Skip to content

Emisja CO2 w Europie

 
CO2 Maut Europa Banner

Opłata drogowa za emisję CO2 dla ciężarówek w państwach członkowskich UE

Niezależnie od poprzednich dyskusji na temat opłaty drogowej za emisję CO2, teraz zaczyna ona obowiązywać. Od od 1 grudnia 2023 r. pojazdy użytkowe o masie przekraczającej 7,5 tony muszą uiszczać opłatę drogową za emisję CO2 na terenie Niemiec. Dopłata wynosi 200 EUR za tonę CO2 i jest oparta na nowych klasach emisji CO2. Od 1 lipca 2024 r. będzie to dotyczyć również pojazdów o masie przekraczającej 3,5 tony. W Austrii nowe stawki opłat drogowych zaczęły obowiązywać 1 stycznia 2024 r.

Jako Twój partner w zakresie mobilności, UTA Edenred jest zawsze przy Tobie, aby pomóc Ci bezpiecznie i wydajnie podróżować po całej Europie. Będziemy Cię informować o niezbędnych działaniach, aby jak najbardziej ułatwić Ci tą zmianę.

CO2 Emissionen Europa

Dzięki UTA Edenred znalazłeś odpowiednie rozwiązanie w zakresie opłat drogowych dla swojej firmy!

Kompleksowa oferta w 27 krajach europejskich od ponad 60 lat!

 

UTA Edenred Mautlösungen

Opłata drogowa za CO2 w Niemczech obowiązuje od 1 grudnia 2023 r.

Od 1 grudnia 2023 r. w Niemczech wprowadzono opłatę drogową za CO₂ dla pojazdów ciężarowych o masie powyżej 7,5 tony. Jest to dodatkowa taryfa, która ma na celu promowanie przejścia na transport niskoemisyjny lub najlepiej bezemisyjny.

Dopłata za CO2 jest obliczana na podstawie emisji CO2 pojazdu. Pod uwagę brana jest liczba przejechanych kilometrów oraz emisja CO2 przez pojazd ciężarowy. 
W odniesieniu do kosztów emisji CO₂ związanej z ruchem drogowym zostanie wprowadzony nowy składnik stawki – „proporcjonalna stawka za przejazd”. Zawiera on dopłatę w wysokości 200 euro za tonę CO2.

Przyszłe stawki opłat drogowych będą obejmować cztery parametry taryfowe:

check-circle-infolist
Koszty infrastruktury
check-circle-infolist
Zanieczyszczenie powietrza
check-circle-infolist
Zanieczyszczenie hałasem
check-circle-infolist
Emisja CO2

Opłaty drogowe są naliczane na drogach krajowych (np. głównych drogach i autostradach). Pojazdy wjeżdżające na taką drogę oraz znajdujące się przy niej stacje paliw i
strefy odpoczynku podlegają opłatom drogowym.

Oczywiście: Opłaty drogowe za CO2 dotyczą również pojazdów zasilanych LNG.

Opłata drogowa za CO2 w Austrii obowiązuje od 1 stycznia 2024 r.

W Austrii opłata drogowa za CO2 dotyczy pojazdów o masie powyżej 3,5 tony. Aby zapewnić prawidłowe fakturowanie, klienci zarejestrowani w ASFINAG na potrzeby opłat drogowych w Austrii muszą powiadomić ASFINAG o swojej klasie emisji CO2 i przesłać wymaganą dokumentację na portalu ASFINAG SelfCare lub przekazać ją pocztą elektroniczną (euroclass@asfinag.at).

Opłata drogowa za CO2 w Czechach obowiązuje od 1 marca 2024 r.


W Czechach stawki opłat drogowych za CO2 dotyczą pojazdów o masie powyżej 3,5 tony. Informacje na temat procedur rejestracji i/lub składania wniosków można znaleźć na stronie internetowej MYTO CZ.
Informacje na temat stawek opłat drogowych w Czechach można znaleźć tutaj.

Od kiedy w państwach członkowskich UE obowiązują przepisy dotyczące opłat drogowych za CO2?

Od 1 grudnia 2023 r. pojazdy użytkowe o masie powyżej 7,5 tony muszą uiszczać w Niemczech opłatę drogową związaną z emisją CO2 Od 1 lipca 2024 r. opłata drogowa dotycząca pojazdów ciężarowych będzie obowiązywać dla pojazdów o masie powyżej 3,5 tony. 

Określenie grup pojazdów jest możliwe dla pojazdów o masie do 5 ton. Obecnie nie ma ustalonej metody oznaczania emisji CO2, więc pojazdy o wadze od 3,5 do 5 ton mogą otrzymać tylko klasę emisji CO2 1 lub 5.

Komunikat zostanie wydany po wejściu rozporządzenia w życie w innych państwach członkowskich UE. 

Będziemy na bieżąco informować Cię o wszelkich zmianach na tej stronie internetowej. 

Kraj Wdrożenie stawek opłat drogowych według klasy CO2
Niemcy 01/12/2023
Austria 01/01/2024
Republika Czeska 01/03/2024
Inne kraje informacja wkrótce

 

Jaka jest klasa emisji CO2 mojego pojazdu?

Jako Twój partner w zakresie mobilności, UTA Edenred pomoże Ci zarejestrować klasę emisji CO2 Twojego pojazdu. Zaklasyfikowanie do niższej klasy emisji  CO2 pozwala zaoszczędzić na kosztach opłat drogowych! 

