Skip to content

Emise CO2 v Evropě

 
CO2 Maut Europa Banner

Mýtné za CO2 pro nákladní automobily v členských státech EU

Navzdory předchozím diskuzím mýtné za CO2 nyní vstupuje v platnost. Počínaje 1. prosincem 2023 musí užitková vozidla s hmotností přes 7,5 tuny v Německu hradit mýtné související s emisemi CO2. Příplatek činí 200 EUR za tunu CO2 a vychází z nových emisních tříd CO2. Od 1. července 2024 to platí i pro vozidla s hmotností nad 3,5 tuny. V Rakousku vstoupily nové sazby mýtného v platnost 1. ledna 2024.

Společnost UTA Edenred je coby váš partner pro mobilitu vždy po vašem boku, aby vám pomohla bezpečně a efektivně cestovat po celé Evropě. Budeme vás informovat o nezbytných krocích, aby pro vás byl přechod co nejsnadnější.

CO2 Emissionen Europa

S UTA Edenred jste našli to pravé řešení mýtného pro vaši společnost!

Jedna společnost provozující činnost ve 27 evropských zemích, která poskytuje komplexní služby již více než 60 let!

 

UTA Edenred Mautlösungen

Mýtné za CO2 v Německu s účinností od 1. prosince 2023

Mýtné za CO2 pro HGV (TN) nad 7,5 tuny bylo v Německu uvedeno 1. prosince 2023. Je určeno k podpoře přechodu na nízkoemisní přepravu, nebo ještě lépe, přepravu s nulovými emisemi a představuje dodatečný tarif.

Příplatek za CO2 je vypočítán na základě emisí CO2 vozidla. Zohledňují se ujeté kilometry a emise CO2 HGV (TN) vozidla. 
Pro náklady na emise CO2 související s dopravou bude představena nová sazební složka – „proporční sazba mýtného“. Skládá se z příplatku ve výši 200 eur za tunu CO2.

Budoucí sazby mýtného se budou skládat ze čtyř tarifních parametrů:

check-circle-infolist
Náklady na infrastrukturu
check-circle-infolist
Znečištění ovzduší
check-circle-infolist
Hluková zátěž
check-circle-infolist
Emise CO2

Poplatky za mýtné se účtují na spolkových silnicích (např. na hlavních silnicích a dálnicích). Mýtnému podléhají vozidla vjíždějící na takovou silnici, plus
na připojené čerpací stanice a odpočívadla.

Mimochodem: Mýtné za CO2 platí také pro vozidla LNG.

Mýtné za CO2 v Rakousku s účinností od 1. 1. 2024

V současné době se mýtné vztahuje pouze na vozidla nad 3,5 tuny. Zákazníci registrovaní u rakouského provozovatele mýtného, společnosti ASFINAG, musí ASFINAG informovat o své emisní třídě CO2 a nahrát požadovanou dokumentaci na portál ASFINAG SelfCare nebo ji odeslat e-mailem (euroclass@asfinag.at), za účelem správné fakturace.

Mýtné za CO2 v České republice s účinností od 1. března 2024


Mýtné za CO2 se v České republice vztahuje na vozidla nad 3,5 tuny. Informace o postupech registrace a/nebo podání naleznete na webových stránkách MYTO CZ .
Přehled sazeb mýtného pro Českou republiku naleznete zde.

Od kdy v členských státech EU platí předpisy o mýtném za CO2?

V Německu musí s platností od 1. prosince 2023 užitková vozidla nad 7,5 tuny platit mýtné HGV (TN) související s emisemi CO2. S platností od 1. července 2024 bude mýtné HGV (TN) platit pro vozidla s hmotností nad 3,5 tuny. 

Určení skupin vozidel je možné pro vozidla do 5 tun. V současné době není k dispozici žádná metoda stanovení emisí CO2, takže vozidla o hmotnosti od 3,5 do 5 tun mohou mít emisní třídu CO2 pouze 1 nebo 5.

Jakmile předpis vstoupí v platnost v jiných členských státech EU, bude vydáno oznámení. 

O vývoji vás budeme na těchto webových stránkách průběžně informovat . 

Země Implementace sazeb mýtného podle třídy CO2
Německo 1. 12. 2023
Rakousko 1. 1. 2024
Česká republika 1. 3. 2024
Jiné země budou brzy následovat

 

Jaká je emisní třída CO2 mého vozidla?

UTA Edenred vám coby váš partner pro mobilitu pomůže vám zaregistrovat emisní třídu CO2 vašeho vozidla. Klasifikace v nižší emisní třídě  CO2 vám umožní ušetřit na nákladech na mýtné! 

