Указания за защита на данни съгласно чл. 13 от Общия Регламент за защита на лични данни

За нас, UNION TANK Eckstein GmbH & Co. KG, сигурния подход при обработка на лични данни е много важен. Следователно ние и нашите служители по защита на данните гарантираме спазването на разпоредбите за защита на данните, по-специално приложимия Европейски общ регламент за защита на данните (GDPR) и Федералния закон за защита на данните (BDSG-нов). По-долу Ви информираме за целите, за които Вашите данни се събират и обработват и как можете да упражните правата си. Можете да видите декларацията за защита на данните по всяко време, като използвате връзката „Защита на данните“ в долната част на всяка страница.

Личните данни по смисъла на Общия регламент за защита на данните (чл. 4 № 1 от ОРЗД) са всички данни, които могат да бъдат свързани лично с Вас, напр. име, адрес, имейл адреси, поведение на потребителя.

Нашите IT системи са защитени от технически и организационни мерки срещу достъп, модификация или разпространение на Вашите данни от неупълномощени лица, както и срещу загуба и унищожаване.

I. Отговорен за обработката

II. Данни за връзка с длъжностното лице по защита на данните

III. Обща информация за обработката на данни

IV. Обработка на лични данни чрез нашите уебсайтове

V. Мобилно приложение за търсене на станция UTA

VI. Приложението UTA SmartCockpit®

VII. Обработка на лични данни за изпълнение на договора в отношенията с клиентите

VIII. Обработка на лични данни за изпълнение на договора в отношенията с доставчика

IX. Обработка на лични данни в контекста на процедурите за кандидатстване

X. Информация за защита на данните по програмата „Passion for customers“

XI. Права на засегнатите лица/Формуляр за запитване 

I. Отговорен за обработката

Отговорен съгл. Член 4, параграф 7 Общ регламент на ЕС за защита на данните (GDPR) е

UNION TANK Eckstein GmbH & CoKG
Heinrich-Eckstein-Straße 1
63801 Kleinostheim
Tel: +49 6027 – 509-0
E-Mail: 
info@uta.com
Website: www.uta.com

Представител на отговорния
Пиер Желади

II. Данни за връзка с длъжностното лице по защита на личните данни

Можете да се свържете с нашия служител по защита на данните по пощата на горния адрес с добавка „Длъжностно лице по защита на данните“ или по имейл на адрес: datenschutz@uta.de

Забележка:

Когато се свържете с нас по имейл или чрез формуляр за контакт, данните, които предоставяте (вашият имейл адрес, евентуално вашето име и телефонен номер) ще бъдат запазени от нас, за да отговорим на вашите въпроси. Изтриваме данните, които възникват в този контекст, след като вече не е необходимо да ги съхраняваме, или ограничаваме обработката, ако има законови изисквания за запазване.

III. Обща информация за обработката на лични данни

1. Обхват на обработката на лични данни

Можете да бъдете сигурни: Ние запазваме Вашите данни само в UNION TANK Eckstein GmbH & Co. Обработката се извършва въз основа на Общия регламент на ЕС за защита на данните и Федералния закон за защита на данните.

Ако направите запитване, поискате оферта от нас или влезете в договорни отношения с нас, ние обработваме Вашите лични данни.

 

2. Правно основание за обработката на лични данни

Доколкото обработваме вашите лични данни въз основа на вашето съгласие, член 6, параграф 1, буква 1 Общ регламент за защита на данните на ЕС като правно основание.

Когато обработваме лични данни, за да изпълним договорни отношения с Вас, ние обработваме Вашите лични данни на основание чл.6, ал. b Общ регламент на ЕС за защита на данните. Това се отнася и за операции по обработка, които са необходими за извършване на преддоговорни мерки.

Доколкото обработването на Вашите лични данни се изисква за изпълнение на законово задължение, на което е подчинено нашето дружество, член 6, параграф 1, лит. c Общ регламент за защита на данните на ЕС като правно основание.

Ако обработката е необходима, за да се защити законният интерес на нашата компания или трета страна и Вашите интереси, основните права и свободи не надвишават споменатия интерес, чл. 6, ал. f Общият регламент за защита на данните на ЕС като правно основание за обработка.

 

3. Заличаване на данни и продължителност на съхранение

UNION TANK Eckstein GmbH & Co. KG блокира или заличава Вашите лични данни веднага щом целта на обработването вече не се прилага. Съхранението може да се осъществи и ако това е предвидено от европейски или национални законодатели в регламенти, закони или други разпоредби на Съюза, на които ние като отговорно лице сме обект. Вашите лични данни също ще бъдат блокирани или изтрити, ако изтича периодът на съхранение, предписан от споменатите стандарти, освен ако не е необходимо допълнително съхранение на данните за сключване или изпълнение на договор.

IV. Обработка на лични данни чрез нашите уебсайтове

1. Посещние на уебсайта

По принцип можете да използвате нашите онлайн страници, без да разкривате личните си данни. Когато посещавате нашия уебсайт, данните се запазват за целите на сигурността, като името на вашия доставчик на интернет услуги, уебсайта, от който ни посещавате, уебсайтовете, които посещавате на нашия сайт и вашия IP адрес. Тези данни биха могли да позволят идентификация, но в това отношение не се използва лична употреба. Те могат да бъдат оценени за статистически цели, но отделният потребител остава анонимен. Що се отнася до предаването на данни на външни доставчици на услуги, ние сме предприели технически и организационни мерки, за да гарантираме спазването на разпоредбите за защита на данните.

Обработката на данните и временното съхранение са необходими, за да може уебсайтът да бъде доставен на Вашия компютър. За тази цел данните се съхраняват по време на сесията.

Целта на обработката се основава на легитимен интерес в съответствие с правното основание чл.6, ал.1 S. 1 буква f от GDPR.

 

2. Употреба на „бисквитки“  

В допълнение към гореспоменатите данни, бисквитките се съхраняват на Вашия компютър, когато използвате нашия уебсайт. „Бисквитките“ са малки текстови файлове, които се съхраняват на вашия твърд диск и се присвояват на браузъра, който използвате, и чрез който определена информация тече към мястото, което задава „бисквитката“ (тук от нас). Бисквитките не могат да изпълняват програми или да предават вируси на вашия компютър. Те служат, за да направят Интернет по-удобен за ползване и по-ефективен като цяло.

Повечето браузъри Ви позволяват да изберете дали искате да разрешите бисквитки или не. Ако не искате бисквитките да се съхраняват на вашия компютър, моля, задайте предпочитанията на браузъра си преди да влезете в нашия уебсайт, така че всички бисквитки да бъдат отхвърлени. Моля, обърнете внимание, че някои функции може да не са налични.

Използваме бисквитки, за да анализираме използването на уебсайта и да улесним използването му. Ние не запазваме никакви лични данни.

Използвайки уебсайта, без да деактивирате приемането на бисквитки, вие се съгласявате, че можем временно да поставим бисквитките, изброени по-долу, на вашия компютър.

Можете да деактивирате приемането на бисквитки във Вашия браузър по всяко време; можете да прочетете тази стъпка по стъпка в "Помощ за браузъра".

ВАЖНО: От съображения за сигурност са Ви необходими активирани бисквитки, за да можете успешно да влезете в екскузивните зони на UTA.

Използвани бисквитки

Използваме бисквитки, за да документираме за целите на анализа

• Когато сте били на страницата за първи път, колко често сте я посещавали и кога сте я извикали за последно. Срокът на съхранение е 2 години.
• когато сте влизали в страницата. Периодът на съхранение е 10 минути.
• Когато напуснахте страницата. Периодът на съхранение е 10 минути.
• От коя страница сте извикали страницата за анализ. Може в него Например може да се съхранява информация за търсачките и въведените там думи за търсене или коя кампания сте използвали за достъп до страницата.
Срокът за съхранение е 6 месеца.

Също така използваме бисквитки, свързани със сесията:

• за удостоверяване на потребител в изключителната зона.
• за управление на сесии.
• за контрол на езика на посетителя.
• за поддръжка на навигация по страници.

 
 

3. Бюлетин

Изпращаме бюлетини, имейли и други електронни известия с рекламна информация (наричана по-долу „бюлетин“) само със съгласието на получателя (процедура за двойно включване) или законно разрешение.
Бюлетинът се изпраща чрез "Inxmail", платформа за изпращане на бюлетини от Inxmail GmbH, Wentzingerstr. 17, 79106 Фрайбург.
В контекста на бюлетина се използва така нареченото проследяване на бюлетина (наричано още уеб маяци или проследяващи пиксели). Файлът с размер на пиксела се извлича от сървъра на Inxmail, когато бюлетинът се отваря и в допълнение към определени технически данни на получателя (напр. информация за браузъра, клиент за електронна поща и система) записва и IP адреса и времето на извличане. Статистическите проучвания също включват определяне дали бюлетини се отварят и върху кои връзки се щраква. Тази информация се събира анонимно и поведението при щракване не е присвоено на конкретен получател на бюлетина. Оценките служат много повече за разпознаване на навиците на четене и за адаптиране на съдържанието към тях или за изпращане на различно съдържание според интересите.
Получателят има право и възможност да бъде отписан от пощенския списък на бюлетина по всяко време. Има и възмо ност за отписване от бюлетина чрез линка за отписване.

