Skip to content

CO2-emissies in Europa

 
CO2 Maut Europa Banner

CO2-tol voor vrachtwagens in EU-lidstaten

Ondanks eerdere discussies over de CO2-tol wordt deze nu van kracht. Vanaf 1 december 2023 moeten bedrijfsvoertuigen die meer dan 7,5 ton wegen een CO2-emissiegerelateerde tol betalen in Duitsland. De toeslag bedraagt € 200 per ton CO2 en is gebaseerd op de nieuwe CO2-emissieklassen. Vanaf 1 juli 2024 is dit ook van toepassing op voertuigen van meer dan 3,5 ton. In Oostenrijk zijn de nieuwe toltarieven op 1 januari 2024 van kracht geworden.

Als uw mobiliteitspartner staat UTA Edenred altijd voor u klaar om u te helpen veilig en efficiënt door heel Europa te reizen. We houden u op de hoogte van de noodzakelijke stappen om de overgang voor u zo eenvoudig mogelijk te maken.

CO2 Emissionen Europa

Met UTA Edenred hebt u de juiste toloplossing voor uw bedrijf gevonden!

Een one-stop shop in 27 Europese landen, die al meer dan 60 jaar uitgebreide service biedt!

 

UTA Edenred Mautlösungen

CO2-tol in Duitsland met ingang van 1 december 2023

De CO₂-tol voor vrachtwagens van meer dan 7,5 ton is op 1 december 2023 in Duitsland ingevoerd. Het een extra tarief, bedoeld om de overstap naar emissiearm, of beter nog, emissievrij transport te bevorderen.

De CO₂-toeslag wordt berekend op basis van de CO₂-uitstoot van een voertuig. Er wordt rekening gehouden met het aantal gereden kilometers en de CO₂-uitstoot van een vrachtwagen. 
Voor de kosten van verkeersgerelateerde CO₂-emissies wordt een nieuw tariefcomponent, het 'proportionele toltarief', ingevoerd. Het bestaat uit een toeslag van 200 euro per ton CO₂.

Toekomstige toltarieven zullen uit vier tariefparameters bestaan:

check-circle-infolist
Infrastructuurkosten
check-circle-infolist
Luchtvervuiling
check-circle-infolist
Geluidshinder
check-circle-infolist
CO2-emissies

Tolheffingen worden in rekening gebracht op nationale wegen (bijv. hoofdwegen en snelwegen). Voertuigen die een dergelijke weg betreden, plus aangesloten tankstations en
rustgebieden, zijn onderworpen aan tol.

Trouwens: CO2-tol is ook van toepassing op LNG-voertuigen.

CO2-tol in Oostenrijk met ingang van 01-01-2024

In Oostenrijk is de CO2-tol alleen van toepassing op voertuigen zwaarder dan 3,5 ton. Klanten die in Oostenrijk bij ASFINAG zijn geregistreerd voor tolheffing moeten ASFINAG op de hoogte stellen van hun CO2-emissieklasse en de vereiste documentatie uploaden in de SelfCar-portal van ASFINAG of indienen via e-mail (euroclass@asfinag.at) om correcte facturering te garanderen.

CO2-tol in Tsjechië met ingang van 1 maart 2024


In Tsjechië gelden CO2-toltarieven voor voertuigen zwaarder dan 3,5 ton. Informatie over registratie- en/of indieningsprocedures is te vinden op de MYTO CZ-website.
Een overzicht van de Tsjechische toltarieven vindt u hier.

Wanneer worden CO2-tolregels van kracht in EU-lidstaten?

Met ingang van 1 december 2023 moeten bedrijfsvoertuigen zwaarder dan 7,5 ton een CO2-emissiegerelateerde vrachtwagentol betalen in Duitsland. Met ingang van 1 juli 2024 is de vrachtwagentol van toepassing op voertuigen die meer dan 3,5 ton wegen. 

De bepaling van voertuiggroepen is mogelijk voor voertuigen van maximaal 5 ton. Er is momenteel geen bepalingsmethode voor CO2-emissies beschikbaar. Voertuigen met een gewicht tussen de 3,5 en 5 ton kunnen alleen een CO2-emissieklasse van 1 of 5 ontvangen.

Er zal een aankondiging worden gedaan wanneer de verordening in andere EU-lidstaten van kracht wordt. 

We houden u op deze website op de hoogte van eventuele ontwikkelingen. 

Land Implementatie van toltarieven volgens CO2-klasse
Duitsland 01-12-2023
Oostenrijk 01-01-2024
Tsjechië 01-03-2024
Andere landen volgen binnenkort

 

Wat is de CO2-emissieklasse van mijn voertuig?

Als uw mobiliteitspartner staat UTA Edenred voor u klaar om u te helpen bij het registreren van de CO2-emissieklasse van uw voertuig. Door te worden ingedeeld in een lagere  CO2-emissieklasse kunt u besparen op tolkosten! 

