Verkeersveiligheid

header-roadsafety

Onze inzet op het gebied van verkeersveiligheid

Waaraan UTA Edenred groot belang hecht

Op Europese wegen vinden voortdurend lichte tot vrij zware verkeersongevallen plaats, deels met ernstige gevolgen. Om dit tegen te gaan, heeft de Europese Unie een officiële richtlijn ingesteld - het "European Road Safety Charter", kortweg ERSC. Het ERSC heeft als doel 25.000 levens op de weg te redden, met als hoofddoel het aantal verkeersslachtoffers in EU-landen tegen 2020 met de helft te verminderen.

Gemeenten, federaties en ondernemingen uit verschillende bedrijfstakken in heel Europa zetten zich in voor dit programma. De ondertekenaars van het ERSC nemen diverse maatregelen om bij te dragen aan het bereiken van het doel van het programma. UTA Edenred was één van de eerste ondertekenaars. UTA Edenred was één van de eerste ondertekenaars.

Om aan deze vrijwillige verbintenis te voldoen, hebben wij concrete stappen ondernomen om de verkeersveiligheid te waarborgen.

contents-roadsafety

Partnerschap met DocStop

Medische diensten onderweg voor chauffeurs

In 2007 zijn UTA en DocStop een langdurig samenwerkingsverband overeengekomen. DocStop is onze competente partner als het gaat om het bieden van medische zorg aan chauffeurs onderweg. Zo kunnen chauffeurs onderweg vroegtijdig worden behandeld zodat eventuele ernstige gevolgen worden voorkomen.

Hoe werkt DocStop?
Chauffeurs kunnen bij de meest uiteenlopende gezondheidsklachten het meldpunt van DocStop bellen. Zij zullen dan het adres van een nabij gelegen DocStop-station in meedelen. De chauffeur kan zich direct ter plaatse medisch laten behandelen om vervolgens veilig door te kunnen rijden.

Meldpunt van DocStop:
00800 03627867

Meer informatie over DocStop:

Hoe werkt DocStop?

Goedkoop bijtanken met Bestprice Optinet

csm_company-responsibility-safety_f9fb02bf54

Samenwerking met TÜV Rheinland

Regelmatige nascholing voor chauffeurs

Volgens de Duitse wet betreffende de vakbekwaamheid van professionele vrachtwagenchauffeurs (BKrFQG) zijn professionele vrachtwagenchauffeurs in het goederen- en personenvervoer over de weg die houder zijn van een rijbewijs van één van de categorieën C1/C1E/C/CE of D1/D1E/D/DE, verplicht aan te tonen dat ze regelmatig nascholing hebben gevolgd.

Via onze media informeren wij chauffeurs en verantwoordelijken van wagenparken regelmatig over nieuws en data op het gebied van deze nascholingen. Daarin wordt vooral aandacht besteed aan kennis over veilig rijgedrag, veiligheidsaspecten ten aanzien van de lading en efficiënt brandstofverbruik in het bijzonder.

csm_company-responsibility-security-tuev_8a8b3e973b

Beveiligde parkeerterreinen voor vrachtwagens

Onbezorgd parkeren met UTA Edenred

Klanten hebben toegang tot de UTA Edenred-parkeerservice. Samen met onze partners bieden wij chauffeurs overal in Europa de mogelijkheid 'onbezorgd' te parkeren tijdens hun rustperioden.

Wanneer onder tijdsdruk verplicht pauze moet worden genomen, kan de stress van zoeken naar een parkeerplaats van invloed zijn op het fysieke welzijn van vrachtwagenchauffeurs, wat resulteert in een gespannen, snelle manier van rijden. De UTA Edenred-parkeerservice neemt het gedoe rond zoeken van een parkeerplaats weg en biedt beveiligde parkeerplaatsen op afgesloten terreinen. Onbezorgd parkeren zorgt voor een ongestoorde slaap zodat chauffeurs uitgerust aan de volgende etappe kunnen beginnen.

Meer informatie over de UTA Edenred-parkeerservice:

company-responsibility-safety-security-parking