 

4. Онлайн формуляр за например контакт, изготвяне на оферта, искане за обратно обаждане от UTA

С въвеждането на личните Ви данни в онлайн формуляри на уебсайтовете на UNION TANK Eckstein GmbH & Co. KG (UTA), вие се съгласявате с UTA и MercedesService Card GmbH & Co. Факс с информация за всички аспекти на консумацията в движение и предоставяне на информация за интересни продукти и услуги от UTA и MercedesService Card. Съгласявате се, че UTA може да използва предоставените за тази цел данни и да ги обменя с MercedesService Card. Ако Вашата компания не трябва да бъде информирана за лицето за контакт в тази форма или не чрез всички носители, съответните данни за контакт, разбира се, също могат да бъдат оставени празни. Това съгласие може също да бъде оттеглено по-късно по всяко време, без да се правят разходи за предаването на оттеглянето извън основните тарифи. Използването на данните за посочените цели може да бъде в противоречие по всяко време.
Със съгласието вие потвърждавате, че посоченото лице за контакт отговаря за информацията и въпросите на UTA и MercedesService Card и е информирано за предаването на данните за контакт и горепосоченото съгласие.
Няма задължение за предоставяне на всички данни. Въпреки това UTA и MercedesService Card могат да изпращат информацията по начина, поискан от вашата компания, само ако ни предоставите съответните данни за контакт.

Правното основание за обработка на данните въз основа на съгласие е член 6, параграф 1, буква 1. общ регламент на ЕС за защита на данните.

 

5. Уеб анализ

Ние използваме различни инструменти на нашия уебсайт, за да анализираме поведението на сърфирането на нашите уебсайтове.

Използване на Google Analytics

Използваме Google Analytics, услуга за уеб анализ от Google Inc. („Google“). Google Analytics използва така наречените „бисквитки“, текстови файлове, които се записват на вашия компютър и позволяват да се анализира използването на уебсайта Ви. Информацията, генерирана от бисквитката за Вашето използване на уебсайта, като например Браузър  ип /-версия,

• използваната операционна система
• Препращащ URL адрес (по-рано посетената страница)
• Име на хост на компютъра за достъп (IP адрес)
• час на заявката на сървъра,

обикновено се прехвърлят на сървър на Google в САЩ и се съхраняват там. IP адресът, предаден от вашия браузър като част от Google Analytics, няма да бъде обединен с други данни на Google. Също така добавихме кода „anonymizeIP“ към Google Analytics на този уебсайт. Това гарантира, че вашият IP адрес е маскиран, така че всички данни се събират анонимно. Пълният IP адрес се предава само на сървър на Google в САЩ и се съкращава там в изключителни случаи.

Google е част от  EU-US-Privacy Shield. https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework

От името на оператора на този уебсайт Google ще използва тази информация, за да оцени използването от Вас на уебсайта, да съставя отчети за дейността на уебсайта и да предоставя на оператора на други услуги, свързани с дейността на уебсайта и използването на интернет.

Правното основание за обработка на данни е Вашето съгласие, което сте ни дали в съответствие с член 6, параграф 1, буква а) GDPR в банера за бисквитки. Можете, разбира се, да оттеглите съгласието си по всяко време за в бъдеще. Можете да ни изпратите имейл: datenschutz@uta.com.

За да можем по-добре да интегрираме и управляваме Google Analytics в нашия сайт, използваме Google TAG Manager. Според Google за това не се използват бисквитки и не се записват лични данни.

Продължаваме да използваме Google Analytics за оценка на данни от бисквитки с двойно щракване и AdWords за статистически цели. Ако не искате това, можете да го деактивирате с помощта на мениджъра на предпочитанията за реклами (https://www.google.com/settings/ads/onweb/?hl=bg).

Допълнителна информация за защитата на данните във връзка с Google Analytics можете да намерите в Помощта за Google Analytics (https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=bg).

Данните се съхраняват в продължение на 26 месеца за статистически цели.

Използване на Google Maps

Ние използваме Google Maps на този уебсайт. Това ни позволява да ви показваме интерактивни карти директно на уебсайта и ви позволява удобно да използвате картовата функционалност.

Когато посетите уебсайта, Google получава информацията, че сте имали достъп до съответната подстраница на нашия уебсайт. Освен това на Google се предават и други данни като Вашият IP адрес, дата и час на заявката, уебсайт, от който е дошла заявката, браузър, както и операционна система и нейния интерфейс. Това се случва независимо дали Google предоставя потребителски акаунт, в който сте влезли, или няма потребителски акаунт. Ако сте влезли в Google, вашите данни ще бъдат присвоени директно на вашия акаунт. Ако не искате присвояването на вашия профил в Google, трябва да излезете, преди да активирате бутона. Google съхранява данните ви като потребителски профил и ги използва за реклама, проучване на пазара и / или дизайн, базиран на нуждите на уебсайта си. Подобна оценка се извършва по-специално (дори за потребители, които не са влезли в системата), за да се предостави реклама, основана на нуждите, и да се информират други потребители на социалната мрежа за вашите дейности на нашия уебсайт. Имате право да възразите срещу създаването на тези потребителски профили, въпреки че трябва да се свържете с Google, за да упражните това право. 

Допълнителна информация за целта и обхвата на събирането на данни и тяхната обработка от доставчика на приставки може да бъде намерена в политиката за поверителност на доставчика. Там ще намерите и допълнителна информация за вашите права в това отношение и опции за настройка за защита на поверителността ви: www.google.de/intl/bg/policies/privacy. Google също обработва вашите лични данни в САЩ и е предоставил на Щит за поверителност между ЕС и САЩ, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Правното основание за предаването е вашето съгласие в съответствие с член 6, параграф 1, буква а) GDPR.

Можете да оттеглите съгласието си по всяко време. Изпратете имейл на datenschutz@uta.com.

Google AdWords

Нашият уебсайт използва проследяване на реализациите от Google. Ако сте стигнали до нашия уебсайт чрез реклама, поставена от Google, Google Adwords ще зададе бисквитка на вашия компютър. Бисквитката за проследяване на реализациите се задава, когато потребителят кликне върху реклама, поставена от Google. Тези бисквитки губят своята валидност след 30 дни и не се използват за лична идентификация. Ако потребителят посети определени страници на нашия уебсайт и бисквитката все още не е изтекла, ние и Google можем да видим, че потребителят е щракнал върху рекламата и е бил пренасочен към тази страница. Всеки клиент на Google AdWords получава различна бисквитка. Следователно бисквитките не могат да бъдат проследявани чрез уебсайтовете на клиенти на AdWords. Информацията, получена с помощта на бисквитката за преобразуване, се използва за генериране на статистика на реализациите за клиенти на AdWords, които са избрали проследяване на реализациите. Клиентите откриват общия брой потребители, които са кликнали върху тяхната реклама и са били пренасочени към страница с маркер за проследяване на реализациите. Те обаче не получават никаква информация, с която потребителите могат да бъдат идентифицирани лично.

Ако не искате да участвате в проследяването, можете да откажете настройката на бисквитка, необходима за това - например чрез настройка на браузъра, която обикновено деактивира автоматичната настройка на бисквитките или да настроите браузъра си да блокира бисквитки от домейна „googleleadservices.com“.

Моля, обърнете внимание, че не трябва да изтривате бисквитките за отказ, стига да не искате да се записват данни за измерване. Ако сте изтрили всичките си бисквитки в браузъра си, трябва да зададете съответната бисквитка за отказ отново.

Google оптимизиране

Услугата за уеб анализ и оптимизация „Google Optimize“, която се предоставя от Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (наричана по-долу „Google Optimize“), се използва на нашия уебсайт. Използваме услугата Google Optimize, за да повишим привлекателността, съдържанието и функционалността на нашия уебсайт, като показваме нови функции и съдържание на процент от нашите потребители и статистически оценяваме промените в употребата. Google Optimize е подслуга на Google Analytics (вижте раздел Google Analytics).

Google Optimize използва бисквитки, които Ви позволяват да оптимизирате и анализирате използването на нашия уебсайт. Информацията, генерирана от тези бисквитки за Вашето използване на нашия уебсайт, обикновено се прехвърля на сървър на Google в САЩ и се съхранява там. Използваме Google Optimize с активирано IP анонимизиране, така че вашият IP адрес предварително да бъде съкратен от Google в държави-членки на Европейския съюз или в други договарящи държави по Споразумението за Европейското икономическо пространство. Пълният IP адрес се предава само на сървър на Google в САЩ и се съкращава там в изключителни случаи. Google ще използва тази информация, за да оцени използването на нашия уебсайт, да състави доклади за теста за оптимизация и свързаните с него дейности на уебсайта и да ни предостави други услуги, свързани с дейността на уебсайта и използването на интернет.

Можете да предотвратите съхранението на бисквитки, като настроите съответно Вашия интернет браузър. Можете също така да попречите на Google да събира данните, генерирани от бисквитката и свързани с използването на нашия уебсайт (включително вашия IP адрес), и да обработва тези данни, като изтеглите приставката за браузър, достъпна под следната връзка и инсталирайте: tools.google.com/dlpage/gaoptout. Можете да намерите повече информация за събирането и обработката на данни от Google в информацията за защита на данните на Google, която можете да получите на адрес www.google.com/policies/privacy.

Правното основание за обработка на данни е член 6, параграф 1 S. 1 буква. f GDPR. Нашият законен интерес произтича от изброените по-горе цели за събиране на данни.

Matelso [в момента само на cars.uta.com]

Използваме технология за проследяване на обажданията от Мatelso GmbH, 70191 Stuttgart, на уебсайта cars.uta.com. Ако се обадите на номер за проследяване на повиквания, зададен ни от matelso, часът, датата, приемането на обаждането и продължителността на обаждането могат да бъдат обработени и предадени на Google Analytics за целите на анализа заедно с идентификатора на клиента (CID). Използваме това само за определяне на статистическа информация относно телефонните обаждания, генерирани от car.uta.com.