Aanvankelijk wordt uw voertuig automatisch geclassificeerd in de hoogste (bijv. duurste) CO2-emissieklasse – klasse 1. Het is daarom het beste om te controleren of uw voertuig in een betere CO2-emissieklasse valt. Gebruik hiervoor de CO2 emissieklassezoeker van Toll Collect!

Als uw CO2-emissieklasse beter is dan 1, kunt u uw UTA One® naast de tolbox voor het voertuig registreren via het UTA Service Center om een betere CO2-emissieklasse te verkrijgen. We helpen u graag. Neem contact met ons op!

Houd in gedachten: zelfs als uw voertuig nu in CO2-emissieklasse 1 valt, kan dit voor een nieuw voertuig veranderen. Elke keer dat u registreert, worden gegevens gevraagd. 

Hoe kan ik mijn voertuig registreren voor een betere CO2-emissieklasse?

Als een voertuig een CO2-emissieklasse heeft die beter is dan CO2-emissieklasse 1, moet deze worden geregistreerd. De procedure is afhankelijk van de gebruikte on-board unit (OBU).

Als u tol verwerkt via de OBU van de tolexploitant, moet de aanvraag/registratie bij hen worden uitgevoerd. Bij gebruik van een EETS on-board unit, zoals UTA One®, UTA One® next of Telepass EU (AUT), moeten details en verificatiedocumenten worden geüpload naar het UTA Service Center .

Wat betekenen CO2-emissieklassen voor facturatie van tol?

Voor toekomstige tolverwerking moet u de CO2-emissieklasse van uw voertuig specificeren. Voertuigen met een lage CO2-emissie profiteren van lagere tolheffingen, terwijl voertuigen met een hoge CO2-emissie hogere tolheffingen moeten betalen.

Het volgende is van toepassing: Hoe milieuvriendelijker uw voertuig is, hoe lager het toltarief zal zijn.

Welke informatie is relevant voor het bepalen van de CO2-emissieklasse van mijn voertuig en waar kan ik deze vinden?

De vereiste informatie is te vinden op uw conformiteitscertificaat (Certificate of Conformity, COC), klantinformatiebestand (Customer Information File, CIF) of voertuigregistratie. De details zijn:

  • Technisch toegestaan totaalgewicht bij belading (F.1) [kg]
  • Specifieke CO2-emissies [gCO2/tkm]
  • Datum eerste registratie
  • Subgroep voertuig
  • Configuratie wielas
  • Chauffeurscabine met slaapplaats (slaapcabine)
  • Vermogen motor [kW]
  • Configuratie chassis

Bij welke voertuigen zijn de nieuwe CO2-emissieklassen van toepassing?

Sinds 1 december 2023 zijn vijf CO2-emissieklassen van toepassing op bedrijfsvoertuigen in voertuigcategorieën N2/N3 met een gewicht zwaarder dan 7,5 ton. Voertuigen worden automatisch geclassificeerd in de hoogste, d.w.z. de duurste, CO2-emissieklasse 1. Voertuigen die op of na 1 juli 2019 zijn geregistreerd, kunnen voor een betere CO2-emissieklasse worden geregistreerd. Tot dusver zijn de toekomstige referentiewaarden (PDF) voor de bepaling van de CO2-emissieklasse gedefinieerd voor voertuiggroepen 4, 5, 9 en 10 met hun subgroepen.

Er zijn momenteel geen regels of referentiewaarden voor bussen of subgroepen voertuigen van de categorieën N2 en N3. Daarom worden ze voorlopig toegewezen aan CO2-emissieklasse 1. Voertuigen die vóór juli 2019 zijn geregistreerd, worden automatisch toegewezen aan CO2 emissieklasse 1. Emissievrije voertuigen die vóór 1 juli 2019 zijn geregistreerd, kunnen na indienen van bewijsstukken worden geclassificeerd als CO2-emissieklasse 5.

Zijn er uitzonderingen of vrijstellingen op de CO2-emissietol?

Emissievrije vrachtwagens zijn vrijgesteld van de tol tot 31 december 2025. Vanaf 1 januari 2026 wordt 25 procent van het standaardtoltarief geïnd om de infrastructuurkosten te dekken. Dit komt overeen met een tolverlaging van 75 procent – plus kosten voor geluidshinder en luchtvervuiling.

Emissievrije elektrische en waterstofvoertuigen, evenals voertuigen met waterstofbrandstofcellen, zijn tot eind 2025 vrijgesteld van tolheffing (zie voor meer informatie het artikel Tolheffing).

Emissievrije voertuigen tot 4,25 ton zijn permanent vrijgesteld van tol. De voordelen voor lichte en zware bedrijfsvoertuigen met alternatieve, klimaatvriendelijke aandrijvingen en bijbehorende infrastructuur voor alternatieve brandstof en lading zijn verlengd tot 2028.

Bussen voor passagiersvervoer in Duitsland zijn tot nader order vrijgesteld van tol.