logo, UTA Edenred, powrót do strony głównej

Znakomite usługi UTA Edenred!

Najwyższe pozycje w rankingach dla naszej oferty usług

W ramach naszej kompleksowej oferty usług w całej Europie oraz bezgotówkowych usług drogowych dla firm transportowych, autobusowych i samochodów osobowych, zawsze dążymy do zapewnienia naszym klientom jak największej satysfakcji. Stąd też mamy wysokie wymagania względem jakości usług naszych zewnętrznych partnerów oraz naszych własnych usług.

W związku z tym, jeszcze bardziej cieszą nas najwyższe miejsca, które UTA Edenred regularnie zdobywa w znaczących rankingach i które potwierdzają nasze wysokie zaangażowanie i ukierunkowanie na satysfakcję klienta. W tym miejscu chcielibyśmy przedstawić niektóre z naszych wyróżnień, które mieliśmy zaszczyt otrzymać w ciągu ostatnich kilku lat. Oczywiście nie osiadamy na laurach. UTA Edenred nadal zapewnia optymalne usługi w całej Europie i w każdej sytuacji.

Turbiny Polskiej Gospodarki 2022- Najlepsze Produkty dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw – wyróżnienie dla UTA One®

Turbiny Polskiej Gospodarki to projekt poświęcony najprężniejszym małym i średnim przedsiębiorstwom w Polsce oraz produktom i usługom dedykowanym MŚP.

2 razy do roku redakcja Gazety Finansowej na łamach dodatku Turbiny Polskiej Gospodarki wyróżnia firmy, które poprzez swoje oferty i narzędzia najlepiej wspierają sektor MŚP, pomagają w sprawnym funkcjonowaniu, w utrzymaniu płynności finansowej oraz zapewnieniu bezpieczeństwa małym i średnim firmom.

Wśród wyróżnionych produktów znalazło się również urządzenie UTA One®, nagrodzone za najszerszy zakres działania wśród boxów EETS oraz nowoczesną technologię połączoną z wygodą użytkowania i zarządzania kosztami.  

Турбіни польської економіки 2022 - Найкращі продукти для малих і середніх підприємств - відзнака для UTA One®

Турбіни польської економіки - це проект, присвячений найбільш динамічним малим і середнім підприємствам Польщі, а також продуктам та послугам, призначеним для малого та середнього бізнесу. Двічі на рік редакція Gazeta Finansowa на сторінках додатку Turbiny Polskiej Gospodarki нагороджує компанії, які своїми пропозиціями та інструментами найкраще підтримують сектор малого та середнього бізнесу, допомагають ефективному функціонуванню, підтримують фінансову ліквідність та безпеку для малого та середнього бізнесу. Серед відзначених продуктів опинився також пристрій UTA One®, нагороджений за найширший діапазон роботи серед пристроїв EETS та сучасні технології в поєднанні з простотою використання та управлінням витратами.

Najlepsze produkty dla biznesu – ranking Gazety Finansowej – wyróżnienie dla karty UTA

Gazeta Finansowa co roku publikuje ranking najlepszych produktów dla biznesu. Nagrodzone firmy cechuje kompleksowa oferta produktów i usług, skierowanych do klienta biznesowego, które odznaczają się innowacyjnością, elastycznością oraz konkurencyjnością na rynku.

Wśród najlepszych firm w roku 2022 znalazła się również UTA Edenred z kartą UTA. Wśród wielu zalet karty szczególną uwagę zwrócono na jej kompleksowość, bardzo szeroki zakres akceptacji i elastyczne dopasowanie do indywidualnych potrzeb Klienta.

 

Найкращі продукти для бізнесу – рейтинг Gazeta Finansowa – відзнака за Картку UTA Full Service Card

Щороку Gazeta Finansowa публікує рейтинг найкращих продуктів для бізнесу. Нагороджені компанії характеризуються широким спектром продуктів і послуг, орієнтованих на бізнес-клієнтів, які відрізняються інноваційністю, гнучкістю та конкурентоспроможністю на ринку. UTA Edenred з UTA Full Service Card також була серед найкращих компаній 2021 року. Серед багатьох переваг картки особливу увагу було приділено її універсальності, широкій мережі акцептації та гнучкому пристосуванню до індивідуальних потреб клієнта. 

Najlepszy Partner w Biznesie 2021 -ranking Gazety Finansowej – nagroda dla karty UTA Full Service Card

Najlepszy Partner w Biznesie to plebiscyt organizowany przez Gazetę Finansową już od wielu lat. Według Kolegium Redaktorskiego wszystkie nagrodzone na łamach plebiscytu firmy mają w swoim biznesowym DNA to, co sprawia, że można je określić mianem najlepszego partnera w biznesie: troska o potrzeby swoich klientów, dostosowanie potrzeby do ich indywidualnych potrzeb, a także innowacyjne rozwiązania wykraczające poza utarte schematy. 

W tym wyjątkowym konkursie UTA Edenred została nagrodzona w kategorii: karta paliwowa - za stworzenie rozwiązania, które istotnie wspiera mobilność klientów. Wśród wielu zalet karty UTA Full Service Card, Kapituła szczególną uwagę zwróciła na jej uniwersalność, szeroki zakres akceptacji, a także atrakcyjną, indywidualnie dopasowaną ofertę.  

