemným plynom: viac ako 40 staníc
Čerpačky so skvapalneným zemným plynom (LNG: viac ako 15 staníc
Čerpačky s bionaftou: viac ako 35 staníc
Plus Services: viac ako 85 staníc
Cesty podliehajúce mýtu: Nie

 

Lotyšsko

Čerpacie stanice UTA: viac ako 330 staníc
Čerpačky s AdBlue: viac ako 150 staníc
Čerpačky s LPG: viac ako 55 staníc
Čerpačky so zemným plynom: 10 staníc
Plus Services: viac ako 40 staníc
Mýtny systém: Závisí od času (podobné ako mestská daň)
Cesty podliehajúce mýtu: Mesto Jūrmala
Vozidlá podliehajúce mýtu: ​​​​​​​všetky motorové vozidlá

 

Lichtenštajnsko

Čerpacie stanice UTA: 1 stanica
Plus Services: 2 stanice
Cesty podliehajúce mýtu: Všetky diaľnice

 

Litva

Čerpacie stanice UTA: viac ako 520 staníc
Čerpačky s AdBlue: viac ako 335 staníc
Čerpačky s LPG: viac ako 315 staníc
Čerpačky s bionaftou: 3 stanice
Čerpačky so zemným plynom: 1 stanica
Plus Services: viac ako 70 staníc
Mýtny systém: Závisí od času (podobné ako diaľničná známka)
Cesty podliehajúce mýtu: Celá cestná sieť vyššej kategórie
Vozidlá podliehajúce mýtu: Všetky vozidlá s tovarom a autobusy s viac ako 8 sedadlami

 

Luxembursko

Čerpacie stanice UTA: viac ako 200 staníc
Čerpačky s bionaftou: 1 stanica
Čerpačky s AdBlue: viac ako 110 staníc
Čerpačky s LPG: viac ako 15 staníc
Čerpačky so zemným plynom: 6 staníc
Plus Services: viac ako 30 staníc
Mýtny systém: Časovo obmedzený (diaľničná známka)
Cesty podliehajúce mýtu: Diaľnice
Vozidlá podliehajúce mýtu: Všetky vozidlá využívané na komerčnú nákladnú prepravu a autobusy/diaľkové autobusy s viac ako 8 sedadlami

 

Moldavsko

Čerpacie stanice UTA: 14 staníc
Čerpačky s AdBlue: 1 stanica
Čerpačky s LPG: 6 staníc
Plus Services: 2 stanice

 

Holandsko

Čerpacie stanice UTA: viac ako 2 210 staníc
Čerpačky s AdBlue: viac ako 620 staníc
Čerpačky s LPG: viac ako 1 065 staníc
Čerpačky s bionaftou: viac ako 25 staníc
Čerpačky so zemným plynom: viac ako 60 staníc
Čerpačky so skvapalneným zemným plynom (LNG: viac ako 30 staníc
Plus Services: viac ako 670 staníc
Mýtny systém: Časovo obmedzený (diaľničná známka); v závislosti od najazdených kilometrov (mýtnice)
Cesty podliehajúce mýtu: Celá cestná sieť vyššej kategórie (diaľničná známka Eurovignette)
Tunely Westerschelde a Kil, most Nieuwerbrug Bridge (mýtnica)
Vozidlá podliehajúce mýtu: NKD od 12 t (celá cestná sieť); všetky vozidlá (tunely a mosty)

 

Nórsko

Čerpacie stanice UTA: viac ako 995 staníc
Čerpačky s AdBlue: viac ako 105 staníc
Čerpačky s bionaftou: viac ako 10 staníc
Čerpačky so zemným plynom: viac ako 15 staníc
Čerpačky so skvapalneným zemným plynom (LNG: 2 stanice
Plus Services: viac ako 335 staníc
Mýtny systém: Najazdené kilometre
Cesty podliehajúce mýtu: 42 mostov a oblastí, množstvo mestských oblastí, mostov a tunelov
Jednotlivé časti ciest
Vozidlá podliehajúce mýtu: ​​​​​​​všetky motorové vozidlá

 

Rakúsko

Čerpacie stanice UTA: viac ako 2 170 staníc
Čerpačky s AdBlue: viac ako 940 staníc
Čerpačky s LPG: viac ako 25 staníc
Čerpačky so zemným plynom: viac ako 125 staníc
Čerpačky s bionaftou: viac ako 40 staníc
Čerpačky so skvapalneným zemným plynom (LNG: 6 staníc
Plus Services: viac ako 860 staníc
Mýtny systém: Systém závislý na najazdených kilometroch (GO-Box); v závislosti na čase (diaľničná známka)
Cesty podliehajúce mýtu: Všetky diaľnice
Vozidlá podliehajúce mýtu: ​​​​​​​všetky motorové vozidlá