Zpočátku bude vaše vozidlo automaticky klasifikováno do nejvyšší (např. nejdražší) emisní třídy CO2 – třídy 1. Proto je nejlepší zkontrolovat, zda vaše vozidlo spadá do lepší emisní třídy CO2. Použijte k tomu vyhledávač emisí CO2 služby Toll Collect!

Pokud je vaše emisní třída CO2 lepší než 1, můžete svou mýtnou krabičku UTA One® next pro vozidlo zaregistrovat prostřednictvím servisního střediska UTA s cílem získat lepší emisní třídu CO2. Rádi vám pomůžeme. Spojte se s námi!

Mějte na paměti: I když má vaše vozidlo dnes emisní třídu 1 CO2, u��nového vozidla se to může změnit. Při každé registraci budou vyžadovány údaje. 

Jak vozidlo mohu zaregistrovat k lepší emisní třídě CO2?

Pokud má vozidlo lepší emisní třídu CO2 než třídu 1, musí být zaregistrováno. Postup závisí na použité palubní jednotce (OBU).

Pokud zpracováváte mýtné prostřednictvím OBU operátora mýtného, musí být u nich provedena žádost/registrace. Při používání EETS OBU, jako je UTA One®, UTA One® next nebo Telepass EU (AUT), musí být podrobnosti a ověřovací dokumenty nahrány do servisního střediska UTA  .

Co emisní třídy CO2 znamenají v souvislosti s fakturací mýtného?

Pro budoucí zpracování mýtného musíte specifikovat emisní třídu CO2 svého vozidla. Vozidla s nízkými emisemi CO2 těží z nižších poplatků za mýtné, zatímco na vozidla s vysokými emisemi CO22 se vztahují vyšší poplatky za mýtné.

Platí následující: Čím šetrnější je vaše vozidlo k životnímu prostředí, tím nižší bude sazba mýtného.

Jaké informace jsou relevantní pro stanovení emisní třídy CO2 mého vozidla a kde je najdu?

Požadované informace naleznete na svém certifikátu o shodě, souboru informací o zákazníkovi nebo v rámci registrace vozidla. Mezi příslušné podrobnosti patří:

  • Technicky přípustná celková hmotnost při zatížení (F.1) [kg]
  • Specifické emise CO2 [gCO 2/tkm]
  • Datum první registrace
  • Podskupina vozidla
  • Konfigurace nápravy kol
  • Kabina řidiče s lůžkem (kabina pro spaní)
  • Jmenovitý výkon motoru [kW]
  • Konfigurace podvozku

Na která vozidla se vztahují nové emisní třídy CO2?

Od 1. prosince 2023 se na  užitková vozidla v kategoriích N2/N3 s hmotností nad 7,5 tuny vztahuje pět emisních tříd CO2. Vozidla jsou automaticky zařazena do nejvyšší, tj. nejdražší emisní třídy CO2, třídy 1. Vozidla registrovaná 1. července 2019 nebo později, mohou být zaregistrována do lepší emisní třídy CO2. Dosud byly definovány budoucí referenční hodnoty pro stanovení emisní třídy CO2 pro skupiny vozidel 4, 5, 9 a 10 s podskupinami.

V současné době neexistují žádné předpisy ani referenční hodnoty pro autobusy nebo podskupiny vozidel kategorií N2 a N3. Proto jsou provizorně přiřazeny k emisím CO2 třídy 1. Vozidla zaregistrovaná dříve než v červenci 2019 jsou automaticky přiřazena k emisím CO2 třídy 1. Vozidla s nulovými emisemi registrovaná dříve než 1. července 2019 mohou být po předložení dokladů klasifikována jako emise CO2 třídy 5.

Existují nějaké výjimky nebo výjimky z mýtného za emise CO2?

HGV (TN) s nulovými emisemi jsou od mýtného až do 31. prosince 2025 osvobozeny. Od 1. ledna 2026 bude na pokrytí nákladů na infrastrukturu vybíráno 25 procent standardní sazby mýtného. To odpovídá snížení mýtného o 75 procent – plus poplatky za hluk a znečištění ovzduší.

Elektrická a vodíková vozidla s nulovými emisemi, stejně jako vozidla na vodíkové palivové články, jsou osvobozeny od mýtného až do konce roku 2025 (další informace viz článek Toll Collect ).

Vozidla s nulovými emisemi o hmotnosti do 4,25 tun jsou od mýtného osvobozena trvale. Výhody pro lehká a těžká užitková vozidla s alternativním pohonem šetrným ke klimatu a související infrastrukturu pro alternativní paliva a nakládání byly prodlouženy do roku 2028.

Autobusy pro osobní dopravu v Německu jsou až do odvolání od mýtného osvobozeny.