Logo společnosti UTA - edenred

Zabezpečení karty na prvním místě

Chraňte svou palivovou kartu před neoprávněným přístupem!

Společnost UTA je odhodlaná dodávat bezpečné produkty, služby, procesy a systémy, aby chránila své klienty. Za tímto účelem jsme zavedli řadu opatření k zajištění bezpečnosti vašich karet:

•    Blokování karty 24 hodin denně 7 dnů v týdnu prostřednictvím portálu
•    Tým specializovaný na odhalování podvodů
•    Kódy PIN pro všechny karty
•    Karetní limity
•    Kontrola nad tím, kde a jaké typy produktů lze zakoupit
•    Komplexní účetnictví a výkaznictví
•    Upozornění na transakce UTA -- s výstrahami v reálném čase a informacemi o nových transakcích s kartou UTA (kromě transakcí souvisejících s mýtným nebo offline transakcí)

 

Zobrazte trasakce s kartou UTA v reálném čase

Upozornění na transakce UTA

Díky cenově příznivé službě upozornění na transakce UTA můžete rychle zjistit, zda byla vaše palivová karta UTA zneužita.

Služba vám posílá relevantní informace e-mailem nebo textovou zprávou okamžitě po dokončení transakce((kromě transakcí souvisejících s mýtným nebo offline transakcí).

Tak máte kontrolu a můžete okamžitě zasáhnout, když uvidíte cokoli podezřelého.

Aktivujte si oznámení o transakcích UTA ještě dnes na zákaznickém portálu UTA.

Všeobecné obchodní podmínky

Naše obchodní podmínky vyžadují po zákaznících, aby nahlásili podvodné transakce či ukradené palivové karty policii. Znění našich obchodních podmínek naleznete zde: https://web.uta.com/agb


Proč musíte sepsat zprávu s policií?​​​​​​​

Podvod a zneužití karty pro neautorizované transakce jsou trestnými činy. Mějte prosím na paměti, že nemusíte být jedinou obětí a že narušitel může být spojen s jinou, závažnou kriminalitou. Abychom tyto podvodníky mohli stíhat, musíte jakýkoliv případ podvodu či zneužití nahlásit policii.  A to obzvláště proto, že policie má mnohem větší pravomoce vyšetřovat a zajišťovat důkazy než UTA nebo vy jako jedinec.


Kdy podat stížnost?

Kontaktujte policii neprodleně po tom, co podvod objevíte, protože zločin může nadále probíhat.  Důkaz, který může být pro policii užitečný, jako videonahrávky, se obvykle uchovává jen po omezenou dobu.  Doba uchování dat se může lišit, a to v závislosti na legálních požadavcích země, kde byl zločin spáchán.


Kde můžete nahlásit podvod policii?

Pokud působíte mezinárodně, měli byste zvážit nahlášení inciddentu jak policii v zemi, kde k incidentu došlo, tak ve vaší domovské zemi.  V případě mezinárodního podvodu budou muset obě policejní jednotky spolupracovat v průběhu vyšetřování a trestního stíhání.


Jak vás UTA podporuje?

UTA vás podporuje tím, že kontaktuje dodavatele a požádá je o uložení jakéhokoli dostupného video materiálu k policejnímu vyšetřování. Kvůli zákonům na ochranu osobních údajů nesmí UTA získat tyto nahrávky přímo.  Mohou být předány pouze soudním úřadům.  Nicméně, pokud to bude nezbytné, tým prevence podvodů UTA bude kontaktovat policii a pomůže s vyšetřováním a poskytováním dalších informací. Tyto záznamy mohou sloužit jako důkaz nebo být použity k identifikaci dalších potenciálních obětí.


Jaké informace jsou pro policii užitečné?

Každé vyšetřování je jiné, ale měli byste být připraveni poskytnout následující informace:

 

•    Podrobné údaje o vaší společnosti včetně adresy a DIČ

•    Popis incidentu, např. číslo karty / BIN, místo činu, datum a čas, částka

•    Kde obvykle svou kartu a PIN uchováváte 

•    Zda stále kartu máte

•    Jestli byla již karta zablokována a pokud ano, kdy

•    jakékoli nastavené limity na kartě

•    informace o řidičích či dalších zaměstnancích, kteří měli přístup k vaší kartě a PINu

•    podrobnosti o vozech, na která je karta používána

•    údaje GPS pro tato vozidla

•    kde byli vaši řidiči předtím, než došlo k zneužití, např. prováděli tankování, parkovali či odpočívali

Co dělat v případě ztráty nebo krádeže

UTA poskytne okamžitou pomoc.

Svoji kartu můžete zablokovat kdykoliv - jednoduše nás kontaktujte:

•    ServiceCenter - www.uta.com/servicecenter


•    E-mail - cards@uta.com
•    Telefon - 00800 88 226 226 nebo +49 6027 509 666