logo, UTA Edenred, powrót do strony głównej

Znakomite usługi UTA Edenred!

Najwyższe pozycje w rankingach dla naszej oferty usług

W ramach naszej kompleksowej oferty usług w całej Europie oraz bezgotówkowych usług drogowych dla firm transportowych, autobusowych i samochodów osobowych, zawsze dążymy do zapewnienia naszym klientom jak największej satysfakcji. Stąd też mamy wysokie wymagania względem jakości usług naszych zewnętrznych partnerów oraz naszych własnych usług.

W związku z tym, jeszcze bardziej cieszą nas najwyższe miejsca, które UTA Edenred regularnie zdobywa w znaczących rankingach i które potwierdzają nasze wysokie zaangażowanie i ukierunkowanie na satysfakcję klienta. W tym miejscu chcielibyśmy przedstawić niektóre z naszych wyróżnień, które mieliśmy zaszczyt otrzymać w ciągu ostatnich kilku lat. Oczywiście nie osiadamy na laurach. UTA Edenred nadal zapewnia optymalne usługi w całej Europie i w każdej sytuacji.

Turbiny Polskiej Gospodarki 2022- Najlepsze Produkty dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw – wyróżnienie dla UTA One®

Turbiny Polskiej Gospodarki to projekt poświęcony najprężniejszym małym i średnim przedsiębiorstwom w Polsce oraz produktom i usługom dedykowanym MŚP.

2 razy do roku redakcja Gazety Finansowej na łamach dodatku Turbiny Polskiej Gospodarki wyróżnia firmy, które poprzez swoje oferty i narzędzia najlepiej wspierają sektor MŚP, pomagają w sprawnym funkcjonowaniu, w utrzymaniu płynności finansowej oraz zapewnieniu bezpieczeństwa małym i średnim firmom.

Wśród wyróżnionych produktów znalazło się również urządzenie UTA One®, nagrodzone za najszerszy zakres działania wśród boxów EETS oraz nowoczesną technologię połączoną z wygodą użytkowania i zarządzania kosztami.  

Najlepsze produkty dla biznesu – ranking Gazety Finansowej – wyróżnienie dla karty UTA Full Service Card

Gazeta Finansowa co roku publikuje ranking najlepszych produktów dla biznesu. Nagrodzone firmy cechuje kompleksowa oferta produktów i usług, skierowanych do klienta biznesowego, które odznaczają się innowacyjnością, elastycznością oraz konkurencyjnością na rynku.

Wśród najlepszych firm w roku 2021 znalazła się również UTA Edenred z kartą UTA Full Service Card. Wśród wielu zalet karty szczególną uwagę zwrócono na jej kompleksowość, bardzo szeroki zakres akceptacji i elastyczne dopasowanie do indywidualnych potrzeb Klienta.  

Najlepszy Partner w Biznesie 2021 -ranking Gazety Finansowej – nagroda dla karty UTA Full Service Card

Najlepszy Partner w Biznesie to plebiscyt organizowany przez Gazetę Finansową już od wielu lat. Według Kolegium Redaktorskiego wszystkie nagrodzone na łamach plebiscytu firmy mają w swoim biznesowym DNA to, co sprawia, że można je określić mianem najlepszego partnera w biznesie: troska o potrzeby swoich klientów, dostosowanie potrzeby do ich indywidualnych potrzeb, a także innowacyjne rozwiązania wykraczające poza utarte schematy. 

W tym wyjątkowym konkursie UTA Edenred została nagrodzona w kategorii: karta paliwowa - za stworzenie rozwiązania, które istotnie wspiera mobilność klientów. Wśród wielu zalet karty UTA Full Service Card, Kapituła szczególną uwagę zwróciła na jej uniwersalność, szeroki zakres akceptacji, a także atrakcyjną, indywidualnie dopasowaną ofertę.  

UTA Edenred to najlepszy średniej wielkości dostawca usług w sektorze kart paliwowych — już drugi rok z rzędu

Podobnie jak w 2021 r. UTA Edenred również zajmuje pierwsze miejsce w tegorocznym rankingu magazynu Wirtschaftswoche i instytutu badań rynku ServiceValue z Kolonii. UTA Edenred po raz kolejny wygrało z 14 konkurentami.