 

Poľsko

Čerpacie stanice UTA: viac ako 5 020 staníc
Čerpačky s AdBlue: viac ako 1 420 staníc
Čerpačky s LPG: viac ako 3 600 staníc
Čerpačky s bionaftou: viac ako 125 staníc
Čerpačky so zemným plynom: 2 stanice
Čerpačky so skvapalneným zemným plynom (LNG: 4 stanice
Plus Services: viac ako 1 410 staníc
Mýtny systém: 1) Štátom prevádzkovaný systém elektronického mýta: Výber mýta sa realizuje pomocou palubného zariadenia využívajúceho globálny navigačný satelitný systém, napr. UTA One
2) Súkromné koncesionárske trasy (časť diaľníc A1, A2, A4)
Cesty podliehajúce mýtu: Vybrané štátne a súkromné diaľničné úseky, štátne cesty a diaľničná sieť
Vozidlá podliehajúce mýtu: Všetky vozidlá nad 3.5 t

 

Švajčiarsko

Čerpacie stanice UTA: viac ako 1 315 staníc
Čerpačky s AdBlue: viac ako 100 staníc
Čerpačky s LPG: 14 staníc
Čerpačky s bionaftou: 3 stanice
Čerpačky so zemným plynom: viac ako 20 staníc
Čerpačky so skvapalneným zemným plynom (LNG: 1 stanica
Plus Services: viac ako 290 staníc
Mýtny systém: LSVA (spoplatnenie podľa hmotnosti nákladného vozidla)
Cesty podliehajúce mýtu: Všetky diaľnice, celá cestná sieť, dva hraničné tunely
Vozidlá podliehajúce mýtu: Všetky vozidlá do 3,5 t (diaľnice)
Všetky vozidlá nad 3,5 t (celá cestná sieť)
Všetky vozidlá (hraničné tunely)

 

Švédsko

Čerpacie stanice UTA: viac ako 1 190 staníc
Čerpačky s AdBlue: viac ako 75 staníc
Čerpačky s LPG: 4 stanice
Čerpačky s bionaftou: viac ako 15 staníc
Čerpačky so zemným plynom: viac ako 25 staníc
Čerpačky so skvapalneným zemným plynom (LNG: viac ako 25 staníc
Plus Services: viac ako 215 staníc
Mýtny systém: Časovo obmedzený (diaľničná známka); v závislosti od najazdených kilometrov (mýtnice)
Cesty podliehajúce mýtu: Všetky diaľnice (diaľničná známka Eurovignette)
Ǿresundský most
Vozidlá podliehajúce mýtu: NKD od 12 t (diaľnice);
Všetky vozidlá (Ǿresundský most)

 

Slovinsko

Čerpacie stanice UTA: viac ako 470 staníc
Čerpačky s bionaftou: 8 staníc
Čerpačky s AdBlue: viac ako 310 staníc
Čerpačky s LPG: viac ako 70 staníc
Plus Services: viac ako 210 staníc
Mýtny systém: Závisí od jazdného výkonu (mýtnice)
Cesty podliehajúce mýtu: Veľká časť diaľníc
Vozidlá podliehajúce mýtu: ​​​​​​​všetky motorové vozidlá

 

Česká republika

Čerpacie stanice UTA: viac ako 1 380 staníc
Čerpačky s AdBlue: viac ako 610 staníc
Čerpačky s LPG: viac ako 135 staníc
Čerpačky s bionaftou: viac ako 100 staníc
Čerpačky so zemným plynom: viac ako 40 staníc
Plus Services: viac ako 665 staníc
Mýtny systém: V závislosti na najazdených kilometroch (MYTO CZ OBU); časovo obmedzené (diaľničná známka)
Cesty podliehajúce mýtu: Všetky diaľnice a vybrané pozemné komunikácie
Vozidlá podliehajúce mýtu: Všetky vozidlá okrem motocyklov

 

Ukrajina

Čerpacie stanice UTA: viac ako 85 staníc
Čerpačky s AdBlue: viac ako 35 staníc
Čerpačky s LPG: 19 staníc
Plus Services 4 stanice