Съответната информация се обработва от matelso в съответствие с нашите инструкции и се съхранява на сървъри в ЕС. Можете да намерите повече информация на уебсайта на matelso на адрес: https://www.matelso.de/privacy.

Hotjar

Ние използваме Hotjar на нашия уебсайт. Hotjar е услуга, която анализира поведението и обратната връзка на потребителите на уебсайтове, използвайки комбинация от инструменти за анализ и обратна връзка. Hotjar предоставя на доставчиците на уебсайтове, базирани на Hotjar, „цялостна картина“ за това как може да се подобри практическата работа на крайния потребител и работата на уебсайта, базирана на Hotjar.

За повече информация относно Hotjar вижте За Hotjar. Hotjar ни подкрепя в предоставянето на по-добро потребителско изживяване и по-добро обслужване, помага ни да диагностицираме технически проблеми и анализира потребителските тенденции. Преди всичко, функционалността на уебсайта, базиран на Hotjar, може да бъде подобрена чрез услугите на Hotjar, което ги прави по-лесни за ползване, по-ценни и по-лесни за използване.

Когато посещавате уебсайт, базиран на Hotjar, можете да попречите на Hotjar да събира данните Ви по всяко време, като отидете на нашата страница за отказ и щракнете върху „Деактивиране на Hotjar“ или като активирате „Не проследявайте (DNT)“ във Вашия браузър.

Бележки на нашата страница във Facebook в рамките на информацията за защита на данните на uta.com

В допълнение към този уебсайт ние работим и с Facebook страницата https://www.facebook.com/UTADeutschland, чрез която представяме нашата компания, информираме за нашите предложения и комуникираме с нашите клиенти и заинтересовани страни. По принцип ние обработваме лични данни само когато взаимодействате с нашата страница във Facebook, напр. ако оставите коментар, щракнете върху бутона за харесване или ни изпратете съобщение. Правното основание за обработка на данни от нас в това отношение е, от една страна, член 6, параграф 1, буква б) ОРЗД ​​(напрАко ни изпратите исканесвързано с договор). От друга странаобработката на данни може да се извърши и въз основа на вашето съгласие в съответствие с член 6, параграф 1, буква а) GDPR (напрАко "харесвате", коментирате или качвате съдържание на нашия уебсайт). Можете да оттеглите съгласието си по всяко време с ефект за в бъдеще, като изтриете коментара или съответното съдържание. Оттеглянето не засяга законността на обработката, извършена въз основа на съгласието до отмяната. Също така анализираме обажданията и взаимодействията на нашата страница във Facebook. За тази цел Facebook създава потребителски профили и ни предоставя само анонимни данни.

Моля, обърнете внимание, че когато използвате и влизате в нашата страница във Facebook, вашите лични данни също ще бъдат обработвани от операционната компания „Facebook“. Това са базираната в Ирландия Facebook Ireland Ltd., площад 4 Grand Canal, пристанището Grand Canal, Дъблин 2 и базираната в САЩ Facebook, Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, Калифорния 94025. Чрез описаните по-горе В допълнение към обработката, Facebook също обработва вашите данни за анализи и рекламни цели или за показване на персонализирана реклама. Доколкото ни е известно, Facebook също използва бисквитки, които запазват вашето поведение при използване (включително на различни крайни устройства). Това дава възможност на Facebook да показва целева реклама на собствена платформа, както и на сайтове на трети страни. Допълнителна информация може да бъде намерена в политиката за поверителност на Facebook, която можете да намерите тук: https://www.facebook.com/about/privacy/. Facebook също предлага опция за възражение срещу определена обработка на данни; Съответната информация и опциите за отказ могат да бъдат намерени на www.facebook.com/settings. Моля, обърнете внимание, че в съответствие с разпоредбите за защита на данните на Facebook, потребителските данни се обработват и в САЩ или други трети държави. Facebook прехвърля потребителски данни само в държави, за които Европейската комисия е издала решение за адекватност в съответствие с член 45 от GDPR или въз основа на подходящи гаранции по член 46 от GDPR. Facebook Inc. е сертифицирана съгласно ЕС-САЩ Щит за поверителност и по този начин предлага подходящо ниво на защита на данните в съответствие с член 45 от ОРЗД ​​(https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active).

По отношение на обработката на данни чрез нашата страница във Facebook, имате възможност да отстоявате правата си като субект на данни (вижте „Права на субектите на данни“ по-долу) срещу Facebook. Допълнителна информация може да се намери в декларацията за защита на данните на Facebook.

 

6. Използване на социални медии

Използване на LinkedIn Insight Tag
Нашият уебсайт използва инструмента за конверсии "LinkedIn Insight Tag" от LinkedIn Ireland Unlimited. Този инструмент задава бисквитка във Вашия уеб браузър, която позволява събиране на данни, включително: IP адрес, свойства на устройството и браузъра и събития на страници (например показвания на страници). Тези данни са криптирани, анонимизирани в рамките на седем дни, а анонимизираните данни се изтриват в рамките на 90 дни. LinkedIn не споделя лични данни с UTA, но предлага анонимни отчети за аудиторията на уебсайта и ефективността на рекламите. Освен това LinkedIn предлага възможност за пренасочване чрез Insight Tag. UTA може да използва тези данни, за да показва насочена реклама извън своя уебсайт, без да Ви идентифицира като посетител на уебсайт. За повече информация относно защитата на данните в LinkedIn, моля, вижте политиките за поверителност на LinkedIn. 
Правното основание за обработка на данните е чл. 6, ал. 1, т. 1 от Общия регламент относно защитата на данните (GDPR). 

Използване на Facebook и Instagram Pixel 
В нашия уебсайт използваме "Facebook и Instagram Pixel", който се управлява от Meta Platforms Ireland Limited, с адрес Grand Canal Square 4, Grand Canal Harbour, Дъблин, 2, Ирландия („Meta").

С използването на Pixel, Meta може да определи посетителите на нашия уебсайт като целева група за показване на реклами (т.нар. „Facebook реклами“). Използваме Pixel за показване на реклами във Facebook и/или Instagram, публикувани от нас, само на онези потребители, които са проявили интерес към нашия уебсайт или които имат определени характеристики (напр. интереси към определени теми или продукти, установени на базата на посетените уебсайтове), които предаваме на Meta (т.нар. „Персонализирани аудитории"). С използването на Pixel, ние също искаме да гарантираме, че нашите Facebook/Instagram реклами отговарят на потенциалния интерес на потребителите и нямат ефект на тормоз. Това ни дава възможност да проследяваме ефективността на рекламите във Facebook и/или Instagram за статистически и пазарни проучвания, като виждаме дали потребителите са били пренасочени към нашия уебсайт след кликване върху реклама във Facebook или Instagram (т.нар. „конверсия“).

Обработката на данни от Meta се извършва в рамките на политиката за използване на данни на Meta. Можете да намерите обща информация за продуктите на Meta в политиката за използване на данни на Meta: www.facebook.com/policy.php.  


Конкретна информация и подробности за Pixel и как работи можете да намерите в раздела за помощ на Facebook тук: www.facebook.com/business/help/651294705016616. 


UTA е наясно с прехвърлянето на личните си данни към трета държава и е приложила съответните мерки съгласно член 46 от Общия регламент относно защитата на данните (GDPR), за да гарантира законосъобразно и сигурно обработване на личните си данни.
За обработката на данни, където Meta действа като администратор, има споразумение за обработка с Meta, в което ние изискваме Meta да защитава данните на нашите клиенти и да не ги разкрива на трети страни. 

За обработката на данни, където UTA и Meta са съвместни администратори, се прилага допълнението за администратори www.facebook.com/legal/controller_addendum. 


Правното основание за обработка на данните е чл. 6, ал. 1, т. 1 от Общия регламент относно защитата на данните (GDPR).

 

7. Използване на нашата оферта за блог (Stories from the Tanke)

Можете да правите публични коментари в нашия блог, в който публикуваме различни статии по теми, свързани с бензиностанциите. Вашият коментар ще бъде публикуван с публикацията с посоченото от вас потребителско име. Препоръчваме да използвате псевдоним вместо истинското си име. Изисква се посочване на потребителско име и имейл адрес, допълнителна информация е доброволна. Ако оставите коментар, ние ще продължим да запазваме вашия IP адрес. Съхранението е необходимо за нас, за да можем да се защитим срещу искове за отговорност в случай на евентуално публикуване на незаконно съдържание. Нуждаем се от Вашия имейл адрес, за да се свържем с Вас, ако трета страна се противопостави на Вашия коментар като незаконен. Този адрес няма да бъде публикуван.

Правното основание е член 6, параграф 1 S. 1 букви. b и f GDPR. Коментарите не се проверяват преди публикуване. Запазваме си правото да изтриваме коментари, ако трети страни се оплакват, че са незаконни.

Коментарите се запазват въз основа на Вашето съгласие (член 6, параграф 1, буква a от ОРЗД). Можете да оттеглите съгласието си по всяко време. Достатъчен е неформален имейл до нас. Законността на вече извършените операции по обработка на данни остава незасегната от отмяната.

Ние съхраняваме коментарите и свързаните с тях данни на нашия уебсайт, докато коментираното съдържание не бъде напълно изтрито или коментарите трябва да бъдат изтрити поради правни причини (напр. обидни коментари).