Найкращий бізнес-партнер 2021 – рейтинг Gazeta Finansowa – нагорода для UTA Full Service Card

Найкращий бізнес-партнер - це плебісцит, який організовує Gazeta Finansowa протягом багатьох років. За словами редакційної колегії, усі компанії, нагороджені у плебісциті, мають в основі свого бізнесу те, що робить їх найкращими діловими партнерами: турбота про своїх клієнтів, адаптація до їхніх індивідуальних потреб, а також інноваційні рішення, які виходять за межі звичайних схем. У цьому унікальному конкурсі UTA Edenred отримала нагороду в категорії: паливна картка - за створення рішення, яке істотно підтримує мобільність клієнтів. Серед багатьох переваг UTA Full Service Card жюрі звернуло особливу увагу на її універсальність, широку мережу акцептації, а також привабливу, індивідуально підібрану пропозицію.

UTA Edenred ist bester Mittelstands-Dienstleister im Bereich Tankkarten – bereits im dritten Jahr in Folge

Wie schon 2021 und 2022 belegt UTA Edenred auch dieses Jahr den ersten Platz im Ranking des Magazins Wirtschaftswoche und des Kölner Marktforschungsinstituts ServiceValue. UTA Edenred po raz kolejny wygrało z 13 konkurentami.

W ramach badania przeprowadzono wywiady z 16 000 osób decyzyjnych, użytkowników i nabywców w średnich firmach. Oprócz ogólnej satysfakcji klienta, wyniki obejmowały również informacje o jakości obsługi, relacji ceny do wydajności oraz kompetencjach personelu. Mit einem Gesamtindex von 79 liegt UTA Edenred 2023 auf Platz eins der Rangliste und hat sich damit die Spitzenposition unter den Top Platzierten gesichert.

Numer 1 w kategorii kart paliwowych

Niemieckie czasopismo branżowe „VerkehrsRundschau” przyznało nam nagrodę „Image Award 2019” w kategoriach flota/IT oraz magazynowanie/obsługa. W tym kontekście około 400 administratorów flót z firm transportowych i spedycyjnych oraz przemysłu i handlu wybrało UTA jako najlepszą markę w kategorii kart paliwowych. Jesteśmy dumni z tego wyróżnienia i dziękujemy naszym klientom za powierzone nam zaufanie. Obiecujemy, że dołożymy wszelkich starań, aby w dalszym ciagu oferować usługi na najwyższym poziomie.

UTA zdobyła nagrodę Image Award

UTA zdobyła renomowaną nagrodę Imagine Award przyznaną przez niemiecki magazyn branżowy VerkehrsRundschau w kategorii kart paliwowych (floty do dziesięciu pojazdów). UTA uplasowała się również w czołówce marek w rankingu większych flot. Karta Mercedes ServiceCard obsługiwana we współpracy z UTA zapewniła sobie czołowe miejsce w rankingu dla flot posiadających jedenaście lub więcej pojazdów.

Wpisanie UTA do oficjalnego, niemieckiego rejestru wstępnie zakwalifikowanych przedsiębiorstw (AVPQ)

Rejestr przedsiębiorstw wstępnie zakwalifikowanych na obszarze dostaw i usług obejmuje firmy które wykazały, że spełaniają kryteria dla usługodawców do celów zamówień publicznych dla izb przemysłowo-handlowych lub agencji doradczych, z których usług one korzystają. Wpis do oficjalnego rejestru zapewnia znacznie większe bezpieczeństwo prawne dla UTA i instytucji zamawiającej, niż sporządzanie indywidualnych weryfikacji. W ten sposób instytucje zamawiające mogą również mieć pewność, że przegląd został przeprowadzony w odpowiedni sposób i że dobre usługi nie zostaną wykluczone z powodu braku indywidualnych weryfikacji.

Nasza firma została wyróżniona po raz dziesiąty z rzędu jako jeden z najbardziej zorientowanych na klienta i usługi usługodawców w Niemczech.

W tym roku UTA ponownie wzięła udział w niemieckim, branżowym konkursie Top Service Deutschland i już po raz dziesiąty z rzędu została uznana przez firmę doradczą ServiceRating, Instytut Zarządzania Przedsiębiorstwem Zorientowanego na Rynek na Uniwersytecie w Mannheim (IMU), instytut badawczy YouGov oraz gazetę Handelsblatt za jednego z najbardziej zorientowanych na klienta i usługi usługodawców w Niemczech. W tym roku również dostawca kart paliwowych i usługowych przekonał o swoim zaangażowaniu w dostarczanie usług najwyższej jakości i został ogłoszony numerem 10, co plasuje go w czołówce wśród zdobywców nagród.

TOP SERVICE 2015 - UTA ponownie odznaczona

Dla UTA klient jest zawsze w centrum oferty usług w ramach ogólnoeuropejskich, bezgotówkowych usług drogowych dla firm transportowych i autobusowych. Dlatego też UTA już po raz dziewiąty z rzędu została uznana za jednego z najbardziej zorientowanych na klienta usługodawców w Niemczech. Zaszczyt ten został nam przyznany przez Uniwersytet w St. Gallen, agencję ratingową ServiceRating oraz gazetę Handelsblatt.