Zabezpečení karty na prvním místě

Chraňte si palivovou kartu před zneužitím cizí osobou

S kartou UTA je o vaši mobilitu dobře postaráno. Zabezpečení proti podvodům a zneužití karty je pro nás však také velmi důležité. Proto je každá z našich palivových karet vybavena kódem PIN. Dalším bezpečnostním prvkem vhodným při správě flotily je sledování transakcí.

Je však i na každém držiteli, aby s kartou UTA zacházel opatrně a svědomitě. K tomuto účelu zde předkládáme několik důležitých rad. Skutečně vám doporučujeme si je přečíst a pamatovat na ně.

  • Kartu nikdy nenechávejte bez dozoru, ve vozidle ani v práci.

  • Ačkoli je karta bezhotovostní, zacházejte s ní, jako by to byly peníze, a vždy ji noste u sebe.

  • Kód PIN si dobře zapamatujte a nikdy si ho neukládejte ke kartě.

  • Na čerpacích stanicích vyžadujte, aby bylo při manipulaci u pokladny vidět, co obsluha s kartou dělá.

  • Kód PIN zadávejte tak, aby ho přitom nikdo nemohl zahlédnout.

  • Faktury pravidelně kontrolujte a dívejte se, zda data a množství paliva věrohodné.

  • Využívejte možností reportingu v centru služeb exkluzivního prostoru a předem kontrolujte zatím nezaúčtované transakce.

  • Zde můžete pro kartu také nastavit limit a minimalizovat tak riziko jejího zneužití.

  • Pokud palivovou kartu ztratíte, vždy o tom společnost UTA ihned informujte.

Používáte-li pro palivovou kartu firemní PIN, doporučujeme přejít na takzvaný systémový kód PIN. Jedná se o jiný PIN, který se náhodně určuje pro každou palivovou kartu. Chcete-li vědět víc, kontaktujte nás.

Co dělat v případě ztráty nebo krádeže?

UTA vám pomůže podniknout rychlá opatření

Po celé Evropě bohužel stále dochází k vloupáním do vozidel a krádežím palivových karet. Pachatelé si k vloupání zpravidla vybírají vozidla, která jsou zaparkovaná, porouchaná či parkují v areálech firem. Ve většině případů jsou pak odcizeny i servisní a palivové karty. I když to ale vypadá, že se nic neztratilo, doporučujeme kartu zablokovat. Nemůžete vědět, zda si zloděj při vloupání údaje o kartě nezjistil.

V takových případech je záhodno jednat okamžitě. Dojde-li k odcizení palivové karty, může čas skutečně znamenat peníze. UTA vám pomůže rychle podniknout protiopatření, aby vám nebezpečí plynoucí ze zneužití karty zase rychle přestalo hrozit. 

Jak nechat kartu zablokovat:
Faxem: 00800 - 88 22 52 25 (zdarma)
E-mailem: sales@uta.com