Logo společnosti UTA - edenred

Zabezpečení karty na prvním místě

Chraňte svou palivovou kartu před neoprávněným přístupem!

Společnost UTA je odhodlaná dodávat bezpečné produkty, služby, procesy a systémy, aby chránila své klienty. Za tímto účelem jsme zavedli řadu opatření k zajištění bezpečnosti vašich karet:

•    Blokování karty 24 hodin denně 7 dnů v týdnu prostřednictvím portálu
•    Tým specializovaný na odhalování podvodů
•    Kódy PIN pro všechny karty
•    Karetní limity
•    Kontrola nad tím, kde a jaké typy produktů lze zakoupit
•    Komplexní účetnictví a výkaznictví
 

Zákazníci a držitelé karet jsou však odpovědní za bezpečné skladování svých karet a minimalizování rizika jejich zneužití. Postupujte podle náskedujících pokynů, abyste zajistili, že vaše karty a kódy PIN jsou zabezpečené:


Kontrola nad kartou: Nastavte limity na částku a kolikrát může být karta použita za den a měsíc. Také stanovte limity, které produkty a služby lze zakoupit a kde.​​​​​​​


Zabezpečení kódu PIN: Zapamatujte si svůj PIN - nikdy si jej nezapisujte tam, kde může být objeven spolu s vaší kartou. Nesnažte se svůj PIN "zamaskovat" uložené jako datum narození nebo telefonní číslo na vašem mobilním zařízení. Nikdy neukazujte svůj PIN nikomu v UTA, našim servisním partnerům nebo v rámci sítě, která kartu akceptuje. Pamatujte si, že na váš PIN se vás nikdy nikdo nezeptá. Chraňte PIN před zvědavýma očima, když je zadáváte do zařízení.


Zabezpečení karty: Nikdy nenechávejte kartu ležet bez dozoru - například ve vozidle nebo v areálu společnosti. Údaje o kartě by mohly by mohly být zkopírovány bez vašeho vědomí.


Kontrolujte své transakce: Okamžitě zkontrolujte své faktury a doklady o platbě, abyste se ujistili, že jsou všechny platby v pořádku. Důkladně prozkoumejte zprávy pro každé vozidlo a identifikujte případy nadměrného použití.


Buďte ostražití: Vždy zkontrolujte čerpadlo, zda nedošlo k neoprávněné manipulaci a nahlaste cokoliv podezřelého. Pokud je to možné, použijte čerpadlo v blízkosti čerpací stanice, které je viditelné od pokladny nebo prostřednictvím systému bezpečnostních kamer. Při placení uvnitř nedávejte svoji kartu obsluze pokladny, aby ji zastrčila do platebního terminálu. Dávejte pozor na všechna podezřelá vozidla zaparkovaná ve vaší blízkosti.


Nahlaste podezřelé incidenty: Vždy nahlaste, pokud vás zaměstnanci nebo jiní lidé na stanici osloví za účelem spáchání podvodu nebo pokud jste svědky koluze. Pokud dojde ke ztrátě nebo odcizení vaší karty nebo k prozrazení vašeho kódu PIN, okamžitě to nahlaste.


Informujte své řidiče: Řekněte svým řidičům, že zneužití jejich karet představuje podvod a je trestným činem, který může vést ke ztrátě zaměstnání a/nebo trestnímu stíhání. Zvažte uzavření dohod s řidiči, jimiž zdokumentují, že jsou si vědomi důsledků nesprávného jednání v souvislosti s používáním služebního vozidla a rozumějí jim.

Co dělat v případě ztráty nebo krádeže

UTA poskytne rychlou asistenci

Svoji kartu můžete zablokovat kdykoliv - jednoduše nás kontaktujte:

•    ServiceCenter - www.uta.com/servicecenter
•    E-mail - cards@uta.com
•    Telefon - 00800 88 226 226 nebo +49 6027 509 666