Skip to content
Back to Blog

Spoločnosť UTA Edenred teraz umožňuje spracovanie mýta aj v Srbsku

Zákazníci spoločnosti UTA Edenred už môžu uhrádzať mýto v Srbsku prostredníctvom systému elektronického inkasa mýtnych poplatkov (ETC) využitím palubnej je

jan 25, 2024

Zákazníci spoločnosti UTA Edenred už môžu uhrádzať mýto v Srbsku prostredníctvom systému elektronického inkasa mýtnych poplatkov (ETC) využitím palubnej jednotky (OBU) ENP (Elektronska Naplata Puta). Na získanie jednotky ENP OBU stačí, ak zákazníci spoločnosti UTA Edenred predložia kartu UTA Card na vybratých vybraných miestach srbského národného mýtneho operátora Putevi Srbije. Objednávka vopred ani registrácia sa nevyžadujú. Mýtne poplatky sa fakturujú praktickým spôsobom v tzv. režime následnej platby (t. j. v režime spätného plnenia).
Získanie jednotky ENP OBU prostredníctvom karty UTA Card šetrí čas a zjednodušuje administratívu vďaka konsolidovanej faktúre.

Služba mýtnych poplatkov v Srbsku zahŕňa triedy vozidiel 2, 3 a 4. Vďaka tejto službe môžu zákazníci spoločnosti UTA Edenred tým najjednoduchším spôsobom využívať 937 km dlhú sieť spoplatnených komunikácií v Srbsku. S prihliadnutím na náš najnovší prírastok do rodiny mýtnych riešení spoločnosť UTA Edenred teraz poskytuje služby spracovania mýtnych poplatkov v 27 krajinách, čím zabezpečuje bezhraničnú mobilitu naprieč celou Európou.

Ďalšie informácie: https://web.uta.com/sk/toll/tolls-in-europe-5am1/Serbia