Logo UTA-an edenred company

Door Nederland met UTA

Nederland kent een tolheffing voor weggebruik door zwaar goederenverkeer van ≥ 12 ton. Het koninkrijk heeft zicht aangesloten bij Luxemburg, Denemarken en Zweden voor het regelen en verwerken van tolbetalingen via AGES.

Zodra u zich hebt aangemeld bij het systeem van een tolexploitant, waarvoor een vergoeding wordt gevraagd, ontvangt u een elektronisch vignet. Na registratie kunnen uw chauffeurs binnen de boekingsperiode door alle Eurovignet-landen reizen.

De hoogte van bedrag voor het elektronisch vignet is afhankelijk van het aantal assen en de vervuilingscategorie van de vrachtwagen, evenals van de gewenste geldigheidsduur.

Behalve voor twee tunnels wordt er geen andere tol geheven dan de vrachtwagentol.  De exploitatie van deze twee tunnels - de Westerschelde- en de Kil-tunnel - is in private handen.  Omdat de Westerscheldetunnel deel uitmaakt van de tolportefeuille van UTA, kunt u de tol betalen met uw UTA-kaart. Dit geldt niet voor de Kil-tunnel. Het Eurovignet heeft geen betrekking op het gebruik van private verkeersstructuren, waarvoor tunnelexploitanten bepalen hoeveel tol moet worden geheven.

Een overzicht van al deze informatie vindt u hieronder.  Met UTA kunt u snel en probleemloos reizen door Nederland.  Hebt u vragen, dan beantwoorden wij die graag.

Het tolsysteem in Nederland

Hoe wordt de tol geïnd?

Elektronisch, open systeem:

Het recht op het gebruik van tolwegen wordt opgeslagen in de centrale database van de tolexploitant zodra het kenteken is geboekt (= toegangsvergoeding).

Kom meer te weten over uw opties met het elektronisch Eurovignet. 
 

Gesloten systeem voor verkeersstructuren:

Bepaalde in- en uitgang met toegangscontrole.  Tolbedragen zijn afhankelijk van gebruik.

Controles

Of een Eurovignet voor een bepaald voertuig wel of niet in het systeem is opgeslagen, wordt gecontroleerd door mobiele camera's en inspecteurs op de weg.  Controles worden uitgevoerd via directe, versleutelde toegang tot een centrale database.

Als aan de tolplicht is voldaan, wordt het foto-/videomateriaal direct verwijderd, zo niet, dan wordt er een boete opgelegd en een bericht gestuurd. Bij controles wordt meestal ter plaatse een boete opgelegd en geëist voor buitenlandse vrachtwagens.

Tolmedia van UTA in Nederland

Toloplossingen voor uw rit door Nederland

Tol voor vrachtwagens ≥ 12 ton
Eurovignet
Westerschelde-tunnel (voor alle voertuigen waarvoor tol geldt)
UTA Full Service Card

UTA-voordelen in Nederland

Probleemloze toltransacties met UTA

Met UTA hebt u veel toltransactievoordelen in Nederland:

  • Handig boeken van Eurovignetten rechtstreeks in de UTA-klantenportal of via het Eurovignet-portal, met selectie van het kaarttype 'brandstof/wagenpark'

  • Gedetailleerde en overzichtelijke facturering van uw tolkosten via een verzamelfactuur met gespecificeerde btw.

  • UTA-klantenportal: online beheer van uw tolmedia (geldt voor het elektronische Eurovignet en UTA-kaarten) en formulieren en informatiedocumenten. 

  • Informatie en ondersteuning van onze tolexperts tijdens kantooruren

Btw-service van UTA in Nederland

We verstrekken u informatie over eventuele btw-voordelen

Als ondernemer kunt u de btw over de in Nederland geheven vergoedingen terugkrijgen. Het btw-tarief bedraagt momenteel 21%. In tegenstelling tot de tol voor vrachtwagens zijn heffingen zoals die voor tunnels en parkeerterreinen belastbaar.

De btw-service van UTA regelt voor u terugbetalingen voor items waarvoor btw-betaling en -teruggave geldt en bespaart u de mogelijke taalbarrières in de correspondentie met de Nederlandse autoriteiten.  Wij zullen het hele proces voor u afhandelen - en als dat gedaan is, krijgt u uw kredietnota!

Ontdek de btw-service van UTA

Parkeren met UTA

Parkeerservice van UTA in Nederland

UTA werkt samen met parkeerbedrijven in veel Europese landen.  U hebt eenvoudig toegang tot deze beveiligde parkeerplaatsen op vertoon van uw UTA Full Service Card. De kosten worden op uw UTA-factuur vermeld.

Spreek met ons over onze parkeerservice in Nederland!

UTA- klantenportal

Informatie in één oogopslag

In de UTA-klantenportal leest en download u gedetailleerde informatie en documenten betreffende afzonderlijke tolacceptatiemedia.  Bovendien kunt u er elk moment uw facturen inzien.

Beheer UTA-tolmedia wanneer het u uitkomt, onafhankelijk van onze openingstijden!