 

8. UTA ексклузивен център

Като част от нашия екскузивен център, ние Ви предоставяме услуги и / или услуги чрез нашия уебсайт, които изискват регистрация и създаване на личен потребителски акаунт. Събираме следните данни при регистрация и настройка на потребителския акаунт:

• Потребителско име
• Парола
• Служебен имейл адрес на потребителя
• Фирма, адрес, държава
• Телефонни и факс номера (незадължителна информация)

Потребителят е регистриран с цел ограничаване на достъпа, контрол на достъпа и за ясна идентификация. Използва се и за предоставяне на специфично за клиента съдържание и информация.

Ако използвате нашия портал, ние ще запазим Вашите необходими данни, докато окончателно изтриете достъпа си. Можете да управлявате и променяте цялата информация в защитената зона за клиенти. Обработваме данните на основание чл.6 ал.1 С. 1 буква. f GDPR.

Като потребител можете да отмените регистрацията си по всяко време.

V. UTA Stationsfinder Mobile App

1. iOS

Решили сте да използвате приложението за търсене на бензиностанции UTA. Във връзка с използването на това приложение (приложение), Вие приехте разпоредбите за защита на данните на Apple Inc. (http://www.apple.com/legal/privacy/bg). Освен това ще ви информираме за правата за достъп до определени услуги за приложения, които са активни на вашето мобилно устройство.

Геолокация

Геолокацията ви се определя като част от функцията за търсене в приложението, за да може да ви покаже UTA станциите. Това се случва само ако приложението е активно на преден план. Веднага след като приложението не се използва, т.е.е във фонов режим, ние не определяме геопозиция. Ако сте активирали функцията „Отчитане автоматично“, iOS ще продължи да определя геопозицията.

Търсене на маршрут

Функцията предава информация чрез API на Apple. Началото и дестинацията на маршрута се обработват. Въз основа на определения маршрут, приложението намира възможни бензиностанции (или POI) по маршрута.

Push услуга

Ако сте активирали тази функция , така нареченият „Pushtoken“ предоставя актуална информация в рамките на „раздела за новини“.

Разпознаване на устройството

Тази функция проверява точното устройство, което използвате, за да показва правилно съдържанието на вашия смартфон. Не се изисква IMEI или UDID номер.

Статистически оценки

Статистическите данни (напр. Честота на използване, брой изтегляния, брой нови потребители) се предават на услугата "Flurry". Политиката за поверителност на тази услуга може да бъде намерена тук: https://developer.yahoo.com/flurry/legal-privacy/tos.html

 

2. Android

Решихте да използвате приложението за търсене на бензиностанции UTA. Във връзка с използването на това приложение, Вие сте приели разпоредбите за защита на данните на Google Inc. (https://policies.google.com/privacy?hl=bg). Освен това ще Ви информираме за правата за достъп до определени услуги за приложения, които са активни на Вашето мобилно устройство.

Когато използвате приложението, можете да избирате между онлайн или офлайн версия. Когато използвате офлайн вариант, не се прехвърлят данни за използването.

За да може техническата версия на мрежата да бъде изпълнена технически, ние изброяваме по-долу различните разрешения за достъп във връзка с вашето мобилно устройство.android.permission.INTERNET

 • Във връзка с оторизацията за достъп се извършват следните заявки, когато данните са извикани от бекенд ("eJump"):
   
 • Език на системата: Език на потребителя (задължителен, за да могат текстовете от „Новини“ и „Сервизни номера“ да се показват под „Още“)
 • Device ID: Това прави възможно доставянето на специфично за устройството съдържание. Не се изисква IMEI или UDID номер.

Търсене на маршрут

Тази услуга предава данни чрез API на Google. Данните за старта и дестинацията се обработват. В резултат на това маршрутите могат да бъдат изчислени.

 • аndroid.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE

Това разрешение за достъп спестява временно данни и снимки на устройството, например „Любими“, елементи на картини като икони или снимки под „Новини“.

 • android.permission.ACCESS_FINE_LOCATION
 • android.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION

Търсенето на станциите в близост се извършва локално на устройството. Геокоординатите не се прехвърлят.

Статистически оценки

Статистическите данни (напр. Честота на използване, брой изтегляния, брой нови потребители) се предават на услугата "Flurry". Политиката за поверителност на тази услуга може да бъде намерена тук: https://developer.yahoo.com/flurry/legal-privacy/tos.html

VI. UTA SmartCockpit® App

По принцип приложението може да се използва и без предоставяне на лични данни. Ако искате да използвате специални функции на приложението, може да се наложи обработката на лични данни.

1. Цели, за които ще се обработват личните данни:
UTA събира и обработва Вашите данни изключително за конкретни цели. Те също могат да са резултат от технически нужди, договорни изисквания или изрични заявки на потребителите. По технически причини при използването на приложението трябва да се събират и съхраняват определени данни (напр. Маркер за натискане, платформа на устройството и версия на приложението).

Като част от приложението, предоставено от UTA, UTA обработва личните данни, описани по-долу за вас:

 • Данни за геолокация (данни за местоположението на устройството, които сме свързали с превозно средство според вашите спецификации)
  Като част от стартирането на приложението, вие като потребител решавате сами дали искате да включите функционалността за обработка на данни за геолокация. Това е деактивирано по подразбиране.
  Потокът от данни в уеб приложението UTA SmartCockpit® зависи от
  - Активиране на функцията (геолокация) в мобилното устройство,
  - Активиране на предаването на данни от мобилното устройство към уеб приложението UTA SmartCockpit®,
  - Присвояване на мобилното устройство към превозното средство в приложението UTA SmartCockpit®.
  В случай на заявка, ние събираме текущото местоположение на мобилното устройство чрез GPS. Данните за местоположението на мобилното устройство и по този начин превозното средство се предават на уеб приложението UTA SmartCockpit®.
  Данните за местоположението се предават чрез криптирана връзка чрез HTTPS. Данните за местоположението се използват в уеб приложението UTA SmartCockpit® за планиране на маршрут от текущата позиция на превозно средство, както и за последващ анализ. Въз основа на данните за геолокацията, UTA при никакви обстоятелства не извършва профилиране в съответствие с член 22 от ОРЗД ​​или мерки за наблюдение на ефективността и поведението на отделните потребители на приложението SmartCockpit®Ако приемането на GPS е нарушеноместоположението се извършва автоматично чрез WLAN или радио мачти. В този случай геолокацията може да бъде по-малко точна. Ако функцията GPS е деактивирана, се показва последната известна позиция на мобилното устройство.
 • Активиране на приложението
  Като част от активирането на приложението UTA SmartCockpit® е необходимо клиентският номер и телефонният номер на потребителя на приложението да бъдат обработени по един и същи начин, за да се създаде постоянна връзка между уеб приложението UTA SmartCockpit® и свързаното приложение. Това е необходимо, за да можете да избирате превозни средства, да планирате маршрути и да получавате планирани маршрути от уеб приложението UTA SmartCockpit®, когато използвате приложението. Освен това се обработва така нареченият идентификатор на драйвера.
 • Използване на push функцията към приложението
  Когато използвате функцията за натискане от уеб приложението UTA SmartCockpit® към приложението, също така е необходимо да обработите идентификационния номер на превозното средство и маркера за натискане. Забележка: Push Token е специфичен за приложение маркер, който се генерира автоматично от Goolge Firebase.
 • Използване на функционалността на картатa
  Има разлика между iOS и Android, когато се използва функционалността на картата. Android използва Google Maps, докато iOS използва Apple Maps.
  Поради използваната функционалност (слой) няма предаване на данни за геолокация до Google или iOS. UTA разполага с данните за геолокация, обработени от Qivalon за показване на картата като част от регулирана обработка на поръчки.
  За да използвате тази функция, е необходима съществуваща интернет връзка чрез WLAN или мобилни данни. Това може да доведе до допълнителни разходи, които са извън контрола на UTA.
 • Данни от анализа
  За да подобряваме непрекъснато Вашето потребителско търсене, ние събираме статистически данни за използването на приложението. За тази цел използваме инструмента за анализ на Google Analytics Firebase. С това си гарантираме дизайн, базиран на нуждите и непрекъсната оптимизация на нашето приложение. От друга страна, ние използваме мерки за проследяване, за да запишем статистически използването на нашето приложение и да го оценим вместо Вас, за да оптимизираме нашата оферта. Всички данни се обработват анонимно.
  Следните данни се анализират при стандартно проследяване: брой активни потребители, брой сривове на приложения, взаимодействие с потребителите, информация за целевата група и използването на приложението. Освен това има проследяване на базата на събития, при което броят на активираните приложения, регистрираните превозни средства, планираните маршрути, стартираните маршрути и приетите мисии се записват и оценяват. В допълнение това базирано на събития проследяване записва и оценява броя на стартираните приложения, състоянието на приложението (отворено във фонов режим или на преден план) и броя на разстоянията на приложението. В допълнение, това включва също проследяване на промените в настройките по отношение на радиуса, прогнозата на цената, игнорирането на бензиностанциите на магистралата и показването на информация за трафика, включително съответните зададени параметри. Като потребител можете да направите подходящите настройки в приложението. Те могат да бъдат намерени в планирането на маршрута или в елемента от менюто Настройки.
 • Технически необходимо разрешение за достъп до Вашето устройство
  Достъпът до Интернет е необходим по технически причини. Достъпът до местоположението на устройството е необходим и за планиране на маршрути или търсене на радиус от текущата позиция на превозното средство. Това също е една от предпоставките за използване на функцията за геолокация, ако желаете и активирате.
 • Бисквитки
  Ние не използваме никакви бисквитки в приложението.

