UTA-restitutieservice

Maak gebruik van onze ervaring op het gebied van belastingteruggave in Europa

De UTA-restitutieservice is gericht op belastingplichtige bedrijven en wettelijk van toepassing op de belasting over toegevoegde waarde (btw) en het accijnstarief. Met vele jaren ervaring en de uitgebreide expertise van onze dienstverlener Nikosax, worden uw teruggaveverzoeken voor btw en het accijnstarief niet alleen vastgesteld, maar wordt de teruggave ook namens u teruggevorderd van de betreffende belastingdienst.

Met de UTA-restitutieservice van Nikosax heeft u een bekwame en ervaren partner om uw belastinglast te helpen verlagen. Neem wanneer u wilt contact met ons op!

Onze teruggaveservice omvat:

  • Vaststellen van teruggave-aanvragen voor btw en het accijnstarief 

  • Verzoek indienen bij de betreffende belastingdienst

  • Volgen van teruggave binnen wettelijke termijnen

  • Bezwaar indienen in geval van een verlaagd of afgewezen teruggaveverzoek

Raadpleeg de volgende pagina's voor meer informatie over de teruggaveservice voor btw en het accijnstarief:

Restitutie van accijnstarief
Restitutie van accijnstarief: een service die door UTA wordt geboden
Btw-registratie