Skip to content

Školenia a vzdelávanie

Kráčajte po správnej ceste s UTA!

header-study_01

Odborný výcvik

career-study-body

Položenie základov vašej profesionálnej kariéry je dôležitým krokom tým správnym smerom. UTA ponúka svojim nováčikom možnosť absolvovať rôzne odborné školenia v oblasti predaja a informačných technológií.
 

  • Predajca pre správu kancelárie
     
  • IT špecialista pre vývoj aplikácií
     
  • IT špecialista pre integráciu systému
     

Naši praktikanti profitujú z profesionálneho inštruktora, ktorý zabezpečí optimálnu prípravu testov na záverečnú skúšku. Rovnako aj týždenné stretnutia na odborný výcvik, ako aj rôzne školenia a semináre. Praktikanti rotujú v rámci oddelení každé štyri alebo šesť mesiacov.

Naši praktikanti majú výhodu flexibilného pracovného úväzku a peňažnú odmenu po obdržaní certifikátu, ktorá sa vyplácaná podľa určitého priemeru známok. Dostávajú aj špeciálnu zľavu v našej kantíne. Ponúkame vám nielen náročnú a pestrú odbornú prípravu, v ktorej sa budete pohybovať rôznymi odbormi, ale aj šancu na ďalší interný rozvoj.

Zaujali sme vás? Tak sa prihláste online so svojím životopisom a najnovšími dokladmi o štúdiu.

Duálne vzdelávanie

csm_career-study_650581800a

Na základe úspešne ukončenej kvalifikácie prijatia na všeobecné/špecializované vysokoškolské štúdium môžu uchádzači v rámci trojročnej odbornej prípravy s UTA absolvovať duálne študijné odbory Bakalár humanitných vied a Bakalár vied v odbore ekonómia na BerufsAkademie Rhein-Main v Rödermarku.

V striedavej kombinácii praxe v rámci UTA a teórie na Akadémii sa študentom ponúka atraktívny študijný odbor, ktorý sa v reálnom svete už roky osvedčuje. To vám umožní položiť optimálny základ pre úspešnú kariéru!

Podarilo sa nám vzbudiť váš záujem? Potom podajte online žiadosť so svojím životopisom a najnovšími dokladmi o štúdiu!

Tešíme sa na Vás!