 

2. Правно основание за обработка
Като част от приложението UTA SmartCockpit®, UTA обработва лични данни чисто за конкретна цел и въз основа на правно основание.

Данните за местоположение се обработват въз основа на съгласието, дадено в приложението в съответствие с член 6, параграф 1, буква 1. обработен GDPR. Функционалността може да бъде изключена по всяко време с ефект за в бъдеще от потребителя на приложението в „Настройки“. След това функционалността се прекратява и данните за местоположението вече не се събират или предават на уеб приложението UTA SmartCockpit®.
За предаването на данни за местоположението до уеб приложението UTA SmartCockpit® е от съществено значение мобилното устройство да има достъп до Интернет.

Обработката на лични данни като част от използването на функционалността на картата и технически необходимите разрешения за достъп се основава на член 6, параграф 1, буква 1. b GDPR и се извършва изключително за предоставяне на договорени услуги. В зависимост от предоставяната услуга има възможност за достъп до Интернет. Наличието на достъп до Интернет е извън контрола на UTA. Съответно UTA не поема никаква отговорност за това, че приложението UTA SmartCockpit® не работи, както е договорено поради липса на наличност или липса на достъп до Интернет.

Ако UTA подлежи на законово задължение, което изисква обработването на лични данни, обработката се основава на член 6, параграф 1, буква 1. c от GDPR.

За да подобряваме непрекъснато използваемостта на приложението, ние събираме техническа информация и данни за анализ на псевдонимизирана основа. Правното основание за това е член 6, параграф 1, буква 1 f GDPR.

Не се извършва автоматизирано решение в отделни случаи, включително профилиране (чл. 22 от правилника за GDPR).

 

3. Получатели на лични данни:
По време на експлоатацията на приложението UTA SmartCockpit®, договорните процесори, поръчани от UTA, влизат в контакт с предоставени от вас лични данни. По-подробно това са следните доставчици на услуги:

Подизпълнител

Услуга

Qivalon GmbH

Предоставяне на уеб услугата за планиране на резервоари за интеграция в приложението UTA SmartCockpit®

o-soft Klaus Stumpf GmbH

Техническо развитие на уеб приложението и мобилното приложение UTA SmartCockpit®

Google Analytics Firebase

Tracken von User Statistiken in der UTA SmartCockpit® Mobile App

При никакви обстоятелства UTA не продава вашите данни на трети страни.

 

4. Прехвърляне в трета държава или в международна организация:
За предоставянето на услугите извън зоната на ЕС / ЕИП са спазени специалните изисквания на чл.44 и от правилника за GDPR ​​и Комисията е издала решение за адекватност в съответствие с чл.45.
Виж по-долу: https://datenschutz.hessen.de/datenschutz/internationales/angemessenheitsbeschl%C3%BCsse

 

5. Продължителност на съхранението на данни:
Клиентският номер, телефонният номер на водача и идентификационният номер на водача се съхраняват постоянно в приложението, за да се осигури непрекъсната връзка на приложението с уеб приложението UTA SmartCockpit®.

В допълнение, асоциираният идентификатор на превозното средство се съхранява временно по време на връзката между превозното средство и приложението и push токена за максимум 6 месеца.

Данните се изтриват автоматично, когато приложението се деинсталира.

В зависимост от срока на договора на уеб приложението UTA SmartCockpit®, UTA може да съхранява данни, събрани чрез вашето мобилно устройство, за да изпълни договора.

В случай на възражение срещу обработката на данни, UTA ще обработва данните в съответствие с член 17 от правилника за GDPR.

 

6. Права на субектите на данни
Вие имате следните права във връзка с обработването на вашите лични данни:

 • Съгласно член 15 EU- от правилника за GDPR имате право да поискате информация за съхраняваните от нас данни.
 • Съгласно член 16 от EU-GDPR имате право да коригирате неверни данни.
 • Съгласно член 17 EU-GDPR имате право да изтриете данните си, при условие че няма правна причина за по-нататъшно съхранение.
 • Съгласно член 18 от правилника за GDPR ​​на ЕС имате право да поискате обработката на вашите данни да бъде ограничена. Това означава, че данните ви все още ще се съхраняват, но се обработват само при ограничени условия (например с ваше съгласие или за предявяване на правни претенции).
 • Съгласно член 20 от EU-GDPR имате право на преносимост на данните по отношение на всички данни, които сте ни предоставили. Това означава, че ние ви предоставяме тези данни в структуриран, общ и машинно четим формат.

Можете да упражнявате правата си по отношение на дейностите по обработка, изброени по-горе спрямо UTA, по всяко време, използвайки горните данни за контакт.

Освен това имате право да възразите срещу UTA по отношение на обработката в контекста на обработката на вашите данни, непрекъснати процеси на техническо усъвършенстване. За да упражните правото си на възражение, можете да се свържете с UTA, като използвате посочените по-горе данни за контакт.

VII. Обработка на лични данни за изпълнение на договора в отношенията с клиентите

1.Цели и правно основание за обработка

Ние обработваме вашите лични данни, като вземаме предвид Общия регламент за защита на данните на ЕС (GDPR), както и Федералния закон за защита на данните (BDSG) и специфичните разпоредби (специални закони) със съответните разпоредби за защита на данните.

а. За изпълнение на договорни задължения (чл. 6, ал. 1, буква б от правилника за GDPR)

Когато кандидатстваме за връзка с клиенти с UNION TANK Eckstein GmbH & Co. KG, ние обработваме предоставената от вас информация за сключване на договора и за оценка на икономическия риск, който трябва да поеме от нас.

Обработка на данни в контекста на бизнес отношения
Ако е сключен договор, ние обработваме вашите данни, за да изпълним договорните отношения. Обработваните тук лични данни включват основни данни (напр. Име на фирма, име на фирма, адрес), данни на централно лице за контакт, както и всички данни, които се нуждаем от вас за целите на фактурирането (например данъчен номер на данък върху продажбите, банкови данни) като част от договорните отношения. Това включва и процесите на обработка, които се извършват във връзка с изпращането на носители за приемане.Сключването или изпълнението на договорните отношения не е възможно без обработката на личните Ви данни.

Използване на данни в случай на закъсняло плащане
В случай на неизпълнение на плащането, можем да възложим искове на трети страни. По този начин всички необходими данни се предават на съответната трета страна (например компания за събиране на дългове) до степента, необходима за целите на обработката на процеса на събиране.

б. Поръчване на продукти и услуги (член 6, параграф 1, буква б от правилника за GDPR)

Когато поръчвате и използвате продукти / услуги в категориите, изброени по-долу, може да има нужда от допълнителни лични данни, които да бъдат обработвани в допълнение към посочените по-горе данни. Те по същество включват:

Носители за приемане (служебни карти, пътни такси)
Данни, свързани с превозното средство (напр. Собственик или наемодател на превозното средство, номер на регистрационния номер), данни за водача (различен адрес за доставка или име, когато са изписани на сервизната карта).

Цифрови услуги (изключителна зона за клиенти на UTA, електронно фактуриране, електронно извеждане на данни, приложение за търсене на станции на UTA)
Електронни данни за контакт (имейл адрес) за информация за нов документ за фактуриране или за предаване на данни за фактуриране или като част от създаването на нови потребители на изключителната зона на клиента на UTA или в случай на използване на функцията за обратна връзка в приложението за търсене на станция на UTA. Също така обработваме данните ви за местоположение в приложението, за да можем да ви покажем най-близката точка за приемане.

(Пътни такси) процедура по регистрация
Основни данни на клиента за целите на валидирането (например основни данни на компанията), обработка на всички данни, изисквани от оператора на системата за приемане (варират в зависимост от системата за приемане).

В контекста на процедурите за регистрация за използване на избрани системи за приемане на пътни такси или когато UNION TANK Eckstein GmbH & Co. За да узаконим вашата информация, съобщена ни по време на процеса на регистрация, може да е необходимо тя да бъде предоставена чрез подходящи документи (например регистрация на превозно средство). Партньорите за приемане / системните оператори трябва да бъдат доказани.

За да можем да Ви предоставим пълна подкрепа в контекста на възможни запитвания или при изпълнителни дела от страна на оператора на системата за приемане на такси или национални изпълнителни органи, ние също съхраняваме всички данни, предоставени от Вас като част от процеса на регистрация вътрешно.

Кредитно управление
Когато се издава кредит (напр. На Mercedes ServiceCard), ние споделяме цялата подходяща информация за потреблението на този кредит с компанията, която го издава (напр. Daimler AG). Това се прави, за да можете да Ви информирате за оферти през периода на валидност на кредита.
Цялата обработка на вашите лични данни по-горе.

 Процедурите за обработка за преддоговорни или договорни цели се основават на член 6, параграф 1, буква 1. б от правилника за GDPR.

cПоради легитимен интерес на UNION TANK Eckstein GmbH & Co. KG (член 6, параграф 1, буква F от правилника за GDPR.

Ние също обработваме Вашите данни извън действителното изпълнение на договора, за да защитим нашите законни интереси и тези на трети страни. Тази обработка се извършва въз основа на член 6, параграф 1, буква f от правилника за GDPR. Тези процеси са:

Оценка на икономическия риск, който трябва да се поеме (определяне на кредитоспособността)
За да приключим започването на бизнес и да наблюдаваме съществуващите взаимоотношения с клиенти - особено в случай на неизпълнение на плащането - използваме подкрепата на кредитни агенции. Въз основа на наличната информация те оценяват, наред с други неща, също Вашите лични данни рискът от неизпълнение на плащането. Ние лично ще прегледаме резултата за пореден път и ще оценим възможните последици за бизнес отношенията от служител на UNION TANK Eckstein GmbH & Co. KG.

