Skip to content
Back to Blog

UTA Edenred вече предлага заплащане на пътна такса в Сърбия

Клиентите на UTA Edenred вече могат да разплащат пътните такси в Сърбия чрез електронно тол таксуване (ETC) използвайки ENP (Elektronska Naplata Puta) борд

V 31, 2023

Клиентите на UTA Edenred вече могат да разплащат пътните такси в Сърбия чрез електронно тол таксуване (ETC) използвайки ENP (Elektronska Naplata Puta) бордово устройство (OBU). За да получат ENP OBU, UTA Edenred клиентоте просто представят тяхната UTA карта на избрани точки на Putevi Srbije, сръбският пътен оператор. Не се изисква предварителна поръчка или регистраия. Пътните такси се отчитат удобно, в автоматичен послеващ режим на плащане на отсечки.
Получаването на ENP OBU чрез UTA карта пести не само време, но и простява администрирането, чрез една консолидирана фактура.

Сръбската тол услуга обхваща автомобили от класовете 2, 3 и 4. С нея UTA Edenred я прави по- лесна от всякога за клиенти, които използват сръската 937 километрична платена пътна мрежа. С последното допълнение към нашето портфолио от решения за заплащане на пътни такси, UTA Edenred вече предлага услуга по тол отчитане в 27 държави – позволявайки безгранична мобилно в цяла Европа.

Повече информация тук: https://web.uta.com/bg/toll/tolls-in-europe-5am1/Serbia