W ramach badania przeprowadzono wywiady z 12 800 osób decyzyjnych, użytkowników i nabywców w średnich firmach. Oprócz ogólnej satysfakcji klienta, wyniki obejmowały również informacje o jakości obsługi, relacji ceny do wydajności oraz kompetencjach personelu. Z ogólnym indeksem wynoszącym 79,6 UTA Edenred znalazła się również w 2022 r. znacznie powyżej średniej branżowej, która wynosi 72,8. W związku z tym firma ponownie została uznana za najlepszą w rankingu.

Numer 1 w kategorii kart paliwowych

Niemieckie czasopismo branżowe „VerkehrsRundschau” przyznało nam nagrodę „Image Award 2019” w kategoriach flota/IT oraz magazynowanie/obsługa. W tym kontekście około 400 administratorów flót z firm transportowych i spedycyjnych oraz przemysłu i handlu wybrało UTA jako najlepszą markę w kategorii kart paliwowych. Jesteśmy dumni z tego wyróżnienia i dziękujemy naszym klientom za powierzone nam zaufanie. Obiecujemy, że dołożymy wszelkich starań, aby w dalszym ciagu oferować usługi na najwyższym poziomie.

UTA zdobyła nagrodę Image Award

UTA zdobyła renomowaną nagrodę Imagine Award przyznaną przez niemiecki magazyn branżowy VerkehrsRundschau w kategorii kart paliwowych (floty do dziesięciu pojazdów). UTA uplasowała się również w czołówce marek w rankingu większych flot. Karta Mercedes ServiceCard obsługiwana we współpracy z UTA zapewniła sobie czołowe miejsce w rankingu dla flot posiadających jedenaście lub więcej pojazdów.

Wpisanie UTA do oficjalnego, niemieckiego rejestru wstępnie zakwalifikowanych przedsiębiorstw (AVPQ)

Rejestr przedsiębiorstw wstępnie zakwalifikowanych na obszarze dostaw i usług obejmuje firmy które wykazały, że spełaniają kryteria dla usługodawców do celów zamówień publicznych dla izb przemysłowo-handlowych lub agencji doradczych, z których usług one korzystają. Wpis do oficjalnego rejestru zapewnia znacznie większe bezpieczeństwo prawne dla UTA i instytucji zamawiającej, niż sporządzanie indywidualnych weryfikacji. W ten sposób instytucje zamawiające mogą również mieć pewność, że przegląd został przeprowadzony w odpowiedni sposób i że dobre usługi nie zostaną wykluczone z powodu braku indywidualnych weryfikacji.

Nasza firma została wyróżniona po raz dziesiąty z rzędu jako jeden z najbardziej zorientowanych na klienta i usługi usługodawców w Niemczech.

W tym roku UTA ponownie wzięła udział w niemieckim, branżowym konkursie Top Service Deutschland i już po raz dziesiąty z rzędu została uznana przez firmę doradczą ServiceRating, Instytut Zarządzania Przedsiębiorstwem Zorientowanego na Rynek na Uniwersytecie w Mannheim (IMU), instytut badawczy YouGov oraz gazetę Handelsblatt za jednego z najbardziej zorientowanych na klienta i usługi usługodawców w Niemczech. W tym roku również dostawca kart paliwowych i usługowych przekonał o swoim zaangażowaniu w dostarczanie usług najwyższej jakości i został ogłoszony numerem 10, co plasuje go w czołówce wśród zdobywców nagród.

TOP SERVICE 2015 - UTA ponownie odznaczona

Dla UTA klient jest zawsze w centrum oferty usług w ramach ogólnoeuropejskich, bezgotówkowych usług drogowych dla firm transportowych i autobusowych. Dlatego też UTA już po raz dziewiąty z rzędu została uznana za jednego z najbardziej zorientowanych na klienta usługodawców w Niemczech. Zaszczyt ten został nam przyznany przez Uniwersytet w St. Gallen, agencję ratingową ServiceRating oraz gazetę Handelsblatt.