Промоция на собствени продукти и услуги
В случай, че не ни е било дадено конкретно лице за контакт за рекламни цели, ние ще използваме данните, предоставени от централното лице за контакт, и ще го информираме като част от договорните отношения за продукти и услуги на UNION TANK Eckstein GmbH & Co. KG и нашите свързани компании.

Можете да оттеглите превода по всяко време с ефект за в бъдеще.

По-нататъшната обработка на вашите данни за защита на нашите законни интереси може да бъде:

Мерки за управление на бизнеса и по-нататъшно развитие на собствени продукти и услуги
Вътрешен мониторинг за контрол на съществуващите бизнес отношения.

Предотвратяване
За превантивно избягване на престъпления, ние наблюдаваме поведението на употреба и използването на носителя за приемане.

Изследване и оптимизиране на процедури за анализ на нуждите и директен контакт с клиенти; включително вътрешно сегментиране на клиенти

dВъз основа на съгласие (чл. 6, ал. 1, буква a от правилника за GDPR)

Ако сте ни дали съгласието си да обработваме вашите лични данни за конкретни цели (вижте подробностите по-долу), законността на тази обработка се дава въз основа на вашето съгласие. Даденото съгласие може да бъде оттеглено по всяко време. Това се отнася и за отмяната на съгласията, които може да са ни били дадени преди влизането в сила на GDPR, т.е. преди 25 май 2018 г. Моля, имайте предвид, че отмяната ще влезе в сила само в бъдеще. Обработката, извършена преди оттеглянето, не е засегната.

Регистрация на бюлетин за реклама
Бюлетини се изпращат до вас само въз основа на отделно съгласие.

(Лични) гаранции
В случай на лични гаранции от трети страни (гаранции на външни доставчици), UNION TANK Eckstein GmbH & Co. KG обработва всички необходими лични данни, заедно с информация за икономическите и финансовите условия на тази трета страна.

e. Да изпълнява законови задължения във връзка с Чл.6 ал.1 буква от правилника за GDPR

 

2. Получатели или категории получатели на личните данни

В рамките на компанията всички отдели имат достъп до вашите данни, които са абсолютно необходими за изпълнение на нашите договорни и правни задължения.

Договорените доставчици на услуги и посредници също могат да влязат в контакт с вашите данни. Като част от обработката на поръчки, тези партньори са задължени по договор да спазват директивите за защита на данните и да подпомагат UNION TANK Eckstein GmbH & Co. KG при осъществяване на бизнес отношения с вас.

Наред с други неща, ние използваме договорни процесори за следните услуги: поддръжка / поддръжка / разработване на EDP / ИТ приложения, услуги на кол центъра, унищожаване и унищожаване на данни, изпращане на рекламни материали, хостинг на уебсайт, дизайн на уебсайт, магазин за писма, сигурност на сградата, валидиране на данните за адрес, Проверки на шофьорска книжка, поддръжка на процеса (24/7), онлайн оторизации, услуги за повреда.

В специални съзвездия ние обработваме вашите лични данни заедно с партньори за сътрудничество. Всяка страна обработва вашите данни изключително за конкретна цел и в рамките на споделена отговорност. Този договор е в контекста на:

• Търговски партньорства / модели на сътрудничество
При модели, при които участващите партньори за сътрудничество са в независими договорни отношения с вас, може да се случи така, че да обменяме данни в рамките на сътрудничеството. Съответната обработка на Вашите данни, включително по-нататъшната обработка на предварително обменени данни от всеки партньор за сътрудничество, се основава на преките договорни отношения с Вас. Към този момент няма допълнително задължение да предоставяте информация за обработката на данни от партньора за сътрудничество, тъй като можем да предположим, че вече сте напълно информирани за обработката на Вашите данни от независимите договорни отношения с партньора за сътрудничество. Няма правомощия да издава инструкции на съответния партньор за сътрудничество.
• Дейности с вътрешни или групови компании
• Фактуриране

Външни доставчици на услуги
За да изпълним договорни задължения, понякога използваме външни доставчици на услуги. Ние ги използваме за следните услуги: кредитни отчети, регистрации на пътни такси, логистични услуги, услуги за възстановяване на разходи, процедури за събиране на дългове, таксуване на плащания за услуги в процедурата за възстановяване

Във всички горепосочени случаи гарантираме, че трети страни имат достъп само до личните данни, необходими за изпълнението на отделни задачи.

Други получатели
Освен това можем да предаваме Вашите данни на други получатели, например на органи, за да изпълним законови задължения за докладване, като агенции за социално осигуряване, данъчни органи или правоприлагащи органи.

Много важно: при никакви обстоятелства UNION TANK Eckstein GmbH & Co. KG не продава Вашите данни на трети страни.

Прехвърляне на данни към трета държава
Ако Вашите данни се обработват от доставчик на услуги извън ЕС / ЕИП, обработката ще се извърши само ако Комисията на ЕС е потвърдила адекватно ниво на защита на данните за третата държава или ако са налице други подходящи гаранции за защита на данните.

 

3. Продължителност на съхранението на данни

Вашите данни ще бъдат изтрити веднага щом вече не са необходими за обработка на горепосочените цели. Наред с други неща, може да се случи вашите данни да се съхраняват за времето, през което могат да бъдат предявени искове срещу нашата компания (срок на давност - 3 години). Ние също така запазваме Вашите данни, ако сме законово задължени да го направим. Тези задължения са получени, наред с други неща, от Търговския кодекс (HGB) и Данъчния кодекс (AO).

VIII. Обработка на лични данни за изпълнение на договора в отношенията с доставчиците

1. Цели и правно основание за обработка

а. За изпълнение на договорни задължения (чл. 6, ал. 1, буква б от правилника за   GDPR)

Обработка на данни в контекста на бизнес отношения
Като част от сключването на договор за доставчик или по време на преддоговорни преговори за осъществяване на такъв с UNION TANK Eckstein GmbH & Co. KG, ние обработваме Вашите данни, за да установим и реализираме бизнес отношенията. Обработваните тук лични данни включват основни данни (напр. Име на фирма, включително име на фирма, адрес, данни за геолокация), данни за лице за контакт (имейл адрес, телефонен / мобилен телефонен номер) и всички данни, които използваме за целите на фактуриране (напр. Данък върху продажбите) ИД, банкови данни) като част от договорните отношения.

Сключването или изпълнението на договорните отношения не е възможно без обработката на личните Ви данни.

За да се гарантира качеството на данните
Използване на имейл адреса на лицето за контакт, предоставен от вас, за да се осигури подходящото качество на данните.

Цялата обработка на вашите лични данни по-горе Процедурите за обработка за преддоговорни или договорни цели се основават на член 6, параграф 1, буква 1. b от правилника за GDPR.

б. Поради легитимен интерес на UNION TANK Eckstein GmbH & Co. KG (член 6, параграф 1, букв. f от правилника за GDPR.

Ние също обработваме Вашите данни извън действителното изпълнение на договора, за да защитим нашите законни интереси и тези на трети страни. Тази обработка се извършва въз основа на член 6, параграф 1, буква f от ОРЗД. Тези процеси са:

Прозрачното представяне на предимствата и референтните места в сравнение с Клиенти на UNION TANK Eckstein GmbH & Co. KG
Клиентски счетоводни документи (проверка на позиция) или извеждане на цифрови данни

Публикуването на данните в електронни и аналогови прегледи на точки за приемане
Търсене на станция, приложение UTA, директория на бензиностанция.

За информация на клиенти, бизнес партньори, доставчици на услуги на UNION TANK Eckstein GmbH & Co. KG
Преглед на приемащите партньори / агенции или приеманията на UTA.

Мерки за бизнес контрол и по-нататъшно развитие на бизнес отношенията
Мониторинг и контрол на отношенията на партньора по приемане

c. Да изпълнява законови задължения във връзка с Чл.6 ал.1 буква c GDPR

Освен това можем да предаваме Вашите данни на други получатели, например на органи, за да изпълним законови задължения за докладване, като агенции за социално осигуряване, данъчни органи или правоприлагащи органи.

 

2. Получатели или категории получатели на личните данни

В рамките на компанията всички отдели имат достъп до Вашите данни, които са абсолютно необходими за изпълнение на нашите договорни и правни задължения.

Договорените доставчици на услуги и посредници също могат да влязат в контакт с Вашите данни. Като част от обработката на поръчки, тези партньори са задължени по договор да спазват директивите за защита на данните и да подпомагат UNION TANK Eckstein GmbH & Co. KG при осъществяване на бизнес отношения с Вас.

Освен всичко друго, ние използваме договорни процесори за следните услуги: поддръжка / поддръжка / разработване на EDP / ИТ приложения, унищожаване и унищожаване на данни, хостинг на уебсайтове, дизайн на уебсайтове, сигурност на сгради, доставчици на знаци.

В специални съзвездия ние обработваме вашите лични данни заедно с партньори за сътрудничество. Всяка страна обработва вашите данни изключително за конкретна цел и в рамките на споделена отговорност. Този договор е в контекста на:

 • Партньорства за дистрибуция
 • Дейности с вътрешни или групови компании
 •  Фактуриране

Външни доставчици на услуги
В контекста на иницииране и изпълнение на законови и договорни задължения, понякога използваме външни доставчици на услуги.
Във всички горепосочени случаи гарантираме, че трети страни имат достъп само до личните данни, необходими за изпълнението на отделни задачи.