Początkowo Twój pojazd zostanie automatycznie zaklasyfikowany w najwyższej (np. najdroższej) klasie emisji CO2 – klasie 1. Dlatego najlepiej jest sprawdzić, czy Twój pojazd spełnia wymogi lepszej klasy emisji CO2. W tym celu użyj wyszukiwarki klasy emisji CO2 stworzonej przez Toll Collect!

Jeśli Twoja klasa emisji CO2 jest wyższa niż 1, możesz zarejestrować urządzenie do opłat drogowych UTA One® next dla pojazdu za pośrednictwem Strefy Klienta UTA, aby uzyskać wyższą klasę emisji CO2. Chętnie pomożemy. Skontaktuj się z nami!

Pamiętaj: Nawet jeśli Twój pojazd posiada obecnie klasę 1 emisji CO2, może się to zmienić w przypadku nowego pojazdu. Podczas każdej rejestracji konieczne będzie podanie danych. 

Jak mogę zarejestrować pojazd w celu uzyskania wyższej klasy emisji CO2?

Jeśli pojazd ma wyższą klasę emisji  CO2 niż klasa 1 emisji  CO2, należy go zarejestrować. Procedura zależy od stosowanego urządzenia pokładowego (OBU).

W przypadku pobierania opłat drogowych za pośrednictwem urządzenia pokładowego OBU u operatora systemu opłat, procedurę złożenia wniosku/rejestracji należy przeprowadzić u niego. W przypadku korzystania z urządzenia pokładowego OBU EETS, np. UTA One®, UTA One® next lub Telepass EU (AUT), szczegóły i dokumenty weryfikacyjne należy przesłać do  Strefy Klienta UTA .

Co oznaczają klasy emisji CO2 dla naliczania opłat drogowych?

W przypadku pobierania opłat drogowych w przyszłości należy określić klasę emisji CO2 w pojeździe. Pojazdy o niskiej emisji CO2 korzystają z niższych opłat drogowych, a pojazdy o wysokiej emisji CO2 generują wyższe opłaty drogowe.

Obowiązuje następująca zasada: Im bardziej przyjazny dla środowiska jest Twój pojazd, tym niższa będzie stawka opłaty drogowej.

Jakie informacje są istotne dla określenia klasy emisji CO2 mojego pojazdu i gdzie mogę je znaleźć?

Wymagane informacje można znaleźć w certyfikacie zgodności (COC), pliku informacji o kliencie (CIF) lub dowodzie rejestracyjnym pojazdu. Szczegóły:

  • Technicznie dopuszczalna masa całkowita z załadunkiem (F.1) [kg]
  • Indywidualny poziom emisji CO2 [gCO2/tkm]
  • Data pierwszej rejestracji
  • Podgrupa pojazdu
  • Konfiguracja osi kół
  • Kabina kierowcy z miejscem do spania (kabina sypialna)
  • Moc znamionowa silnika [kW]
  • Konfiguracja podwozia

Do jakich pojazdów mają zastosowanie nowe klasy emisji CO2?

Od 1 grudnia 2023 r. pięć klas emisji CO2 dotyczy pojazdów użytkowych kategorii pojazdów N2/N3 o masie powyżej 7,5 tony. Pojazdy są automatycznie klasyfikowane w najwyższej klasie, tj. w klasie 1 emisji CO2. Pojazdy zarejestrowane 1 lipca 2019 r. lub później można zarejestrować w wyższej klasie emisji CO2. W związku z tym przyszłe wartości referencyjne (PDF) dla określenia klasy emisji CO2 zostały zdefiniowane dla grup pojazdów 4, 5, 9 i 10 wraz z ich podgrupami.

Obecnie nie ma przepisów ani wartości referencyjnych dla autobusów lub podgrup pojazdów kategorii N2 i N3. W związku z tym są one tymczasowo przypisane do klasy 1 emisji CO2. Pojazdy zarejestrowane przed lipcem 2019 r. są automatycznie przypisywane do klasy 1 emisji CO2. Pojazdy bezemisyjne zarejestrowane przed 1 lipca 2019 r. mogą otrzymać klasę 5 emisji CO2 po złożeniu dokumentacji dowodowej.

Czy istnieją wyjątki lub zwolnienia od opłaty drogowej za emisję CO2?

Bezemisyjne pojazdy ciężarowe są zwolnione z opłaty drogowej do 31 grudnia 2025 r. Od 1 stycznia 2026 r. zostanie pobrane 25% standardowej stawki opłaty drogowej w celu pokrycia kosztów infrastruktury. Odpowiada to obniżeniu opłat drogowych o 75 procent – plus opłaty za hałas i zanieczyszczenie powietrza.

Pojazdy elektryczne i wodorowe o zerowej emisji spalin, a także pojazdy z wodorowymi ogniwami paliwowymi, są zwolnione z opłat drogowych do końca 2025 r. (więcej informacji można znaleźć w artykule Toll Collect).

Pojazdy bezemisyjne o masie do 4,25 tony są na stałe zwolnione z opłat drogowych. Korzyści dla lekkich i ciężkich pojazdów użytkowych z przyjaznymi dla klimatu napędami oraz powiązanymi paliwami alternatywnymi i infrastrukturą załadunku zostały przedłużone do 2028 r.

Autobusy do przewozu pasażerów w Niemczech są zwolnione z opłat drogowych do odwołania.