Skip to content

Szkolenia i edukacja

Podążaj właściwą drogą z UTA!

header-study_01

Praktyki zawodowe

career-study-body

Stworzenie podstaw dla swojej kariery zawodowej jest ważnym krokiem we właściwym kierunku. UTA oferuje swoim praktykantom możliwość odbycia różnych szkoleń zawodowych z zakresu sprzedaży oraz technologii informacyjnej.
 

  • Specjalist ds. sprzedaży do zarządzania biurem
     
  • Specjalista IT ds. tworzenia aplikacji
     
  • Specjalista IT ds. integracji systemu
     

Nasi praktykanci sa pod opieką profesjonalnego instruktora, który zapewnia optymalne przygotowanie do egzaminu końcowego. Co tydzień w ramach projektów organizowane są spotkania dla praktykantów oraz różne szkolenia i seminaria. Co cztery lub sześć miesięcy następuje rotacja praktykantów w obrębie działów.

Nasi praktykanci korzystają z zalet systemu elastycznego czasu pracy oraz nagrody pieniężnej wypłacanej po uzyskaniu dyplomu ukończenia na podstawie pewnej średniej ocen. Praktykantom przysługuje także specjalny rabat w naszej stołówce. UTA oferuje nie tylko ambitną i zróżnicowaną praktykę, w ramach której praktykanci zdobywają doświadczenie w różnych działach, ale również szansę na dalszy rozwój w firmie.

Jesteś zainteresowany(-a)? Jeśli tak, to prześlij swoją aplikację online, załączając do niej swoje CV i aktualny odpis indeksu studenckiego.

Dualne studia

csm_career-study_650581800a

Na podstawie pomyślnie zakończonej wstępnej kwalifikacji ogólnej/specjalistycznej do podjęcia studiów wyższych, kandydaci mogą ukończyć dualne studia licencjackie Bachelor of Arts i Bachelor of Science w dziedzinie ekonomii na BerufsAkademie Rhein-Main w Rödermark w ramach trzyletniego stażu w UTA.

Dzięki naprzemiennemu połączeniu etapów zdobywania wiedzy praktycznej w ramach praktyki w UTA i wiedzy teoretycznej w Akademii, studenci maja szansę na kształcenie się w atrakcyjnym trybie, który już od lat sprawdza się w realnym świecie. Pozwala to na stworzenie optymalnej podstawy dla udanej kariery!

Jesteś zainteresowany(-a)? Jeśli tak, to prześlij swoją aplikację online wraz z CV i aktualnym odpisem swojego indeksu studenckiego!

Czekamy na Twoją aplikację!