Други получатели
Клиентите получават данните си за местоположение като информация относно използването на носители за приемане.

Много важно: при никакви обстоятелства UNION TANK Eckstein GmbH & Co. KG не продава вашите данни на трети страни.

Прехвърляне на данни към трета държава
Ако вашите данни се обработват от доставчик на услуги извън ЕС / ЕИП, обработката ще се извърши само ако Комисията на ЕС е потвърдила адекватно ниво на защита на данните за третата държава или ако са налице други подходящи гаранции за защита на данните.

 

3. Продължителност на съхранението на данни

Вашите данни ще бъдат изтрити веднага щом вече не са необходими за обработка на горепосочените цели. Наред с други неща, може да се случи вашите данни да се съхраняват за времето, през което могат да бъдат предявени искове срещу нашата компания (срок на давност - 3 години). Ние също така запазваме вашите данни, ако сме законово задължени да го направим. Тези задължения се получават, наред с други неща, от HGB и AO.

IX. Обработка на лични данни в контекста на процедурите за кандидатстване

1. Цел на обработката

В контекста на процесите на кандидатстване и вземане на решения относно сключването на трудов договор, ние обработваме вашите лични данни за конкретна цел.
Няма автоматизирано вземане на решения.

 

2. Правно основание за обработка

Тази обработка се извършва въз основа на член 6, параграф 1, буква 1. b от правилника за GDPR вместо това.

 

3. Получатели или категории получатели на личните данни

Вашите лични данни ще бъдат обработвани само от вътрешни отдели (персонал, ръководител на длъжността, ръководство). Прехвърляне към трети страни не се извършва, с изключение на нашите доставчици на услуги като част от обработката на поръчки.
Няма намерение да се прехвърлят личните данни на трета държава или международна организация.

 

4. Продължителност на съхранението

Данните ще бъдат изтрити 6 месеца след приключване на процеса на кандидатстване. Ако е сключен трудов договор или има интерес от удължаване на срока, ние ще Ви информираме отделно за използването на данните в трудовото правоотношение или ще получим Вашето съгласие за удължаване на срока.

X. Информация за защита на данните за програмата „Passion for customers“

Заедно с нашата компания майка Edenred S.A. UNION TANK Eckstein GmbH & Co. KG провежда програма, която има за цел да определи удовлетвореността на клиентите от продуктите и услугите на UTA и да извлече нужди от подобрения от това. За тази цел UTA използва решение, което прави възможно управлението на проучванията, анализирането на резултатите от проучването и класифицирането на отзивите на клиентите (програма Medallia).

С тази информация UNION TANK Eckstein GmbH & Co. KG (UTA, ние) Ви информира като отговорно лице i. С. срещу. Член 13 № 7 от правилника за GDPR относно обработката на личните ви данни и свързаните с вас права.

UTA обикновено обработва лични данни в съответствие с Общия регламент за защита на данните на ЕС (GDPR) и Федералния закон за защита на данните (BDSG) и специфичните за областта разпоредби за защита на данните (специални закони).

1. Цели и правно основание за обработка

Като част от програмата Medallia, UTA обработва не само фирмени данни, но и данни от посочено лице за контакт. Всички тези данни се основават на информация, която сте ни предоставили като част от новия процес на клиента. Данните се обработват в детайли:
• лице за контакт (собствено и фамилно име, пол, евентуално персонализиран фирмен имейл адрес)
• от компанията (име на компанията, седалище на компанията (град, държава), централни комуникационни данни (имейл адрес, телефонен номер)), език
• от цифровия посетител (IP адрес, информация за устройството, информация за браузъра и др.)

Във връзка с Вашата обратна връзка UTA обработва напр. Отчасти също лични данни за определяне на специфични нужди и удовлетвореност на клиентите, както и за определяне на тенденции и възможности за подобрение по отношение на предлаганите продукти и услуги.
Освен това, в рамките на програмата Medallia, UTA установява информация за възможни проблеми (технически, оперативни) при използването на продукти и услуги на UTA.

За вътрешна обработка UTA обработва отзивите на клиентите за:
• Определяне на стандартни потребителски профили,
• Определяне на тенденции чрез сегментиране, филтриране и сравняване на профили,
• Персонализиране на взаимодействието с клиентите,
• Подкрепа и идентифициране на възможни бизнес области.

Всички описани по-горе дейности по обработка се основават на легитимен интерес на UTA и се извършват в съответствие с член 6, параграф 1, буква 1. f от правилника за GDPR вместо това.
 

2. Категории получатели на лични данни

В рамките на компанията всички отдели имат достъп до вашите лични данни, които абсолютно се нуждаят от този достъп, за да изпълняват задачите си.
Договорените доставчици на услуги и посредници също влизат в контакт с вашите данни. Като част от споразумение, тези партньори са задължени по договор да спазват изискванията за защита на данните и да подкрепят UTA при изпълнението на тази задача.
Поддържа се в програмата Medallia:
• Medallia, доставчик на решения за SaaS, който осигурява техническа поддръжка и техническа поддръжка в допълнение към техническата платформа.
• Edenred S.A. за да се гарантира, че програмата Medallia работи безпроблемно. Тук Edenred S.A. Като компания майка ние имаме основен достъп до всички лични данни, обработвани като част от програмата Medallia. Edenred не обработва вашите лични данни извън гореспоменатата цел.
 

3.Външни доставчици на услуги и други получатели

Третите страни нямат достъп до Вашите лични данни по програмата Medallia.
Много важно: UTA не продава личните Ви данни на трети страни при никакви обстоятелства.
 

4. Прехвърляне на данни към трета държава

Гарантира се, че Вашите лични данни в рамките на програмата Medallia се обработват без изключение на сървъри в зоната на ЕС / ЕИП (Франкфурт на Майн, Германия или Амстердам, Холандия).

Събраните лични данни ще бъдат обработвани извън Европейския съюз, само ако Европейската комисия е взела решение за адекватност или ако са взети подходящи и подходящи мерки за сигурност, за да се гарантира сигурността и защитата на Вашите лични данни.
 

5. Продължителност на съхранението на данни

Вашите лични данни ще бъдат обработвани и съхранявани за период от 3 години. След този период личните данни ще бъдат изтрити съгласно автоматична процедура.

XI. Права на засегнатите лица/Формуляр за запитване

В случай че обработваме вашите лични данни, вие сте засегнати по смисъла на GDPR и имате следните права спрямо нас, отговорното лице по смисъла на GDPR:

1.Право на информация

Можете да поискате потвърждение от нас, отговорното лице, дали обработваме лични данни, свързани с Вас.

Ако случаят е такъв, можете да поискате от нас информация относно следната информация:

 • целите, за които се обработват личните данни;
 • категориите лични данни, които се обработват;
 • получателите или категориите получатели, на които личните данни, свързани с вас, са били разкрити или все още се разкриват;
 • планираната продължителност на съхранението на вашите лични данни или, ако няма конкретна информация, критерии за определяне на продължителността на съхранение;
 • съществуването на право на коригиране или изтриване на личните Ви данни, право на ограничаване на обработката от нас или право на възражение срещу това обработване;
 • съществуването на право на обжалване пред компетентния надзорен орган;
 • цялата налична информация за произхода на данните, ако личните данни не са били събрани директно от вас;

Имате право да поискате информация дали вашите лични данни се предават на трета държава или на международна организация. В този контекст можете да поискате да бъдете информирани за подходящите гаранции съгласно Член 46 от правилника за GDPR ​​ във връзка с предаването.
 

2. Право на коригиране

Имате право на корекция и / или попълване по отношение на отговорното лице, ако обработваните лични данни, касаещи вас, са неверни или непълни.
 

3. Recht auf Einschränkung der Verarbeitung

Можете да поискате ограничение на обработването на вашите лични данни при следните условия:

 •  ако оспорвате точността на личните данни, отнасящи се до Вас, за период от време, който ни позволява да проверим точността на личните данни;
 •  обработването е незаконно и вие отказвате да разрешите личните данни и вместо това искате да ограничите използването на личните данни;
 •  Вече не се нуждаем от вашите лични данни за целите на обработката, но вие се нуждаете от тях, за да отстоявате, упражнявате или защитавате правни претенции, или
 •  ако сте подали възражение срещу обработването в съответствие с член 21, параграф 1 от правилника за GDPR ​​и все още не е установено дали нашите законни причини надвишават Вашите причини.

Ако обработката на личните Ви данни е била ограничена, тези данни - освен тяхното съхранение - могат да бъдат разрешени само с ваше съгласие или за установяване, упражняване или защита на правни претенции или за защита на правата на друго физическо или юридическо лице или по причини от важен обществен интерес обработени от Съюза или държава членка.

Aко ограничението на обработката съгласно по- горе описаните предпоставки е лимитирана, ще бъдете информирани от нас, преди ограничението да бъде преустановено.
 

