Защита на картата

Вашата безопасност е важна за нас

csm_header-safety_8184b70e17
csm_solution-products-cardsecurity_977a6f60bc

UTA Edenred се ангажира да предоставя безопасни продукти, услуги, процеси и системи за защита на своите клиенти. За тази цел UTA Edenred прилага широк набор от мерки, за да гарантира, че сте в безопасност, докато използвате картите си:

•    24/7 блокиране на карта чрез онлайн портала
•    Специален екип за разкриване на измами
•    ПИН-кодове за всички карти
•    Лимити на карти
•    Контрол върху това къде и какви видове продукти могат да бъдат закупени
•    Изчерпателно счетоводство и отчетност
•    Известия за трансакции от UTA – с предупреждения в реално време и информация за нови трансакции с карта UTA (с изключение на трансакции за плащане на пътна такса и офлайн трансакции)

Преглед на трансакциите в реално време с карта UTA

Известия за трансакции от UTA

С евтината услуга за уведомяване за трансакции UTA можете бързо да проверите дали Вашата карта за гориво и услуги UTA е била използвана неправомерно.

Услугата Ви изпраща съответната информация по имейл или SMS веднага след приключване на трансакцията (с изключение на трансакции за плащане на пътна такса и трансакции офлайн).
Това Ви дава пълен контрол, като Ви позволява да действате незабавно, ако забележите нещо подозрително.

Активирайте UTA известията за трансакции днес в портала за клиенти на UTA.

Общи правила и условия

Нашите условия изискват клиентите да съобщават на полицията за измамни трансакции или откраднати карти. Копие от условията можете да намерите тук: https://web.uta.com/agb 


Защо трябва да подавате сигнал в полицията?

Измамите и злоупотребите с карти за неразрешени трансакции са престъпления. Имайте предвид, че може да не сте единствената жертва и че извършителят може да бъде свързан с други тежки престъпления. За да се преследват тези измамници, трябва да съобщите за всеки случай на измама или злоупотреба в полицията. Полицията има далеч по-големи правомощия да разследва и обезпечава доказателства, отколкото UTA Edenred или Вие като физическо лице.


Кога трябва да подадете жалба?

Свържете се с полицията веднага след разкриването на измамата, тъй като престъплението все още може да продължава. Доказателства, които могат да бъдат полезни на полицията, като видеозаписи, обикновено се съхраняват само за ограничен период от време. Срокът на задържане може да варира в зависимост от законовите изисквания на държавата, в която е извършено престъплението.


Къде можете да подадете сигнал за измамата в полицията?

Ако работите на международни територии, трябва да помислите за докладване на инцидента както на полицията в държавата, където е настъпил инцидентът, така и във Вашата родна държава. В случай на трансгранична измама и двете полицейски звена може да се наложи да си сътрудничат за разследване и преследване.


Как ще Ви подкрепи UTA Edenred?

UTA Edenred Ви подкрепя, като се свързва с доставчиците и иска от тях да запазят всички налични видеоматериали за целите на полицейското разследване. Поради законите за защита на данните, UTA Edenred няма право да получава тези записи директно. Те могат да бъдат предадени само на съдебните органи. Въпреки това, когато е необходимо, екипът за предотвратяване на измами на UTA Edenred ще поддържа връзка с полицията, за да подпомогне разследването и да предостави допълнителна информация. Тези записи могат да се използват като доказателство или дори за идентифициране на други потенциални жертвата.


Каква информация е полезна за полицията?

Всяко разследване е различно, но трябва да сте готови да предоставите следната информация:

 

•    Данни за Вашата компания, включително Вашия адрес и ДДС номер

•    Описание на инцидента, напр. номер на картата / БИН, местопрестъпление, дата и час, сума

•    Къде обикновено съхранявате картата и ПИН кода

•    Дали картата е все още у Вас

•    Дали картата е блокирана вече и ако е така, то кога

•    Всички ограничения на разходите, които сте задали за картата

•    Информация за водачи или други служители, които могат да имат достъп до Вашата карта и ПИН

•    Подробности за превозните средства, за които се използва картата

•    GPS данни за тези превозни средства

•    Къде са били водачите непосредствено преди злоупотребата, напр. зареждане с гориво, паркиране или по време на почивка

Какво да се направи в случай на загуба или кражба

UTA Edenred ще предостави незабавно съдействие

solution-products-cardsecurity-lostpocket

Можете да блокирате картата си по всяко време - просто се свържете с нас:

•    Център за обслужване – https://www.uta.com/servicecenter
•    Имейл - {$Contact e-mail - card blocking}
•    Телефон - 00800 88 226 226 или +49 6027 509 666