4. Право на анулиране

а. Задължение за заличаване

Можете да поискате незабавно да изтрием личните Ви данни и ние сме длъжни да ги изтрием незабавно, ако се прилага една от следните причини:

 • Личните данни, свързани с Вас, вече не са необходими за целите, за които са събрани или обработени по друг начин.
 • оттегляте съгласието си, на което се основава обработката в съответствие с Чл.6 ал.1 лит. а или член 9, параграф 2, буква а от правилника за GDPR и няма друго правно основание за обработката.
 • те се базират съгл. 21 Параграф 1 от от правилника за GDPR ​​възразявате срещу обработването и няма основни законни причини за обработката или възразявате в съответствие с. Член 21, параграф 2 от правилника за GDPR възражение срещу обработването.
 • личните данни, отнасящи се до Вас, са били обработени незаконно.
 • Изтриването на Вашите лични данни се изисква, за да се изпълни правно задължение съгласно правото на Съюза или законодателството на държавите-членки, на което е подчинено отговорното лице.
 • личните данни, свързани с Вас, са събрани във връзка с услугите на информационното общество, предлагани в съответствие с член 8, параграф 1 от правилника за GDPR.

б. Информация до трети страни

В случай, че сме оповестили личните данни, касаещи Вас, и сме длъжни да ги изтрием в съответствие с чл.17, ал.1 от правилника за GDPR, ние ще предприемем подходящи мерки, включително технически мерки, като вземем предвид наличната технология и разходите за внедряване За да информирате лицата, отговорни за обработката на данни, които обработват личните данни, че вие, като субект на данните, сте поискали от тях да изтрият всички връзки към тези лични данни или копия или копия на тези лични данни.

cИзключения

Правото на заличаване не съществува, ако е необходима обработка

 • да упражнява правото на свобода на изразяване и информация;

 • да изпълнява правно задължение, което изисква обработка съгласно законодателството на Съюза или държавите-членки, на които е подчинено отговорното лице, или да изпълнява задача, която е в обществен интерес или при упражняването на официална власт, която е прехвърлена на отговорното лице;

 • по съображения от обществен интерес в областта на общественото здраве в съответствие с член 9, параграф 2, буква 2 h и i, както и член 9, параграф 3 от правилника за GDPR;

 • за архивни цели в обществен интерес, научни или исторически изследователски цели или за статистически цели съгл. Член 89, параграф 1 от правилника за GDPR, доколкото правото, посочено в раздел а), може да направи реализацията на целите на тази обработка невъзможна или сериозно да я накърни, или

 • за установяване, упражняване или защита на правни искове.

   

5. Право да бъдете информирани

Ако сте заявили правото на корекция, изтриване или ограничаване на обработката срещу нас, ние сме длъжни да уведомим всички получатели, на които личните данни, свързани с Вас, са били разкрити, за тази корекция или изтриване на данните или ограничение на обработката, освен ако това се оказва невъзможно или включва непропорционални усилия.
Имате право да бъдете информирани за тези получатели от нас.
 

6. Право на преносимост на данните

Имате право да получавате личните данни за Вас, които сте ни предоставили, в структуриран, общ и машинно четим формат. Също така имате право да прехвърлите тези данни на друго отговорно лице без пречки от нас, при условие че това

 • обработката се основава на съгласие в съответствие с. Чл.6 ал.1 буква а от правилника за GDPR или член 9, параграф 2, букв. а от правилника за GDPR или на договор съгласно. Чл.6 ал.1 буква b от правилника за GDPR се основава и
 • обработката се извършва с помощта на автоматизирани процедури.

При упражняването на това право Вие също имате право личните данни, свързани с вас, да бъдат предадени директно от нас на друго отговорно лице, доколкото това е технически осъществимо. Това не трябва да накърнява свободите и правата на другите хора.

Правото на преносимост на данните не се прилага за обработването на лични данни, които са необходими за изпълнението на задача, която е в обществен интерес или се извършва при упражняване на официална власт, която е прехвърлена на отговорното лице.
 

7. Право на възражение

По причини, произтичащи от конкретната Ви ситуация, имате право да възразите по всяко време срещу обработването на личните Ви данни, което се основава на чл. 6, ал. e или f от правилника за DSGVO се провежда, за да възрази; това се отнася и за профилиране въз основа на тези разпоредби.

Повече няма да обработваме Вашите лични данни, освен ако не успеем да докажем убедителни законни причини за обработката, които надвишават Вашите интереси, права и свободи, или обработката служи за утвърждаване, упражняване или защита на правни претенции.

Ако личните данни, които се отнасят до Вас, се обработват с цел експлоатация на директна поща, имате право по всяко време да възразите срещу обработването на личните данни, отнасящи се до Вас, с цел такава реклама; това важи и за профилирането, доколкото е свързано с такава пряка реклама.

Ако възразите срещу обработването за целите на директния маркетинг, личните данни, свързани с Вас, повече няма да бъдат обработвани за тези цели.

Независимо от Директива 2002/58 / ЕО, имате възможност, във връзка с използването на услуги на информационното общество, да упражните правото си на възражение чрез автоматизирани процедури, в които се използват технически спецификации.
 

8. Право на отмяна на декларацията за съгласие съгласно закона за защита на данните

Имате право да оттеглите декларацията си за съгласие съгласно закона за защита на данните по всяко време. Отмяната на вашето съгласие не засяга законността на обработката, извършена въз основа на вашето съгласие до момента на оттегляне.
 

9. Автоматизирано решение в отделни случаи, включително профилиране

Имате право да не бъдете обект на решение, основано единствено на автоматизирана обработка - включително профилиране -, което има правен ефект върху Вас или което Ви засяга значително по подобен начин. Това не се отнася за решението

 • е необходимо за сключването или изпълнението на договор между Вас и отговорното лице,
 • е допустимо въз основа на законодателство на Съюза или на държава-членкана което е подчинено отговорното лице и това законодателство съдържа подходящи мерки за защита на Вашите права и свободи и Вашите законни интереси,
 • се прави с Вашето изрично съгласие.

Тези решения обаче не могат да се основават на специални категории лични данни съгласно чл. 9, ал. 1 от правилника за GDPR, освен ако чл. 9, ал. 2 букви a или g се прилага правилника за GDPR и са предприети подходящи мерки за защита на Вашите права и свободи и Вашите законни интереси.

По отношение на споменатите по-горе случаи, ние предприемаме подходящи мерки за защита на вашите права и свободи и Вашите законни интереси, включително поне правото да се намеси лице от отговорното лице, да изразите Вашата собствена гледна точка и да оспорите решението.
 

10. Моля, използвайте този формуляр, за да заявите правата си на субект на данни или да се свържете с нас по въпроси, свързани със защитата на данните.
 

11. Право на жалба до надзорен орган

Без да се засягат каквито и да било други административни или съдебни средства за защита, имате право да подадете жалба до надзорен орган, по-специално в държавата-членка по местоживеене, месторабота или твърдяното нарушение, ако считате, че обработването на личните Ви данни е против и нарушава GDPR.

Надзорният орган, до който е подадена жалбата, информира жалбоподателя за състоянието и резултатите от жалбата, включително възможността за съдебни мерки за защита съгласно член 78 от правилника за GDPR.

Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht (BayLDA)
Promenade 27
91522 
Ansbach
Telefon: +49 (0) 981 53 1300
mailtopoststelle@lda.bayern.de

Stand: Mai 2018

Cookie-Liste

 

Unbedingt erforderliche Cookies

Diese Cookies sind zur Funktion der Website erforderlich und können in Ihren Systemen nicht deaktiviert werden. In der Regel werden diese Cookies nur als Reaktion auf von Ihnen getätigte Aktionen gesetzt, die einer Dienstanforderung entsprechen, wie etwa dem Festlegen Ihrer Datenschutzeinstellungen, dem Anmelden oder dem Ausfüllen von Formularen. Sie können Ihren Browser so einstellen, dass diese Cookies blockiert oder Sie über diese Cookies benachrichtigt werden. Einige Bereiche der Website funktionieren dann aber nicht. Diese Cookies speichern keine personenbezogenen Daten.

 

Cookie-Untergruppe Cookies Verwendete Cookies
uta.com _dc_gtm_UA-xxxxxxxx Erstanbieter
web.uta.com OptanonAlertBoxClosed , cookietest , OptanonConsent , fe_typo_user Erstanbieter
cdn.cookielaw.org OptanonConsent, OptanonAlertBoxClosed Drittanbieter

 

 

Cookie-Untergruppe Cookies Verwendete Cookies
uta.com _hjFirstSeen _gclxxxx _hjTLDTest _hjAbsoluteSessionInProgress _hjSession_xxxxxx _hjSessionUser_xxxxxx _uetvid _hjid Erstanbieter
web.uta.com _ga _hjIncludedInPageviewSample _hjIncludedInSessionSample _pctx _gat_UA- _gid _pprv _pcid Erstanbieter
consent.cookiebot.com CookieConsent Drittanbieter

 

 

Cookie-Untergruppe Cookies Verwendete Cookies
web.uta.com mp__utmz mp__utmc mp__utma mp__utmb Erstanbieter
uta.com weird_get_top_level_domain Erstanbieter
www.clarity.ms CLID Drittanbieter

 

 

Cookie-Untergruppe Cookies Verwendete Cookies
web.uta.com _gat_UA-XXXXXX-X ln_or Erstanbieter
uta.com _uetsid _fbp Erstanbieter
c.bing.com SRM_B Drittanbieter
google.com CONSENT Drittanbieter
linkedin.com lidc, AnalyticsSyncHistory, li_sugr Drittanbieter
bing.com MUID Drittanbieter

 

 

Cookie-Untergruppe Cookies Verwendete Cookies
linkedin.com bcookie, UserMatchHistory Drittanbieter
www.facebook.com   Drittanbieter
www.linkedin.com bscookie Drittanbieter